Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Verordening betreffende energie-etikettering

In de Europese Unie zijn veel alledaagse producten zoals wasmachines, koelkasten en kooktoestellen voorzien van energielabels en zodanig ontworpen dat ze voldoen aan efficiëntienormen voor minimaal energieverbruik. Verordening 2017/1369 (de 'Verordening betreffende energie-etikettering') bevat een kader aan regelgeving voor het verstrekken van informatie over de energie-efficiëntie, het energieverbruik en andere hulpbronnen als onderdeel van een productetiket.

Het doel van de Verordening betreffende energie-etikettering is klanten in staat te stellen producten te kiezen die efficiënter zijn zodat ze hun energieverbruik kunnen verminderen.

Het is jouw verantwoordelijkheid te voldoen aan de Verordening betreffende energie-etikettering. Dit materiaal is alleen voor informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld als juridisch advies. Wij raden je aan je juridisch adviseur te raadplegen als je vragen hebt over de wet- en regelgeving met betrekking tot je product.

Op welke producten is de Verordening betreffende energie-etikettering van toepassing?

De Verordening betreffende energie-etikettering is van toepassing op 'energiegerelateerde producten' (producten die tijdens het gebruik ervan van invloed zijn op het energieverbruik), die aan consumenten in de EU worden verkocht of in de EU worden gebruikt.

Voorbeelden van energiegerelateerde producten zijn: airconditioners en ventilatoren, producten voor het verwarmen en koelen van lucht, verlichting, televisies, wasdrogers, computers, stroomtransformatoren, stofzuigers, externe voedingseenheden en koelkasten.

De verordening is niet van toepassing op tweedehandsproducten, tenzij het tweedehandsproduct van buiten de Europese Unie wordt geïmporteerd.

Voor wie bevat de Verordening betreffende energie-etikettering verplichtingen?

De Verordening betreffende energie-etikettering bevat verplichtingen voor leveranciers en dealers.

Je bent een 'leverancier' als je een fabrikant (of geautoriseerde vertegenwoordiger van een niet-EU-fabrikant) bent die in de Europese Unie is gevestigd, of een importeur die een product importeert van buiten de Europese Unie.

Je bent een 'dealer' als je een verkoper bent die energiegerelateerde producten te koop, te huur of met lease-contract aanbiedt, of energiegerelateerde producten toont aan klanten of installateurs in het kader van een commerciële activiteit.

Wat zijn de belangrijkste eisen van de Verordening betreffende energie-etikettering?

Alle energiegerelateerde producten moeten van een energielabel zijn voorzien met een score op een schaal van A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt). Let op: deze vervangt een eerdere schaal van A+++ tot G. Energielabels van vóór 2017 zullen in de loop van de tijd opnieuw worden ingedeeld op de schaal.

Energiegerelateerde producten moeten vergezeld gaan van een productinformatieblad. Voor bepaalde producttypen zijn er specifieke voorschriften met betrekking tot de energie-etikettering (bijvoorbeeld televisies, computers en servers en wasdrogers).

Notitie: Alle gebruiksaanwijzingen, handleidingen, etiketten, labels, waarschuwingen en productgerelateerde documenten moeten in het Turks zijn.

Op welke wijze hebben leveranciers te maken met de Verordening betreffende energie-etikettering?

Leveranciers van energiegerelateerde producten moeten:

  • Erop toezien dat energiegerelateerde producten vergezeld gaan van gratis geprinte energielabels en een productinformatieblad. De energielabels hebben de vorm van een grafisch diagram, inclusief een gesloten schaal met enkel letters van A-G. Hierbij staat elke letter voor een klasse, elk weergegeven met een andere kleur - van donkergroen tot rood.
  • Geprinte energielabels en productinformatiebladen gratis, snel en in elk geval binnen vijf werkdagen bezorgen bij de dealer als deze hierom vraagt.
  • Erop toezien dat de energielabels en productinformatiebladen accuraat zijn. Hiervoor moet voldoende technische documentatie beschikbaar worden gesteld om markttoezichtautoriteiten in staat te stellen de juistheid van het energielabel en productinformatieblad van het product te beoordelen. Deze technische documentatie moet testrapporten of soortgelijk technisch bewijsmateriaal bevatten.
  • Bepaalde informatie invoeren in een databank die door de Europese Commissie zal worden ingesteld en bijgehouden (vanaf 1 januari 2019). Deze databank zal bestaan uit een openbaar gedeelte en een gedeelte voor gegevens met betrekking tot naleving, beide toegankelijk via een online portal. Sommige informatie moet worden ingediend in het openbare gedeelte van de databank (bijvoorbeeld naam of handelsmerk, adres, contactgegevens en andere wettelijke identificatiegegevens van de leverancier, model-ID, energielabel- en energie-efficiëntieklassen, productinformatieblad in elektronische vorm). Andere informatie is voor het nalevingsgedeelte (de model-ID van alle equivalente modellen die al op de markt zijn en bepaalde technische documentatie).
  • Naar de energie-efficiëntieklasse van het product en het bereik van de efficiëntieklassen op het energielabel verwijzen in visuele advertenties of technisch promotiemateriaal voor elk specifiek model.

Op welke wijze hebben dealers te maken met de Verordening betreffende energie-etikettering?

Dealers van energiegerelateerde producten moeten:

  • Het energielabel zichtbaar weergeven.
  • Indien nodig bestaande energielabels op (online en in winkels) getoonde producten vervangen door energielabels met de aangepaste schaal, rekening houdend met de uiterlijke overgangsdatum in de gedelegeerde handelingen (EU) die van toepassing is op het producttype.
  • Het productinformatieblad ter beschikking stellen aan klanten, inclusief in fysieke vorm op het verkooppunt in het geval hierom verzocht wordt.
  • Het energielabel of productinformatieblad opvragen bij de leverancier als dit niet in je bezit is (of zo mogelijk uit de databank downloaden).
  • Verwijzen naar de energie-efficiëntieklasse van het product en het bereik van de efficiëntieklassen op het energielabel in visuele advertenties of technisch promotiemateriaal voor een specifiek model.

Wat als een product niet-conform is met de Verordening betreffende energie-etikettering?

Als je een leverancier of dealer bent, moet je samenwerken met markttoezichtautoriteiten om ervoor te zorgen dat de verordening wordt nageleefd en ook op eigen initiatief hiertoe actie ondernemen.

Aanvullende informatie

We raden je ten zeerste aan de website van de Europese Commissie te bezoeken voor meer informatie over de Verordening betreffende energie-etikettering:

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates