Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Alarmen voor rook, koolmonoxide en brandbaar gas

Het beleid van Amazon vereist dat bepaalde (brand)veiligheidsproducten die via Amazon worden verkocht, voldoen aan gespecificeerde certificeringsnormen. Als je deze producten op Amazon wilt verkopen, dien je de volgende informatie te verzenden naar eu-life-safety-equipment@amazon.co.uk:

 • Je bedrijfsnaam en het adres
 • Je leveranciers- of verkoper-ID
 • Je e-mailadres
 • Je telefoonnummer
 • Een lijst met ASIN-codes waarvoor je de aanvraag om te verkopen indient
 • Het land of de landen waar je je product wilt verkopen
 • Duidelijke productafbeelding met het modelnummer, de CE-markering en de merknaam
 • EG-conformiteitsverklaring (of prestatieverklaring) die door de fabrikant is afgegeven om aan te tonen dat aan de voorschriften wordt voldaan. Afhankelijk van de kenmerken van het apparaat, moeten deze voorschriften onder meer, maar niet uitsluitend, betrekking hebben op:
  • Verordening 305/2011 betreffende bouwproducten (met uitzondering van plug-inapparaten)
  • Richtlijn 2014/35/EU (LVD), onder verwijzing naar EN 60950-1:2006 of EN 62368-1:2014 (voor plug-inapparaten)
  • Richtlijn 2014/53/EU (RED) (voor draadloze rookmelders)
  • BS 1363 – indien item met stekker wordt geleverd (alleen Nederland)
 • Documentatie van een aangemelde instantie waaruit blijkt dat je product is gecertificeerd volgens de toepasselijke EN-norm:
  • EN 14604 voor rookmelders
  • EN 50291 voor koolmonoxidemelders
  • EN 50294 voor alarmen voor brandbare gassen
  • Alle toepasselijke normen voor multifunctionele apparaten
 • Een afbeelding van de Nederlandse stekker voor plug-inalarmen, indien deze wordt geleverd aan de Nederlandse marketplace
 • Een afbeelding van de producthandleiding in elke taal waarin deze beschikbaar is

Op de pagina Europe Compliance Solutions vind je een lijst met NRTL's die je mogelijk kunnen helpen met productcertificering.

Notitie: Door een aanvraag voor de verkoop van deze producten te verzenden verklaar je dat alle materialen die je indient, waar, authentiek en accuraat zijn. Amazon kan je verkoopprivileges verwijderen als je niet aan deze vereisten voldoet.

Afbeeldingen en definities van alarmen voor rook, koolmonoxide en brandbaar gas

Rookmelders: Rookmelders hebben een lokaal akoestisch of optisch alarm om je te waarschuwen voor de aanwezigheid van rook als indicator van brand. Deze producten zijn meestal te vinden in woningen.

Koolmonoxidemelders: Koolmonoxidemelders zijn bedoeld om een lokaal akoestisch alarm te geven, voordat er gevaarlijke niveaus van koolmonoxide ontstaan. Koolmonoxidemelders zijn bedoeld om de aanwezigheid van koolmonoxide uit bronnen zoals, maar niet beperkt tot, uitlaatgassen van verbrandingsmotoren, abnormale werking van met brandstof gestookte apparaten en open haarden te detecteren.

Alarmen voor brandbare gassen: Alarmen voor brandbare gassen zijn bedoeld om een lokaal akoestisch alarm te geven bij het detecteren van gevaarlijke niveaus van verschillende soorten brandbare gassen, zoals aardgas (methaan), flessengas (propaan), LPG (vloeibaar petroleumgas), LNG (vloeibaar aardgas) en kolengas.

Rookmelders (conform norm EN 54): Rookmelders geven een signaal af aan een bedieningspaneel voor het brandalarm, als onderdeel van een groter brandbeveiligingssysteem, om je te waarschuwen voor de aanwezigheid van rook als indicator van brand. Deze producten zijn meestal te vinden in commerciële omgevingen. Aangezien deze producten bedoeld zijn voor professioneel gebruik, mogen ze niet worden verkocht op Amazon.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates