Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

AEEA-verplichtingen voor Nederland

In Nederland is Richtlijn 2012/19/EU geïmplementeerd door de (Ministeriële) Regeling afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De Nederlandse toezichthoudende autoriteit voor AEEA is de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Terugnameverplichting van de distributeur

Volgens de Nederlandse wetgeving zijn distributeurs van nieuwe elektrische en elektronische apparatuur ('EEA') verplicht om afgedankte EEA ('AEEA') van consumenten op een 1:1 basis terug te nemen (d.w.z. voor elk nieuw geleverd EEA-product moeten distributeurs één AEEA-product terugnemen). Online verkopers moeten ervoor zorgen:

  • dat de AEEA tijdens de bezorging van het nieuwe product wordt ingenomen; of
  • dat de AEEA na bezorging wordt opgehaald binnen een redelijke termijn; of
  • dat de consument de AEEA terugstuurt naar de distributeur.

Verplichtingen van producenten inzake inzameling, herstel, hergebruik en verwerking

De producent is verantwoordelijk voor de financiering van de gescheiden inzameling van AEEA die hij of zij op de markt brengt. De producent kan ervoor kiezen om een eigen AEEA-inzamelingssysteem op te zetten voor particulieren en huishoudens of zich aan te sluiten bij een collectief systeem. Als de producent al lid is van een collectief systeem, hoeft hij of zij zich niet te laten registreren in het nationale AEEA-register, aangezien het desbetreffende collectieve systeem de registratie en rapportage namens de producent verzorgt. Producenten die ervoor kiezen hun eigen AEEA-inzamelingssysteem op te zetten, moeten zich registreren in het nationale AEEA-register.

Het nationale AEEA-register wordt gebruikt voor het beheer van de registratie- en rapportageverplichtingen zoals vastgelegd in de Nederlandse implementatie van de AEEA-richtlijn. Het wordt gefinancierd door de producenten van elektrische apparaten en spaarlampen. Meer informatie vind je hier.

De verplichtingen van de producent gelden naast de hierboven beschreven terugnameverplichting van de distributeur. De inzameling en het vervoer van AEEA moeten optimaal hergebruik en recycling van AEEA mogelijk maken. Gevaarlijke stoffen in AEEA moeten tot een minimum worden beperkt.

Overig

  • Alle bedrijven (met inbegrip van buitenlandse bedrijven) die in Nederland (industrieel of gevaarlijk) afval inzamelen of vervoeren of verwijdering of verwerking van afval in Nederland verzorgen, moeten zijn geregistreerd op de Nederlandse lijst van vervoerders van, inzamelaars van, handelaars in en bemiddelaars in afval (de zogenaamde VIHB-lijst). De VIHB-lijst van geregistreerde vervoerders van, inzamelaars van, handelaars in en bemiddelaars in afval wordt gepubliceerd op de NIWO-website.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates