Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Veelgestelde vragen over het Amazon EPR-overzicht

Dislaimer: Informatie die wordt weergegeven op deze pagina vormt geen juridisch of ander professioneel advies en mag niet als zodanig worden gebruikt. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van je gegevens die worden gebruikt voor rapportage. Voor jouw gemak en referentie zijn EPR-overzichten beschikbaar. Door de overzichten te downloaden, draag je de volledige verantwoordelijkheid om de toepasbaarheid en juistheid van de door Amazon gegenereerde gegevens te bepalen, inclusief alle berekeningen, catalogusgegevens, facturering, EPR-rapportage en andere EPR-gerelateerde verplichtingen.

Wat is het EPR-overzicht van Amazon?

Het EPR-overzicht van Amazon bevat gedetailleerde informatie voor de verkoop van producten die volgens ons onderworpen zijn aan een EPR-rapportage op basis van de gegevens die door onze verkopers zijn verstrekt. Voor meer informatie ga je naar de pagina EPR-onderwijspagina. De downloadpagina van het EPR-overzicht is gratis en beschikbaar voor alle verkopers.

De EPR-rapportage heeft betrekking op de volgende categorieën in Frankrijk en Duitsland:

EPR-categorie Frankrijk Duitsland
1 Verpakking - primair en secundair

Overzicht van primaire verpakking is beschikbaar

Overzicht van secundaire verpakking is in Q2 2022 beschikbaar

Overzicht van primaire verpakking is beschikbaar

Overzicht van secundaire verpakking is in Q2 2022 beschikbaar

2 Elektrische en elektronische apparatuur (EEA) * *
3 Batterijen *
4 Meubels *
5 Banden *
6 Papier *
7 Textiel *

Hoe kan ik het overzicht downloaden?

Je hebt op elk gewenst moment toegang tot de overzichten via de downloadpagina van het EPR-overzicht op Seller Central. Het overzicht van de vorige maand is beschikbaar op of na de vijfde dag van de huidige maand. Gegevens vóór januari 2021 zijn niet beschikbaar.

Welke informatie is opgenomen in het overzicht?

EPR-overzichten worden gegenereerd op basis van catalogusgegevens die wordt verstrekt door verkopers die de productvermelding hebben gemaakt. Wanneer gegevens in de catalogus niet beschikbaar zijn, schatten we de gegevens bij benadering op basis van gegevens over vergelijkbare producten.

Zijn alle kolommen nodig voor EPR-rapportage?

Afhankelijk van de EPR-categorie wordt informatie in sommige kolommen mogelijk niet aangevraagd door Organisaties voor producentenverantwoordelijkheid (PRO's). Wij verstrekken alle informatie voor je gemak.

Kan ik het overzicht wijzigen?

Ja, we raden je aan het overzicht nauwkeurig te controleren en indien nodig te wijzigen voordat je het gebruikt voor je EPR-rapportage. Voor jouw gemak en referentie zijn EPR-overzichten beschikbaar om het EPR-rapportageproces te ondersteunen. Je bent vrij om de overzichten te wijzigen en draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de juistheid van de gegevens die je aan PRO's verstrekt.

Hoe kan ik het overzicht wijzigen?

Het overzicht is beschikbaar in.csv- en.txt-indelingen. Het overzicht kan worden geopend in Excel of Kladblok.

De velden 'PAPER_KG', 'GLASS_KG', 'ALUMINUM_KG', 'STEEL_KG', 'PLASTIC_KG', 'WOOD_KG', 'OTHER_KG' tonen de schatting van de hoeveelheid materiaal die in een primaire verpakking wordt gebruikt op basis van het totale aantal verkochte eenheden. Controleer en pas deze velden aan op basis van je werkelijke gegevens, indien nodig.

Het veld 'TOTAL_REPORTED_WEIGHT_KG' toont de hoeveelheid afval die wordt gegenereerd door het aantal verkochte producteenheden. Deze wordt berekend door 'TOTAL_UNITS_SOLD' te vermenigvuldigen met 'ITEM_WEIGHT_WITHOUT_PACKAGE_KG'. Controleer en pas deze velden aan op basis van je werkelijke gegevens, indien nodig.

Als je een EPR-rapport wilt maken voor een bepaald land en bepaalde categorie, filter je op de kolommen 'AMAZON_MARKETPLACE' en 'EPR_CATEGORY'.

Wat is het verschil tussen primaire en secundaire verpakking?

De primaire verpakking is de verpakkingseenheid waarmee het product wordt ingepakt, zoals de merkdoos van een paar schoenen of het aluminium blikje van een frisdrank. Secundaire verpakking verwijst naar bezorgdozen of -zakken waarmee het product wordt beschermd tijdens transport naar de klant. Ook vulmateriaal om het product te beschermen en tape om de verpakking te verzegelen, kunnen hieronder vallen. Verzendetiketten maken ook deel uit van secundaire verpakkingen.

Hoe wordt het gewicht van het materiaal van de primaire verpakking geschat?

Amazon geeft een schatting van het primaire verpakkingsmateriaal om je te helpen bij het nakomen van je rapportageverplichtingen. De schatting is gebaseerd op de primaire verpakking van vergelijkbare producten.

De schatting van het primaire verpakkingsgewicht dat voor textielproducten wordt gebruikt, is gelijk aan nul.

Het verschil tussen de cataloguswaarden 'ITEM_WEIGHT_WITH_PACKAGE_KG' en 'ITEM_WEIGHT_WITHOUT_PACKAGE_KG' kan afwijken van de som van de schatting van het primaire verpakkingsgewicht.

Controleer en wijzig de waarden vóór het rapporteren, indien nodig.

Vanaf 1 juli 2022 moet ik de hoeveelheid secundaire verpakkingen in Duitsland rapporteren. Dit geldt ook voor verpakkingen die worden gebruikt bij Fulfilled by Amazon (FBA). Deelt Amazon informatie over secundaire verpakkingen waarin FBA-verkopen worden verzonden?

Ja, Amazon werkt aan dit overzicht en zal in het tweede kwartaal van 2022 meer informatie verstrekken over FBA-verpakkingen.

Kan ik informatie zien over EPR-bijdragen die ik moet betalen aan Organisaties voor producentenverantwoordelijkheid (PRO's)?

Het EPR-overzicht bevat geen informatie met betrekking tot EPR-bijdragen die je moet betalen.

Waarom staan er lege velden in mijn overzicht?

Amazon heeft mogelijk niet voldoende informatie over je producten om alle velden in het overzicht in te vullen. Je kunt meer gegevens toevoegen aan het overzicht. We raden je aan om de inhoud van je productvermelding up-to-date te houden, zodat we overzichten van betere kwaliteit kunnen genereren.

Hoe wordt een EPR-categorie bepaald?

Een EPR-categorie wordt bepaald op basis van regelgeving en onze categorisatie. Amazon werkt voortdurend aan het verbeteren van de nauwkeurigheid van de categorisatie.

Waarom staan er negatieve waarden in mijn overzicht?

Een negatieve waarde staat voor retourzendingen in een bepaalde periode.

Zijn retourzendingen uitgesloten van het overzicht?

AFN-retourzendingen (Amazon Fulfillment Network) worden niet uitgesloten van het overzicht, maar worden afgetrokken van het aantal verkochte eenheden omdat onze methodologie controleert of een product via ons fulfillment-netwerk is geretourneerd.

Retourzendingen die door de verkoper worden uitgevoerd, worden daarentegen uitgesloten van het overzicht en niet afgetrokken omdat het product via je eigen fulfillment-kanalen moet worden geretourneerd.

Als je het overzicht wilt wijzigen om rekening te houden met Door verkoper verzonden retourzendingen, raadpleeg dan het gedeelte Hoe kan ik het overzicht wijzigen?.

Kan ik Amazon nauwkeurige gegevens verstrekken over EPR-categorisatie, primaire verpakkingsmaterialen, gewicht van de eenheid of andere kenmerken van het product?

EPR-overzichten worden gegenereerd op basis van gegevens uit de catalogus, maar je kunt waarden van je productvermeldingen bijwerken. Wijzigingen worden weergegeven in de volgende rapportageperiode.

Waarom kan ik een land zien waar ik niet verkoop en een EPR-categorie waar ik niet aan ben onderworpen op de downloadpagina voor het EPR-overzicht?

Je kunt alle beschikbare landen en categorieën bekijken via filters op de downloadpagina. Als je niet in een land verkoopt of niet onderworpen bent aan een categorie, blijft het bijbehorende overzicht leeg.

Waarom is mijn overzicht leeg?

Als je in een bepaalde periode geen verkoop hebt gegenereerd voor een product dat is onderworpen aan de EPR-regelgeving, of in een EPR-categorie valt, of in een bepaald land, dan blijft het corresponderende gedownloade overzicht leeg.

Kan ik informatie op SKU-niveau zien?

De gegevens worden samengevoegd op ASIN-niveau. Er kunnen meerdere SKU-codes van verkopers aan één ASIN worden toegewezen.

Waarom staat de status van het overzicht op 'Geannuleerd'?

Dit betekent dat er een technisch probleem is en dat het overzicht niet kan worden gedownload. Probeer het overzicht na 24 uur opnieuw te downloaden. Als de status nog steeds op 'Geannuleerd' staat, neem dan contact op met het Ondersteuningsteam voor verkooppartners .

Wat zijn de volgende stappen nadat je EPR-overzichten hebt gedownload?

Controleer de EPR-overzichten nadat je deze hebt gedownload en wijzig indien nodig de inhoud ervan. Zodra je klaar bent, zijn je overzichten gereed en kun je ze indienen bij de betreffende PRO of autoriteit.

Hoe kan ik gegevens en uitleg zien voor elke kolom in het overzicht?

Ga voor meer informatie naar velddefinities van het EPR-overzicht.


Veelgestelde vragen over het Amazon EPR-overzicht


Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates