Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Veelgestelde vragen over inhouding op Mexicaanse inkomstenbelasting (ISR)

Belangrijk: Informatie op deze pagina vormt geen fiscaal, juridisch of ander professioneel advies en mag niet als zodanig worden gebruikt. Raadpleeg je professionele belastingadviseur als je vragen hebt.

Deze Hulp-pagina heeft alleen betrekking op de inhouding van Mexicaanse inkomstenbelasting (ISR staat voor 'Impuesto Sobre la Renta' in het Spaans). Btw (IVA) die een koper betaalt op producten die jij hebt verkocht en op verkoperskosten voor services die je bij Amazon koopt, heeft geen betrekking op de inhouding van ISR voor inkomstenbelasting. Raadpleeg de Veelgestelde vragen over btw (IVA) in de Mexicaanse marketplace en Mexicaanse btw op verkoperskosten voor informatie.

De Mexicaanse regering heeft met ingang van 1 juni 2020 wetgeving ingevoerd die Amazon verplicht om Mexicaanse inkomstenbelasting (ISR) af te dragen op verkopersaccounts en bestellingen die daarvoor in aanmerking komen, wereldwijd. Het percentage inhoudingen van ISR wordt berekend op basis van informatie die je aan Amazon verstrekt. Als jij en/of je bedrijf fysiek gevestigd zijn in Mexico, en/of je voorraad opslaat in Mexico, en/of producten die je verkoopt worden verzonden van en naar een adres in Mexico, kan/kunnen je account(s) onderworpen zijn aan Mexicaanse ISR.

Een keer per week controleert Amazon je accountgegevens, het registratietype Registro Federal de Contribuyentes-identificatienummer (RFC-ID) en de validatiestatus om te bepalen of een ISR-inhouding nodig is. Indien nodig worden je inkomsten voor de maand tot op heden gebruikt om je inhouding van ISR in je Reserve accountniveau (niet-beschikbaar saldo) bij te werken. De schatting van de reserve is ontworpen om de kans op een onverwacht negatief accountsaldo te voorkomen of te verminderen wanneer ISR wordt overgemaakt naar de Mexicaanse regering en op je account in rekening wordt gebracht.

Indien het ingehouden ISR-bedrag hoger is dan je ISR-verplichting, wordt dit teruggestort op je verkopersaccount. Alle ISR-inhoudingen die aan de Mexicaanse regering zijn overgemaakt, worden weergegeven in de betaaloverzichten van je account en het certificaat van inhoudingen dat gedurende de eerste week na elke maand beschikbaar is in je account.

Raadpleeg onze Veelgestelde vragen hieronder voor gedetailleerde informatie over hoe ISR van toepassing kan zijn op je verkoopaccount(s), het bijwerken van je RFC-ID, het bekijken van schema's voor inhoudingen en meer.

Hoe bepaalt Amazon het geschatte wekelijkse bedrag dat wordt ingehouden en de maandelijkse afdrachten van inkomstenbelasting (ISR) aan de Mexicaanse regering?

Eenmaal per week werkt Amazon de ingehouden ISR bij in je Reserve accountniveau (niet-beschikbaar saldo) op basis van je huidige RFC-ID-status, de account- en bestelgegevens die beschikbaar zijn in Seller Central, en de maandelijkse inkomsten met behulp van het onderstaande schema voor ISR-inhoudingen.

Geldige en geverifieerde RFC-ID

 • Geregistreerde verkopers voor entiteit/bedrijf (persona moral): 0% (nul) bronheffing
 • Met ingang van 1 januari 2021 Individueel geregistreerde verkopers (persona física): 1% tot 5,4% van je maandelijkse bruto-omzet wordt ingehouden voor ISR
 • 1 juni 2020 - 31 december 2020 Individueel geregistreerde verkopers (persona física): 0,4% tot 5,41% van je maandelijkse bruto-omzet wordt voor ISR ingehouden
  • $ 1 tot $ 1500 MXN_____________________0,4%
  • Tot $ 5000 MXN_____________________0,5%
  • Tot $ 10.000 MXN_____________________0,9%
  • Tot $ 25.000 MXN_____________________1,1%
  • Tot $ 100.000 MXN ____________________2,0%
  • Meer dan $ 100.000 MXN_________________5,4%

In afwachting van validatie, ongeldig, onvolledig, geen RFC

 • Niet-geregistreerde verkopers: 20% van je maandelijkse bruto-omzet wordt ingehouden en afgedragen voor ISR wanneer je geen gevalideerde RFC-ID bij ons hebt

Tijdens de eerste week na elke maand gebruikt Amazon je huidige RFC-ID-status, accountgegevens en inkomsten uit eerdere maanden om het bedrag van de ISR te bepalen dat van je verkoopaccount moet worden afgeschreven en aan de Mexicaanse regering moet worden afgedragen. Het certificaat van inhouding vertegenwoordigt het bedrag van de ISR dat namens jou aan de Mexicaanse regering is afgedragen en dat niet door Amazon kan worden terugbetaald.

Hoe verstreek ik mijn RFC-ID aan Amazon?

Ga als volgt te werk om je RFC-ID in je verkopersaccount te registreren of bij te werken:


 1. Klik hier om direct naar de registratiepagina van RFC-ID te gaan; of
 2. Ga in Seller Central naar Instellingen en klik op Accountgegevens
 3. Zoek het gedeelte Belastinginformatie en klik op RFC-ID
 4. Vul het RFC-informatieformulier in
 5. Klik op Indienen
 6. Klik op Bestand selecteren om je CSF-document (Constancia de Situación Fiscal) te uploaden
  • Als je klikt op Later uploaden blijven je registratiegegevens onvolledig totdat je je CSF-document uploadt
 7. Klik op Afsluiten
 8. RFC-ID is van toepassing zodra de validatie door de Mexicaanse belastingdienst (Servicio de Administración Tributaria - SAT) is voltooid
Notitie: De Mexicaanse regering vereist dat Amazon RFC-informatie goedkeurt die is ingediend bij de Mexicaanse belastingdienst (Servicio de Administración Tributaria - SAT). Dit kan tot 5 werkdagen duren.

Je RFC-ID kan niet in aanmerking worden genomen voor een verlaagde belastingheffing (ISR) totdat het validatieproces is voltooid. Tijdens de validatie blijf je mogelijk een banner zien in Seller Central met het verzoek om informatie bij te werken. Vermijd onvolledige, ontbrekende of niet-overeenkomende informatie waarvoor je registratie mogelijk opnieuw moet worden ingediend, met onverwachte vertragingen.

Waarom moet ik mijn RFC-gegevens aan Amazon verstrekken?

Vanwege de herzieningswetgeving die van kracht is vanaf 1 juni 2020, is Amazon een agent voor inhoudingen geworden en zijn wij wettelijk verplicht om de Mexicaanse inkomstenbelasting (ISR) af te dragen op basis van je RFC-ID-registratie.

Binnen Amazon wordt je RFC-ID gebruikt om te bepalen of er wekelijkse inhoudingen van ISR en/of ISR-betaling aan het einde van de maand verschuldigd is aan de Mexicaanse regering. We gebruiken je RFC-ID ook op je maandelijkse certificaat van inhouding en factuur voor verkoperskosten, indien nodig.

Wanneer er geen RFC-ID aan Amazon wordt verstrekt, vereist de Mexicaanse regering dat Amazon het maximale percentage 'Niet geregistreerde' inhoudingen toepast en afdraagt. Dit kan leiden tot onverwachte inhoudingen die mogelijk niet van toepassing zijn op je bedrijf. Bovendien wordt voor elk certificaat van inhouding een algemeen RFC-ID gebruikt die aangeeft dat deze niet aan Amazon is verstrekt.

Notitie: Amazon kan geen terugbetaling uitvoeren als er eenmaal een afdracht is gedaan aan de Mexicaanse overheid

Accepteert Amazon andere Mexicaanse belastingregistratienummers dan RFC?

Nee. Op dit moment is alleen de belastingregistratie RFC Mexico van toepassing op online verkopen en is dit de enige registratie die Amazon kan accepteren en in overweging kan nemen voor inhoudingen van inkomstenbelasting (ISR).

Hoe beïnvloedt een onvolledige of niet-gevalideerde RFC-ID de inhouding van inkomstenbelasting (ISR)?

Een onvolledige of niet-gevalideerde RFC-ID resulteert in het maximale inhoudingstarief voor 'Niet-geregistreerde verkopers' dat wordt gebruikt totdat je gegevens in je account zijn verstrekt en goedgekeurd. Amazon kan geen terugbetaling uitvoeren als er eenmaal een afdracht is gedaan naar de Mexicaanse overheid.

Notitie: Als je informatie laat in de maand indient, riskeer je dat je gegevens niet worden goedgekeurd voordat de ISR wordt afgedragen aan de Mexicaanse regering. Een gevalideerde RFC werkt niet met terugwerkende kracht. Je kunt geen terugbetalingen ontvangen als er een afdracht wordt uitgevoerd, ongeacht je registratietype nadat de validatie is voltooid.

Hoe bepaalt Amazon of ik onderworpen ben aan inhoudingen op inkomstenbelasting (ISR)?

Alle informatie die je in je account hebt verstrekt, kan worden gebruikt voor de bepaling van onze ISR-inhouding.

Gegevens verkopersaccount die kunnen worden gebruikt voor de bepaling van de ISR zijn factuurgegevens, bankgegevens, creditcardgegevens, adressen van Verzenden vanuit en Verzendsjabloon voor productaanbiedingen en alle andere identificatiegegevens die aan Amazon worden verstrekt.

Ik heb een actieve productvermelding op niet-Mexicaanse online winkels. Is Amazon verplicht om de inhouding van inkomstenbelasting (ISR) buiten Mexico te berekenen?

Ja. Volgens de wet is Amazon verplicht om een inhouding van ISR te berekenen voor elke verkoper met Mexico-indicatoren op een van zijn verkoopaccounts en/of bestellingen, zelfs wanneer ze buiten Mexico zaken doen.

Ik ben niet woonachtig in Mexico en/of mijn bedrijf is niet geregistreerd voor een RFC-ID en/of ik heb geen voorraad in Mexico. Is Mexico-inkomstenbelasting (ISR) op mij van toepassing?

ISR is van toepassing op alle verkopers die verkopen in een Amazon-winkel en Mexico-indicatoren hebben gekoppeld aan hun account, voorraad opslaan in of bestellingen uitvoeren vanuit Mexico (is van toepassing op zowel door de verkoper verzonden bestellingen als Fulfillment by Amazon).

Ik heb mijn RFC-ID al verstrekt op mijn Mexico-verkoopaccount. Moet ik het opnieuw verstrekken?

Dit hangt af van je vorige registratietype. Om ervoor te zorgen dat actuele informatie beschikbaar is voor Amazon, controleer je je RFC-ID-gegevens in Seller Central om er zeker van te zijn dat deze compleet zijn en om eventuele aanvullende informatie te geven die nodig kan zijn, zoals je CSF-document (Constancia de Situación Fiscal).

Ik heb mijn RFC-ID toegevoegd aan mijn Mexico-verkoopaccount. Moet ik dezelfde informatie verstrekken op Amazon.com en Amazon.ca?

Het verstrekken van je RFC-ID in Seller Central is van toepassing op alle Seller Central-accounts die aan elkaar zijn gekoppeld (Noord-Amerikaans Centraal Marketplace-account). Als je accounts hebt die niet zijn gekoppeld, moet je mogelijk je RFC-ID voor die accounts afzonderlijk bijwerken.

Waar vind ik het bedrag aan inkomstenbelasting (ISR) dat Amazon gedurende de maand inhoudt?

Ingehouden ISR-bedragen worden toegevoegd aan je Reserve accountniveau (niet-beschikbaar saldo), beschikbaar op je Betalingsdashboard.

Waar vind ik het bedrag van de inkomstenbelasting (ISR) dat Amazon aan de Mexicaanse regering heeft afgedragen?

De afdracht van ISR aan de Mexicaanse regering en kosten op je account vindt meestal binnen de eerste week van de nieuwe maand plaats. Het in rekening gebrachte bedrag wordt weergegeven in je Betalingstransactieoverzicht.

Je kunt het bedrag van de ISR vinden dat op je account in rekening is gebracht door de volgende stappen te volgen:


 1. Log in bij Seller Central
 2. Klik op het tabblad Overzichten en daarna op Betalingen
 3. Klik op Transactieweergave (tabblad)
 4. Stel de filterweergave in op = Overig en
 5. Stel de afschriftperiode in op datums binnen 4-8 dagen na de maand
 6. Zoek onder Productgegevens naar In rekening gebrachte inkomstenbelasting

Waar kan ik mijn certificaat van inhoudingen voor Mexicaanse inkomstenbelasting (ISR) vinden?

Je certificaat van inhoudingen voor Mexicaanse ISR van de vorige maand wordt meestal gedurende de eerste week van elke nieuwe maand geüpload naar je bibliotheek met belastingdocumenten.

 • Je kunt je certificaat van inhoudingen voor Mexico vinden via de volgende stappen:
 • Log in bij Seller Central
 • Klik in het tabblad Overzichten op Bibliotheek met belastingdocumenten
 • Klik op het tabblad Mexicaanse belastingfacturen
 • Zoek Certificaat van inhoudingen met de juiste begin-/einddatum
 • Klik op de blauwe PDF- of XML-link om deze te downloaden
Notitie:

Het certificaat van inhoudingen Mexico wordt alleen aangemaakt wanneer Amazon inkomstenbelasting en/of btw-inhoudingen voor producten afgedragen aan de Mexicaanse belastingdienst. Als alle ISR-bedragen en/of btw-bedragen voor het producten die gedurende de maand zijn ingehouden, worden vrijgegeven in de Reserve accountniveau en/of aan jou worden geretourneerd, wordt er geen factuur gemaakt.

Ik ben geen inwoner meer van Mexico en ik heb al mijn gegevens bijgewerkt naar mijn huidige adres. Kan Amazon inkomstenbelasting (ISR) terugbetalen die in rekening is gebracht op mijn verkopersaccount?

Amazon is verplicht om inhoudingen van ISR af te dragen op basis van de informatie die beschikbaar is in je verkoopaccount op het moment dat ISR in rekening werd gebracht.

Op het moment dat ISR op je account in rekening werd gebracht, waren informatie over je account, bestellingen of voorraadlocatie gekoppeld aan Mexico, wat betekent dat de ISR-kosten vereist waren volgens de Mexicaanse belastingwetgeving.

ISR die aan de Mexicaanse regering is afgedragen, kan niet door Amazon worden terugbetaald.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates