Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Vereisten verantwoordelijke persoon voor producten met CE-markering

Ga naar Bronnenhub Verantwoordelijke persoon voor een uitgebreide lijst met bronnen.

Wat gaat er gebeuren?

Sinds 16 juli 2021 is een nieuwe EU-verordening inzake productveiligheid (de 'Verordening inzake markttoezicht (EU) 2019/1020') van kracht. Volgens deze nieuwe verordening moeten producten met CE-markering iemand hebben die in de Europese Unie optreedt als contactpersoon voor productconformiteit (een 'Verantwoordelijke persoon').

Deze pagina geeft een overzicht van de veranderingen en biedt enkele richtlijnen voor wat je kunt doen om aan de wijzigingen te voldoen. Dit materiaal is alleen voor informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld als juridisch advies. Wij raden je aan je juridisch adviseur te raadplegen als je vragen hebt over de wet- en regelgeving met betrekking tot je product.

Wat betekent dit voor mij?

Als je producten met CE-markering verkoopt die buiten de EU worden vervaardigd, moeten je producten een verantwoordelijke persoon in de EU hebben. Producten met CE-markering in de EU die geen verantwoordelijke persoon voor de EU hebben en na 16 juli 2021 worden verkocht, zijn illegaal om te verkopen en zullen niet meer te koop zijn in Amazon-winkels in de EU.

Je producten met CE-markering moeten worden geëtiketteerd met de contactgegevens van de verantwoordelijke persoon. Deze etikettering mag op het product, de verpakking, het pakket of een begeleidend document staan.

Hoe weet ik of ik een verantwoordelijke persoon in de EU nodig heb?

De eerste stap is controleren of je producten onderworpen zijn aan de CE-markering. Veelvoorkomende voorbeelden van producten die CE-markering moeten hebben, zijn speelgoed, elektronica, persoonlijke beschermingsmiddelen, machines, bouwproducten, gastoestellen, recreatie- en persoonlijke watervoertuigen, drukvaten en meetapparatuur. Alle producten met CE-markering vallen onder deze regel, met uitzondering van medische hulpmiddelen, explosieven voor civiel gebruik en bepaalde liften en kabelbaaninstallaties.

Als je niet zeker weet of de producten die je verkoopt voorzien moeten zijn van een CE-markering, neem dan contact op met je leverancier of juridisch adviseur om dit verder te onderzoeken.

Is de EU-verordening inzake markttoezicht van toepassing in het Verenigd Koninkrijk?

De EU-verordening inzake markttoezicht is niet van toepassing op het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland en Wales). De verordening geldt wel in Noord-Ierland, op grond van het Northern Ireland Protocol. Daarom moet je een verantwoordelijk persoon aanwijzen voor verkoop in Noord-Ierland, net als voor verkoop in de EU. Als je een merkeigenaar bent die gevestigd is in Noord-Ierland, is het mogelijk om jezelf of een andere entiteit in Noord-Ierland aan te wijzen als verantwoordelijk persoon.

Ik ben de merkeigenaar van CE-gemarkeerde producten die geen verantwoordelijk persoon hebben. Wat moet ik doen?

Als je de merkeigenaar bent van producten met CE-markering (anders dan medische hulpmiddelen, explosieven voor civiel gebruik en bepaalde liften en kabelbaaninstallaties), raden wij je aan de volgende stappen te nemen:

 1. Controleer of je producten aan de eisen voldoen: Zorg ervoor dat je producten voldoen aan alle relevante CE-markeringsvereisten (Ga voor meer informatie naar de richtlijnen voor productconformiteit in de EU en het VK: CE- en UKCA-markering ) en dat de bijbehorende documenten (zoals testrapporten en een conformiteitsverklaring) zijn opgesteld. Je moet de conformiteitsverklaring (of prestatieverklaring) aan je verantwoordelijke persoon verstrekken en op verzoek andere technische documentatie kunnen verstrekken.
 2. Schrijf je in bij het Amazon-merkenregister: We raden je aan om je merk te registreren in het Amazon-merkenregister om te profiteren van de tools die we aanbieden aan merkeigenaren. Ga voor meer informatie over het Amazon-merkenregister, waaronder een lijst met veelgestelde vragen, naar de pagina met informatie over het Merkenregister.
 3. Wijs een verantwoordelijke persoon in de EU aan voor je producten: Een merkeigenaar mag zelf bepalen wie als verantwoordelijke persoon wordt aangewezen. Je kunt de volgende opties overwegen:
  1. Als je een dochteronderneming in de EU hebt of al een EU-importeur hebt, kun je deze mogelijk aanwijzen als verantwoordelijke persoon voor je producten.
  2. Het testlaboratorium of het certificeringsbedrijf dat je voor je producten gebruikt, biedt mogelijk services voor verantwoordelijke personen aan.
  3. Misschien kun je gebruikmaken van de externe aanbieders die worden aangeboden in het dienstverlenersnetwerk van Amazon. Ga voor meer informatie naar Aanbieders verantwoordelijke personen in het Amazon Seller Central-partnernetwerk.
  4. Amazon biedt een service voor verantwoordelijke personen aan voor FBA-producten. Ga voor meer informatie over geschiktheid, prijzen en algemene voorwaarden naar deze pagina.

Ik heb al een verantwoordelijke persoon voor mijn merk of ASIN-codes. Wat moet ik doen?

Amazon moet de contactgegevens verzamelen van de verantwoordelijke persoon voor niet-EU-merken of ASIN-codes die gebruikmaken van de FBA. Amazon heeft in Seller Central een dashboard ingeschakeld zodat je de verantwoordelijke persoon in de EU voor je merk of ASIN-codes kunt opgeven en een pagina om je te helpen met het invullen van de gegevens. Als je FBA niet gebruikt, vraagt Amazon je op dit moment niet om deze gegevens, maar zorg ervoor dat je de juiste stappen neemt om gegevens over de verantwoordelijke persoon toe te voegen aan je producten met CE-markering, aan de verpakking of aan een begeleidend document.

Ik heb geen merkeigenaar, maar ik verkoop wel producten met CE-markering. Wat moet ik doen?

Als je FBA gebruikt en meer wilt weten over het invullen van de gegevens van je verantwoordelijke persoon, ga je naar het dashboard Verantwoordelijke persoon.

Het dashboard toont de ASIN-codes met CE-markering die je verkoopt. We raden je aan deze te controleren en ervoor te zorgen dat er een verantwoordelijke persoon is voor elk ASIN.

Notitie: Alle informatie over verantwoordelijke personen die je voor deze ASIN-codes toevoegt, is specifiek voor de eenheden die jij verkoopt.

Als je producten geen verantwoordelijke persoon hebben, moet je aan je upstream-leveranciers vragen een verantwoordelijke persoon aan te wijzen, omdat je ASIN-codes waarvoor deze informatie ontbreekt geblokkeerd zullen worden voor verkoop.

Andere veelgestelde vragen

Wie kan een verantwoordelijke persoon in de EU zijn?

Een verantwoordelijke persoon in de EU kan een van de volgende zijn:

 • De fabrikant of het merk, indien gevestigd in de EU.
 • Een importeur die in de EU is gevestigd.
 • Een in de EU gevestigde gemachtigde vertegenwoordiger die door de fabrikant of het merk schriftelijk als verantwoordelijke persoon is aangewezen.
 • Een fulfillment-dienstverlener gevestigd in de EU.

Wat moet de verantwoordelijke persoon doen?

De verantwoordelijke persoon is verplicht om het volgende te doen:

 • De EU-conformiteitsverklaring (of prestatieverklaring) van het product verzamelen en ervoor zorgen dat aanvullende documenten waaruit de EU-conformiteit van het product blijkt, op verzoek door de fabrikant of merkeigenaar beschikbaar kunnen worden gesteld in een taal die door een autoriteit wordt begrepen
 • In sommige gevallen de autoriteiten informeren over een risico veroorzaakt door het product
 • Samenwerken met markttoezichtautoriteiten, en er onder meer voor zorgen dat de fabrikant of merkeigenaar de nodige corrigerende maatregelen neemt om niet-naleving van het product te verhelpen

Bovendien moeten de contactgegevens van de verantwoordelijke persoon op het product, de verpakking, het pakket of een begeleidend document worden weergegeven.

Kan Amazon namens mij optreden als de verantwoordelijke persoon?

Ja. Amazon biedt een service Verantwoordelijke persoon aan voor niet-EU-fabrikanten, merkeigenaren en geautoriseerde wederverkopers (d.w.z. die door het merk zijn gemachtigd om in de EU te verkopen) die Fulfillment by Amazon gebruiken. Ga voor meer informatie over geschiktheid, prijzen en algemene voorwaarden naar deze pagina.

Waar kan ik meer gedetailleerde informatie vinden over de Verordening inzake markttoezicht en naleving van producten?

De EU-verordening 2019/1020 inzake markttoezicht en naleving van producten, gepubliceerd op 20 juni 2019, bevat een kader om de verantwoordelijkheid voor productveiligheid en technische naleving te vergroten, evenals de handhaving van inbreuken op de technische naleving.

We raden je ten zeerste aan de website van de Europese Commissie te bezoeken voor meer informatie over EU-verordening 2019/1020 inzake markttoezicht en naleving van producten:

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates