Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Training over uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR)

Wat verandert er voor verkopers?

Als je in Frankrijk en/of Duitsland verkoopt, is Amazon vanaf 2022 verplicht om te bevestigen dat je voldoet aan de vereisten van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) in het land dat je verkoopt. Hiervoor verzamelt en valideert Amazon je EPR-registratienummer(s).

Amazon deelt in het vierde kwartaal van 2021 de link om het/de EPR-registratienummer(s) te uploaden.

Als je tegenover Amazon niet kunt bewijzen dat je voldoet aan EPR, kun je de volgende acties verwachten:

 • Duitsland: Amazon is verplicht om je productvermeldingen onder EPR-productcategorieën op te schorten als deze niet aan de vereisten voldoen.
  • Verpakking - alle productvermeldingen vanaf 1 juli 2022
  • Elektrische en elektronische apparatuur (EEA) - alle productvermeldingen die vanaf 1 januari 2023 onder EEA vallen
 • Frankrijk: Amazon wacht op meer informatie van Franse toezichthouders. Amazon geeft deze informatie in een later stadium door.

Wat is uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR)?

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) is een milieubeleid waardoor een producent verantwoordelijk wordt voor de volledige levenscyclus van de producten die hij of zij op de markt brengt, vanaf het ontwerp tot het einde van de levensduur (inclusief afvalinzameling en -verwerking). Krachtens de EPR-regelgeving moeten de verantwoordelijke entiteiten de milieu-effecten van hun producten gedurende de hele levenscyclus van het product beperken.

Ben ik een producent?

Raadpleeg de onderstaande definitie van producent voor de aanbevolen stappen voor jou:

De producent is de partij die als eerste een product waarvoor EPR-vereisten gelden (EPR-productcategorieën zijn hieronder beschreven) in het land (Frankrijk of Duitsland) plaatst. Je wordt beschouwd als een producent:

 • als je in het land een product vervaardigt waarvoor EPR-vereisten gelden, of
 • als je een product in het land importeert waarvoor EPR-vereisten gelden, of
 • als je in het land een product verkoopt waarvoor EPR-vereisten gelden en je niet in dat land bent gevestigd.

Wat moet ik doen?

Als je een producent bent van producten die binnen de reikwijdte van de EPR-vereisten vallen, moet je je EPR-registratienummer(s) aan Amazon verstrekken. Hieronder staan de categorieën producten die binnen de reikwijdte van de EPR-vereisten (voor Frankrijk en Duitsland) vallen waarvoor je het/de EPR-registratienummer(s) aan Amazon moet verstrekken.

Als je een producent bent en geen EPR-registratienummer(s) hebt, moet je je registreren. Je moet voor elke EPR-productcategorie contact opnemen met de respectievelijke organisatie voor producentenverantwoordelijkheid (PRO) om het/de EPR-registratienummer(s) te verkrijgen. Zie de respectievelijke landsecties hieronder voor gedetailleerde instructies voor het registreren.

Als je geen producent bent, maar je producten verkoopt waarvoor EPR-vereisten gelden, moet je het/de toepasselijke EPR-registratienummer(s) verkrijgen van je upstream-leverancier en dit/deze voor het product aan Amazon verstrekken als bewijs van naleving.

Als je geen producent bent en het/de toepasselijke EPR-registratienummer(s) niet kunt verkrijgen van je upstream-leverancier, moet je je registreren en Amazon je eigen EPR-registratienummer(s) verstrekken.

Wat zijn EPR-productcategorieën?

Hieronder staan de categorieën producten die binnen de reikwijdte van de EPR-verplichtingen (voor Frankrijk en Duitsland) vallen waarvoor je het/de EPR-registratienummer(s) aan Amazon moet verstrekken.

A B C
1 EPR-categorie Frankrijk Duitsland
2 Verpakking * *
3 Elektrische en elektronische apparatuur (EEA) * *
4 Batterijen1 * *
5 Meubels *

6 Banden *

7 Papier *

8 Textiel *

1. Batterijverplichting in Duitsland: Als je een EEA-product aanbiedt dat een batterij bevat, moet je je registreren voor zowel EEA als Batterij. Amazon heeft in dit stadium alleen het EEA-registratienummer nodig

Wat betekent het om te voldoen aan de EPR-vereisten?

Als je de producent bent of als je je moet registreren omdat je het/de toepasselijke EPR-registratienummer(s) niet kunt verkrijgen van je upstream-leverancier, volg je deze beschrijving op hoog niveau van de stappen om aan de EPR-vereisten te voldoen.

Stap 1: registratie

 • Registratie is een eenmalig proces om het/de benodigde EPR-registratienummer(s) te verkrijgen om aan te tonen dat aan de EPR-vereisten wordt voldaan.
 • Zodra je het/de EPR-registratienummer(s) hebt ontvangen, moet je dit/deze aan Amazon doorgeven als bewijs van naleving. Amazon deelt in het vierde kwartaal van 2021 de link om het/de EPR-registratienummer(s) te uploaden.

Raadpleeg elke landsectie hieronder voor meer informatie.

Stap 2: aangifte en rapportage

 • Je moet je verkoop (van producten die onder de verschillende EPR-categorieën vallen) declareren bij de respectievelijke organisatie voor producentenverantwoordelijkheid voor de toepasselijke rapportageperiode.

Stap 3: betaling

 • Je moet milieubijdragen betalen aan de relevante organisatie(s) voor producentenverantwoordelijkheid. De milieubijdragen worden door de PRO bepaald op basis van de productcategorie en het type apparaat (zoals koelkast, babykleding, stoel), productkenmerken (zoals verpakkingsmateriaal, meubelmaterialen) en het aantal en/of het gewicht van de verkochte eenheden.

Landspecifieke informatie

Frankrijk

Bewijs van naleving in Frankrijk

In Frankrijk heeft Amazon je EPR-registratienummer(s) nodig. Hiervoor moet je je registreren bij de relevante organisatie voor producentenverantwoordelijkheid (zie de onderstaande tabel). Zodra je het/de EPR-registratienummer(s) hebt ontvangen, moet je dit/deze doorgeven aan Amazon. Amazon deelt in het vierde kwartaal van 2021 de link om het/de EPR-registratienummer(s) te uploaden.

Vanaf januari 2022 heb je voor naleving aan de EPR-vereisten een nieuw registratienummer nodig genaamd 'Identifiant Unique' (uniek identificatienummer). Dit kun je vinden op je portal(s) van de organisatie voor producentenverantwoordelijkheid. Je moet Amazon ook dit nieuwe EPR-registratienummer verstrekken.

De EPR-categorieën en de organisaties voor producentenverantwoordelijkheid worden beschreven in de onderstaande tabel.

# EPR-categorieën Productbeschrijving FR Voorbeelden Organisaties voor producentenverantwoordelijkheid (PRO)
1 Elektrische en elektronische apparatuur (EEA) Afval gegenereerd door elektrische en elektronische apparatuur Huishoudelijke producten, lampen, brandblussers en professionele elektronische producten

https://www.ecosystem.eco

https://www.ecologic-france.com

https://pvcycle.fr

2 Batterijen Tweedehandsbatterijen en -accu's Draagbare batterijen, autoaccu‘s en industriële batterijen

https://www.corepile.fr/

https://www.screlec.fr/

3 Verpakking1 Afval van huishoudelijke verpakkingen Dozen en productverpakkingen (zoals doos met speelgoed), verzenddozen, verzendetiketten, tape enz.

https://www.citeo.com

https://www.leko-organisme.fr

4 Printpapier Afval van grafisch papier Gedrukte items zoals gebruikershandleidingen, behangpapier, cadeaubonnen, reclame-inzetstukken https://www.citeo.com
5 Meubels Afval gegenereerd door meubelapparatuur Huishoudelijke en professionele meubels

https://www.eco-mobilier.fr

https://www.valdelia.org

6 Textiel Textiel, huishoudlinnengoed, schoenen enz. Kleding textiel, huishoudlinnengoed en schoenen https://refashion.fr/pro/fr
7 Banden Afval gegenereerd door banden Banden voor auto's, landbouw en zwaar transport

http://www.gie-frp.com

https://aliapur.fr

1. Verplichting met betrekking tot de VERPAKKING: In Frankrijk ben je verantwoordelijk voor je primaire verpakking en de secundaire verpakking die door jou is toegevoegd.

Duitsland

Bewijs van naleving in Duitsland

In Duitsland geldt het/de EPR-registratienummer(s) als bewijs van naleving. Hiervoor moet je je registreren bij het relevante EPR-register (zie de onderstaande tabel). Zodra je het/de EPR-registratienummer(s) hebt ontvangen, moet je dit/deze aan Amazon doorgeven als bewijs van naleving. Amazon deelt in het vierde kwartaal van 2021 de link om het/de EPR-registratienummer(s) te uploaden.

De EPR-categorieën en de organisaties voor producentenverantwoordelijkheid worden beschreven in de onderstaande tabel.

# EPR-categorieën Beschrijving Uitvoerende instantie
1 Verpakking Alle verpakkingstypen https://lucid.verpackungsregister.org/
2 Elektrische en elektronische apparatuur (EEA) Apparatuur voor temperatuuruitwisseling https://www.ear-system.de/ear-portal/#no-back
3 Schermen, monitoren en apparatuur die schermen bevat met een oppervlak van meer dan 100 cm2
4 Lampen
5 Apparatuur met een externe afmeting van meer dan 50 cm (grote apparatuur)
6 Apparatuur zonder buitenafmeting van meer dan 50 cm (kleine apparatuur)
7 Kleine IT- en telecommunicatieapparatuur zonder externe afmeting van meer dan 50 cm
8 Batterijen* Autoaccu, industriële en draagbare batterij

De volgende registratienummers gelden als je bewijs van naleving:

 • Verpakking: Registrierungsnummer
 • EEA: AEEA-Reg.-Nr.DE
 • Batterij: Batt-Reg.-Nr. DE2

*Batterijverplichting: Als je in Duitsland een EEA-product aanbiedt dat een batterij bevat, moet je je registreren voor zowel EEA als Batterij. Amazon heeft in dit stadium alleen het EEA-registratienummer nodig.

Veelgestelde vragen

Ik voldoe al aan mijn EPR-verplichtingen. Moet ik Amazon dit laten weten?

Ja, als je al bent geregistreerd voor al je in aanmerking komende producten, moet je Amazon je EPR-registratienummer(s) verstrekken. Amazon deelt in het vierde kwartaal van 2021 de link om het/de EPR-registratienummer(s) te uploaden.

Ik ben een verkoper met zelfverzending. Is dit op mij van toepassing?

Ja, Amazon moet bevestigen dat alle verkopers voldoen aan de EPR-vereisten, ongeacht het gebruik van Fulfillment by Amazon (FBA) of zelfverzending.

Wanneer heeft dit invloed op mij?

Voordat een product in Frankrijk en/of Duitsland wordt vermeld, moet de producent ervoor zorgen dat het EPR-registratieproces is voltooid en dat hij of zij het/de EPR-registratienummer(s) heeft ontvangen voor alle toepasselijke EPR-productcategorieën.

Moet ik me registreren voor verschillende landen en verschillende EPR-productcategorieën?

Ja, er zijn verschillende registratievereisten, processen en bevoegde instanties voor elk land en voor de EPR-productcategorieën die worden aangeboden op amazon.de en amazon.fr.

Hoe vaak moet ik mijn verkopen rapporteren en de EPR-bijdragen betalen?

Aangiften en betalingen van EPR-bijdragen vinden maandelijks, per kwartaal of jaarlijks plaats, afhankelijk van de EPR-categorieën/organisaties voor producentenverantwoordelijkheid in elk land.

Moet ik voor zowel de primaire (productverpakking) als de secundaire verpakking (verzendverpakking) betalen?

Primaire verpakking (eigen verpakking van producten) - Ja, zowel Fulfillment by Amazon (FBA) als verkopers met zelfverzending moeten betalen voor de primaire verpakking.

Secundaire verpakking (verzendverpakking) - Raadpleeg de landspecifieke secties voor meer informatie.

De primaire verpakking is de verpakkingseenheid waarmee het product wordt ingepakt, zoals de merkdoos van een paar schoenen of het aluminium blikje van een frisdrank. Secundaire verpakking verwijst naar verzenddozen/zakken waarmee het product wordt beschermd tijdens transport naar de klant. Ook vulmateriaal om het product te beschermen en tape om de verpakking te verzegelen, kunnen hieronder vallen. Verzendetiketten maken ook deel uit van secundaire verpakkingen.

Hoeveel kost dit mij?

FBA-registratie: Je moet registratiekosten betalen aan de verschillende organisaties voor producentenverantwoordelijkheid. Dit kan variëren van € 0 tot meer dan € 250.

Milieubijdragen: Milieubijdragen worden berekend op basis van de verkoop en de EPR-productcategorieën, die van land tot land verschillen. Elke organisatie voor producentenverantwoordelijkheid handhaaft haar eigen prijslijst volgens contractuele overeenkomsten.

Welke aanvullende stappen moet ik nemen om aan de EPR-vereisten te voldoen?

Als de EPR-productcategorie EEA of Meubels is, moet je in Frankrijk de milieubijdragen die op de factuur van je verkoper staan vermeld, op je eigen factuur zetten.

Waar kan ik meer informatie vinden over EPR voor Frankrijk?

We raden je aan de websites van de organisatie voor producentenverantwoordelijkheid en de onderstaande websites te bezoeken voor meer informatie:

Waar vind ik meer informatie over EPR voor Duitsland?

We raden je aan om je te verdiepen in de respectievelijke wetten (ElektroG en VerPackG). Bezoek daarnaast de websites van de organisatie voor producentenverantwoordelijkheid en de onderstaande websites:

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates