Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Vereisten voor textielproducten

EU-vereisten: EU-verordening 1007/2011 (de 'EU-textielverordening') reguleert de verkoop van textiel in de EU. De eisen hebben betrekking op textielvezelbenamingen, etikettering van textielproducten en analysemethoden voor het controleren van informatie op etiketten en markeringen.

Als je textielproducten verkoopt, moet je voldoen aan de eisen van de Textielverordening. Je moet je ook houden aan de van toepassing zijnde nationale wet- en regelgeving in de lidstaten die de EU-textielverordening aanvullen.

Hieronder vind je meer informatie over de EU-vereisten.

Vereisten voor het Verenigd Koninkrijk: Tot het einde van de Brexit-overgangsperiode (31 december 2020) regelt de EU-textielverordening de verkoop van textiel in het Verenigd Koninkrijk. De eisen hebben betrekking op textielvezelbenamingen, etikettering van textielproducten en analysemethoden voor het controleren van informatie op etiketten en markeringen.

Na het einde van de Brexit-overgangsperiode (31 december 2018) is een gewijzigde versie van de EG-textielverordening van toepassing op de verkoop van textiel in het Verenigd Koninkrijk als gevolg van de Regelgeving inzake textiel 2020 (amendement) (EU-exit) (de 'Textielverordening van het Verenigd Koninkrijk'). Er zijn andere regels van toepassing op goederen die je verkoopt in: (1) Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales) en (2) Noord-Ierland. We hebben hieronder de relevante wijzigingen in de vereisten van het Verenigd Koninkrijk aangegeven die na de Brexit-overgangsperiode gelden.

Het is jouw verantwoordelijkheid om aan de vereisten van het Verenigd Koninkrijk te voldoen als je textielproducten verkoopt in het Verenigd Koninkrijk. Als je ook textiel verkoopt op de EU-website(s) van Amazon, moet je ook voldoen aan de EU-textielverordening en aan andere nationale vereisten in de landen waar je deze producten verkoopt.

Hieronder vind je meer informatie over de vereisten van het Verenigd Koninkrijk.

Dit materiaal is voor informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld als juridisch advies. We raden je aan een juridisch adviseur te raadplegen als je vragen hebt over de wet- en regelgeving met betrekking tot je product. Deze informatie weerspiegelt slechts de situatie op de datum van schrijven en de vereisten in de EU en het Verenigd Koninkrijk kunnen veranderen, met name door de ontwikkelingen rondom Brexit. Raadpleeg de huidige richtlijnen van het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot de Brexit over je producten (zie hieronder) voor meer informatie over wijzigingen van invloed kunnen zijn na het einde van de overgangsperiode.

I. EU-vereisten

Op welke producten zijn de EU-vereisten voor textiel van toepassing?

De EU-textielverordening is van toepassing op vermelde producten die uitsluitend bestaan uit textielvezels en producten die worden behandeld als textielproducten. Voorbeelden van textielproducten variëren van kleding tot placemats, riemen, linten en kunstbloemen.

Producten die op dezelfde manier worden behandeld als textielproducten zijn:

 • textiel dat in andere producten is verwerkt en een integraal onderdeel van dergelijke producten vormt, waarbij de samenstelling ervan is gespecificeerd;
 • producten (of textielcomponenten indien van toepassing) die ten minste 80 gewichtsprocent textielvezels bevatten;
 • meubels, paraplu's en zonwering die ten minste 80 gewichtsprocent aan textielcomponenten bevatten; en
 • textielcomponenten van matrasbedekkingen, bedekkingen van kampeergoederen en de bovenlaag van bedekkingen met meerdere vloeren.

Voor wie bevatten de EU-vereisten voor textiel verplichtingen?

De EU-textielverordening is van toepassing op fabrikanten van textielproducten. Je bent de fabrikant als je een product vervaardigt of laat ontwerpen of vervaardigen, of het product verkoopt onder je eigen naam of handelsmerk.

Als de fabrikant niet in de EU is gevestigd, legt de Textielverordening verplichtingen op aan importeurs. Je bent een importeur als je gevestigd bent in de EU en je een product aanbiedt voor verkoop of levering in de EU vanuit een derde land.

Je bent een distributeur als je geen fabrikant of importeur bent en je producten te koop of ter levering aanbiedt in de EU. Distributeurs worden in de zin van de Textielverordening als fabrikanten beschouwd indien zij een product onder hun eigen naam of handelsmerk te koop aanbieden, zelf een etiket op het product aanbrengen of de inhoud van het etiket wijzigen.

Wat zijn de belangrijkste verplichtingen op grond van de EU-vereisten voor textiel?

Textielproducten moeten worden geëtiketteerd of gemarkeerd, of vergezeld gaan van de vereiste handelsdocumenten overeenkomstig de EU-textielverordening. Hieronder staan enkele belangrijke vereisten.

Etikettering en informatie

Fabrikanten moeten erop toezien dat textielproducten op duurzame, goed leesbare, zichtbare en toegankelijke manier accuraat worden geëtiketteerd of gemarkeerd met vermelding van de vezelsamenstelling. Elk etiket moet stevig zijn bevestigd. Als de fabrikant niet in de EU is gevestigd, is dit de verantwoordelijkheid van de importeur. Distributeurs moeten erop toezien dat textielproducten voorzien zijn van de passende etikettering, zoals voorgeschreven in de EU-textielverordening.

Voor bepaalde producten gelden specifieke etiketteringsvoorschriften die zijn opgenomen in Bijlage IV van de EU-textielverordening. Dit geldt o.a. voor speciale korsetterieproducten, textiel voorzien van geëtste afdrukken, garens, fluwelen en pluchen textiel (of textiel dat op fluweel of pluche lijkt) en vloerbedekking en tapijten (waarbij de onderkant en het gebruiksoppervlak uit verschillende soorten vezels bestaan).

Notitie: Indien een product twee of meer textielcomponenten met een verschillend textielvezelgehalte bevat, moet het product zijn voorzien van een etiket of markering met vermelding van het textielvezelgehalte van elk bestanddeel.

Etikettering mag niet misleidend zijn en moet zodanig zijn uitgevoerd dat de consument de informatie gemakkelijk kan begrijpen.

De etikettering en markeringen moeten in de officiële taal of talen zijn van het land waar het product wordt verkocht. Een uitzondering op deze taaleis geldt voor klosjes, spoelen, strengen, bollen of andere kleine hoeveelheden naai-, verstel- en borduurgarens. Als deze specifieke producten afzonderlijk worden verkocht, mogen zij in een van de officiële talen van de instellingen van de Europese Unie worden geëtiketteerd of gemarkeerd, mits de producten 'inclusief geëtiketteerd' zijn.

Er zijn enkele uitzonderingen op de etiketterings- en markeringsvereisten:

 • Voor bepaalde producttypen, die in Bijlage VI van de EU-textielverordening staan vermeld, kan gebruik worden gemaakt van inclusieve etikettering (het gebruik van één etiket voor meerdere producten of onderdelen) wanneer deze van hetzelfde type en dezelfde vezelsamenstelling zijn. Voorbeelden hiervan zijn riemen, schoen- en laarsveters, stropdassen en vlinderstrikken voor kinderen en zakdoeken.
 • Voor andere producttypen, die in Bijlage V van de EU-textielverordening worden vermeld, gelden geen verplichte etiketterings- of markeringseisen. Voorbeelden hiervan zijn kunstbloemen, slobkousen, make-uptasjes, mouwophouders, applicaties en badges, speldenkussens en eierhoesjes.

Verdere opmerkingen over de samenstelling:

 • Bij de beschrijving van de vezelsamenstelling van textielproducten moeten de in Bijlage I van de EU-textielverordening vermelde textielvezels worden gebruikt. Katoen moet bijvoorbeeld worden omschreven als 'vezel verkregen uit de bollen van de katoenplant (Gossypium)‘.

  Fabrikanten, of iemand die namens hen optreedt, kunnen bij de Commissie een aanvraag indienen voor een nieuwe textielvezelbenaming op de lijst in Bijlage I van de EU-textielverordening. Bij die aanvraag moet een technisch dossier worden geleverd (overeenkomstig de eisen van Bijlage II van de EU-textielverordening).

 • De beschrijving '100%', 'zuiver' of 'alles' mag alleen worden gebruikt als een textielproduct uitsluitend uit dezelfde vezel bestaat.
 • De beschrijvingen 'fleecewol' of 'zuivere scheerwol' (en equivalente vertalingen in talen van de lidstaten zoals vermeld in Bijlage III) mogen alleen worden gebruikt als: (1) het product uitsluitend bestaat uit een wolvezel of (2) uit wol in een textielvezelmengsel waarbij deze wol 25% van het totale gewicht uitmaakt (en de wol slechts met één andere vezel wordt vermengd, in het geval van een gekruist mengsel); mits bij zowel (1) als (2) de wolvezel:
  • nog niet eerder in een eindproduct is verwerkt,
  • geen ander spin- en/of viltproces heeft ondergaan dan vereist voor de vervaardiging van dat product, en
  • niet is beschadigd door behandeling of gebruik.
 • Textielproducten van verschillende vezels moeten worden geëtiketteerd of gemarkeerd met de naam en het gewichtspercentage van alle aanwezige vezels in aflopende volgorde.
 • De aanwezigheid van niet uit textiel bestaande delen van dierlijke oorsprong in textielproducten (bijvoorbeeld een leren band op een tas van stof), moet worden aangegeven met de vermelding 'Bevat niet uit textiel bestaande delen van dierlijke oorsprong'.

Gelden er nog andere verplichtingen?

Producenten en distributeurs van textielproducten hebben ook verplichtingen op grond van de Richtlijn algemene productveiligheid. Raadpleeg de informatie over de RAPV op deze pagina.

Aanvullende informatie

We raden je ten zeerste aan de website van de Europese Commissie te bezoeken voor meer informatie over de vereisten voor textielproducten in de EU, waaronder de volgende website:

II. Vereisten voor het Verenigd Koninkrijk

Waar zijn de vereisten voor textiel van het Verenigd Koninkrijk van toepassing?

De vereisten voor textiel van het Verenigd Koninkrijk zijn van toepassing op alle producten die in het Verenigd Koninkrijk worden verkocht, maar de bepalingen worden op verschillende wijze toegepast in Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales, 'GB') en Noord-Ierland. Hieronder lees je meer over de positie in Noord-Ierland.

Op welke producten zijn de vereisten voor textiel van het Verenigd Koninkrijk van toepassing?

De vereisten voor textiel van het Verenigd Koninkrijk zijn van toepassing op vermelde producten die uitsluitend bestaan uit textielvezels en producten die worden behandeld als textielproducten. Voorbeelden van textielproducten variëren van kleding tot placemats, riemen, linten en kunstbloemen.

Producten die op dezelfde manier worden behandeld als textielproducten zijn:

 • textiel dat in andere producten is verwerkt en een integraal onderdeel van dergelijke producten vormt, waarbij de samenstelling ervan is gespecificeerd; en
 • producten (of textielcomponenten indien van toepassing) die ten minste 80 gewichtsprocent textielvezels bevatten, waaronder:
  • meubels;
  • paraplu‘s;
  • zonwering; en
  • textielcomponenten van matrasbedekkingen, bedekkingen van kampeergoederen en de bovenlaag van bedekkingen met meerdere vloeren.

Producten die zijn uitbesteed aan thuiswerkers, onafhankelijke ondernemingen of zelfstandige kleermakers, vallen buiten de reikwijdte van de vereisten voor textiel van het Verenigd Koninkrijk.

Voor wie bevatten de vereisten voor textiel van het Verenigd Koninkrijk verplichtingen?

De vereisten voor textiel van het Verenigd Koninkrijk zijn van toepassing op de fabrikant van textielproducten. Je bent de fabrikant als je een product vervaardigt of laat ontwerpen of vervaardigen, of het product verkoopt onder je eigen naam of handelsmerk.

Importeurs hebben verplichtingen op grond van de vereisten van het Verenigd Koninkrijk als:

 • er tot het einde van de Brexit-overgangsperiode (31 december 2020) geen fabrikant in de EU is; of
 • er na het einde van de Brexit-overgangsperiode geen fabrikant in het Verenigd Koninkrijk is.

Je bent een importeur als:

 • je tot het einde van de Brexit-overgangsperiode (31 december 2020) gevestigd bent in de EU en je een product vanuit een derde land aanbiedt voor verkoop of levering in de EU; of
 • je na het einde van de Brexit-overgangsperiode gevestigd bent in het Verenigd Koninkrijk en je een product vanuit een land buiten het Verenigd Koninkrijk aanbiedt voor verkoop of levering in GB.

Zie het gedeelte 'Noord-Ierland' hieronder voor meer informatie over het importeren in Noord-Ierland.

Je bent een distributeur als je geen fabrikant of importeur bent en je producten te koop of ter levering aanbiedt in het Verenigd Koninkrijk (of EU, tot het einde van de Brexit-overgangsperiode). Distributeurs worden in de zin van de vereisten van het Verenigd Koninkrijk als fabrikanten beschouwd indien zij een product onder hun eigen naam of handelsmerk te koop aanbieden, zelf een etiket op het product aanbrengen of de inhoud van het etiket wijzigen.

Wat zijn de belangrijkste verplichtingen op grond van de vereisten voor textiel van het Verenigd Koninkrijk?

Textielproducten moeten worden geëtiketteerd of gemarkeerd, of vergezeld gaan van de vereiste handelsdocumenten overeenkomstig de EU-vereisten voor textiel. Enkele belangrijke vereisten zijn de volgende:

Etikettering en informatie

Fabrikanten moeten erop toezien dat textielproducten op duurzame, goed leesbare, zichtbare en toegankelijke manier accuraat worden geëtiketteerd of gemarkeerd met vermelding van de vezelsamenstelling. Elk etiket moet stevig zijn bevestigd. Als de fabrikant niet in de EU (tot het einde van de Brexit-overgangsperiode) of het Verenigd Koninkrijk (na het einde van de Brexit-overgangsperiode) is gevestigd, is dit de verantwoordelijkheid van de importeur. Distributeurs moeten erop toezien dat textielproducten voorzien zijn van de passende etikettering, zoals voorgeschreven in de relevante vereisten voor textiel van het Verenigd Koninkrijk. De etikettering of markering moet in het Engels zijn.

Voor bepaalde producten gelden specifieke etiketteringsvoorschriften die zijn opgenomen in Bijlage IV van de EU-textielverordening en de textielverordening. Dit geldt o.a. voor speciale korsetterieproducten, textiel voorzien van geëtste afdrukken, garens, fluwelen en pluchen textiel (of textiel dat op fluweel of pluche lijkt) en vloerbedekking en tapijten (waarbij de onderkant en het gebruiksoppervlak uit verschillende soorten vezels bestaan).

Notitie: Indien een product twee of meer textielcomponenten met een verschillend textielvezelgehalte bevat, moet het product zijn voorzien van een etiket of markering met vermelding van het textielvezelgehalte van elk bestanddeel.

Er zijn enkele uitzonderingen op de etiketterings- en markeringsvereisten:

 • Voor bepaalde producttypen, die in Bijlage VI van de EU-textielverordening en de Textielverordening van het Verenigd Koninkrijk staan vermeld, kan gebruik worden gemaakt van inclusieve etikettering (het gebruik van één etiket voor meerdere producten of onderdelen) wanneer deze van hetzelfde type en dezelfde vezelsamenstelling zijn. Voorbeelden hiervan zijn riemen, schoen- en laarsveters, stropdassen en vlinderstrikken voor kinderen en zakdoeken.
 • Voor andere producttypen, die in Bijlage V van de EU-textielverordening en de Textielverordening van het Verenigd Koninkrijk worden vermeld, hoeven de textielvezelbenamingen of de vezelsamenstelling niet op etiketten en markeringen worden aangegeven. Voorbeelden hiervan zijn kunstbloemen, slobkousen, make-uptasjes, mouwophouders, applicaties en badges, speldenkussens en eierhoesjes.

Verdere opmerkingen over de samenstelling:

 • Bij de beschrijving van de vezelsamenstelling van textielproducten moeten de in Bijlage I van de EU-textielverordening en de Textielverordening van het Verenigd Koninkrijk vermelde textielvezels worden gebruikt. Katoen moet bijvoorbeeld worden omschreven als 'vezel verkregen uit de bollen van de katoenplant (Gossypium)‘.
 • Fabrikanten, of iemand die namens hen optreedt, kunnen een aanvraag indienen bij:
  • de Commissie (tot het einde van de Brexit-overgangsperiode), voor een nieuwe textielvezelbenaming op de lijst in Bijlage I van de EU-textielverordening; of
  • het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het Department of Business, Energy and Industrial Strategy (na het einde van de Brexit-overgangsperiode), voor een nieuwe textielvezelbenaming op de lijst in Bijlage 1 van de Textielverordening van het Verenigd Koninkrijk.

  Bij die aanvraag moet een technisch dossier worden geleverd (overeenkomstig de eisen van Bijlage II van de EU-textielverordening en de Textielverordening van het Verenigd Koninkrijk).

 • De beschrijving '100%', 'zuiver' of 'alles' mag alleen worden gebruikt als een textielproduct uitsluitend uit dezelfde vezel bestaat.
 • De beschrijvingen 'fleecewol' of 'zuivere scheerwol' mogen alleen worden gebruikt als (1) het product uitsluitend bestaat uit een wolvezel of (2) uit wol in een textielvezelmengsel waarbij deze wol 25% van het totale gewicht uitmaakt (en de wol slechts met één andere vezel wordt vermengd, in het geval van een gekruist mengsel); mits bij zowel (1) als (2) de wolvezel:
  • nog niet eerder in een eindproduct is verwerkt,
  • geen ander spin- en/of viltproces heeft ondergaan dan vereist voor de vervaardiging van dat product, en
  • niet is beschadigd door behandeling of gebruik.
 • Textielproducten van verschillende vezels moeten worden geëtiketteerd of gemarkeerd met de naam en het gewichtspercentage van alle aanwezige vezels in aflopende volgorde.
 • De aanwezigheid van niet uit textiel bestaande delen van dierlijke oorsprong in textielproducten (bijvoorbeeld een leren band op een tas van stof), moet worden aangegeven met de vermelding 'Bevat niet uit textiel bestaande delen van dierlijke oorsprong'.
Notitie: Producten die op of vóór 31 december 2020 voor het eerst in de EU of het Verenigd Koninkrijk beschikbaar kwamen, mogen blijven circuleren totdat ze de eindgebruiker bereiken en hoeven niet te voldoen aan de wijzigingen die van kracht worden vanaf 1 januari 2021. Bewaar documenten om te bewijzen wanneer producten voor het eerst beschikbaar werden gesteld in het Verenigd Koninkrijk of de EU, zoals verkoopcontracten, facturen en documenten over de verzending van goederen voor distributie.

Gelden er nog andere verplichtingen?

Producenten en distributeurs van textielproducten hebben ook verplichtingen op grond van de verordening 2005/1803 inzake algemene productveiligheid (GPSR) van het Verenigd Koninkrijk. Raadpleeg de informatie over de GPSR op deze pagina.

Noord-Ierland

Houd er rekening mee dat in Noord-Ierland vanaf 1 januari 2021 andere regels van toepassing zijn als gevolg van het Northern Ireland Protocol. Let in het bijzonder op het volgende:

 • Je moet ervoor zorgen dat producten voldoen aan de EU-vereisten.
 • Je bent een importeur als je in de EU of Noord-Ierland bent gevestigd en je producten vanuit een land buiten de EU en Noord-Ierland (inclusief vanuit GB) verkoopt in Noord-Ierland.

BREXIT: Richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk

De regering van het Verenigd Koninkrijk heeft richtlijnen gepubliceerd voor de vereisten voor textieletikettering van het Verenigd Koninkrijk na 1 januari 2021. Hierin vind je informatie over de komende wijzigingen die van invloed zijn op bedrijven, namelijk:

 • de verantwoordelijkheid van fabrikanten en verkopers om aan de etiketteringsvereisten te voldoen; en
 • de ontwikkeling van richtlijnen voor aanvragen om een nieuwe textielbenaming voor fabricagetolerantie te registreren.

We raden je aan om deze richtlijnen (zie de koppeling hieronder) te bekijken, naast eventuele andere specifieke richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk die van toepassing zijn op je product. Wij raden je aan je juridisch adviseur te raadplegen als je vragen hebt over de gevolgen van de wet- en regelgeving op je producten na 1 januari 2021.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over de vereisten voor textielproducten van het Verenigd Koninkrijk raden we je ten zeerste aan de volgende richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk te bekijken, waaronder de volgende website:

De hierboven genoemde Brexit-richtlijnen van 14 augustus 2020 vind je hier:

We raden je ook aan om de Business Companion-website te bezoeken, waar je nadere richtlijnen kunt vinden over de regels voor productconformiteit van het Verenigd Koninkrijk:

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates