Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Vereisten voor het etiketteren van onderdelen van schoeisel

EU-vereisten: Richtlijn 94/11/EG (de 'Richtlijn inzake de etikettering van onderdelen van schoeisel') bevat vereisten met betrekking tot de verkoop van materialen die worden gebruikt in de belangrijkste onderdelen van schoeisel dat bestemd is voor consumenten in de EU. Deze richtlijn voorziet in regels voor de etikettering van schoeisel, met inbegrip van de inhoud en vorm van het etiket, en legt bovendien vast wie verantwoordelijk is voor de etikettering.

Als je schoeisel verkoopt dat valt onder de Richtlijn inzake de etikettering van onderdelen van schoeisel, moet je ervoor zorgen dat dit aan de eisen voldoet. Je moet ook rekening houden met verplichtingen op grond van REACH en, als je schoeisel is ontworpen om door personen te worden gedragen ter bescherming tegen een of meer gevaren voor de gezondheid en veiligheid, de PBM-verordening.

Het is jouw verantwoordelijkheid om te voldoen aan de Richtlijn inzake de etikettering van onderdelen van schoeisel. Je moet je ook houden aan de van toepassing zijnde nationale wet- en regelgeving in de lidstaten die de Richtlijn inzake de etikettering van onderdelen van schoeisel ten uitvoer brengen.

Zie hieronder voor meer informatie over de EU-vereisten.

Vereisten voor het Verenigd Koninkrijk: Verordening 1995/2489 van het Verenigd Koninkrijk inzake etikettering (voor aanduiding van samenstelling) van schoeisel (de 'Verordening inzake etikettering van onderdelen van schoeisel') bevat vereisten met betrekking tot de verkoop van materialen die worden gebruikt in de belangrijkste onderdelen van schoeisel dat bestemd is voor verkoop aan consumenten in het Verenigd Koninkrijk. Deze verordening voorziet in regels voor de etikettering van schoeisel, met inbegrip van de inhoud en vorm van het etiket, en legt bovendien vast wie verantwoordelijk is voor de etikettering.

Als je producten verkoopt in het Verenigd Koninkrijk die vallen onder de Verordening inzake de etikettering van onderdelen van schoeisel, moet je ervoor zorgen dat het aan deze vereisten voldoet. Je moet ook rekening houden met verplichtingen op grond van REACH, zoals behouden en aangepast in de wetgeving van het VK na Brexit, en als je schoeisel is ontworpen om door personen te worden gedragen ter bescherming tegen een of meer gevaren voor de gezondheid en veiligheid, de PBM-verordening.

Er gelden verschillende regels voor goederen die je verkoopt in:

  1. Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales); en
  2. Noord-Ierland

Het is jouw verantwoordelijkheid om te voldoen aan de Verordening inzake de etikettering van onderdelen van schoeisel en andere toepasselijke vereisten als je schoeisel in het Verenigd Koninkrijk verkoopt. Als je ook schoeisel verkoopt op de EU-website(s) van Amazon, moet je je ook houden aan de van toepassing zijnde nationale wet- en regelgeving in de lidstaten die de Richtlijn inzake de etikettering van onderdelen van schoeisel ten uitvoer brengen.

Zie hieronder voor meer informatie over de vereisten van het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie is alleen voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als juridisch advies. Wij raden je aan je juridisch adviseur te raadplegen als je vragen hebt over de wet- en regelgeving met betrekking tot het schoeisel dat je verkoopt. Deze informatie weerspiegelt slechts de situatie op de datum van schrijven en de vereisten in de EU en in het Verenigd Koninkrijk kunnen veranderen, met name door de ontwikkelingen rondom Brexit. Raadpleeg de huidige Brexit-richtlijnen van het Verenigd Koninkrijk voor je producten (zie hieronder) voor meer informatie over wijzigingen die gevolgen voor je kunnen hebben na het einde van de overgangsperiode.

EU-vereisten

Op welk schoeisel is de Richtlijn inzake de etikettering van onderdelen van schoeisel van toepassing?

De Richtlijn inzake de etikettering van onderdelen van schoeisel is van toepassing op schoeisel, waaronder alle artikelen met aangezette zool die zijn ontworpen om de voet te beschermen of te bedekken, inclusief het bovendeel, de voering en inlegzool alsmede de buitenzool. Bijlage II bepaalt dat "schoeisel kan variëren van sandalen met een bovendeel dat slechts uit verstelbare veters of linten bestaat, tot lieslaarzen waarvan het bovendeel het been en de lies bedekt". Schoeisel omvat dan ook onder andere: schoenen met een platte of hoge hak voor normaal gebruik binnenshuis of buitenshuis, orthopedisch schoeisel, wegwerpschoeisel (met aangezette zolen, over het algemeen ontworpen voor eenmalig gebruik), enkellaarzen, halfhoge laarzen, knielaarzen en lieslaarzen.

Er zijn enkele uitsluitingen, waaronder tweedehandsschoeisel, bepaalde veiligheidsschoenen en speelgoedschoeisel.

Wat zijn de belangrijkste verplichtingen krachtens de Richtlijn inzake de etikettering van onderdelen van schoeisel?

Het etiket van schoeisel moet de consument informatie verschaffen over drie belangrijke onderdelen van het schoeisel: het bovendeel, de voering en inlegzool alsmede de buitenzool. Dit gebeurt met pictogrammen of tekstuele aanduiding in de officiële taal (of talen) van de lidstaat waar het product ter beschikking wordt gesteld voor verkoop of levering.

De relevante materialen (leder, gecoat leder, textiel en andere materialen) moeten ook met behulp van pictogrammen of tekstuele aanduiding worden vermeld in de officiële taal (of talen) van de lidstaat waar het product ter beschikking wordt gesteld voor verkoop of levering.

Bovenstaande etiketteringsvereisten zijn van toepassing op materiaal dat ten minste 80% van de oppervlakte van het bovendeel, de voering en de inlegzool van het schoeisel vormt, alsmede op materiaal dat ten minste 80% van het volume van de buitenzool vormt. Indien geen van de materialen een aandeel heeft van ten minste 80%, wordt informatie verstrekt over de twee hoofdmaterialen in de samenstelling van het schoeisel.

Het etiket moet op ten minste één exemplaar van elk paar worden aangebracht, door dit erop te drukken, te lijmen, erin te persen of eraan vast te binden.

De levering van het etiket en de nauwkeurigheid ervan valt onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant of diens gemachtigde agent indien gevestigd in de EU. Indien noch de fabrikant, noch diens gemachtigde agent in de EU is gevestigd, valt de verantwoordelijkheid onder de persoon die ervoor heeft gezorgd dat het schoeisel voor het eerst beschikbaar was voor verkoop of levering in de EU. Retailers moeten ervoor zorgen dat het schoeisel dat ze verkopen over de vereiste etikettering beschikt.

Gelden er nog andere verplichtingen?

Producenten en distributeurs hebben ook verplichtingen op grond van de Richtlijn algemene productveiligheid (RAPV). Raadpleeg de informatie over de RAPV op deze pagina.

Aanvullende informatie

Wij raden je ten zeerste aan de website van de Europese Commissie te bezoeken voor meer informatie over de Richtlijn inzake de etikettering van onderdelen van schoeisel:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/fashion/footwear/legislation_nl

Vereisten voor het Verenigd Koninkrijk

Waar is de Verordening inzake de etikettering van onderdelen van schoeisel van toepassing?

De Verordening inzake de etikettering van onderdelen van schoeisel is van toepassing op alle producten die in het Verenigd Koninkrijk worden verkocht, maar de bepalingen worden op verschillende wijze toegepast in Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales, GB) en in Noord-Ierland. Hieronder lees je meer over de positie in Noord-Ierland.

Op welk schoeisel is de Verordening inzake etikettering van onderdelen van schoeisel van toepassing?

De Verordening inzake de etikettering van onderdelen van schoeisel is van toepassing op schoeisel, waaronder alle artikelen met aangezette zool die zijn ontworpen om de voet te beschermen of te bedekken, inclusief het bovendeel, de voering en inlegzool alsmede de buitenzool. Bijlage I bepaalt dat "schoeisel kan variëren van sandalen met een bovendeel dat slechts uit verstelbare veters of linten bestaat, tot lieslaarzen waarvan het bovendeel het been en de lies bedekt". Schoeisel omvat dan ook onder andere: schoenen met een platte of hoge hak voor normaal gebruik binnenshuis of buitenshuis, orthopedisch schoeisel, wegwerpschoeisel (met aangezette zolen, over het algemeen ontworpen voor eenmalig gebruik), enkellaarzen, halfhoge laarzen, knielaarzen en lieslaarzen.

Er zijn enkele uitsluitingen, waaronder tweedehandsschoeisel, bepaalde veiligheidsschoenen en speelgoedschoeisel. Vanaf 31 december 2020 wordt de Verordening inzake de etikettering van onderdelen van schoeisel gewijzigd om schoeisel dat onder REACH valt, uit te sluiten.

Wat zijn de belangrijkste verplichtingen krachtens de Verordening inzake de etikettering van onderdelen van schoeisel?

Het etiket van schoeisel moet de consument informatie verschaffen over drie belangrijke onderdelen van het schoeisel: het bovendeel, de voering en inlegzool alsmede de buitenzool. Dit gebeurt met pictogrammen of schriftelijke aanduidingen in het Engels.

De relevante materialen (leder, gecoat leder, textiel en andere materialen) moeten ook worden vermeld met behulp van pictogrammen of schriftelijke aanduidingen in het Engels.

Bovenstaande etiketteringsvereisten zijn van toepassing op materiaal dat ten minste 80% van de oppervlakte van het bovendeel, de voering en de inlegzool van het schoeisel vormt, alsmede op materiaal dat ten minste 80% van het volume van de buitenzool vormt. Indien geen van de materialen een aandeel heeft van ten minste 80%, wordt informatie verstrekt over de twee hoofdmaterialen in de samenstelling van het schoeisel.

Het etiket moet op ten minste één exemplaar van elk paar worden aangebracht, door dit erop te drukken, te lijmen, erin te persen of eraan vast te binden.

De vereiste etikettering is de verantwoordelijkheid van:

  1. de fabrikant of de gemachtigde vertegenwoordiger van de fabrikant als je in het Verenigd Koninkrijk bent gevestigd; of
  2. de fabrikant of de gemachtigde vertegenwoordiger van de fabrikant als je in de EU bent gevestigd (ten minste tot het einde van de Brexit-overgangsperiode, 31 december 2020); of
  3. als er geen persoon is die onder de bovenstaande twee punten valt, de eerste persoon die het schoeisel beschikbaar stelt voor verkoop of levering in GB (of de EU tot het einde van de Brexit-overgangsperiode, 31 december 2020). Dit wordt per product beoordeeld.

Notitie: Producten die op of vóór 31 december 2020 voor het eerst in de EU of het Verenigd Koninkrijk beschikbaar worden gesteld, mogen blijven circuleren totdat ze de eindgebruiker bereiken en hoeven niet te voldoen aan de wijzigingen die van kracht worden vanaf 1 januari 2021. Bewaar documenten om te bewijzen wanneer producten voor het eerst beschikbaar werden gesteld in het Verenigd Koninkrijk of de EU, zoals verkoopcontracten, facturen en documenten over de verzending van goederen voor distributie.

Noord-Ierland

Houd er rekening mee dat vanaf 1 januari 2021 andere regels van toepassing zijn in Noord-Ierland als gevolg van het Northern Ireland Protocol. In het bijzonder:

  • Je moet ervoor zorgen dat producten voldoen aan de EU-vereisten.
  • Je bent verantwoordelijk voor etikettering als je in de EU of Noord-Ierland bent gevestigd en je producten vanuit een land buiten de EU en Noord-Ierland (inclusief vanuit GB) verkoopt in Noord-Ierland.
  • Gemachtigde vertegenwoordigers mogen gevestigd zijn in Noord-Ierland of de EU. Vanaf 16 juli 2021 treden nieuwe regels in werking op grond van EU-verordening 2019/1020 en moeten sommige bedrijven mogelijk een verantwoordelijk persoon in de EU of Noord-Ierland aanwijzen om nalevingsfuncties uit te voeren (als er geen andere entiteit in de toeleveringsketen is die de functies kan uitvoeren). De regering van het Verenigd Koninkrijk publiceert nadere richtlijnen over de nieuwe regels.

Gelden er nog andere verplichtingen?

Producenten en distributeurs hebben ook verplichtingen op grond van de Verordening algemene productveiligheid (GPSR). Raadpleeg de informatie over de GPSR op deze pagina.

BREXIT: Richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk

De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft richtlijnen uitgebracht voor de etikettering van onderdelen van schoeisel in het Verenigd Koninkrijk vanaf 1 januari 2021.

We raden je aan om deze richtlijnen (zie de koppelingen hieronder) te bekijken, samen met eventuele andere specifieke richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk die van toepassing zijn op je product. Raadpleeg je juridisch adviseur als je vragen hebt over hoe de wet- en regelgeving vanaf 1 januari 2021 van toepassing is op je producten.

Aanvullende informatie

We raden je ten zeerste aan om de informatie te bekijken die is verstrekt door het Department for Business, Energy & Industrial Strategy van de regering van het Verenigd Koninkrijk, zie:

We raden je ook aan om de Business Companion-website te bezoeken, daar vind je richtlijnen over de regels voor productconformiteit van het VK:

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates