Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Training over uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR)

Wat verandert er voor verkopers in FR en DE?

Als je in Frankrijk en/of Duitsland verkoopt, is Amazon vanaf 2022 wettelijk verplicht om te bevestigen dat je voldoet aan de vereisten voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) in het land waarin je verkoopt. Hiervoor verzamelt en valideert Amazon je EPR-registratienummer(s).

Volg voor Duitsland de link naar het EPR-nalevingsportaal in Seller Central om je EPR-registratienummer(s) te uploaden: EPR-nalevingsportaal Duitsland.

Voor Frankrijk deelt Amazon de link voor het uploaden van je EPR-registratienummer(s) in de loop van januari 2022.

Wat gebeurt er als je de naleving van de EPR niet aan Amazon kunt bewijzen?

Duitsland

Amazon is wettelijk verplicht om je productvermeldingen onder EPR-productcategorieën op te schorten als deze niet aan de vereisten voldoen.

 • Verpakking, zowel primaire (d.w.z. productverpakking) als secundaire (d.w.z. verzendverpakking) - alle productvermeldingen vanaf 1 juli 2022
 • Elektrische en elektronische apparatuur (EEA) - alle productvermeldingen die vanaf 1 januari 2023 onder EEA vallen

Frankrijk

Als je op amazon.fr toepasselijke EPR-producten verkoopt aan klanten met een bezorgadres in Frankrijk, maar Amazon geen geldig(e) EPR-registratienummer(s) verstrekt dat/die overeenkomt/overeenkomen met die EPR-toepasselijke producten, betaalt Amazon standaard namens jou overeenkomstige EPR-milieubijdragen aan de erkende organisatie(s) voor producentenverantwoordelijkheid en vordert Amazon deze bedragen van je terug.

Wat is uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR)?

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) is een milieubeleid waardoor de partij die een product in een land op de markt brengt dat onder de EPR-vereisten valt (ook wel de 'producent' genoemd in het kader van EPR) verantwoordelijk maakt voor de volledige levenscyclus van de producten die hij of zij op de markt brengen, vanaf het ontwerp tot het einde van de levensduur (met inbegrip afvalinzameling en terugname). Krachtens de EPR-regelgeving moeten de verantwoordelijke entiteiten de milieu-effecten van hun producten gedurende de volledige levenscyclus van het product beperken.

Ben ik een producent?

Houd er rekening mee dat de producent geen equivalent is van een fabrikant. De producent is de partij die een product in het land (Frankrijk of Duitsland) op de markt brengt dat onder de EPR-vereisten valt (EPR-productcategorieën zijn hieronder beschreven). Je kunt als 'producent' worden beschouwd als een van de onderstaande opties op jou van toepassing is:

 • Als je in het land een product vervaardigt dat onder de EPR-vereisten valt, en/of
 • Als je een product in het land importeert dat onder de EPR-vereisten valt, en/of
 • als je in het land een product verkoopt dat onder de EPR-vereisten valt en je niet in dat land bent gevestigd.

Raadpleeg voor verpakkingsspecifieke vereisten de sectie met landspecifieke informatie hieronder.

Wat moet ik doen?

Als je een producent bent van producten die binnen de reikwijdte van de EPR-vereisten vallen, moet je je EPR-registratienummer(s) aan Amazon verstrekken. Hieronder staan de categorieën producten vermeld die binnen de reikwijdte van de EPR-vereisten (voor Frankrijk en Duitsland) vallen waarvoor je het/de EPR-registratienummer(s) aan Amazon moet verstrekken.

Als je een producent bent en geen EPR-registratienummer(s) hebt, moet je je registreren. Je moet voor elke EPR-productcategorie contact opnemen met de respectievelijke organisatie voor producentenverantwoordelijkheid om het/de EPR-registratienummer(s) te verkrijgen. Raadpleeg de secties voor het respectievelijke land hieronder voor gedetailleerde registratie-instructies.

Als je geen producent bent, maar je producten verkoopt die onder de EPR-vereisten vallen, moet je het/de toepasselijke EPR-registratienummer(s) verkrijgen van je toeleverancier en dit/deze voor het product aan Amazon verstrekken als bewijs van naleving.

Als je geen producent bent en het/de toepasselijke EPR-registratienummer(s) niet kunt verkrijgen van je toeleverancier, moet je je registreren en Amazon je eigen EPR-registratienummer(s) verstrekken.

Wat zijn EPR-productcategorieën?

Hieronder staan de categorieën producten die binnen de reikwijdte van de EPR-verplichtingen [voor Frankrijk en Duitsland] vallen waarvoor je het/de EPR-registratienummer(s) aan Amazon moet verstrekken.

EPR-categorie Frankrijk Duitsland
1 Verpakking * *
2 Elektrische en elektronische apparatuur (EEA) * *
3 Batterijen1 * *
4 Meubels *

5 Banden *

6 Papier *

7 Textiel *

8 Chemicaliën *
9 Medische hulpmiddelen voor zelfbehandeling *

1 Batterijverplichting in Duitsland: Als je een EEA-product aanbiedt dat een batterij bevat, moet je je registreren voor zowel EEA als Batterij.

Wat betekent het om te voldoen aan de EPR-vereisten?

Als je de producent bent of als je je moet registreren omdat je het/de toepasselijke EPR-registratienummer(s) niet kunt verkrijgen van je toeleverancier, volg je deze beschrijving op hoog niveau van de stappen om aan de EPR-vereisten te voldoen.

Stap 1: Registratie

 • Registratie is een eenmalig proces om het/de benodigde EPR-registratienummer(s) te verkrijgen om aan te tonen dat aan de EPR-vereisten wordt voldaan.
 • Zodra je het/de EPR-registratienummer(s) hebt ontvangen, moet je dit/deze aan Amazon doorgeven als bewijs van naleving.
  • Volg voor Duitsland de link naar het EPR-nalevingsportaal in Seller Central om je EPR-registratienummer(s) te uploaden: EPR-nalevingsportaal Duitsland
  • Voor Frankrijk deelt Amazon de link voor het uploaden van EPR-registratienummers in de loop van januari 2022.

Stap 2: Aangifte en rapportage

 • Je moet je verkoop (van producten die onder de verschillende EPR-categorieën vallen) declareren bij de respectievelijke organisatie voor producentenverantwoordelijkheid voor de toepasselijke rapportageperiode.

Stap 3: Betaling

 • Je moet milieubijdragen betalen aan de relevante organisatie(s) voor producentenverantwoordelijkheid. De milieubijdragen worden door de organisaties voor producentenverantwoordelijkheid bepaald op basis van de EPR-productcategorie en het type apparaat (zoals koelkast, babykleding, stoel), productkenmerken (zoals verpakkingsmateriaal, meubelmaterialen) en het aantal en/of het gewicht van de verkochte eenheden.

Landspecifieke informatie

Duitsland

Bewijs van naleving in Duitsland

In Duitsland geldt het/de EPR-registratienummer(s) als bewijs van naleving. Hiervoor moet je je registreren bij het relevante EPR-register (zie de onderstaande tabel). Zodra je het/de EPR-registratienummer(s) hebt ontvangen, moet je dit/deze aan Amazon doorgeven als bewijs van naleving. Volg de link naar het EPR-nalevingsportaal in Seller Central om je EPR-registratienummer(s) te uploaden: EPR-nalevingsportaal Duitsland

Let op: in dit stadium kun je alleen een LUCID-nummer toevoegen voor Duitse verpakkingen. Hoewel je geregistreerd moet zijn als je producten verkoopt die tot andere EPR-productcategorieën behoren, kun je het registratienummer nog niet indienen. We houden je in 2022 op de hoogte wanneer je extra registratienummers kunt indienen voor andere EPR-categorieën

Vanaf 1 juli 2022 word je volgens de gewijzigde verpakkingswet in Duitsland beschouwd als producent van FBA-verpakkingen die worden gebruikt voor de verzending van je producten, indien van toepassing.

De EPR-categorieën en uitvoerende instanties zijn beschreven in onderstaande tabel.
EPR-categorieën Beschrijving Uitvoerende instantie
Verpakking1 Alle verpakkingstypen https://lucid.verpackungsregister.org/
Elektrische en elektronische apparatuur (EEA)
 • Apparatuur voor temperatuuruitwisseling
https://www.ear-system.de/ear-portal/#no-back
 • Schermen, monitoren en apparatuur die schermen bevat met een oppervlak van meer dan 100 cm2
 • Lampen
 • Apparatuur met een externe afmeting van meer dan 50 cm (grote apparatuur)
 • Apparatuur met een externe afmeting van minder dan 50 cm (kleine apparatuur)
 • Kleine IT- en telecommunicatieapparatuur zonder externe afmeting van meer dan 50 cm
Batterijen2 Autoaccu, industriële en draagbare batterij

1Verpakking: In Duitsland ben je verantwoordelijk voor zowel primaire als secundaire verpakking. Als de secundaire verpakking wordt geleverd door een fulfillment-dienstverlener, is je leverancier tot 30 juni 2022 verantwoordelijk voor de secundaire verpakking. Vanaf 1 juli 2022 ben jij verantwoordelijk voor zowel de primaire als secundaire verpakking. Dit geldt voor Fulfillment by Amazon en elke andere fulfillment-dienstverlener.

2Batterijverplichting: Als je in Duitsland een EEA-product aanbiedt dat een batterij bevat, moet je je registreren voor zowel EEA als Batterij.

Amazon heeft in dit stadium alleen het EEA-registratienummer nodig.

De volgende registratienummers gelden als je bewijs van naleving:

 • Verpakking: Registrierungsnummer
 • EEA: AEEA-Reg.-Nr.DE
 • Batterij: Batt-Reg.-Nr. DE2

Frankrijk

Bewijs van naleving in Frankrijk

Om aan te tonen dat je aan de vereisten voldoet, heeft Amazon in Frankrijk je unieke identificatienummers (UIN-nummers) nodig. Om een UIN te krijgen, moet je je, afhankelijk van je catalogus, registreren bij de relevante organisaties voor producentenverantwoordelijkheid (zie onderstaande tabel). UIN-nummers worden vanaf januari 2022 automatisch gegenereerd voor alle geregistreerde verkopers en zijn voor jou beschikbaar via de portaal van je organisatie voor producentenverantwoordelijkheid. Je moet deze UIN-nummers via Seller Central aan Amazon verstrekken. Amazon zal in de loop van januari 2022 de link delen voor het uploaden van EPR-registratienummers voor Frankrijk.

De EPR-categorieën en organisaties voor producentenverantwoordelijkheid worden beschreven in de onderstaande tabel.

# EPR-categorieën Productbeschrijving FR Voorbeelden Organisaties voor producentenverantwoordelijkheid (PRO)
1 Elektrische en elektronische apparatuur (EEA) Afval gegenereerd door elektrische en elektronische apparatuur Huishoudelijke producten, lampen, brandblussers en professionele elektronische producten

https://www.ecosystem.eco

https://www.ecologic-france.com

https://www.soren.eco/ (alleen zonnepanelen)

2 Batterijen Gebruikte batterijen en accu's Draagbare batterijen, autoaccu‘s en industriële batterijen

https://www.corepile.fr/

https://www.screlec.fr/

3 Verpakking1 Afval van huishoudelijke verpakkingen Dozen en productverpakkingen (zoals doos met speelgoed), verzenddozen, verzendetiketten, tape enz.

https://www.citeo.com

https://www.leko-organisme.fr

4 Printpapier Afval van grafisch papier Gedrukte items zoals gebruikershandleidingen, behangpapier, cadeaubonnen, reclame-inzetstukken https://www.citeo.com
5 Meubels Afval gegenereerd door meubelapparatuur Huishoudelijke en professionele meubels

https://www.eco-mobilier.fr

https://www.valdelia.org

6 Textiel Textiel, huishoudlinnengoed, schoenen enz. Kledingtextiel, huishoudlinnengoed en schoenen https://refashion.fr/pro/fr
7 Banden Afval gegenereerd door banden Banden voor auto's, landbouw en zwaar transport

http://www.gie-frp.com

https://aliapur.fr

8 Chemicaliën Chemisch afval van huishoudens Lijm, verf, autoshampoo, aceton, vaseline, hars https://www.ecodds.com/
9 Medische hulpmiddelen voor zelfbehandeling Afval gegenereerd door injectieapparatuur die door patiënten wordt gebruikt bij zelfbehandeling Naalden, microperfusie, katheter, pen met intrekbare naald https://www.dastri.fr/
1. Verplichting met betrekking tot de VERPAKKING: In Frankrijk ben je verantwoordelijk voor je primaire verpakking en de secundaire verpakking die door jou is toegevoegd.

Beleid inzake EPR-vereisten voor externe verkopers in Frankrijk

Als je in Frankrijk via amazon.fr producten verkoopt die behoren tot een of meer van de EPR-productcategorieën maar Amazon geen geldige UIN die overeenkomt met deze EPR-productcategorieën hebt verstrekt, zal Amazon melding doen van de hoeveelheden producten die je in Frankrijk via amazon.fr hebt verkocht en namens jou de bijbehorende milieubijdragen betalen, zodat je door kunt gaan met verkopen.

Terugnamevereisten

Wat is terugname?

Het terugnameaanbod maakt deel uit van de EPR-vereisten die reeds door de nationale wetgeving in Duitsland en Frankrijk zijn opgelegd. In overeenstemming met de bestaande wetgeving moet je klanten, als je EEA-producten verkoopt in de marketplaces van Duitsland en Frankrijk, nu de mogelijkheid bieden om hun oude soortgelijke producten gratis en aan de deur te laten retourneren voor recycling.

Kom ik in aanmerking voor terugname?

Als je momenteel EEA-producten aanbiedt in Duitsland en Frankrijk, was je al verplicht om de klanten de terugname van EEA aan te bieden. Vanaf 1 januari 2022 worden de volgende extra categorieën opgenomen in de terugnameverplichtingen van Frankrijk: meubels, chemicaliën en gasvulling voor eenmalig gebruik.

Wat gaat er veranderen?

Vanaf 1 januari 2022 moet je informatie over terugname weergeven wanneer je via amazon.de en/of amazon.fr. verkoopt.

Wat moet ik doen voor terugname ?

Als je producten verkoopt die behoren tot EPR-productcategorieën die in aanmerking komen voor terugname, moet je terugname aanbieden zodat klanten hun oude soortgelijke apparatuur gratis kunnen retourneren.

Vanaf 1 januari 2022 moet je informatie over terugname weergeven wanneer je via amazon.de en/of amazon.fr. verkoopt. Amazon geeft de volgende vraag weer op de productpagina van de betreffende categorieën, zodat je inzicht hebt in de intentie van klanten om hun oude producten te recyclen: “Wil je je elektrische of elektronische apparaat gratis recyclen? (In Duitsland: doe dat hier. En in Frankrijk: doe dat hier)”. Klanten worden verzocht contact op te nemen met de verkopers via de etalage van de verkoper.

We raden je aan om je terugname-informatie weer te geven op in je Etalage en de volgende formulering te gebruiken. Wijzig de Wij raden je aan de volgende formulering te gebruiken-tekst niet, behalve de naam van de verkoper, de naam van de gemachtigde vertegenwoordiger (indien van toepassing) en het registratienummer.
 • Duitsland:

  AEEA: Als je je oude afgedankte elektrische en elektronische apparatuur wilt recyclen, moet je de verkoper hiervan op de hoogte stellen via de knop 'Stel een vraag' in de rechterbovenhoek. XXX (naam van de verkoper) is geregistreerd bij de Stiftung EAR voor elektrische en elektronische apparatuur die in Duitsland wordt verkocht. Het registratienummer is DE12345678 (AEEA-registratienummer). De geautoriseerde vertegenwoordiger van XXX (naam verkoper) is XXX (naam van de geautoriseerde vertegenwoordiger, indien van toepassing). Voor meer informatie over recycling met Amazon, ga naar Recycling bij Amazon.

 • Frankrijk:

  • AEEA: Als je je oude afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) wilt recyclen, moet je de verkoper hiervan op de hoogte stellen via de knop 'Stel een vraag' in de rechterbovenhoek. Als je problemen ondervindt bij het informeren van de verkoper over je terugnameverzoek, ga je verder naar de Amazon Hulp-pagina. XXX (naam van de verkoper) is geregistreerd bij XXX (naam van de regeling) voor elektrische en elektronische apparatuur die in Frankrijk wordt verkocht. Het registratienummer is 12345678 (UIN van verkoper). De geautoriseerde vertegenwoordiger van XXX (naam verkoper) is XXX (naam van de geautoriseerde vertegenwoordiger, indien van toepassing). Voor meer informatie over recycling met Amazon, ga naar Recycling bij Amazon.
  • Meubels: Als je je oude meubels wilt recyclen, moet je de verkoper hiervan op de hoogte stellen via de knop'Stel een vraag'in de rechterbovenhoek. Als je problemen ondervindt bij het informeren van de verkoper over je terugnameverzoek, ga je verder naar de Amazon Hulp-pagina. XXX (naam van de verkoper) is geregistreerd bij XXX (naam van de regeling) voor meubels die in Frankrijk worden verkocht. Het registratienummer is 12345678 (UIN van verkoper). De geautoriseerde vertegenwoordiger van XXX (naam verkoper) is XXX (naam van de geautoriseerde vertegenwoordiger, indien aanwezig). Voor meer informatie over recycling met Amazon, ga naar Recycling bij Amazon.
  • Chemicaliën: Als je je oude chemicaliën wilt recyclen, moet je de verkoper hiervan op de hoogte stellen via de knop'Stel een vraag'in de rechterbovenhoek. Als je problemen ondervindt bij het informeren van de verkoper over je terugnameverzoek, ga je verder naar Recycling bij Amazon. XXX (naam van de verkoper) is geregistreerd bij XXX (naam van de regeling) voor chemicaliën die in Frankrijk worden verkocht. Het registratienummer is 12345678 (UIN van verkoper). De geautoriseerde vertegenwoordiger van XXX (naam verkoper) is XXX (naam van de geautoriseerde vertegenwoordiger, indien van toepassing). Voor meer informatie over recycling met Amazon, ga naar Recycling bij Amazon.
  • Gasvulling voor eenmalig gebruik: Als je je oude gasvulling voor eenmalig gebruik wilt recyclen, moet je de verkoper hiervan op de hoogte stellen via de knop'Stel een vraag'in de rechterbovenhoek. Als je problemen ondervindt bij het informeren van de verkoper over je terugnameverzoek, ga je verder naar Recycling bij Amazon. XXX (naam van de verkoper) is geregistreerd bij XXX (naam van de regeling) voor gasvulling voor eenmalig gebruik die in Frankrijk wordt verkocht. Het registratienummer is 12345678 (UIN van verkoper). De geautoriseerde vertegenwoordiger van XXX (naam verkoper) is XXX (naam van de geautoriseerde vertegenwoordiger, indien van toepassing). Ga voor meer informatie over recycling met Amazon naarRecycling bij Amazon.

Wat zijn de soorten terugnameverplichtingen?

Er zijn twee soorten terugnameverplichtingen die voortvloeien uit de Duitse EEA-wet en de Franse wet op de kringloopeconomie:

 • 1:1 verplichting: het terugnemen van een tweedehands product van een klant op voorwaarde dat de klant een nieuw product alleen heeft gekocht voor geselecteerde categorieën binnen het toepassingsgebied.
 • 1:0 verplichting: het terugnemen van een tweedehands product, zelfs als de klant geen nieuw product heeft gekocht.
Je bent standaard onderworpen aan een 1:1 terugnameverplichting als je producten verkoopt die behoren tot EPR-productcategorieën die in aanmerking komen voor terugname. Een 1:0 terugnameverplichting wordt per geval beoordeeld, afhankelijk van de kenmerken van je fysieke winkels, indien van toepassing.

Landspecifieke informatie over terugenamevereisten

Wat moet ik doen in Duitsland?

Als je klanten EEA-producten aanbiedt via Amazon in Duitsland, moet je standaard op basis van 1:1 gratis terugname aanbieden voor EEA-producten van hetzelfde type. Het oude product kan afkomstig zijn van elk verkoopkanaal (d.w.z. van Amazon of andere online/offline winkels). Dit moet een gratis ophaalservice op huishoudelijk niveau omvatten. EEA-categorieën 1), 2) en 4) moeten gratis worden opgehaald bij de huishoudens van klanten, terwijl categorie 3), 5) en 6) moeten gratis worden teruggenomen in redelijke nabijheid van de eindgebruiker (bv. via dienstverleners, inzamelpunten enz.). Raadpleeg de bovenstaande tabel voor EEA-categorieën in Duitsland.

Daarnaast kun je de informatie over terugname en het AEEA-registratienummer weergeven in je Etalage weergeven met behulp van de aanbevolen tekst hierboven.

Wat moet ik doen in Frankrijk?

Als je klanten EEA-producten, meubels, chemicaliën of gasvulling voor eenmalig gebruik via Amazon in Frankrijk aanbiedt, moet je standaard op basis van 1:1 gratis terugname aanbieden voor deze producten van hetzelfde type. Dit moet een gratis ophaalservice bij bezorging omvatten of bij een lokaal ophaalpunt in het geval van transporteerbare producten. Het oude product kan afkomstig zijn van elk verkoopkanaal.

Daarnaast kun je de informatie over terugname en je UIN weergeven in je Etalage met behulp van de aanbevolen tekst hierboven.

Veelgestelde vragen - Algemeen

Ik voldoe al aan mijn EPR-verplichtingen. Moet ik Amazon dit laten weten?

Ja. Als je al bent geregistreerd voor al je producten die in aanmerking komen voor EPR, moet je Amazon je EPR-registratienummer(s) verstrekken. Volg voor Duitsland de link naar het EPR-nalevingsportaal in Seller Central om je EPR-registratienummer(s) te uploaden: EPR-nalevingsportaal Duitsland. Voor Frankrijk deelt Amazon de link voor het uploaden van je EPR-registratienummer(s) in de loop van januari 2022.

Ik ben een verkoper met zelfverzending. Is dit op mij van toepassing?

Ja. Amazon moet bevestigen dat alle verkopers voldoen aan de EPR-vereisten, ongeacht het gebruik van Fulfillment by Amazon (FBA) of zelfverzending.

Wanneer heeft dit invloed op mij?

Voordat een product in Frankrijk en/of Duitsland wordt vermeld, moet de producent ervoor zorgen dat het EPR-registratieproces is voltooid en dat hij of zij het/de EPR-registratienummer(s) heeft ontvangen voor alle toepasselijke EPR-productcategorieën.

Moet ik me registreren voor verschillende landen en verschillende EPR-productcategorieën?

Ja. Er zijn verschillende registratievereisten, processen en bevoegde instanties voor elk land en voor de EPR-productcategorieën die worden aangeboden op amazon.de en amazon.fr.

Hoe vaak moet ik mijn verkopen rapporteren en de EPR-bijdragen betalen?

Aangiften en betalingen van EPR-bijdragen vinden maandelijks, per kwartaal of jaarlijks plaats – afhankelijk van de EPR-categorieën/organisaties voor producentenverantwoordelijkheid in elk land.

Biedt Amazon hulp bij de EPR-rapportage?

Amazon is bezig met de ontwikkeling van een rapportagetool waarmee je overzichten kunt downloaden voor EPR-productcategorieën in Frankrijk en Duitsland. Informatie uit deze overzichten kan worden gebruikt om je verkopen van producten die onder de verschillende EPR-categorieën vallen te declareren.

Moet ik voor zowel de primaire (productverpakking) als de secundaire verpakking (verzendverpakking) betalen?

Primaire verpakking (eigen verpakking van producten) – Ja, zowel Fulfillment by Amazon als verkopers met zelfverzending moeten betalen voor de primaire verpakking. De primaire verpakking is de verpakkingseenheid waarmee het product wordt ingepakt, zoals de merkdoos van een paar schoenen of het aluminium blikje van een frisdrank.

Secundaire verpakking (verzendverpakking) - Raadpleeg de secties met landspecifieke informatie hierboven. Secundaire verpakking verwijst naar verzenddozen/-zakken waarmee het product wordt beschermd tijdens transport naar de klant. Ook vulmateriaal om het product te beschermen en tape om de verpakking te verzegelen, kunnen hieronder vallen. Verzendetiketten maken ook deel uit van secundaire verpakkingen.

Hoeveel kost dit mij?

FBA-registratie: Je moet registratiekosten betalen aan de verschillende organisaties voor producentenverantwoordelijkheid. Dit kan variëren van € 0 tot meer dan € 250.

Milieubijdragen: Milieubijdragen worden berekend op basis van de verkoop en de EPR-productcategorieën, die van land tot land verschillen. Elke organisatie voor producentenverantwoordelijkheid handhaaft haar eigen prijslijst volgens contractuele overeenkomsten.

Wat als mijn EPR-nummer niet wordt geaccepteerd in het EPR-nalevingsportaal in Seller Central?

Voer de volgende stappen voor probleemoplossing uit:

 1. Zorg ervoor dat het/de nummer(s) dat/die je verstrekt (een) EPR-registratienummer(s) is/zijn;
 2. Controleer nogmaals of het EPR-registratienummer correct is ingevoerd in het portaal in Seller Central;
 3. Controleer of het EPR-registratienummer overeenkomt met de juiste categorie waarin je je registreert;
 4. Neem contact op met de juiste instantie om ervoor te zorgen dat het EPR-nummer correct aan de categorie wordt gekoppeld.
Als dit je probleem niet oplost, kun je contact opnemen met het Ondersteuningsteam voor verkooppartners via Seller Central.

Waarom kan ik niet alle categorieën zien op de pagina Ophalen van het EPR-nalevingsportaal waar ik mijn registratienummers moet opgeven?

Duitsland en Frankrijk hebben niet dezelfde categorieën op de pagina Ophalen. Controleer de 'Landspecifieke informatie' hierboven voor de relevante categorieën. Amazon blijft categorieën toevoegen aan de pagina Ophalen zodra de producten in die categorieën beschikbaar worden gesteld voor ophalen.

Categorieën voor Frankrijk worden beschikbaar gesteld voor ophalen in januari 2022. De Duitse AEEA wordt beschikbaar gesteld voor ophalen in maart 2022. Amazon heeft in dit stadium geen Duits batterijregistratienummer nodig.

Waarom kan ik niet alle landen zien op de pagina Ophalen van het EPR-nalevingsportaal waar ik mijn registratienummers moet opgeven?

Amazon verzamelt momenteel alleen EPR-nummers voor Duitsland en Frankrijk. Als een land ontbreekt, is de ophaalfunctie voor dat land mogelijk nog niet beschikbaar in het EPR nalevingsportaal van Amazon.

Wat gebeurt er nadat ik een registratienummer bij Amazon heb ingediend?

Amazon valideert dit nummer bij de juiste overheidsinstantie. We brengen je op de hoogte wanneer de uitslag van de validatie bekend is.

Ik ben geregistreerd voor de benodigde categorie. Hoe verstrek ik de registratienummers die ik heb ontvangen aan Amazon?

Je moet samenwerken met de betreffende instantie om toegang te krijgen tot je registratiegegevens en het juiste EPR-nummer te vinden. Het EPR-registratienummer kan vervolgens worden verstrekt binnen het EPR-nalevingsportaal. Volg voor Duitsland de link naar het EPR-nalevingsportaal in Seller Central om je EPR-registratienummer(s) te uploaden: EPR-nalevingsportaal Duitsland . Voor Frankrijk deelt Amazon de link voor het uploaden van je EPR-registratienummer(s) in de loop van januari 2022.

Wat zijn de verschillen tussen registratie in Frankrijk en Duitsland?

In Frankrijk hoef je je alleen te registreren bij de organisatie voor producentenverantwoordelijkheid voor de relevante EPR-productcategorie. In Duitsland moet je je bovendien registreren bij de relevante uitvoerende instantie (ZSVR, EAR).

Waar kan ik meer informatie vinden over EPR voor Frankrijk?

Voor meer informatie, waaronder rapportage en frequentie en betaling van EPR-kosten, raden we je aan de websites van de organisatie voor producentenverantwoordelijkheid te raadplegen, evenals de onderstaande sites:

Waar vind ik meer informatie over EPR voor Duitsland?

We raden je aan om je te verdiepen in de respectievelijke wetten (ElektroG en VerPackG). Raadpleeg daarnaast de websites van de organisatie voor producentenverantwoordelijkheid en de onderstaande websites:

Veelgestelde vragen - Terugname

Wat zijn de EPR-productcategorieën die onderworpen zijn aan een terugnameverplichting?

 • Duitsland: EEA
 • Frankrijk: EEA, Meubels, Chemicaliën en Gasvulling voor eenmalig gebruik

Wat gebeurt er als ik geen terugname aanbied?

Dit betekent dat je niet voldoet aan de toepasselijke regelgeving in Duitsland en Frankrijk.

Ik ben een wederverkoper. Is dit op mij van toepassing?

Ja, als je producten aanbiedt die behoren tot de productcategorieën die onderworpen zijn aan een terugnameverplichting, moet je klanten gratis terugname aanbieden.

Wanneer heeft dit invloed op mij?

Als je EEA aanbiedt in Duitsland en Frankrijk, heb je vanaf vandaag een terugnameverplichting. Vanaf januari 2022, als je producten die behoren tot de volgende categorieën in Frankrijk verkoopt: Meubels, Chemicaliën, Gasvulling voor eenmalig gebruik, moet je je terugnameaanbod uitbreiden tot deze categorieën.

Moet ik terugname aanbieden voor verschillende landen en verschillende EPR-productcategorieën?

Ja, als je aanbiedingen hebt in Duitsland en Frankrijk, ben je verplicht om in beide landen gratis terugname aan te bieden.

Veelgestelde vragen - Frankrijk

Als ik producten die in aanmerking komen voor EPR op amazon.fr verkoop aan klanten met een bezorgadres in Frankrijk maar Amazon niet het geldige unieke identificatienummer verstrek, welke acties zal Amazon dan namens mij ondernemen?

Als je producten die in aanmerking komen voor EPR op amazon.fr verkoopt aan klanten met een bezorgadres in Frankrijk maar Amazon niet het geldige unieke identificatienummer dat overeenkomt met die producten die in aanmerking komen voor EPR verstrekt, zal Amazon namens jou de volgende acties ondernemen:

 • Namens jou declaratieoverzichten voorbereiden met gegevens die worden gevraagd door de relevante organisaties voor producentenverantwoordelijkheid die door Amazon zijn geselecteerd, zoals hoeveelheden (aantal eenheden of gewicht van producten) van je verkopen waarop EPR van toepassing is, met verplichte gegevens zoals apparaattype (bijv. koelkast, babykleding, stoel) en productkenmerken (bijv. verpakkingsmateriaal, materialen van meubels). Om de overzichten voor te bereiden, maakt Amazon gebruik van de informatie in je productvermeldingen of standaardwaarden als dergelijke informatie ontbreekt;
 • Rapporten indienen voor elke relevante EPR-productcategorie aan het einde van de rapportagecyclus (mogelijk elk kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks, op basis van de categorie van het product dat in aanmerking komt voor EPR);
 • Namens jou de van toepassing zijnde milieubijdragen betalen in overeenstemming met de prijslijst van deze organisatie voor producentenverantwoordelijkheid en het aantal (aantal eenheden of gewicht van producten); en
 • Deze bedragen bij jou terugvorderen.

Wanneer betaalt Amazon namens mij milieubijdragen aan de in aanmerking komende organisatie(s) voor producentenverantwoordelijkheid zoals bepaald door Amazon?

Amazon volgt een driemaandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse rapportagecyclus voor elke EPR-productcategorie zoals gedefinieerd door de relevante, door Amazon geselecteerde organisatie(s) voor producentenverantwoordelijkheid. Dit betekent dat Amazon aan het einde van elk kwartaal voor kwartaaloverzichten, elke zes maanden voor halfjaarlijkse overzichten en elk jaar voor jaaroverzichten namens jou milieubijdragen betaalt aan deze organisaties voor producentenverantwoordelijkheid.

Vordert Amazon de milieubijdragen die namens mij zijn betaald bij mij terug?

Ja, Amazon vordert de milieubijdragen die namens jou zijn betaald aan het einde van elke rapportagecyclus voor de EPR-productcategorie bij je terug. Milieubijdragen zijn afhankelijk van de prijslijst van de relevante organisatie(s) voor producentenverantwoordelijkheid en het aantal (aantal eenheden of gewicht van producten) van je EPR-verkoop. Uitgebreide informatie over de procedure voor terugbetaling volgt later.

Betaalt Amazon namens mij milieubijdragen na ontvangst van mijn UIN?

Nee, Amazon betaalt alleen milieubijdragen namens jou aan relevante organisaties voor producentenverantwoordelijkheid die door Amazon zijn geselecteerd voor rapportagecycli waarin Amazon niet over je geldige UIN-nummer(s) beschikt voor EPR-productcategorieën die op jou van toepassing zijn. Amazon zal vanaf die rapportagecyclus (driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks, afhankelijk van de EPR-productcategorie) niet langer namens jou betalen. Vanaf dat moment betaal je zelf je milieubijdragen aan de door jou gekozen organisatie voor producentenverantwoordelijkheid.

Ik heb me geregistreerd bij een organisatie voor producentenverantwoordelijkheid om mijn UIN te krijgen, maar heb deze nog niet ontvangen. Wat moet ik doen?

Controleer via de portaal van de organisatie voor producentenverantwoordelijkheid regelmatig of je UIN al beschikbaar is. Als je de UIN ontvangt, geef je deze onmiddellijk door aan Amazon. Amazon betaalt namens jou milieubijdragen aan de relevante organisatie(s) voor producentenverantwoordelijkheid zoals bepaald door Amazon voor rapportagecycli waarin Amazon niet over je geldige UIN beschikt voor EPR-productcategorieën die op jou van toepassing zijn.

Betaalt Amazon ook namens mij milieubijdragen voor verkopen buiten Amazon?

Nee, Amazon betaalt alleen milieubijdragen namens jou voor EPR-verkopen op amazon.fr.

Betaalt Amazon namens mij milieubijdragen voor EPR-verkopen op amazon.fr die worden verzonden naar een ander land dan Frankrijk?

Nee, Amazon betaalt namens jou geen milieubijdragen voor EPR-verkopen op amazon.fr die worden verzonden naar een ander land dan Frankrijk. Amazon betaalt alleen milieubijdragen als je via amazon.fr EPR-producten verkoopt aan klanten met een bezorgadres in Frankrijk. Dit geldt ook voor Franse overzeese gebieden.

Moet ik me verplicht registreren bij een organisatie voor producentenverantwoordelijkheid?

Hoewel Amazon namens jou milieubijdragen kan betalen en deze bij jou kan terugvorderen, raden we alle verkopers aan om zelf aan de EPR-vereisten te voldoen. Dit omvat registratie, aangifte, rapportage en betaling van milieubijdragen.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates