Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Claims over dierenvoeding in de EU

Eventuele claims met betrekking tot dierenvoeding moeten worden onderbouwd op het moment van gebruik; mogen kopers niet verwarren of misleiden en mogen andere dierenvoeding niet denigreren. De claim moet objectief, verifieerbaar voor de bevoegde autoriteiten en begrijpelijk voor de gebruiker van de dierenvoeding zijn. Claims mogen klanten niet misleiden:

  • met betrekking tot het beoogde gebruik of de kenmerken van de dierenvoeding, in het bijzonder de aard, de productiemethode en de eigenschappen;
  • door effecten of kenmerken toe te schrijven aan de dierenvoeding die deze niet bezit, of door te suggereren dat de voeding bijzondere kenmerken bezit terwijl in werkelijkheid alle soortgelijke dierenvoeding dergelijke kenmerken bezit;
  • door te beweren dat de voeding een ziekte zal voorkomen, behandelen of genezen;
  • door te beweren dat de voeding een bepaald voedingsdoel (PARNUT) heeft, terwijl deze niet is opgenomen in de lijst met PARNUT's (dierenvoeding). Claims met betrekking tot dieetvoeding voor dieren kunnen alleen worden verstrekt voor de indicaties die zijn vastgesteld in Bijlage I, deel B van Verordening (EU) 2020/354 van de Commissie en alleen indien het product in overeenstemming is met de essentiële voedingskenmerken daarin.
  • door gebruik te maken van kleuren, lettertypen en afmetingen die de wettelijke vereisten verhullen of benadrukken, tenzij het doel is de aandacht te vestigen op voorzorgsmaatregelen.

We raden je aan de FEDIAF-etiketteringscode voor de Europese dierenvoedingssector te lezen, die richtlijnen bevat voor de etiketteringsregels voor dierenvoeding in de EU.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates