Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Etiketteringsvereisten voor dierenvoeding van het Verenigd Koninkrijk

Aangezien het grootste deel van de dierenvoeding uit meer dan één voedermiddel bestaat en daarom onder de definitie valt van 'samengestelde dierenvoeding', is dit gedeelte gericht op etiketteringsvereisten voor samengestelde dierenvoeding. Zorg ervoor dat je de wetgeving hebt gelezen en voldoet aan alle relevante vereisten als je product alleen een voedermiddel is.

Producttype Locatie van de informatie Verplicht Verplicht indien van toepassing Vrijwillig
Dierenvoeding, voorverpakt item Fysiek etiket (op de verpakking of een bevestigd etiket)
 • Productbeschrijving. [Raadpleeg punt 1 hieronder]
 • Diersoort waarvoor het product is bedoeld, bijvoorbeeld volwassen hond.
 • Instructies voor correct gebruik. [Raadpleeg punt 2 hieronder]
 • Declaraties van voedermiddel onder de kop 'Samenstelling'. [Raadpleeg punt 3 hieronder]
 • Bedrijfsgegevens van de exploitant van het dierenvoedingsbedrijf. [Raadpleeg punt 4 hieronder]
 • Bedrijfsgegevens van de producent. [Raadpleeg punt 11 hieronder]
 • Nettohoeveelheid. [Raadpleeg punt 5 hieronder]
 • Indicatie van de minimale houdbaarheid. [Raadpleeg punt 6 hieronder]
 • Batchnummer
 • Analytische onderdelen onder de kop 'Analytische samenstellingen'. [Raadpleeg punt 7 hieronder]
 • Een gratis telefoonnummer, een website of een speciale klantenservicelijn enz. voor communicatie.
 • Vochtgehalte. [Raadpleeg punt 8 hieronder]
 • Declaraties van toevoegingen met de kop 'Toevoegingen'. [Raadpleeg punt 9 hieronder]
 • Etiketten voor genetisch gemanipuleerde organismen (GGO). [Raadpleeg punt 10 hieronder]
 • Een kwantitatieve declaratie van ingrediënten en/of toevoegingen indien per woord, afbeelding of grafiek benadrukt op het etiket.
 • Voedings- en sensorische toevoegingen kunnen ook worden aangegeven onder 'Analytische samenstellingen', samen met de totale hoeveelheid.
 • Claims met betrekking tot de inhoud van dierenvoeding, voedingsmiddelen enz.
 • Energiewaarde
Dieetvoeding voor dieren/PARNUT's, voorverpakt Fysiek etiket (op de verpakking of een bevestigd etiket)

De hierboven vermelde etiketteringsvereisten voor algemene dierenvoeding, samen met:

 • De term 'dieet' naast de productbeschrijving geëtiketteerd.
 • Essentiële voedingskenmerken, bijvoorbeeld vezelrijke voeding; hoog gehalte vitamine A.
 • Voor welke voedingsdoeleinden de voeding bedoeld is om te worden gebruikt, bijvoorbeeld 'Voedingsmatig herstel, genezing' (zie hier de volledige lijst).
 • De declaraties die zijn voorgeschreven in kolom 4 van de lijst van beoogde toepassingen, die is opgenomen in de bijlage, deel B van Verordening (EU) 2020/354 van de Commissie.
 • Eventuele aanvullende etiketteringsvereisten volgens kolom 6 van de lijst van beoogde toepassingen in de bijlage, deel B van Verordening (EU) 2020/354 van de Commissie.
 • De aanbevolen gebruiksduur, hetzij het bereik of de exacte tijd.
 • Een indicatie dat een voedingsdeskundige of dierenarts moet worden geraadpleegd voordat de dierenvoeding wordt gebruikt of voordat de gebruiksperiode wordt verlengd.

Zoals hierboven vermeld, en daarnaast:

 • In het geval van aanvullende dierenvoeding die bestemd is voor bijzondere voedingsdoeleinden, moeten in de gebruiksaanwijzing richtlijnen voor het dagelijkse rantsoen worden vermeld.

Zoals hierboven vermeld, maar:

 • Claims met betrekking tot dieetvoeding voor dieren kunnen alleen worden verstrekt voor de indicaties die zijn vastgesteld in Bijlage I, deel B van Verordening (EU) 2020/354 van de Commissie en alleen indien het product voldoet aan de essentiële voedingskenmerken daarin.
Dierenvoeding en dieetvoeding voor dieren, voorverpakt Productpagina voor dierenvoeding inclusief dieetvoeding voor dieren (verkoop op afstand)

Etiketteringsvereisten voor dierenvoeding met inbegrip van dieetvoeding voor dieren voor verkoop op afstand zijn dezelfde als hierboven vermeld, alleen is de volgende informatie niet vereist:

 • bedrijfsnaam en adres van de exploitant van het dierenvoedingsbedrijf die verantwoordelijk is voor de etikettering;
 • batchnummer;
 • nettohoeveelheid; en
 • de minimale houdbaarheid van de voeding.

Zoals hierboven vermeld. Zoals hierboven vermeld.

 1. De productbeschrijving van dierenvoeding kan 'voedermiddel, 'volledige voeding' of 'aanvullende voeding' zijn; voor andere huisdieren dan katten of honden kan 'volledige voeding' worden vervangen door 'samengestelde voeding'. Bijvoorbeeld: 'Een volledige voeding voor volwassen honden'.
 2. De instructies voor correct gebruik geven aan hoe je een dagelijks rantsoen verstrekt, oftewel hoeveel moet worden gevoerd op basis van de levensfase, de leefwijze en de grootte van het huisdier. In aanvullende dierenvoeding en voedermiddelen met toevoegingen die de maximumgehalten voor de volledige voeding voor huisdieren overschrijden, wordt de maximumhoeveelheid vermeld om ervoor te zorgen dat de respectieve maximumgehalten aan toevoegingen in het dagelijkse rantsoen worden nageleefd. In principe moet droge dierenvoeding gepaard gaan met de opmerking dat voor vers water moet worden gezorgd.
 3. In de lijst van voedermiddelen moet de naam van elk vermelde voedermiddel staan, in aflopende volgorde van gewicht. De declaraties van voedermiddelen kunnen de categorienaam zoals gedefinieerd in de EU-wetgeving (bv. vlees en dierlijke bijproducten, groenten, granen, mineralen enz.) of de namen van enkele ingrediënten (bv. gedroogd kippeneiwit, tarwebloem, maïszetmeel enz.) aangeven. Je kunt hier een lijst met voedermiddelen vinden.
 4. De naam of bedrijfsnaam en het adres van de exploitant van het dierenvoedingsbedrijf die verantwoordelijk is voor de etikettering, moeten op de verpakking worden afgedrukt. Indien aanwezig moet het goedkeuringsnummer van de vestiging naast het bedrijfsadres staan.
 5. De nettohoeveelheid uitgedrukt in gewicht (vaste producten), in volume (vloeibare producten) of per eenheid.
 6. 'Te gebruiken tot...' in het geval van microbiologisch zeer bederfelijke dierenvoeding, gevolgd door de datum (dag, maand en jaar). 'Ten minste houdbaar tot...' gevolgd door de datum (maand en jaar) in het geval van andere dierenvoeding.
 7. De verplichte opgave van chemische bestanddelen is afhankelijk van het type dierenvoeding en/of de beoogde diersoort. Voor aanvullende en volledige dierenvoeding omvatten de chemische bestanddelen bijvoorbeeld ruw eiwit, ruwe stoffen, ruw vet en ruwe as.
 8. Het vochtgehalte van de voeding moet worden vermeld als het hoger is dan: 5% in het geval van minerale voeding zonder organische stoffen; 7% in geval van melkvervangende voeding en andere samengestelde voeding met een melkproductengehalte van meer dan 40%;

  10% in geval van minerale veevoeding met organische stoffen en 14% in geval van overige dierenvoeding.

 9. Toevoegingen voor dierenvoeding met een wettelijke maximumlimiet, toevoegingen voor dierenvoeding waarbij de aanbevolen maximumgehalten worden overschreden en toevoegingen die behoren tot de categorieën 'zoötechnische toevoegingen' of 'coccidiostatica en histomonostaten' moeten op het etiket worden vermeld. De categorie- of functionele groepsnaam van de gebruikte toevoeging moet worden vermeld, samen met de wettelijke naam en/of het identificatienummer en de toegevoegde hoeveelheid. Als de toevoegingen niet voor alle diersoorten zijn toegestaan, moet de diersoort waarvoor het voedermiddel is bestemd, op het etiket worden vermeld.
 10. Als dierenvoeding bestaat uit of genetisch gemanipuleerde organisaties (GMO's) of derivaten van GGO-producten bevat, moet deze informatie worden vermeld in de componentenlijst of in een voetnoot die is afgedrukt in ten minste dezelfde lettergrootte, of moet de opmerking 'Dit product bevat een of meerdere genetisch gemanipuleerde organismen [naam]' worden vermeld.
 11. Als de producent niet de persoon is die verantwoordelijk is voor de etikettering, moeten ook de naam of bedrijfsnaam en het adres van de producent of, indien beschikbaar, het goedkeuringsnummer van de vestiging worden verstrekt.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates