Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Veelgestelde vragen over classificering van gevaarlijke goederen beheren

Welke documenten kan ik uploaden met de tool?

De tool is alleen voor het uploaden van veiligheidsinformatiebladen (VIB) of vrijstellingsformulieren. Andere documenten worden niet beoordeeld door het team Gevaarlijke goederen. Raadpleeg voor meer informatie over documentvereisten veiligheidsinformatiebladen en vrijstellingsformulieren in Vereiste informatie en documentatie voor gevaarlijke goederen.

Waaraan moet een veiligheidsinformatieblad (VIB) voldoen?

Een in aanmerking komend VIB moet aan de volgende eisen voldoen:

 1. Gemaakt of bijgewerkt in de afgelopen vijf jaar
 2. Inclusief nieuwe GHS-/CLP-gevarenidentificatiegegevens
 3. Overeenkomen met je productvermelding:
  • De titel van de productvermelding (de productnaam zoals deze op de productpagina staat) moet dezelfde zijn als de productnaam op het veiligheidsinformatieblad
  • De fabrikant of merknaam van je product op het veiligheidsinformatieblad moet dezelfde zijn als de fabrikant of merknaam die op de productpagina wordt weergegeven
 4. Inclusief alle 16 standaardsecties van het veiligheidsinformatieblad

Wat zijn de meestvoorkomende redenen waarom een VIB wordt afgewezen?


 1. De productnaam of het merk op het veiligheidsinformatieblad komt niet exact overeen met de productnaam of het merk op de productpagina. Als je de productpagina bewerkt zodat deze overeenkomt met je VIB, moet je het VIB opnieuw verzenden nadat je de wijzigingen op de productpagina hebt aangebracht.
 2. Informatie in de sectie Gevarenidentificatie en de sectie Transport is niet met elkaar in overeenstemming. In de sectie Gevarenidentificatie staat bijvoorbeeld dat het product ontvlambaar is, maar in de sectie Transport wordt dit niet vermeld.
 3. Het veiligheidsinformatieblad bevat niet alle 16 verplichte secties.
 4. Het vlampunt van het product ligt onder 60 graden Celsius, maar het product wordt in de sectie Transport aangegeven als niet-gereguleerd in plaats van als ontvlambaar.
 5. Het veiligheidsinformatieblad bevat geen datum of is meer dan 5 jaar oud.
 6. Het geüploade document is geen VIB (bijvoorbeeld een testrapport of een certificeringsblad) en kan daarom niet worden gebruikt voor classificering.

Wanneer worden vrijstellingsformulieren geaccepteerd?

Vrijstellingsformulieren worden alleen geaccepteerd voor:

 1. Producten die geen schadelijke chemicaliën bevatten
 2. Batterijen en apparaten die op batterijen werken

Als je een vrijstellingsformulier indient voor een product dat niet in de bovenstaande categorieën valt, of als je een vrijstellingsformulier indient in plaats van een VIB, wordt het afgewezen.

Wat zijn de vereisten voor lithiumbatterijen en producten die lithiumbatterijen bevatten?

Raadpleeg voor meer informatie Vereisten voor lithiumbatterijen en producten die worden geleverd met lithiumbatterijen.

Kan ik meerdere bestanden uploaden voor hetzelfde ASIN?

Ja. Als je meer dan één bestand per ASIN wilt uploaden, herhaal je stap 1 tot en met 3 voor elk document.

Als ik een VIB of een vrijstellingsformulier voor een parent ASIN indien, wordt dat document gebruikt om alle onderliggende ASIN's te controleren?

Nee. Voor elke ASIN-variant, ook wel ‘child‘ genoemd, moet het juiste document worden ingediend. .

Hoelang duurt het beoordelingsproces?

Elk ASIN wordt doorgaans binnen 2 werkdagen door het team gevaarlijke goederen beoordeeld. Als werkdagen gelden maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen. De productinformatie moet volledig en correct zijn, inclusief kenmerken die het product als gevaarlijke goederen kunnen classificeren. Raadpleeg voor meer informatie FBA-controleproces voor gevaarlijke goederen.

Waarom werd mijn ASIN plotseling een gevaarlijk vrachtgoed?

Amazon voert voortdurend beoordelingen uit van producten in onze catalogus om producten te identificeren die als gevaarlijke goederen worden gereguleerd. Het doel is om veiligheid en naleving van de toepasselijke regelgeving te waarborgen. Tijdens deze beoordelingen kunnen veranderingen in de classificering optreden. Als je het niet eens bent met de classificering van je product, moet je een nieuw VIB of vrijstellingsformulier uploaden via de tool voor het uploaden van documenten op deze pagina.

Ik ben al goedgekeurd om te verkopen in een specifieke categorie of subcategorie. Waarom moet ik een VIB of vrijstellingsformulier indienen?

Als je bent goedgekeurd om in een specifieke categorie of subcategorie te verkopen, kun je een groot aantal ASIN's in die categorie of subcategorie verkopen. Sommige van die ASIN's kunnen echter gevaarlijke goederen zijn en we moeten ervoor zorgen dat de regels voor die ASIN's worden nageleefd. Vergeet niet dat producten worden geclassificeerd als gevaarlijke goederen op het niveau van het eindproduct, en niet op het niveau van de categorie of subcategorie.

Welke bestandstypen zijn geldig?

De geldige bestandstypen zijn .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pdf, .jpg en .png.

Wat zijn de bronnen van de Seller University die beschikbaar zijn voor gevaarlijke goederen?

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates