Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

EPR-vereisten: AEEA in Duitsland

Welke EPR-categorieën zijn relevant bij verkoop in Duitsland?

In Duitsland is Amazon verplicht om te controleren of je voldoet aan je EPR-verplichtingen in twee productcategorieën: (1) Verpakking en (2) Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

Deze pagina richt zich op AEEA. Ga voor meer informatie over je verpakkingsvereisten naar EPR-vereisten: Verpakkingen in Duitsland.

Voor AEEA moet je de komende maanden bij Amazon aantonen dat je aan de verplichtingen voldoet door een registratienummer (AEEA-registratienummer) in te dienen via Nalevingsinformatie voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR). De deadline voor het registreren en indienen van je nummer voor AEEA is 1 januari 2023.

Notitie: In dit stadium kun je alleen een LUCID-nummer voor verpakking toevoegen in het EPR-nalevingsportaal. Hoewel je geregistreerd moet zijn als je AEEA verkoopt, kun je nog geen andere registratienummers bij Amazon indienen. We houden je in 2022 op de hoogte wanneer je extra registratienummers kunt indienen voor andere categorieën. In de tussentijd raden we je aan de gedetailleerde instructies voor AEEA hieronder te lezen.

Waar vind ik meer informatie over EPR voor Duitsland?

Voor meer informatie raden we je aan om jezelf vertrouwd te maken met de Duitse wet op recycling van elektrische en elektronische apparatuur (ElektroG). Raadpleeg daarnaast de onderstaande informatie en de website van de Duitse overheidsinstantie.

Wat verandert er en wat moet ik doen?

Vanaf 1 januari 2023 is Amazon wettelijk verplicht om te controleren of je voldoet aan je verplichtingen voor Afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) in Duitsland en, zo niet, je productvermeldingen die niet voldoen aan de eisen op te schorten. Om Amazon te bewijzen dat je aan de eisen voldoet, ga je naar Nalevingsinformatie voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) en dien je je AEEA-registratienummer in. We brengen je op de hoogte wanneer de portal later in 2022 wordt geopend. Daarnaast moet je mogelijk actie ondernemen om te voldoen aan de terugnamevereisten. Raadpleeg voor meer informatie de Veelgestelde vragen over terugname hieronder

Wat gebeurt er als je de naleving niet aan Amazon kunt bewijzen?

Amazon is wettelijk verplicht om te controleren of je voldoet aan je verplichtingen in Duitsland en, zo niet, je productvermeldingen die niet voldoen aan de eisen op te schorten. Vanaf 1 januari 2023 geldt dit voor alle productvermeldingen die onder AEEA vallen (inclusief registraties voor merken en apparaatsoorten).

Wat moet ik doen om te voldoen aan de AEEA-vereisten in Duitsland?

Ga voor een overzicht van wat je moet doen naar informatiemateriaal dat is verstrekt door de EAR-stichting (Stiftung Elektroaltgeräte Register - EAR). Als je een producent bent, kun je besluiten een gevolmachtigde vertegenwoordiger aan te wijzen. Een gevolmachtigde vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor het nakomen van je wettelijke verplichtingen als producent in Duitsland. Hiervoor ga je als volgt te werk:

 • Neem contact op met een van onze goedgekeurde dienstverleners in ons Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) Service Provider Network en vraag deze om je gevolmachtigde vertegenwoordiger te worden.
 • Onderhandel over de algemene voorwaarden van het contract met de geselecteerde dienstverlener, zoals bijvoorbeeld over de betalingsvoorwaarden voor ophaalmeldingen, faillissementsgarantie en terugnameoplossingen.

Notitie: Als je een producent bent en geen filiaal in Duitsland hebt, ben je verplicht een gevolmachtigde vertegenwoordiger aan te wijzen. Raadpleeg deze link van de EAR voor meer informatie over het aanwijzen van een gevolmachtigde vertegenwoordiger.

Je kunt ook besluiten om zelf aan alle verplichtingen te voldoen. Deze oplossing is echter vaak complexer en tijdrovend. Om aan je verplichtingen te voldoen, moet je onder andere de volgende stappen uitvoeren:

 • Registreer je als 'producent' in Stiftung EAR door op deze link te klikken om je AEEA-Reg.-Nr. te verkrijgen.
 • Registreer al je combinaties van je merk en soorten apparatuur met Stiftung EAR voordat je ze in Duitsland verkoopt.
 • Zorg ervoor dat alle producten die je hebt verkocht aan het einde van hun levensduur worden teruggenomen - via ofwel het openbare inzamelingssysteem van Duitsland of via je eigen terugnameoplossingen.
 • Rapporteer de bedragen aan verkochte producten, betaal voor ophaalmeldingen van EAR en bied faillissementsgarantie aan voor producten die in Duitsland worden verkocht.

Ga voor meer informatie over je verplichtingen als producent naar deze beschrijving van EAR.

Hoe bepaal ik of ik een producent ben?

In het kader van de Duitse AEEA-wetgeving word je als producent beschouwd als je aan ten minste een van de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je bent de fabrikant, wat betekent dat je de entiteit bent die AEEA produceert en deze onder je eigen handelsnaam of merk aanbiedt in Duitsland of
 • Je biedt AEEA van andere fabrikanten aan onder je eigen handelsnaam of merk in Duitsland, of verkoopt ze commercieel door. In dit geval wordt de fabrikant niet als producent beschouwd omdat je handelsnaam of merk op de AEEA wordt weergegeven of
 • Je biedt AEEA die niet oorspronkelijk uit Duitsland afkomstig is op de Duitse markt op commerciële basis aan. Dat is inclusief het importeren van AEEA in Duitsland vanuit het buitenland of
 • Je biedt AEEA via online verkopen rechtstreeks aan Duitse eindgebruikers aan en je bent niet gevestigd in Duitsland.

Je kunt ook verplichtingen hebben die gelijkwaardig zijn aan die van een producent als je (door nalatigheid of opzettelijk) AEEA van niet-geregistreerde of onjuist geregistreerde producenten aanbiedt. Raadpleeg voor gedetailleerdere richtlijnen de door EAR verstrekte informatie via deze link.

Welke producten vallen onder de Duitse AEEA-wetgeving?

De Duitse AEEA-wetgeving is van toepassing op alle AEEA, tenzij expliciet uitgesloten door een wettelijke uitzondering. Je producten worden als AEEA beschouwd als ze zijn ontworpen voor gebruik met wisselstroom van maximaal 1000 volt of gelijkstroom van maximaal 1500 volt en

 • afhankelijk zijn van elektrische stromen of elektromagnetische velden die correct worden gebruikt of
 • worden gebruikt voor het genereren, overdragen en meten van elektrische stromen en elektromagnetische velden.

Ga voor meer informatie over producten die onder de Duitse AEEA-wet vallen naar deze informatie van EAR.

Hoe identificeer ik het juiste merk en soort apparatuur?

Voordat je AEEA in Duitsland verkoopt, moet je ervoor zorgen dat de producten die je verkoopt, geregistreerd zijn bij EAR onder het juiste merk en soort apparatuur.

Volgens de merkenwetgeving hoeft een merk geen geregistreerd merk te zijn. Je kunt je bedrijfsnaam gebruiken als er geen geregistreerd merk is. Het is niet toegestaan om je te registreren met namen als 'geen merk', 'geen naam', enkel soortaanduidingen, apparaatbeschrijvingen (dat wil zeggen 'meetapparaat','Sudoku', 'rekenmachine', 'USB-sticks') of met het AEEA-registratienummer. Houd er rekening mee dat het merk dat voor de registratieprocedure wordt gebruikt op de AEEA zelf moet staan.

Afhankelijk van waar het wordt gebruikt, valt het soort apparatuur ofwel onder b2c-apparatuur (business to consumer) of b2b-apparatuur (business to business):

 • b2c-apparatuur is AEEA die kan worden gebruikt in particuliere huishoudens. Dit zijn over het algemeen plaatsen met een privé levensstijl, met name appartementen en hun respectievelijke percelen of onderdelen van het gebouw
 • b2b-apparatuur is AEEA die uitsluitend in anders dan particuliere huishoudens kan worden gebruikt, of die meestal niet wordt gebruikt in particuliere huishoudens
 • apparatuur voor tweeërlei gebruik is AEEA die zowel in particuliere huishoudens als commercieel kan worden gebruikt. In principe wordt apparatuur voor tweeërlei gebruik gecategoriseerd als b2c AEEA.

De beslissing of het karakter van de AEEA moet worden beschouwd als b2b versus b2c, is niet gebaseerd op het distributiekanaal (bijvoorbeeld als de AEEA alleen verkocht wordt aan commerciële bemiddelaars), maar op de locatie waar de apparatuur mogelijk wordt gebruikt. Hieronder vind je een overzicht van soorten apparatuur:

Categorie Soort apparatuur
Categorie 1: Apparatuur voor temperatuuruitwisseling b2c: Apparatuur voor temperatuuruitwisseling die kan worden gebruikt in particuliere huishoudens
b2b: Apparatuur voor temperatuurwisselingen die uitsluitend bestemd is voor gebruik in anders dan particuliere huishoudens
Categorie 2: Schermen, monitoren en apparatuur die schermen bevat met een oppervlak van meer dan 100 cm b2c: Schermen die kunnen worden gebruikt in particuliere huishoudens
b2b: Schermen die uitsluitend bestemd zijn voor gebruik in anders dan particuliere huishoudens
Categorie 3: Lampen b2c: Gasontladingslampen, die kunnen worden gebruikt in particuliere huishoudens
b2c: Lampen met uitzondering van gasontladingslampen, die kunnen worden gebruikt in particuliere huishoudens
b2b: Lampen die uitsluitend bestemd zijn voor gebruik in anders dan particuliere huishoudens
Categorie 4: Apparatuur met een externe afmeting van meer dan 50 cm (grote apparatuur) b2c: Grote apparatuur, die kan worden gebruikt in particuliere huishoudens
b2c: Grote fotovoltaïsche panelen, die kunnen worden gebruikt in particuliere huishoudens
b2b: Grote apparatuur die uitsluitend bestemd is voor gebruik in anders dan particuliere huishoudens
b2b: Grote fotovoltaïsche panelen die uitsluitend bestemd zijn voor gebruik in anders dan particuliere huishoudens
Categorie 5: Apparatuur zonder externe afmeting van meer dan 50 cm (kleine apparatuur) b2c: Kleine apparatuur die kan worden gebruikt in particuliere huishoudens
b2c: Kleine fotovoltaïsche panelen, die kunnen worden gebruikt in particuliere huishoudens
b2b: Kleine apparatuur die uitsluitend bestemd is voor gebruik in anders dan particuliere huishoudens
b2b: Kleine fotovoltaïsche panelen die uitsluitend bestemd zijn voor gebruik in anders dan particuliere huishoudens
Categorie 6: Kleine IT- en telecommunicatieapparatuur zonder externe afmeting van meer dan 50 cm b2c: Kleine IT- en telecommunicatieapparatuur die kan worden gebruikt in particuliere huishoudens
b2b: Kleine IT- en telecommunicatieapparatuur die uitsluitend bestemd is voor gebruik in andere dan particuliere huishoudens

Ga naar de website van EAR voor meer informatie over het correct classificeren van AEEA. EAR biedt onder deze linkook gedetailleerde richtlijnen voor het toewijzen van AEEA per soort apparatuur. Meer informatie over de definitie van 'merken' vind je hier.

Wat is terugname en wat is er veranderd?

Het aanbieden van terugname maakt deel uit van de EPR-vereisten in de Duitse AEEA-wet. Als je EEA in Duitsland verkoopt, moet je je klanten de mogelijkheid bieden om hun oude soortgelijke EEA gratis te retourneren voor recycling, voor de deur van de klant.

Sinds 1 januari 2022 moet je informatie over terugname weergeven wanneer je EEA via amazon.de verkoopt.

Wat zijn de soorten terugnameverplichtingen?

Er zijn twee soorten terugnameverplichtingen die voortvloeien uit de Duitse AEEA-wet:

 • 1:1-verplichting: het terugnemen van een gebruikt EEA van een klant op voorwaarde dat de klant een nieuw soortgelijk product heeft gekocht.
 • 1:0-verplichting: het terugnemen van kleine gebruikte EEA-producten (zonder externe afmetingen van niet meer dan 25 cm), zelfs als de klant geen nieuw product heeft gekocht.

Je bent standaard onderworpen aan een 1:1-terugnameverplichting als je EEA commercieel aanbiedt aan eindgebruikers in Duitsland. Of een terugnameverplichting van 1:0 op jou van toepassing is, hangt af van de kenmerken van je fysieke winkels of je Fulfillment Centers. We raden je aan om je eigen juridische beoordeling uit te voeren om erachter te komen of de 1:0-terugnameverplichting op je van toepassing is.

Ben ik onderworpen aan terugnamevereisten en wat moet ik doen?

Als je AEEA commercieel aanbiedt in Duitsland, ben je verplicht om de klanten gratis terugname aan te bieden. Sinds 1 januari 2022 moet je ook informatie over terugname weergeven wanneer je via amazon.de verkoopt. Amazon geeft de volgende vraag weer op de productpagina van de respectievelijke categorieën: "Wil je je elektrische of elektronische apparaat gratis recyclen? Meer informatie". Nadat je op de link hebt geklikt, kunnen klanten een terugnameverzoek indienen bij Amazon of worden ze doorgestuurd om contact met je op te nemen via de etalage van de verkoper. We raden daarom aan om je terugname-informatie weer te geven in je Etalage en de volgende formulering te gebruiken:

"Als je je oude afgedankte elektrische en elektronische apparatuur wilt recyclen, moet je de verkoper hiervan op de hoogte stellen via de knop 'Stel een vraag' in de rechterbovenhoek. XXX (naam van de verkoper) is geregistreerd bij de Stiftung EAR voor elektrische en elektronische apparatuur die in Duitsland wordt verkocht. Het registratienummer is DEXXXXXXXX (AEEA-registratienummer). De gevolmachtigde vertegenwoordiger van XXX (naam verkoper) is XXX (naam van de gevolmachtigde vertegenwoordiger, indien van toepassing). Voor meer informatie over recycling met Amazon ga je naar Recycling bij Amazon ".

Moet ik wijzigingen aanbrengen in mijn productpagina?

Nee, je moet wijzigingen aanbrengen in je etalage. Je kunt de bovenstaande bewoordingen (onder 'Wat moet ik doen voor terugname?') volgen om deze in je etalage op te nemen.

Als je je etalage in Seller Central wilt bewerken, ga je naar Je gegevens en beleid onder Instellingen en bewerk je het tekstveld 'Over Hulp-inhoud van verkoper' in Over verkoper.

Veelgestelde vragen - Algemene vereisten

1. Hoe kan ik voldoen aan de AEEA-vereisten in Duitsland?

Raadpleeg de bovenstaande informatie en de materialen die door EAR zijn ontwikkeld.

2. Hoe valideert Amazon mijn AEEA-registratienummer?

Amazon valideert dit nummer met EAR. Houd er rekening mee dat je je AEEA-registratienummer nog niet kunt indienen op Seller Central. Wij informeren je wanneer je je AEEA-registratienummer kunt indienen op de EPR-nalevingsportal. Dit zal in het vierde kwartaal van 2022 zijn.

3. Moet ik een gevolmachtigde vertegenwoordiger aanwijzen om namens mij aan de verplichtingen te voldoen?

Als je een producent bent van AEEA en geen filiaal in Duitsland hebt, ben je verplicht een gevolmachtigde vertegenwoordiger aan te wijzen. Ga voor informatie over het aanwijzen van een gevolmachtigde vertegenwoordiger naar de door EAR verstrekte informatie. Ga naar ons Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (EPR) Service Provider Network om een gevolmachtigde vertegenwoordiger te kiezen en aanvullende richtlijnen te ontvangen van door Amazon goedgekeurde dienstverleners.

Veelgestelde vragen - terugnamevereisten

1. Wat gebeurt er als ik geen terugname aanbied?

Dit betekent dat je niet voldoet aan de toepasselijke regelgeving

2. Ik ben een wederverkoper. Zijn terugnamevereisten op mij van toepassing?

Ja, als je producten aanbiedt die behoren tot de productcategorieën die onderworpen zijn aan een terugnameverplichting, moet je klanten gratis terugname aanbieden.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates