Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Belastingverplichtingen voor Oostenrijk  

Alle verkopers moeten een Oostenrijks btw-nummer, een Oostenrijks belastingnummer of bewijs van aanmelding bij Union One-Stop-Shop (OSS) opgeven als ze een btw-verplichting in Oostenrijk hebben.

Volgens de Tax Amendment Law 2020 is Amazon verplicht identiteitsgegevens en transactiegegevens van verkopers die verkopen aan Oostenrijkse klanten te delen met de belastingdienst van Oostenrijk. Deze identiteitsgegevens omvatten het Oostenrijkse btw-nummer van de verkopers.

Vanaf 1 januari 2021 kan Amazon hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor onbetaalde btw in Oostenrijk die wordt gegenereerd door verkopers die handelen op de marketplace en die hun btw-verplichtingen in Oostenrijk niet zijn nagekomen. Amazon schorst je verkoopprivileges aan klanten in Oostenrijk als je geen Oostenrijks btw-nummer of bewijs van aanmelding bij OSS verstrekt.

Verkooppartners die geen voorraad opslaan in Oostenrijk, kunnen aan hun Oostenrijkse belastingverplichtingen voldoen door zich aan te melden voor de Union One-Stop Shop (OSS). OSS vereist dat verkooppartners alle grensoverschrijdende verkopen in de EU van bedrijven aan consumenten rapporteren onder OSS.

Verkooppartners moeten uiterlijk op 1 juli 2021 bewijs leveren dat zij alle grensoverschrijdende verkopen in de EU van bedrijven aan consumenten in Oostenrijk melden via OSS en het btw-nummer dat voor OSS wordt gebruikt in Seller Central markeren.

Meer informatie over je Oostenrijkse belastingverplichtingen en hoe je je kunt registreren voor Union One-Stop-Shop.

Wat moet je doen als je verplicht bent om btw-geregistreerd te zijn in Oostenrijk of als je bewijs moet overleggen dat je je hebt aangemeld voor Union One-Stop-Shop?

Verstrek hier op Seller Central je Oostenrijkse btw-nummer, Oostenrijkse belastingnummer of bewijs dat je je hebt aangemeld voor OSS.

De volgende lijst met transacties (onvolledig) is onderworpen aan de Oostenrijkse btw en leidt na 1 juli 2021 in Oostenrijk tot een btw-registratieverplichting:

  • Je bent gevestigd in Oostenrijk en levert belastbare goederen met een waarde van meer dan € 30.000 per jaar.
  • Je bent gevestigd buiten Oostenrijk en slaat goederen op in Oostenrijk voor verkoop aan klanten.
  • Je verkoopt goederen op afstand aan klanten in Oostenrijk, bezorgd vanuit een ander EU-land. De waarde van de totale B2C-verkoop in de EU bedraagt meer dan € 10.000 in het lopende of voorgaande jaar en je hebt je niet aangemeld voor OSS.

Hoe kan ik mij aanmelden voor Union One-Stop-Shop (OSS)?

Vanaf april 2021 zijn alle EU-lidstaten verplicht om een online portal aan te bieden waarmee je je kunt aanmelden voor OSS in het land waar je je bedrijf hebt gevestigd. Dit is dezelfde portal van de belastingdienst waarmee je je btw in je eigen land registreert en verwerkt. Ga voor een overzicht van de OSS-portals van de lidstaten, inclusief handleidingen voor het registreren voor OSS, naar de EU-wetgeving inzake btw op e-commerce (EU VOEC).

Hoe vraag ik een Oostenrijks btw-nummer aan?

Je moet een aanvraagformulier indienen bij de Oostenrijkse belastingdienst. Als je een wettelijk gevestigde verkoper in Oostenrijk bent, geeft je lokale belastingkantoor je Oostenrijkse btw-nummer af. Als je buiten Oostenrijk bent gevestigd, geeft het belastingkantoor van Graz-Stadt je Oostenrijkse btw-nummer af. Meer informatie is te vinden op de website van de Oostenrijkse belastingdienst. Je kunt ook contact opnemen met een belastingadviseur voor hulp met je btw-registratie en -aangifte.

Als je buiten Oostenrijk bent gevestigd en je je verplicht voor btw moet registreren in Oostenrijk omdat je goederen die worden bezorgd vanuit een ander EU-land, op afstand verkoopt aan klanten in Oostenrijk, en de waarde van deze verkopen meer dan € 10.000 bedraagt in het lopende of voorgaande jaar, raden we je aan om je aan te melden bij de Union One-Stop-Shop om je Oostenrijkse belastingverplichtingen na te komen.

Wat moet je doen als je niet voor btw geregistreerd hoeft te zijn in Oostenrijk?

Als je niet voor btw geregistreerd hoeft te zijn in Oostenrijk, moet je hier in Seller Central een ander beschikbaar btw-nummer opgeven dat is afgegeven door een andere EU-lidstaat. Als je bijvoorbeeld een Duits btw-nummer hebt, upload je het naar Seller Central, als je dat nog niet hebt gedaan.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik mijn leveringen aan klanten in Oostenrijk op Amazon bekijken?

Je kunt een Amazon btw-transactiesoverzicht met informatie over al je leveringen downloaden in Seller Central. Selecteer Overzichten en vervolgens Fulfillment by Amazon en klik daarna op Amazon btw-transactiesoverzicht. Filter de kolom 'ARRIVAL_COUNTRY' op alleen vermeldingen voor 'AT' om je leveringen aan klanten in Oostenrijk te vinden.

Er is geen Oostenrijkse marketplace op Amazon (amazon.at). Waarom moet ik een Oostenrijks btw-nummer uploaden of bewijs leveren dat ik me heb aangemeld voor OSS?

Er zijn veel activiteiten die tot een btw-registratieverplichting in Oostenrijk kunnen leiden, ongeacht op welke Amazon-marketplace je verkoopt. Verkopers op Amazon met Oostenrijkse btw-verplichtingen moeten een Oostenrijks btw-nummer uploaden of bewijs leveren dat ze zich in Seller Central hebben aangemeld voor OSS.

Hoe worden drempels voor btw-beoordeling bepaald?

Drempels worden bepaald aan de hand van de totale verkoop van het huidige en afgelopen jaar, inclusief alle elementen die een levering van bezorgde goederen vormen (zoals verzending en cadeauverpakking). Je verkopen aan klanten in Oostenrijk kunnen vanuit elke Amazon-marketplace plaatsvinden.

Hoelang duurt het voordat ik een Oostenrijks btw-nummer ontvang?

De gemiddelde tijd vanaf aanvraag tot ontvangst van een btw-nummer is drie tot vier weken. Dit verschilt per geval. Amazon heeft geen invloed op je btw-registratieaanvraag. Meld je vandaag nog aan als je verplicht bent om voor btw geregistreerd te zijn in Oostenrijk.

Ik sla geen voorraad op in Oostenrijk; waarom moet ik een Oostenrijks btw-nummer uploaden?

Er zijn veel activiteiten die tot een btw-registratieverplichting in Oostenrijk kunnen leiden. Tot 1 juli 2021 moet je voor btw geregistreerd zijn in Oostenrijk als je goederen die worden bezorgd vanuit een ander EU-land op afstand verkoopt aan klanten in Oostenrijk, en de waarde van deze verkopen meer dan € 35.000 bedraagt in het lopende of voorgaande jaar.

Na 1 juli 2021 moet je voor btw geregistreerd zijn in Oostenrijk of bewijs leveren dat je je hebt aangemeld voor OSS als je goederen die worden bezorgd vanuit een ander EU-land, op afstand verkoopt aan klanten in Oostenrijk, en de totale waarde van je B2C-verkopen in de EU in het lopende of voorgaande jaar meer dan € 10.000 bedraagt. Wij raden je aan een belastingadviseur te raadplegen om te beoordelen of je voor btw geregistreerd moet zijn in Oostenrijk.

Als ik na de deadline mijn Oostenrijkse btw-nummer of Oostenrijkse belastingnummer upload of bewijs lever dat ik me heb aangemeld voor OSS, hoe kan ik dan mijn verkoopmogelijkheden voor Oostenrijk herstellen?

Je moet je Oostenrijkse btw-nummer of Oostenrijkse belastingnummer opgeven, of bewijs verstrekken dat je je hebt aangemeld voor OSS zodra dit beschikbaar is. Nadat we dit hebben ontvangen, zullen onze accountteams je verkoopprivileges controleren en herstellen als de verstrekte gegevens voldoende zijn. Dit proces kan meerdere dagen duren.

Welke invloed heeft de Oostenrijkse btw-wetgeving op mijn verkoopmogelijkheden voor andere EU-marketplaces?

Als je verplicht bent om je btw-nummer in Oostenrijk te registreren en je niet voor de deadline je Oostenrijkse btw-nummer of Oostenrijkse belastingnummer kunt opgeven of je voor OSS kunt aanmelden, kun je niet langer verkopen aan klanten in Oostenrijk. De Oostenrijkse btw-wetgeving heeft geen invloed op je mogelijkheid om op andere Amazon-marketplaces te verkopen, waaronder Duitsland.

Notitie: Deze informatie vormt geen juridisch of fiscaal advies. Bij vragen raden we je aan contact op te nemen met een juridisch adviseur of belastingadviseur.
Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates