Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Wijzigingen in het programmabeleid

Hieronder staan de komende wijzigingen in het programmabeleid van Amazon.

Aankomende wijzigingen in het programmabeleid

We brengen wijzigingen aan ons programmabeleid aan die van toepassing zijn op alle verkopers die gebruikmaken van de services of functies die onder dit beleid vallen.

De volgende wijzigingen treden in werking op 27 april 2021:

 • Terugbetalingsbeleid voor verloren en beschadigde voorraad bij FBA: Om het afstemmingsproces te vereenvoudigen, verwijderen we de wachttijd van 30 dagen voordat je een claim kunt indienen, gerekend vanaf de datum waarop de voorraad verkeerd is geplaatst of beschadigd is geraakt in een Amazon-magazijn. Met het nieuwe voorraadaanpassingsrapport van Amazon, worden aanpassingen van voorraad die is kwijtgeraakt of beschadigd gerapporteerd op het moment dat deze wordt afgestemd or in aanmerking komt voor een terugbetalingsclaim. Voor elke kwijtgeraakte of beschadigde voorraad in het magazijn die niet is terugbetaald of gevonden, zoals weergegeven in het voorraadaanpassingsrapport, kun je onmiddellijk een claim indienen bij Amazon. Als je het niet eens bent met de beoordeling door Amazon van items die door klanten worden geretourneerd als beschadigd of defect, heb je de mogelijkheid om een claim in te dienen. Om een claim in te dienen, moet het betwiste item fysiek aan je zijn geretourneerd door middel van een verwijderingsopdracht. We werken ook de taal met betrekking tot de methodologie voor de terugbetalingsberekening bij, om zo meer duidelijkheid te verschaffen over hoe je terugbetalingen worden berekend.

  Het Terugbetalingsbeleid voor verloren en beschadigde voorraad bij FBA is hier beschikbaar als versie met bijgehouden wijzigingen, in het Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans.

 • Beleid voor Abonneren en besparen bij FBA: We werken het Beleid voor Abonneren en besparen bij FBA bij omdat de inschrijving van nieuwe producten in het programma niet langer beperkt is tot merkeigenaren die staan geregistreerd in het Amazon-merkenregister. In aanmerking komende, aanvulbare items worden automatisch ingeschreven met een basiskorting van 0% (d.w.z. zonder kosten voor verkopers) en Amazon biedt 5% korting op gelaagde leveringen wanneer klanten een vast aantal items in één zending ontvangen. Verkopers die een korting van klanten willen financieren, kunnen dit doen met 5% of 10%, en Amazon biedt 5% extra onder de toepasselijke voorwaarden. Verkopers kunnen zich op elk gewenst moment afmelden.

  Een versie met bijgehouden wijzigingen van het Beleid voor Abonneren en besparen bij FBA is hier beschikbaar in het Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans.

 • Amazon Renewed-programmavoorwaarden: We werken de programmavoorwaarden van Amazon Renewed bij om de nieuw ingevoerde kosten weer te geven die vanaf 8 juni 2021 van toepassing zijn op Amazon Renewed-producten. Daarnaast werken we onze prestatiestatistieken van Amazon Renewed bij om de beste klantervaring te garanderen.

  Een versie met bijgehouden wijzigingen van de Amazon Renewed-programmavoorwaarden is hier beschikbaar in het Engels, Duits, Frans, Italiaans en Spaans.

De volgende wijziging wordt van kracht op 30 juni 2021 voor Amazon.co.uk, Amazon.fr en Amazon.es. Op 26 juli 2021 wordt deze wijziging ook van kracht voor Amazon.it:

 • Beleid Inschrijving behouden in Door verkoper verzonden Prime: We werken het beleid Inschrijving behouden in Door verkoper verzonden Prime bij om de Prime-klantervaring te verbeteren. Het uiterste tijdstip voor het bepalen of je in aanmerking blijft komen voor Door verkoper verzonden Prime, wordt vooruit verplaatst. Houd er rekening mee dat het uiterste tijdstip kan verschillen per Amazon-store. Bovendien moet je voor bestellingen in de Amazon.co.uk-store verzendmethoden gebruiken met een afhaaloptie voor ten minste één dag in het weekeinde (zaterdag of zondag) om in aanmerking te blijven komen voor Door verkoper verzonden Prime.

  Een versie met bijgehouden wijzigingen van het Beleid inschrijving behouden in Door verkoper verzonden Prime is hier beschikbaar in het Engels, Frans, Italiaans en Spaans.

We herinneren je aan de volgende wijziging, die in werking treedt op 19 april 2021, zoals voorheen aangekondigd:

 • Beleid Percentage geldige trackingnummers (Valid Tracking Rate, VTR): We hebben het beleid Percentage geldige trackingnummers (VTR) opgesteld om klanten meer inzicht te bieden bij het traceren van zendingen. Bij bestellingen die niet door Prime-verkopers worden verzonden, moet je tijdens de verzendbevestiging de naam opgeven van de dienstverlener en de bezorgservice die je hebt gebruikt, evenals de correcte tracking-ID als je een getraceerde verzendmethode hebt gebruikt. Bovendien dien je een minimaal percentage geldige trackingnummers (VTR) van 95% te behalen. Raadpleeg het toepasselijke Amazon-storebeleid voor gedetailleerde informatie over de respectieve VTR-berekening per store.

Dit is een samenvatting van de wijzigingen, dus we raden je aan het bijgewerkte en nieuwe programmabeleid zorgvuldig te bekijken.

Als je vragen hebt, neem contact op met ons Ondersteuningsteam voor verkooppartners. Door je voortdurende gebruik van de verkoopservices na de respectievelijke datum van effectiviteit, accepteer je de wijzigingen.

Aankomende wijzigingen in het programmabeleid

De volgende wijziging treedt in werking op 19 maart 2021:

 • We voegen het Beleid voor onderzoek van ongeschikte voorraad toe als een nieuw programmabeleid. Volgens dit beleid kunnen we, als er een vermoeden bestaat dat een Verkooppartner mogelijk betrokken is geweest bij de verkoop van vervalste producten of andere illegale goederen bij Amazon, aanvullende informatie nodig hebben over de betrokken FBA-voorraad. Als de gevraagde informatie niet wordt verstrekt of als we na onderzoek vaststellen dat de voorraad ongeschikte eenheden bevat, kunnen we deze verwijderen.

Aankomende wijzigingen in het programmabeleid

Met ingang van 1 januari 2021 brengen we enkele updates aan in ons programmabeleid.

We werken het factureringsbeleid van Amazon Business bij om de toevoeging weer te geven van een gratis geautomatiseerde oplossing voor verkooppartners die niet verplicht zijn om zich voor btw in de EU of het Verenigd Koninkrijk te registreren, om te voldoen aan het factureringsbeleid van Amazon Business. De nieuwe oplossing genereert automatisch een ontvangstbewijs van Amazon namens verkooppartners voor al hun bestellingen en maakt de ontvangstbewijzen rechtstreeks beschikbaar aan klanten via hun Amazon-account.

We werken ook het Amazon Marketplace Fair Pricing Policy bij om meer voorbeelden te geven van prijspraktijken die het vertrouwen van klanten schaden met betrekking tot verzendkosten.

Daarnaast werken we het hieronder vermelde programmabeleid bij om bepaalde wijzigingen met betrekking tot de nieuwe handelsrelatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU weer te geven, net als wijzigingen in de wetten in het Verenigd Koninkrijk naar aanleiding van Brexit, en om bepaalde bepalingen met betrekking tot belasting te consolideren en te verduidelijken. We hebben ook je verplichtingen verduidelijkt om ons bepaalde bedrijfsgegevens te verstrekken die van invloed kunnen zijn op de belastingberekeningen op Amazon-kosten en, indien van toepassing, op je transacties.

Het volgende programmabeleid wordt op bovenstaande basis bijgewerkt:

Ten slotte werken we ook de onderstaande inhoud bij in het algemene beleid voor productrichtlijnen, om wijzigingen in de regelgeving voor productconformiteit met betrekking tot Brexit weer te geven:

Er is een Engelse versie met gemarkeerde wijzigingen beschikbaar voor elk programmabeleid via de bijbehorende link. Vertalingen in het Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Nederlands en Zweeds worden op 1 januari 2021 gepubliceerd op Seller Central.

Als je vragen hebt, neem contact op met ons Ondersteuningsteam voor verkooppartners. Je voortdurende gebruik van Verkoopservices na 1 januari 2021 vormt je aanvaarding van de wijzigingen.

Wijzigingen in het programmabeleid

We hebben ons Intellectueel-eigendomsbeleid bijgewerkt om te verduidelijken hoe je de compatibiliteit van je producten met een product van een ander merk moet aangeven, bijvoorbeeld een oplaadkabel die kan worden gebruikt met een specifiek merk telefoon. Als je dergelijke producten vermeldt, controleer dan of je compatibiliteit hebt aangegeven in je producttitels zoals is beschreven in de nieuwe aanbevelingen.

Een herziene versie van het bijgewerkte Intellectueel-eigendomsbeleid van Amazon is hier beschikbaar in het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Nederlands.

Als je vragen hebt, neem contact op met ons Ondersteuningsteam voor verkooppartners. Je voortdurende gebruik van Verkoopservices vormt je aanvaarding van de wijzigingen.

Aankomende wijzigingen in het programmabeleid

We maken wijzigingen en aanvullingen op ons programmabeleid die van toepassing zijn op alle verkopers die gebruik maken van de services of functies die onder dit beleid vallen.

De volgende wijzigingen treden in werking op 30 september 2020:

 • We voegen de Amazon-service Verantwoordelijke persoon toe als een nieuw programmabeleid. Dit beleid geeft een overzicht van de geschiktheid, kosten, algemene voorwaarden voor bepaalde Verkooppartners (fabrikanten, merkeigenaren of wederverkopers die door het merk zijn gemachtigd om in de EU te verkopen) om zich in te schrijven voor de pas gelanceerde Amazon-service Verantwoordelijke persoon. In het kader van de Amazon-service Verantwoordelijke persoon zal Amazon optreden als het contactpunt voor EU-productconformiteit voor verkooppartners buiten de EU die gebruikmaken van Fulfillment by Amazon voor bepaalde producten met een CE-keurmerk.

De volgende wijzigingen treden in werking op 15 oktober 2020:

 • We zijn onze pagina Normen voor toeleveringsketen aan het bijwerken om informatie te verstrekken over ons huidige beleid en je te helpen je aan deze richtlijnen te houden. Onze normen bevatten onder andere de gedragscode voor leveranciers van Amazon, die vereist dat producten worden vervaardigd in veilige, gezonde en geïntegreerde werkomgevingen. Op de pagina Normen voor toeleveringsketen kun je ook informatie vinden over waarom deze normen belangrijk zijn, hoe we ze implementeren en de mogelijke gevolgen voor schendingen. Onze gedragscode voor leveranciers zal niet veranderen in deze update.
 • We werken het Kostenoverzicht voor verkopen via Amazon (NL Amazon website) bij om de categorie Klussen en gereedschap toe te voegen. Er worden geen wijzigingen aangebracht in de Verwijzingsvergoeding die momenteel voor die categorie in rekening wordt gebracht.

Deze lijst is een overzicht van de wijzigingen, dus we raden je aan het bijgewerkte en nieuwe programmabeleid zorgvuldig door te lezen.

Een gemarkeerde versie van de Normen voor toeleveringsketen is hier beschikbaar in het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Nederlands.

Een gemarkeerde versie van het Kostenoverzicht voor verkopen via Amazon (NL Amazon website) is hier beschikbaar in het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Nederlands.

Als je vragen hebt, neem contact op met ons Ondersteuningsteam voor verkooppartners. Om gebruik te kunnen blijven maken van de Verkoopservices na de respectievelijke datum van de inwerkingtreding, moet je akkoord gaan met de wijzigingen.

Aankomende wijzigingen in het programmabeleid

We maken wijzigingen en aanvullingen op ons programmabeleid die van toepassing zijn op alle verkopers die gebruik maken van de services of functies die onder dit beleid vallen.

Update voor de Richtlijnen voor communicatie met klanten

Met ingang van 19 november 2020 worden onze Communicatie richtlijnen met klanten bijgewerkt met aanvullende informatie over Berichten koper-verkoper. Je kunt de updates hier bekijken (link bijgewerkt op 11-04-2020).

De volgende wijzigingen treden in werking op 30 september 2020:

Beleid voor het aanmaken van ASIN-codes: We voegen regels toe voor het maken van merk-ASIN-codes door verkopers die niet aan de merkeigenaar zijn gekoppeld.

Ten slotte voegen we ook ons langlopende beleid inzake Eerlijke marketplaceprijzen en Intellectueel eigendom toe aan ons programmabeleid. De inhoud en het toepassingsgebied blijft ongewijzigd.

Deze lijst is een overzicht van de wijzigingen, dus we raden je aan het bijgewerkte en nieuwe programmabeleid zorgvuldig door te lezen.

Een gemarkeerde versie van het beleid voor het maken van ASIN-codes is hier beschikbaar in het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Nederlands.

Als je vragen hebt, neem contact op met ons Ondersteuningsteam voor verkooppartners. Om gebruik te kunnen blijven maken van de Verkoopservices na de respectievelijke datum van de inwerkingtreding, moet je akkoord gaan met de wijzigingen.

Aankomende wijzigingen in het programmabeleid

We brengen enkele wijzigingen en toevoegingen aan ons programmabeleid aan die op 12 juli 2020 van kracht worden en van toepassing zijn op alle verkopers die gebruikmaken van de services of functies die onder dit beleid vallen.

Wijzigingen in bestaand programmabeleid:

Nieuw programmabeleid:

 • Hoe producten zichtbaarheid krijgen in de Amazon-winkel: In dit beleid worden functies van de Amazon Store beschreven waarmee klanten producten kunnen vinden, ontdekken en kopen, zoals de aanbevolen aanbieding, aanbevolen winkelresultaten, producthoogtepunten (zoals badges) en gesponsorde advertenties.
 • Toegang tot gegevens: We voegen dit beleid toe om je te helpen gegevens over je verkoop in onze stores en andere relevante informatie te vinden.
 • Bemiddelingsbeleid: We introduceren bemiddeling als een optie om geschillen met verkopers buiten de rechtbank op te lossen. Het nieuwe beleid verduidelijkt welke geschillen in aanmerking komen voor dit proces en legt de basisregels van het proces uit.
 • Programmavoorwaarden van het Amazon Launchpad: Dit beleid vervangt en wijzigt de het addendum van de Amazon Launchpad Business Solutions-overeenkomst. De voorwaarden van het Amazon Launchpad-programma bevatten de algemene voorwaarden met betrekking tot deelname aan het Amazon Launchpad-programma. We hebben de mogelijkheid geïntroduceerd om je bestellingen uit te voeren via Door verkoper verzonden Prime, naast Fulfillment by Amazon. We hebben ook de belofte van één jaar wederkerig gedaan voor beide partijen (Amazon Launchpad en de verkooppartner).

Deze lijst is een overzicht van de wijzigingen, dus we raden je aan het bijgewerkte en nieuwe programmabeleid zorgvuldig door te lezen.

Een gemarkeerde versie van het beleid Je accountstatus controleren is hier beschikbaar in het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Nederlands.

Een gemarkeerde versie van het beleid voor Beperkingen betreffende categorie, product en inhoud is hier beschikbaar in het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Nederlands.

Als je vragen hebt, neem contact op met ons Ondersteuningsteam voor verkooppartners. Je blijvend gebruik van Verkoopservices na 12 juli 2020 vormt je aanvaarding van het bijgewerkte programmabeleid.

Aankomende wijzigingen in het programmabeleid

We maken enkele wijzigingen aan in het volgende programmabeleid:

Deze veranderingen zullen in werking treden in 15 dagen, d.w.z. 15 juni 2020.

De bovenstaande lijst bevat niet alle wijzigingen, dus bekijk het bijgewerkte programmabeleid zorgvuldig.

Een gemarkeerde versie van het verkoopbeleid en de gedragscode van de verkoper is hier beschikbaar in het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Nederlands.

Een gemarkeerde versie van de btw-overeenkomst is hier beschikbaar in het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Nederlands.

Als je vragen hebt, neem contact op met ons Ondersteuningsteam voor verkooppartners. Je blijvend gebruik van Verkoopservices na 15 juni 2020 vormt je aanvaarding van het bijgewerkte programmabeleid.

Aankomende wijzigingen in het programmabeleid

We maken enkele wijzigingen aan in het volgende programmabeleid:

Deze veranderingen zullen in werking treden in 15 dagen, d.w.z. 17 maart 2020.

We vragen je om het bijgewerkte programmabeleid zorgvuldig te bekijken.

Een versie met opmerkingen van Je accountstatus controleren is hier beschikbaar in het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Nederlands.

Een versie met opmerkingen van Richtlijnen voor het gebruik van handelsmerken is hier beschikbaar in het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Nederlands.

Als je vragen hebt, neem contact op met ons Ondersteuningsteam voor verkooppartners. Je blijvend gebruik van Verkoopservices na 17 maart 2020 vormt je aanvaarding van het bijgewerkte programmabeleid.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates