Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Experimenten maken

Overzicht

Met Je experimenten beheren kun je A/B-tests (ook bekend als gesplitste tests) uitvoeren op de content van de productvermelding van je merk. Experimenten helpen je om twee versies van content met elkaar te vergelijken, zodat je kunt zien welke beter presteert. Aan het einde van een experiment kun je bekijken welke versie van content het beste heeft gepresteerd en kun je vervolgens de winnende content publiceren. Door het uitvoeren van experimenten kun je leren hoe je betere content kunt creëren die je klanten aanspreekt en waarmee je meer omzet kunt stimuleren.

Wat zijn goede experimenten?

De beste experimenten delen deze kenmerken:

 1. Versie A en versie B verschillen sterk van elkaar. Probeer voor producttitels de titel aanzienlijk in te korten om ruis te verminderen en meer klanten aan te moedigen je productpagina te bezoeken. Probeer voor afbeeldingsexperimenten alternatieven die je product begrijpelijker en informatiever maken.
  Belangrijk: Hoe meer je content en behandelingen verschillen, hoe waarschijnlijker het is dat eventuele gedetecteerde prestatieverschillen zinvol zijn en niet worden veroorzaakt door willekeur.
 2. De duur van het experiment is 10 weken. Dit stelt ons in staat om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen.

Een experiment opzetten

Stap 1: Start een experiment: Klik vanuit het hoofdscherm Je experimenten beheren op de vervolgkeuzelijst van Een nieuw experiment maken. Selecteer vervolgens het gewenste type experiment.

Stap 2: Selecteer een in aanmerking komend ASIN om op te experimenteren: Je wordt gevraagd om een referentie-ASINte selecteren. Een 'referentie-ASIN' is het product waarvoor je de digitale content gaat maken.

Je kunt een variatie ASIN kiezen om te experimenteren. Als je een variatie-ASIN kiest, geeft het systeem aan welke child ASIN-codes in het experiment kunnen worden opgenomen. Het systeem geeft de ASIN-geschiktheidsstatus weer, samen met informatie over waarom sommige ASIN-codes mogelijk niet in aanmerking komen.

Notitie: ASIN-codes met weinig verkeer worden mogelijk niet weergegeven in de lijst met beschikbare ASIN-codes en komen niet in aanmerking voor experimenteren.

Stap 3: Voeg experimentgegevens toe: Voer de volgende gegevens in om je experiment te maken:

 • Naam van experiment: Deze naam is alleen zichtbaar voor jou. Deze naam is belangrijk omdat je deze gebruikt om je experiment te identificeren wanneer het wordt uitgevoerd om de resultaten te bekijken.
 • Hypothese: Een hypothese is een van de belangrijkste onderdelen van je experiment. Je hypothese stelt een vraag die je verwacht te evalueren met je experimentele content. Een voorbeeldhypothese is: 'Als ik mijn producttitel verander van vaag naar meer beschrijvend, zal dit meer omzet stimuleren.' Door de hypothese te formuleren en te valideren, kun je lessen trekken die je kunt toepassen op producten die verder gaan dan die waarop wordt geëxperimenteerd.
 • Duur en startdatums van experiment: De aanbevolen duur van het experiment is 8-10 weken. Je kunt je duur altijd wijzigen of je experiment eerder beëindigen. Maar hoe langer je je experiment uitvoert, hoe meer vertrouwen je in de resultaten zult hebben.
Notitie: Afhankelijk van de validatietijd van het type experimentele content, kan de vroegste startdag enkele dagen in de toekomst liggen. Dit geeft Amazon de tijd om te valideren dat alle ingediende content voldoet aan onze richtlijnen.

Stap 4: Selecteer de experimentele inhoud: Selecteer als volgt content op basis van het type experimentele content:

 • Producttitels: Voer je voorgestelde titels voor experimentele content in elk bijbehorend vak in.
 • Productafbeeldingen: Klik op Afbeelding uploaden en gebruik vervolgens de bestandskiezer om een productafbeelding te selecteren die aan de eisen voldoet.

Voor variatie-ASIN-codes kun je content van producttitels of productafbeeldingen indienen voor enkele of meer van de child ASIN-codes, maar je moet altijd content indienen voor de parent. Dit komt omdat de inhoud van de parent ASIN breder wordt gebruikt in de klantervaring.

Meestal moet je nieuwe content maken om als versie B te gebruiken. De eenvoudigste manier om dit te doen is door op de link op onze pagina te klikken met de tekst 'Begin met het dupliceren van versie A'. Hiermee wordt een kopie gemaakt van je versie A-content met dezelfde set ASIN-codes (voor beide versies van content moeten dezelfde ASIN-codes zijn toegepast om een geldig experiment in te dienen).

Stap 5: Dien je experiment in: Op dit punt wordt je experiment gepland in afwachting van de validatie van de content.

Belangrijk: Zorg ervoor dat je in de dagen nadat je je experiment hebt ingediend terugkeert naar Je experimenten beheren om te valideren dat de validatie van de content is geslaagd. Als het mislukt is (bijvoorbeeld: het indienen van een afbeelding met een niet-witte achtergrond in een categorie waar dit vereist is), wijzig je de content zodat deze voldoet aan de eisen en dien je het experiment opnieuw in.

Validatie van content

Alle content die tijdens een experiment wordt ingediend, moet aan dezelfde richtlijnen voldoen als alle reguliere content die geen deel uitmaakt van een experiment.

Specifieke richtlijnen voor de typen van digitale content zijn als volgt:

 • Producttitels: Producttitels mogen niet meer dan 200 tekens bevatten, inclusief spaties. Deze bovengrens geldt voor alle categorieën. Voor sommige categorieën geldt mogelijk een limiet van nog minder tekens.
 • Productafbeeldingen: Afbeeldingen zijn erg belangrijk voor klanten, dus kwaliteit is belangrijk. Kies afbeeldingen die duidelijk, gemakkelijk te begrijpen, rijk aan informatie en aantrekkelijk gepresenteerd zijn.

Een experiment bewerken

Als je een experiment wilt bewerken, begin je met het bekijken van de gegevens van het experiment. Er zijn meerdere staten waarin je experiment zich mogelijk kan bevinden, en deze staten hebben invloed op welke gegevens kunnen worden bewerkt. Je experiment kan in de volgende staten worden bewerkt:

 • Gepland, in afwachting van validatie van content: In deze staat kun je al je experimentgegevens, inclusief de content ervan, bewerken.
 • Validatie van content is mislukt: In deze staat is de validatie van content die je hebt ingediend, mislukt en moet je je digitale content herzien om je experiment te kunnen uitvoeren.
 • Geplande, succesvolle validatie van de content: In deze staat is je content geslaagd voor validatie en is je experimentenplanning vergrendeld. Als je ervoor kiest om de content van het experiment te wijzigen, moet je een nieuwe startdatum van het experiment selecteren zodat er tijd is om het validatieproces van de content te herhalen.
 • Experiment in uitvoering (gedeeltelijke bewerking beschikbaar): Hoewel er een experiment wordt uitgevoerd, kan de content niet langer worden herzien. De hypothese en de duur van het experiment kunnen echter nog steeds naar wens worden herzien. Als je de digitale content wilt wijzigen zodra het experiment in uitvoering is, annuleer je het bestaande experiment en maak je een nieuwe.

Experimenten in deze staten kunnen niet worden bewerkt:

 • Geannuleerd: Je experiment is vóór de einddatum beëindigd.
 • Voltooid: Je experiment heeft de einddatum bereikt. Op dit moment zien alle klanten je oorspronkelijke (controle)content opnieuw totdat je een beslissing neemt over welke content je moet publiceren.
Belangrijk: Ongeacht de resultaten van het experiment wordt je digitale content niet automatisch gepubliceerd wanneer je experiment eindigt. Zorg ervoor dat je je digitale content publiceert als je wilt dat klanten deze na het experiment zien.

Een experiment annuleren

Als je een experiment wilt annuleren, begin dan met het bekijken van de experimentgegevens. Klik vervolgens op Experiment annuleren en geef aan dat je zeker weet dat je wilt annuleren. Zodra de test is geannuleerd, is deze voorbij en wordt aan alle klanten weer de oorspronkelijke content weergegeven. Het systeem vraagt je om de reden dat het experiment is geannuleerd. Je kunt bijvoorbeeld aangeven dat je hebt geannuleerd vanwege fout met betrekking tot de content of dat het experiment het gewenste resultaat vóór de einddatum heeft bereikt.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates