Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Wijzigingen in het programmabeleid

Hieronder staan de aankomende wijzigingen in het programmabeleid van Amazon.

Aankomende wijzigingen in het programmabeleid

Met ingang van 1 januari 2021 brengen we enkele updates aan in ons programmabeleid.

We werken het factureringsbeleid van Amazon Business bij om de toevoeging weer te geven van een gratis geautomatiseerde oplossing voor verkooppartners die niet verplicht zijn om zich voor btw in de EU of het Verenigd Koninkrijk te registreren, om te voldoen aan het factureringsbeleid van Amazon Business. De nieuwe oplossing genereert automatisch een ontvangstbewijs van Amazon namens verkooppartners voor al hun bestellingen en maakt de ontvangstbewijzen rechtstreeks beschikbaar aan klanten via hun Amazon-account.

We werken ook het Amazon Marketplace Fair Pricing Policy bij om meer voorbeelden te geven van prijspraktijken die het vertrouwen van klanten schaden met betrekking tot verzendkosten.

Daarnaast werken we het hieronder vermelde programmabeleid bij om bepaalde wijzigingen met betrekking tot de nieuwe handelsrelatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU weer te geven, net als wijzigingen in de wetten in het Verenigd Koninkrijk naar aanleiding van Brexit, en om bepaalde bepalingen met betrekking tot belasting te consolideren en te verduidelijken. We hebben ook je verplichtingen verduidelijkt om ons bepaalde bedrijfsgegevens te verstrekken die van invloed kunnen zijn op de belastingberekeningen op Amazon-kosten en, indien van toepassing, op je transacties.

Het volgende programmabeleid wordt op bovenstaande basis bijgewerkt:

Ten slotte werken we ook de onderstaande inhoud bij in het algemene beleid voor productrichtlijnen, om wijzigingen in de regelgeving voor productconformiteit met betrekking tot Brexit weer te geven:

Er is een Engelse versie met gemarkeerde wijzigingen beschikbaar voor elk programmabeleid via de bijbehorende link. Vertalingen in het Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Nederlands en Zweeds worden op 1 januari 2021 gepubliceerd op Seller Central.

Als je vragen hebt, neem contact op met ons Ondersteuningsteam voor verkooppartners. Je voortdurende gebruik van Verkoopservices na 1 januari 2021 vormt je aanvaarding van de wijzigingen.

Wijzigingen in het programmabeleid

We hebben ons Intellectueel-eigendomsbeleid bijgewerkt om te verduidelijken hoe je de compatibiliteit van je producten met een product van een ander merk moet aangeven, bijvoorbeeld een oplaadkabel die kan worden gebruikt met een specifiek merk telefoon. Als je dergelijke producten vermeldt, controleer dan of je compatibiliteit hebt aangegeven in je producttitels zoals is beschreven in de nieuwe aanbevelingen.

Een herziene versie van het bijgewerkte Intellectueel-eigendomsbeleid van Amazon is hier beschikbaar in het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Nederlands.

Als je vragen hebt, neem contact op met ons Ondersteuningsteam voor verkooppartners. Je voortdurende gebruik van Verkoopservices vormt je aanvaarding van de wijzigingen.

Aankomende wijzigingen in het programmabeleid

We maken wijzigingen en aanvullingen op ons programmabeleid die van toepassing zijn op alle verkopers die gebruik maken van de services of functies die onder dit beleid vallen.

De volgende wijzigingen treden in werking op 30 september 2020:

  • We voegen de Amazon Responsible Person service (de "ARP-Service") toe als een nieuw programmabeleid. Dit beleid beschrijft de geschiktheid, de kosten en de voorwaarden voor bepaalde Verkooppartners (fabrikant, merkeigenaar of wederverkoper zijn en die door het merk zijn geautoriseerd om in de EU te verkopen) om zich in te schrijven voor de nieuw geïntroduceerde ARP-Service. In het kader van de ARP-Service zal Amazon optreden als het EU productconformiteit contactpunt voor verkooppartners buiten de EU die gebruik maken van Fulfillment by Amazon voor bepaalde producten met een CE-keurmerk.

De volgende wijzigingen treden in werking op 15 oktober 2020:

  • We zijn onze pagina Normen voor toeleveringsketen aan het bijwerken om informatie te verstrekken over ons huidige beleid en je te helpen je aan deze richtlijnen te houden. Onze normen bevatten onder andere de gedragscode voor leveranciers van Amazon, die vereist dat producten worden vervaardigd in veilige, gezonde en geïntegreerde werkomgevingen. Op de pagina Normen voor toeleveringsketen kun je ook informatie vinden over waarom deze normen belangrijk zijn, hoe we ze implementeren en de mogelijke gevolgen voor schendingen. Onze gedragscode voor leveranciers zal niet veranderen in deze update.
  • We werken het Kostenoverzicht voor verkopen via Amazon (NL Amazon website) bij om de categorie Klussen en gereedschap toe te voegen. Er worden geen wijzigingen aangebracht in de Verwijzingsvergoeding die momenteel voor die categorie in rekening wordt gebracht.

Deze lijst is een overzicht van de wijzigingen, dus we raden je aan het bijgewerkte en nieuwe programmabeleid zorgvuldig door te lezen.

Een gemarkeerde versie van de Normen voor toeleveringsketen is hier beschikbaar in het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Nederlands.

Een gemarkeerde versie van het Kostenoverzicht voor verkopen via Amazon (NL Amazon website) is hier beschikbaar in het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Nederlands.

Als je vragen hebt, neem dan contact op met ons Ondersteuningsteam voor verkooppartners. Om gebruik te kunnen blijven maken van de Verkoopservices na de respectievelijke datum van de inwerkingtreding, moet je akkoord gaan met de wijzigingen.

Aankomende wijzigingen in het programmabeleid

We maken wijzigingen en aanvullingen op ons programmabeleid die van toepassing zijn op alle verkopers die gebruik maken van de services of functies die onder dit beleid vallen.

Update voor de Richtlijnen voor communicatie met klante:

Met ingang van 19 november 2020 worden onze Richtlijnen voor communicatie met klanten bijgewerkt met aanvullende informatie over Berichten koper-verkoper. Je kunt de updates hier bekijken (link bijgewerkt op 04-11-2020).

De volgende wijzigingen treden in werking op 30 september 2020:

Beleid voor het aanmaken van ASIN-codes: We voegen regels toe voor het maken van merk-ASIN-codes door verkopers die niet aan de merkeigenaar zijn gekoppeld.

Ten slotte voegen we ook ons langlopende beleid inzake Eerlijke Marketplaceprijzen en Intellectueel Eigendom toe aan ons programmabeleid. De inhoud en het toepassingsgebied blijft ongewijzigd.

Deze lijst is een overzicht van de wijzigingen, dus we raden je aan het bijgewerkte en nieuwe programmabeleid zorgvuldig door te lezen.

Een gemarkeerde versie van het beleid voor het maken van ASIN is hier beschikbaar in het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Nederlands.

Als je vragen hebt, neem dan contact op met ons Ondersteuningsteam voor verkooppartners. Om gebruik te kunnen blijven maken van de Verkoopservices na de respectievelijke datum van de inwerkingtreding, moet je akkoord gaan met de wijzigingen.

Aankomende wijzigingen in het programmabeleid

We zullen enkele wijzigingen en aanvullingen toepassen op ons programmabeleid die op 12 juli 2020 in werking treden voor alle verkopers die gebruikmaken van de services of functies die onder dit beleid vallen.

Wijzigingen in het huidige programmabeleid:

Nieuw programmabeleid:

  • Hoe producten zichtbaarheid krijgen in de Amazon Store: Dit beleid beschrijft de functies van de Amazon Store waar klanten producten kunnen vinden, ontdekken en kopen, zoals de Aanbevolen aanbieding, Aanbevolen winkelresultaten, Uitgelichte producten (zoals badges) en Gesponsorde advertenties.
  • Toegang tot gegevens: We voegen dit beleid toe om je te helpen gegevens over je verkoop in onze winkels en andere relevante informatie te vinden.
  • Bemiddelingsbeleid: We voegen bemiddeling toe als een optie om geschillen met verkopers buiten de rechtbank op te lossen. Het nieuwe beleid legt duidelijk uit welke geschillen in aanmerking komen voor dit proces en de basisregels van het proces.
  • Programmavoorwaarden van het Amazon Launchpad: Dit beleid zal het addendum van de Amazon Launchpad Business Solutions-overeenkomst vervangen en aanpassen. De programmavoorwaarden van het Amazon Launchpad bevatten de algemene voorwaarden met betrekking tot deelname aan het Amazon Launchpad-programma. We hebben de mogelijkheid toegevoegd om je bestellingen uit te voeren via Door verkoper verzonden Prime, naast Fulfillment by Amazon. Ook zijn we voor beide partijen (Amazon Launchpad en de verkooppartner) de eenjarige verbintenis wederzijds aangegaan.

Deze lijst is een overzicht van de wijzigingen, dus we raden je aan het bijgewerkte en nieuwe programmabeleid zorgvuldig door te lezen.

Een gemarkeerde versie van het beleid Je accountstatus controleren is hier beschikbaar in het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Nederlands.

Een gemarkeerde versie van het beleid voor Beperkingen betreffende categorie, product en inhoud is hier beschikbaar in het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Nederlands.

Als je vragen hebt, neem dan contact op met ons Ondersteuningsteam voor verkooppartners. Om gebruik te kunnen blijven maken van de Verkoopservices na 12 juli 2020, moet je akkoord gaan met het bijgewerkte programmabeleid.

Aankomende wijzigingen in het programmabeleid

We brengen enkele wijzigingen aan in het volgende programmabeleid:

Deze veranderingen zullen in werking treden in 15 dagen, d.w.z. 15 juni 2020.

De bovenstaande lijst bevat niet alle wijzigingen, dus lees het bijgewerkte programmabeleid zorgvuldig door.

Een gemarkeerde versie van het verkoopbeleid en de gedragscode voor verkopers is hier beschikbaar in het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Nederlands.

Een gemarkeerde versie van de BTW-overeenkomst is hier beschikbaar in het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Nederlands.

Als je vragen hebt, neem dan contact op met ons Ondersteuningsteam voor verkooppartners. Om gebruik te kunnen blijven maken van de Verkoopservices na 15 juni 2020, moet je akkoord gaan met het bijgewerkte programmabeleid.

Aankomende wijzigingen in het programmabeleid

We brengen enkele wijzigingen aan in het volgende programmabeleid:

Deze veranderingen zullen in werking treden in 15 dagen, d.w.z. 17 maart 2020.

We vragen je om het bijgewerkte programmabeleid zorgvuldig door te lezen.

Een gemarkeerde versie van Je accountstatus controleren is hier beschikbaar in het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Nederlands.

Een gemarkeerde versie van Richtlijnen voor het gebruik van handelsmerken is hier beschikbaar in het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Nederlands.

Als je vragen hebt, neem dan contact op met ons Ondersteuningsteam voor verkooppartners. Om gebruik te kunnen blijven maken van de Verkoopservices na 17 maart 2020, moet je akkoord gaan met het bijgewerkte programmabeleid.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates