Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Verordening inzake gewasbeschermingsmiddelen

Verordening 1107/2009 (de 'Verordening inzake gewasbeschermingsmiddelen') bevat de regels voor onder meer de toelating, de verkoop, het gebruik en de controle van gewasbeschermingsmiddelen ('GBM', de meestvoorkomende vorm van bestrijdingsmiddelen) binnen de Europese Unie.

Het is jouw verantwoordelijkheid om te voldoen aan de Verordening inzake gewasbeschermingsmiddelen. Dit materiaal is alleen voor informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld als juridisch advies. Wij raden je aan je juridisch adviseur te raadplegen als je vragen hebt over de wet- en regelgeving met betrekking tot je product. In dit verband, merk op de Verordening inzake gewasbeschermingsmiddelen rechtstreekse werking heeft, maar dat de lidstaten bevoegd zijn om sancties vast te stellen en de verordening ten uitvoer te leggen.

Wat is een gewasbeschermingsmiddel (GBM)?

GBM zijn 'pesticiden' die gewassen of wenselijke of nuttige planten beschermen. Een veelvoorkomend voorbeeld van een GBM is een onkruidbestrijdingsmiddel.

Om als GBM te kunnen worden aangemerkt, moet het product ten minste één werkzame stof bevatten en een van de volgende functies hebben:

  • Het beschermen van planten of plantaardige producten tegen ongedierte/ziekten, voor of na de oogst;
  • Het beïnvloeden van de levensprocessen van planten (zoals het beïnvloeden van hun groei, voor zover het niet gaat om voedingsstoffen);
  • Het bewaren van plantaardige producten, of
  • Het vernietigen van ongewenste planten of delen van planten of het voorkomen van de groei daarvan.

GBM worden voornamelijk gebruikt in de agrarische sector, maar kunnen ook worden toegepast in bosbouw, tuinbouw, recreatiegebieden en tuinen.

Waar moeten GBM worden geregistreerd?

Een GBM moet in de desbetreffende lidstaat zijn geregistreerd voordat het kan worden verkocht. Een GBM kan niet worden geregistreerd als het niet-toegestane werkzame stoffen bevat.

Verpakken, etiketteren en adverteren van GBM

GBM moeten zodanig worden verpakt dat de kans van verwarring met levensmiddelen, drank of diervoeder tot een minimum wordt beperkt. De verpakking moet ook componenten bevatten om de consumptie van het GBM te ontmoedigen of te voorkomen.

GBM-etiketten moeten voldoen aan de CLP (Verordening 1272/2008) (die het wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen - GHS - omvat) en Verordening 547/2011 (inzake etiketteringsvereisten voor GBM). Vereisten krachtens Verordening 547/2011 omvatten de etikettering van het volgende:

  • De handelsnaam of benaming van het GBM;
  • De naam en het adres van de vergunninghouder, het vergunningsnummer van het GBM en, indien verschillend, de naam en het adres van de persoon die verantwoordelijk is voor de eindverpakking en/of etikettering van het GBM; en
  • Bepaalde gespecificeerde informatie over werkzame stoffen; en
  • De categorieën gebruikers die het GBM mogen gebruiken in gevallen waarin het gebruik van het GBM beperkt is (bv. beperkt tot professionele gebruikers).

Op het GBM moeten in het algemeen veiligheidszinnen worden vermeld, die kunnen variëren afhankelijk van het type GBM. Zie Verordening 547/2011 voor meer informatie.

Houd er rekening mee dat er specifieke taalvereisten voor het GBM kunnen zijn die door de lidstaten op nationaal niveau worden vastgesteld. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat je voldoet aan alle toepasselijke reclamevereisten voor GBM.

Dossiers

Fabrikanten, leveranciers, distributeurs, importeurs en exporteurs van GBM moeten gedurende ten minste vijf jaar dossiers van deze GBM bijhouden. De relevante informatie in deze dossiers moet op verzoek ter beschikking worden gesteld aan de bevoegde autoriteit.

Aanvullende informatie

Wij raden je ten zeerste aan de volgende websites te bezoeken voor meer informatie over de Verordening inzake gewasbeschermingsmiddelen:

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates