Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Experimenten aanmaken

Overzicht

Met Je experimenten beheren kun je A/B-tests (ook bekend als gesplitste tests) uitvoeren op de content van de productvermelding van je merk. Experimenten helpen je om twee versies van content met elkaar te vergelijken, zodat je kunt zien welke beter presteert. Aan het einde van een experiment kun je controleren welke versie van content het beste heeft gepresteerd en kun je vervolgens de winnende content publiceren. Door experimenten uit te voeren, kun je leren hoe je betere content kunt opstellen die je klanten aanspreekt en waarmee je meer omzet kunt stimuleren.

Wat zijn goede experimenten?

De beste experimenten delen deze kenmerken:

 1. Versie A en versie B verschillen sterk van elkaar. Gebruik met A+ content bijvoorbeeld verschillende modules of verschillende bestellingen van modules. Probeer voor producttitels de lengte van de titel in te korten voor snellere herkenning en meer klanten te stimuleren je productpagina te bezoeken. Probeer voor afbeeldingsexperimenten alternatieven die je product begrijpelijker en informatiever maken.
  Belangrijk: Hoe meer je content en behandelingen verschillen, hoe groter de kans dat de geconstateerde prestatieverschillen zinvol zijn en niet het geval van toeval zijn.
 2. De duur van het experiment is 10 weken. Dit stelt ons in staat om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen.

Een experiment opzetten

Stap 1: Start een experiment: Vanaf het hoofdscherm Je experimenten beheren, klik op de vervolgkeuzelijst van Een nieuw experiment maken. Selecteer vervolgens het gewenste type experiment.

Stap 2a: Selecteer een in aanmerking komend ASIN om mee te experimenteren: Je wordt gevraagd om een referentie-ASIN te selecteren. Een 'Referentie-ASIN' is het primaire product dat in het experiment wordt opgenomen.

Stap 2b: Voor A+ content verwijzen we je eerst naar 'Een A/B-testpagina maken'. Daar kun je een referentie-ASIN selecteren. Een 'Referentie-ASIN' is het primaire product dat in het experiment wordt opgenomen.

Je kunt een variatie-ASIN kiezen om mee te experimenteren. Als je een variatie-ASIN kiest, geeft het systeem aan welke child ASIN-codes in het experiment kunnen worden opgenomen. Het systeem geeft de geschiktheidsstatus van het ASIN weer, samen met informatie over waarom sommige ASIN-codes mogelijk niet in aanmerking komen.

Notitie: ASIN-codes met weinig verkeer worden mogelijk niet weergegeven in de lijst met beschikbare ASIN-codes en komen niet in aanmerking voor experimenteren.

Stap 3: Voeg de experimentgegevens toe: Voer de volgende gegevens in om je experiment aan te maken:

 • Naam van het experiment: Deze naam is alleen voor jou zichtbaar. Deze naam is belangrijk omdat je deze nodig hebt om je experiment te identificeren wanneer het wordt uitgevoerd om de resultaten te beoordelen.
 • Hypothese: Een hypothese is een van de belangrijkste onderdelen van je experiment. Je hypothese stelt een vraag waarmee je je experimentele content kunt evalueren. Een voorbeeldhypothese is: 'Als ik mijn producttitel minder vaag en meer beschrijvend maak, zal dit meer omzet stimuleren.' Door de hypothese te formuleren en te valideren, kun je ervaring opbouwen die je kunt toepassen op producten die verder gaan dan die waarop wordt geëxperimenteerd.
 • Duur en startdatums van experiment: De aanbevolen duur van het experiment is 8-10 weken. Je kunt je duur altijd wijzigen of je experiment eerder beëindigen. Maar hoe langer je je experiment uitvoert, hoe meer vertrouwen je in de resultaten zult krijgen.

Notitie: Afhankelijk van de validatietijd van het type experimentele content, kan de vroegste startdag binnen enkele dagen zijn. Dit geeft Amazon de tijd om te bevestigen dat alle ingediende content aan onze richtlijnen voldoet.

Stap 4: Selecteer de experimentele inhoud: Selecteer als volgt content op basis van het type experimentele content:

 • Producttitels: Voer in elk bijbehorend vak de door jou voorgestelde titels voor experimentele content in.
 • A+ content: Gebruik de vervolgkeuzelijsten voor versie A om content te selecteren die eerder is goedgekeurd, waarop al ASIN-codes zijn toegepast en die geen deel uitmaakt van een huidig experiment. We tonen alleen content die is gekoppeld aan het referentie-ASIN. Voor versie B is het mogelijk om nieuwe content te maken, de bestaande content van versie A te dupliceren en vervolgens aan te passen, of een keuze te maken uit bestaande contentvarianten die verschillen van versie A. In alle gevallen worden ASIN-codes voor versie B automatisch overgenomen van versie A om te voorkomen dat de twee contentversies niet op elkaar aansluiten.
 • Productafbeeldingen: Klik op Afbeelding uploaden en gebruik vervolgens de bestandskiezer om een conforme productafbeelding te selecteren.

Voor variationele ASIN-codes kun je content voor producttitels of productafbeeldingen indienen voor enkele of meer van de child ASIN-codes, maar voor de parent moet je altijd content indienen. Dit komt omdat de content van het parent ASIN vaker in de klantervaring wordt gebruikt.

Meestal moet je nieuwe content aanmaken om als versie B te gebruiken. De eenvoudigste manier om dit te doen is door op de link op onze pagina met de tekst 'Begin met het dupliceren van versie A' te klikken. Hiermee wordt een kopie van je versie A-content gemaakt met dezelfde set ASIN-codes (voor beide versies van content moeten dezelfde ASIN-codes zijn toegepast om een geldig experiment in te dienen).

Stap 5: Dien je experiment in: Op dit punt wordt je experiment gepland in afwachting van de bevestiging van de content.

Belangrijk: Zorg ervoor dat je in de dagen nadat je je experiment hebt ingediend terugkeert naar Je experimenten beheren om te bevestigen dat de validatie van de content is geslaagd. Als het mislukt is (bijvoorbeeld: een afbeelding met een niet-witte achtergrond is ingediend, waar een witte achtergrond vereist is), wijzig je de content zodat deze voldoet aan de vereisten en dien je het experiment opnieuw in.

Bevestiging van de content

Alle content die tijdens een experiment wordt ingediend, moet aan dezelfde richtlijnen voldoen als alle reguliere content die geen deel uitmaakt van een experiment.

De specifieke richtlijnen voor de typen van digitale content zijn als volgt:

 • Producttitels: Producttitels mogen niet meer dan 200 tekens, inclusief spaties, bevatten. Deze bovengrens geldt voor alle categorieën. Voor sommige categorieën geldt mogelijk een grens van zelfs minder tekens.
 • Productafbeeldingen: Omdat afbeeldingen erg belangrijk zijn voor klanten, is de enorm belangrijk. Kies afbeeldingen die duidelijk, gemakkelijk te begrijpen, rijk aan informatie en aantrekkelijk gepresenteerd zijn.
 • A+ content: Amazon heeft specifieke voorwaarden en beleidsregels met betrekking tot soorten A+ content die mogelijk niet zijn toegestaan. Versie A moet al zijn goedgekeurd. Versie B kan worden ingediend op het moment dat het experiment wordt ingesteld, maar beide versies van de content moeten worden goedgekeurd voordat het experiment kan beginnen. De content voor experimenten met de producttitel en afbeeldingen wordt bevestigd als onderdeel van de indiening van het experiment.

Een experiment bewerken

Als je een experiment wilt bewerken, begin je met het bekijken van de gegevens van het experiment. Er zijn meerdere statussen waarin je experiment zich mogelijk kan bevinden, en deze statussen hebben invloed op welke gegevens bewerkt kunnen worden. Je experiment kan in de volgende statussen worden bewerkt:

 • Gepland, in afwachting van de bevestiging van de content: In deze status kun je al je experimentgegevens, inclusief de content ervan, bewerken.
 • Bevestiging van de content is mislukt: In deze status is de validatie van content die je hebt ingediend, mislukt en moet je je content herzien om je experiment te kunnen uitvoeren.
 • Geplande, succesvolle bevestiging van de content: In deze status is je content geslaagd en bevestigd, en is je experimentenplanning vergrendeld. Als je ervoor kiest om de content van het experiment te wijzigen, moet je een nieuwe startdatum van het experiment selecteren zodat er tijd is om het bevestigingsproces van de content te herhalen.
 • Experiment in uitvoering (gedeeltelijke bewerking beschikbaar): Hoewel er een experiment wordt uitgevoerd, kan de content niet langer worden herzien. De hypothese en de duur van het experiment kunnen echter nog steeds naar je wens worden herzien. Als je de digitale content wilt wijzigen zodra het experiment in uitvoering is, annuleer je het bestaande experiment en maak je een nieuw experiment aan.

Experimenten in deze statussen kunnen niet worden bewerkt:

 • Geannuleerd: Je experiment is vóór de einddatum beëindigd.
 • Voltooid: Je experiment heeft de einddatum bereikt. Op dit moment zien alle klanten je oorspronkelijke (controle)content opnieuw totdat je een beslissing neemt over welke content je wilt publiceren.

Belangrijk: Ongeacht de resultaten van het experiment wordt de content van je experiment niet automatisch gepubliceerd wanneer het experiment eindigt. Zorg ervoor dat je de content publiceert als je wilt dat klanten deze na het de voltooiing van je experiment zien.

Een experiment annuleren

Als je een experiment wilt annuleren, begin dan met het bekijken van de experimentgegevens. Selecteer vervolgens Experiment annuleren en geef een reden voor de annulering op. Je kunt bijvoorbeeld aangeven dat je hebt geannuleerd vanwege een fout met betrekking tot de content of dat het experiment het gewenste resultaat vóór de einddatum heeft bereikt. Nadat je het experiment hebt geannuleerd, is de test voorbij en worden de resultaten niet langer verzameld. Klanten die je productpagina bekijken, bekijken alleen de originele content. Je kunt alle geannuleerde experimenten nog bekijken in je experimentdashboard, samen met de resultaten die zijn verzameld tot het moment van de annulering.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates