Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Importeren en exporteren over de VK-EU-douanegrens

Notitie: Je vindt de meest recente updates op de website van de regering van het Verenigd Koninkrijk. Voor meer informatie, ga naar de pagina Je Amazon-bedrijf voorbereiden op de Brexit.

Als onderdeel van Brexit, werd op 1 januari 2021 een douanegrens tussen het VK en de EU ingesteld. Wanneer je FBA-voorraad over deze grens verzendt, is er documentatie vereist voor douane-inklaring.

Voor de meeste verkopers is een douaneagent of expediteur vereist voor het verzenden van producten tussen het VK en de EU. Amazon kan niet in die hoedanigheid handelen of deze regelingen voor jou treffen. Alle verkopers zijn verplicht een douanevertegenwoordiging en een geregistreerde importeur (IOR) of aangever te hebben.

Een douaneagent of expediteur gebruiken

Vereisten kunnen variëren voor aanmelding bij een douaneagent of expediteur. Maar beide entiteiten hebben over het algemeen het volgende nodig:

 • Een ondertekende volmacht waarmee de douaneagent of expediteur je kan vertegenwoordigen
 • Douanedocumentatie, waaronder een EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification) en een btw-nummer
 • Een kredietcontrole voor eventuele in behandeling zijnde btw-facturen of andere problemen

Omdat bepaalde douaneagenten en expediteurs alleen in bepaalde landen mogen opereren, moet je je mogelijk aanmelden bij meer dan één van deze entiteiten.

Geregistreerde importeur (IOR) of aangever

In de meeste gevallen treedt je zelf op als geregistreerde importeur of aangever, maar je kunt er ook een aanwijzen. De IOR of aangever is verantwoordelijk voor het volgende:

 • Ervoor zorgen dat geïmporteerde goederen voldoen aan de lokale wet- en regelgeving
 • Indienen van een ingevuld douaneformulier voor binnenkomst en bijbehorende documenten met de door jou verstrekte informatie
 • Betaling uitvoeren van de geschatte invoerrechten en andere belastingen op deze goederen
 • Handelen als consignant voor je verzending (zie hieronder)
Notitie: Noch Amazon, noch een douaneagent of expediteur zal optreden als IOR of aangever voor FBA-verzendingen.

De consignant wordt beschouwd als de eigenaar van een verzending voor het indienen van douaneaangiften en het betalen van invoerrechten en belastingen. Amazon zal niet als consignant optreden.

Douanevertegenwoordiging

Een douanevertegenwoordiger, meestal een douaneagent, is vereist voor het indienen van aangiften en handelt namens jou. Deze vertegenwoordiging kan direct of indirect zijn:

 • Rechtstreekse vertegenwoordiging betekent dat de douanevertegenwoordiger namens jou optreedt, maar niet verantwoordelijk is voor het bijhouden van dossiers, het verstrekken van een audit aan de douane of het betalen van douanerechten. Als aangever moet je voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de verklaring.
 • Indirecte vertegenwoordiging betekent dat jij en de douanevertegenwoordiger die namens jou optreedt, verantwoordelijk zijn voor alle douanevorderingen en -verplichtingen die voortvloeien uit douanegerelateerde transacties. De vertegenwoordiger handhaaft de volledige audit en is samen met jou aansprakelijk voor alle douaneproblemen die voortvloeien uit een onjuiste aangifte.

De douaneautoriteiten vereisen een indirecte vertegenwoordiging als een van deze voorwaarden van toepassing is:

 • Je hebt geen gevestigd bedrijf in het VK, maar je importeert, exporteert of beide in het VK
  • OF
 • Je hebt geen gevestigd bedrijf in de EU, maar je importeert, exporteert of beide in de EU

Voor meer informatie, ga naar Controleren of je voor de douane in het VK bent gevestigd.

Vereiste documenten voor de douaneagent of expediteur

Een douaneagent of expediteur vereist dat je een volmacht ondertekent en vereist waarschijnlijk een commerciële factuur voor elke verzending. Sommige aanbieders kunnen aanvullende documentatie aanvragen.

Volmacht (POA)

Met een volmacht (POA) geef je de douaneagent of expediteur toestemming om namens jou douane-inklaring uit te voeren. Het type POA dat vereist is, hangt af van of je een directe of indirecte vertegenwoordiging hebt. Als je niet zeker bent over je vertegenwoordiging, raadpleeg dan je douaneagent of expediteur.

Notitie: Voor elk land van bestemming moet een POA worden verstrekt.

Commerciële factuur voor de douane

Een commerciële factuur helpt douanevertegenwoordigers bij het voorbereiden van douaneaangiften. Met deze aangiften kunnen autoriteiten beoordelen of de goederen een land in of uit verplaatst kunnen worden en welke controles nodig zijn.

Notitie: Amazon zal niet als IOR voor commerciële facturen optreden.

Wanneer je een commerciële factuur aanmaakt, is het verstandig om te verduidelijken wat je transportdienst nodig heeft. De indeling van een factuur varieert enorm, afhankelijk van je situatie. In het algemeen is de volgende informatie vereist:

De exporteur (de entiteit die verantwoordelijk is voor het verlaten van het douanegebied)

 • De bedrijfsnaam en het adres
 • De naam, het nummer en e-mailadres van de contactpersoon
 • Het EORI-nummer en een belastingnummer of btw-nummer

Het adres van de afzender (indien verschillend van de exporteur)

 • De bedrijfsnaam en het adres
 • De naam, het nummer en e-mailadres van de contactpersoon
 • Het EORI-nummer en een belastingnummer of btw-nummer

Verzendadres (naam en adres van het Amazon fulfillment center)

Verkocht aan (geregistreerde importeur of aangever)

 • De bedrijfsnaam en het adres
 • De naam, het nummer en e-mailadres van de contactpersoon
 • Het belastingnummer en EORI-nummer ontvangen

Verwijzingen

 • Factuurnummer en datum
 • Inkooporder (indien van toepassing)
 • Trackingnummer van de verzending (voor luchtzendingen is dit het vrachtbriefnummer)

Transportdienst (naam van je transportdienst)

Reden voor export (neem contact op met je douaneagent of expediteur voor advies)

Beschrijving van de goederen (inclusief aantal en type eenheid van de goederen)

 • Geef een gedetailleerde beschrijving van de items die in het pakket of de pakketten zitten. Hier volgt een voorbeeld van een nauwkeurige beschrijving: '1/2 inch diameter carbidstalen boor voor het bewerken van metaal, deel 123-456'.
 • Geef het type eenheid op en beschrijf hoe de producten in de doos worden verpakt. Handschoenen worden bijvoorbeeld als paar verpakt, een T-shirt wordt individueel verpakt en losse spijkers worden in een doos worden verpakt.
 • Geef het bruto- en nettogewicht van de volledige zending op.

Douanewaarde en valuta

Er zijn zes methoden voor het waarderen van je goederen. Voor meer informatie, ga naar de pagina van de regering van het Verenigd Koninkrijk of download een EU-beoordelingsdocument. Als je het nog steeds niet zeker weet, vraag dan advies aan een douaneagent.

Land van herkomst

De oorsprong, de tariefcode en de waarde van goederen bepalen de douanerechten en tarieven die op het product worden toegepast. Werk rechtstreeks samen met je leverancier om het land van herkomst voor al je producten te bepalen. Voor meer informatie, ga naar de website van de regering van het Verenigd Koninkrijk en de regels van herkomst van deEuropese Commissie.

Tariefcodes

Voor invoer in het VK is een 10-cijferige goederencode vereist. Deze codes bepalen de invoerrechten en de btw voor je producten. Zowel de regering van het Verenigd Koninkrijk als de Europese Commissie verstrekken meer informatie.

Je kunt ook een lijst downloaden met ASIN-codes en bijbehorende tariefcodes downloaden en vervolgens filteren op jouw ASIN-codes. Deze lijst is alleen als leidraad en moet geverifieerd worden met je eigen onderzoek. Amazon neemt geen verantwoordelijkheid voor onjuiste tariefcodes.

Incoterms

Incoterms zijn commerciële termen die worden gepubliceerd door de International Chamber of Commerce (ICC) en die op grote schaal worden gebruikt voor de wereldwijde handel. Ze specificeren wie verantwoordelijk is voor het beheren en betalen van verzendingen, verzekeringen, documentatie, douane-inklaring en andere logistieke activiteiten. Een beschrijving van elke incoterm is beschikbaar op de ICC-website (houd er rekening mee dat de editie van incoterms van 2010 geldig blijft).

Vraag je douaneagent of expediteur naar de incoterm die op jouw verzending van toepassing is. Voor door verkoper verzonden bestellingen hebben we de volgende incoterms nodig:

 • DDP (franco bezorging). Je levert bestellingen op eigen kosten naar een bestemming in het land van invoer, zorgt voor alle douaneformaliteiten en betaalt naast alle kosten, alle invoerrechten. Met DDP ben jij de geregistreerde importeur of aangever.
 • DAP (Bezorgd op plaats). Je bent verantwoordelijk voor het leveren van je bestellingen naar de genoemde bestemming, inclusief transportkosten. De kosten voor het uitvoeren van alle noodzakelijke invoerformaliteiten zijn niet inbegrepen. Daarom moeten alle belastingen die worden gemaakt wanneer je importeert in het land van bestemming door de koper of de ontvanger worden betaald.

Richtlijnen voor commerciële facturering door transportdiensten

Alle te downloaden documenten zijn in het Engels.

Pakketaanbieders

UPS (downloaden)

FedEx

DPD

Pallet Providers

Kuehne + Nagel (downloaden)

Sjablonen voor commerciële facturen

UPS voor elke zending (download)

Kuehne + Nagel voor EU naar VK (downloaden)

Kuehne + Nagel voor VK naar EU (download)

Naleving van product en etikettering

Mogelijk zijn er aanvullende licenties, certificaten of machtigingen benodigd voor je producten, met inbegrip van de onderstaande markeringen. Je bent verantwoordelijk voor alle productvermeldingen en dat alle producten voldoen aan alle toepasselijke wetten.

CE-markering

CE-markering verschijnt op veel producten die op de interne markt in de Europese Economische Ruimte (EER) worden verhandeld. De CE-markering wordt door de fabrikant aangebracht om aan te geven dat een product voldoet aan gezondheids-, veiligheids- en milieubeschermingsnormen voor de EER. Daarnaast moet de fabrikant een EU-conformiteitsverklaring voor het product afgeven en technische documentatie opstellen (hieronder nader beschreven).

Niet voor alle producten die in de EER worden verkocht, is een CE-markering vereist. Veelvoorkomende voorbeelden van producten die verplicht zijn een CE-markering te hebben, zijn speelgoed, elektronica, persoonlijke beschermingsmiddelen, machines, bouwproducten, gastoestellen, recreatie- en persoonlijke watervoertuigen, drukvaten en meetapparatuur. Voor een volledige lijst met producten, ga naar de pagina CE-markering van de regering van het Verenigd Koninkrijk.

Voor meer informatie, ga naar onze CE- en UKCA-hulppagina.

UKCA-markering

Op 1 januari 2021 werd de CE-markering voor goederen uit het Verenigd Koninkrijk vervangen door de Britse Conformity Assessed (UKCA). Deze wijziging is niet van toepassing op Noord-Ierland. Bestaande voorraad van vóór die datum gebruikt geen UKCA-markering. Een voorbeeld hiervan is een product dat volledig is vervaardigd vóór 1 januari 2021.

In het VK moeten producten de UKCA-markering bevatten, hoewel de CE-markering voor de meeste producten geldig blijft tot 1 januari 2022. In Noord-Ierland zijn er andere regels van toepassing. De UKCA-markering is vereist wanneer al de volgende voorwaarden van toepassing zijn op je product:

 • Het product valt onder wettelijke regeling die de UKCA-markering vereist
 • Conformiteitsbeoordeling door een derde partij in het VK is vereist voor het product
 • Deze derde heeft zijn conformiteitsbeoordelingsdossier niet vóór 1 januari 2021 overgedragen aan een door de EU erkende instantie
 • Het product is vervaardigd na 1 januari 2021

Voor meer informatie, ga naar Het op de markt brengen van gefabriceerde goederen in Groot Brittannië.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de aanbevolen werkwijzen voor douane-inklaring?

Voordat je je verzending verstuurt met de gekozen transportdienst, ga als volgt te werk:

 • Lees deze Hulppagina en het ondersteunende materiaal van de door jou gekozen douaneagent of expediteur.
 • Als je een verzendpartner of externe provider gebruikt, moet je het aanmeldproces voltooien.
 • Indien mogelijk, laat je commerciële factuur controleren door je transportdienst, douaneagent of expediteur.
 • Sommige transportdiensten kunnen je verzoeken drie exemplaren van de commerciële factuur aan je verzending toe te voegen. Controleer het proces met je transportdienst.
 • Bescherm je douanedocumenten, met name volmachten (POA's) en alle commerciële facturen.
 • Als er voor je producten aanvullende certificeringen of markeringen vereist zijn, neem dan contact op met een douaneagent voor aanvullende vereisten.

Hoe kan ik de verzending van een verzendpartner van Amazon tussen het VK en de EU voorbereiden?

Als je een verzendpartner van Amazon gebruikt, is de volgende informatie vereist voordat je een verzending kunt aanmaken:*

 • Geregistreerde btw-nummers in de doel-store waarheen je de voorraad wilt verzenden
 • Een EORI-nummer voor zowel het VK als één EU-land
 • Tariefcodes voor producten
 • Informatie over de douanewaarde van het product (bekijk de Britse richtlijnen en download EU-richtlijnen)
 • Informatie over het land van herkomst
 • Een importreferentienummer, verstrekt door de transportdienst

Voor meer informatie, ga naar de pagina Je Amazon-bedrijf voorbereiden op de Brexit.

*Deze vereisten kunnen worden gewijzigd op basis van richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates