Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Veelgestelde vragen over producten waarvoor beperkingen gelden

Wat zijn mijn verantwoordelijkheden wanneer ik een product te koop aanbied op Amazon?

Als je goederen levert op Amazon, ben je er verantwoordelijk voor dat je productvermeldingen voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving, en aan het beleid van Amazon. Wanneer je de toepasselijke wetgeving en het Amazon-beleid niet naleeft, kunnen je verkoopprivileges worden verwijderd.

Als ik een productvermelding zie die het beleid van Amazon of de toepasselijke wetgeving schendt, waar kan ik dat dan melden?

Raadpleeg de pagina Een schending melden voor volledige instructies.

Mijn ASIN is van de website verwijderd wegens een schending van het beleid voor producten waarvoor beperkingen gelden. Wat nu?

Bekijk ons beleid voor producten waarvoor beperkingen gelden. Ons beleid voor producten waarvoor beperkingen gelden dient als informatieve gids voor producten die op Amazon zijn toegestaan en verboden.

Ik heb de pagina met het beleid voor producten waarvoor beperkingen gelden bekeken en denk dat mijn product ten onrechte is verwijderd. Wat kan ik doen?

Als je denkt dat een product ten onrechte is verwijderd, neem je contact op met de Ondersteuning voor verkopers, en verstrek je het ASIN-nummer en een gedetailleerde rechtvaardiging voor herstel. Zorg ervoor dat je alle instructies in de melding over producten waarvoor beperkingen gelden volgt voordat je contact opneemt met de Ondersteuning voor verkopers, inclusief het onmiddellijk verwijderen van de productvermelding om naleving te garanderen terwijl je in beroep gaat tegen de beperking.

Amazon past voortdurend de systemen aan die worden gebruikt om producten waarvoor beperkingen gelden te detecteren. Af en toe kan het gebeuren dat het systeem producten verwijdert die op de site zijn toegestaan. Dat kan te wijten zijn aan onvolledige of onjuiste productinformatie, of gewoon aan een systeemfout.

Ik heb de status van een productvermelding waarvoor beperkingen gelden veranderd in Niet op voorraad (OOS). Voldoet mijn productvermelding aan het Amazon-beleid voor producten waarvoor beperkingen gelden?

Nee. De productvermelding kan niet conform worden gemaakt door de status naar OOS te veranderen. Als je de productvermeldingen waarvoor beperkingen gelden niet allemaal correct sluit of verwijdert uit je voorraad, kan dat resulteren in de verwijdering van je verkoopprivileges. Als je denkt dat je product ten onrechte is geïdentificeerd als een product waarvoor beperkingen gelden op Amazon, moet je de productvermelding onmiddellijk sluiten om ervoor te zorgen dat je aan de eisen voldoet. Je kunt wel al in beroep gaan tegen de beperking via de Ondersteuning voor verkopers.

Ik zie het exacte product dat ik verkoop niet op de pagina's met het beleid voor producten waarvoor beperkingen gelden, maar ik zie wel iets vergelijkbaars. Kan ik mijn product te koop aanbieden?

Je mag niet aannemen dat een product is toegestaan alleen maar omdat het niet wordt vermeld in ons beleid voor producten waarvoor beperkingen gelden onder Beperkingen betreffende categorie, product en inhoud. Je moet er ook voor zorgen dat het product voldoet aan alle toepasselijke nationale, staatsgebonden en lokale wetten.

Wat is het beleid van Amazon inzake teruggeroepen producten?

Vermeldingen voor producten die door de fabrikant of een overheidsinstantie of regelgevende instantie worden teruggeroepen, zijn verboden.

Wat zijn mijn verantwoordelijkheden als mijn product wordt geëxporteerd naar/geïmporteerd vanuit een ander land?

Je dient je te houden aan alle toepasselijke wetten bij het importeren, exporteren en verkopen van producten op Amazon. Dat omvat de handelswetten in Nederland of alle overige rechtsgebieden in kwestie. Of de handelswetten van een bepaald rechtsgebied van toepassing zijn, hangt af van je locatie, het land van export, het land van import, het land van herkomst van je product en andere factoren. Het is jouw verantwoordelijkheid om te bepalen of de handelswetten van toepassing zijn en om de vereiste goedkeuringen van de overheid te verkrijgen. Je bent aansprakelijk voor eventuele sancties die voortvloeien uit niet-naleving.

Ik verkoop veel verschillende producten. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik het Amazon-beleid voor producten waarvoor beperkingen gelden niet per ongeluk schend?

Je kunt een aantal dingen doen:

  • Laat een werknemer elk product controleren dat je wilt verkopen. Deze werknemer moet beschikken over actuele kennis van de producten, de branche en de wetten.
  • Controleer regelmatig het beleid voor producten waarvoor beperkingen gelden, voorbeelden van verboden productvermeldingen en je productcatalogus. Dat omvat alles wat je uploadt met behulp van een geautomatiseerd systeem.

Als je bij een andere bron dan de fabrikant koopt, moet je zeker zijn van de oorsprong van de producten die je verkoopt en of ze voldoen aan de eisen op de locatie waar je ze wilt verkopen.

Keurt Amazon mijn productvermeldingen vooraf goed?

Amazon keurt productvermeldingen niet vooraf goed. Het is jouw verantwoordelijkheid om het Amazon-beleid en de toepasselijke wetgeving zorgvuldig te controleren voordat je een product aanbiedt. Wetten veranderen vaak, dus verkopers moeten wijzigingen in de regelgeving controleren en passende actie ondernemen. Wij raden je aan je juridisch adviseur te raadplegen als je vragen hebt over de wet- en regelgeving met betrekking tot je producten.

Hoe hebben schendingen van het beleid voor producten waarvoor beperkingen gelden invloed op mijn mogelijkheid om via Amazon te verkopen?

Bij schendingen van het beleid voor producten waarvoor beperkingen gelden, kunnen je verkoopprivileges worden verwijderd. Om ervoor te zorgen dat je account een goede reputatie behoudt, moet je ervoor zorgen dat je op de hoogte bent van het beleid of de beperkingen die van toepassing zijn op de producten die je verkoopt en snel reageren op meldingen die je ontvangt.

Hoe ga ik om met retourzendingen van klanten voor producten waarvoor beperkingen gelden?

Volg het standaardretourproces, inclusief het beleid voor internationale retourzendingen, om retouraanvragen af te handelen.

Ik ben een FBA-verkoper. Wat voor invloed heeft dat op mijn zendingen en bestaande voorraad?

We accepteren geen binnenkomende zendingen van producten waarvoor beperkingen gelden naar FBA. Raadpleeg ons beleid en vereisten van FBA en het beleid voor verplichte verwijdering.

Ik heb bestellingen die zijn geplaatst vóór de wijziging van het beleid. Wat gebeurt er met mijn prestatiestatistieken als ik deze bestellingen uitvoer of annuleer?

Je kunt de bestellingen die vóór de wijziging van het beleid zijn geplaatst, uitvoeren zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor de status van je account.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates