Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Vereisten inzake energie-etikettering

Veel alledaagse producten zoals wasmachines, koelkasten en kooktoestellen zijn voorzien van energielabels en zodanig ontworpen dat ze voldoen aan efficiëntienormen voor minimaal energieverbruik.

EU-vereisten: Verordening 2017/1369 (de EU 'Verordening inzake energie-etikettering') bevat een kader aan regelgeving dat van toepassing is in het VK voor het verstrekken van informatie over de energie-efficiëntie, het energieverbruik en andere hulpbronnen als onderdeel van een productetiket. Het doel van de EU Verordening inzake energie-etikettering is klanten in staat te stellen producten te kiezen die efficiënter zijn zodat ze hun energieverbruik kunnen verminderen.

Het is jouw verantwoordelijkheid om bij de verkoop van relevante producten in de EU aan de EU Verordening inzake energie-etikettering te voldoen. Je moet ook voldoen aan andere nationale vereisten in de lidstaten waar je deze producten verkoopt.

Hieronder vind je meer informatie over de EU-vereisten.

Vereisten voor het Verenigd Koninkrijk:

Vanaf 1 januari 2021 heeft energie-etikettering in het VK als gevolg van de Ecodesign for Energy Related Products and Energy Information Amendment EU Exit Regulations 2019 (de 'VK Verordening inzake energie-informatie') krachtens een kader van regels dat van toepassing is in het VK voor het verschaffen van informatie, een aangepaste versie van Verordening 2017/1369 (de 'EU Verordening inzake energie-etikettering') betrekking op de energie-efficiëntie en het verbruik van energie en andere grondstoffen als onderdeel van een productetiket. Er gelden verschillende regels voor goederen die je verkoopt in: (1) Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales); en (2) Noord-Ierland.

Het is jouw verantwoordelijkheid om aan de VK-vereisten te voldoen als je relevante producten in het VK verkoopt. Als je ook dergelijke producten verkoopt op de Amazon EU-website(s), moet je tevens voldoen aan de EU Verordening inzake energie-etikettering en aan andere nationale vereisten in de landen waar je deze producten verkoopt.

Hieronder vind je meer informatie over de vereisten van het Verenigd Koninkrijk.

Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en moet niet als vervanging van juridisch advies worden beschouwd. We raden je aan een juridisch adviseur te raadplegen als je vragen hebt over de wet- en regelgeving met betrekking tot je product. Deze informatie weerspiegelt slechts de situatie op de datum van schrijven, en de vereisten in de EU en in het Verenigd Koninkrijk kunnen veranderen. Raadpleeg de actuele Brexit-richtlijnen van het Verenigd Koninkrijk voor je producten (zie hieronder) voor meer informatie over wijzigingen die vanaf 1 januari 2021 gevolgen voor je kunnen hebben.

1. EU-vereisten

Op welke producten is de Verordening inzake energie-etikettering van toepassing?

De EU Verordening inzake energie-etikettering is van toepassing op 'energiegerelateerde producten' (producten die tijdens het gebruik ervan van invloed zijn op het energieverbruik) die aan consumenten in de EU worden verkocht of in de EU worden gebruikt.

Voorbeelden van energiegerelateerde producten zijn: airconditioners en ventilatoren, producten voor het verwarmen en koelen van lucht, verlichting, televisies, wasdrogers, computers, stroomtransformatoren, stofzuigers, externe voedingseenheden en koelkasten.

De EU Verordening inzake energie-etikettering is niet van toepassing op tweedehandsproducten, tenzij het tweedehandsproduct van buiten de Europese Unie wordt geïmporteerd.

Wie heeft verplichtingen volgens de EU-vereisten voor energie-etikettering?

De EU Verordening inzake energie-etikettering bevat verplichtingen voor leveranciers en dealers.

Je bent een 'leverancier' als je een in de EU gevestigde fabrikant, de geautoriseerde vertegenwoordiger van een fabrikant die niet in de EU is gevestigd of een importeur die een product beschikbaar stelt voor verkoop/levering in de EU bent.

Je bent een 'dealer' als je energiegerelateerde producten te koop, te huur of met een lease-contract aanbiedt of als je energiegerelateerde producten toont aan klanten of installateurs in het kader van een commerciële activiteit, al dan niet in ruil voor betaling.

Wat zijn de belangrijkste EU-vereisten op het gebied van energie-etikettering?

Alle energiegerelateerde producten moeten van een energielabel zijn voorzien met een score op een schaal van A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt). Let op: deze schaal van A tot G vervangt de schaal van labels A+++ tot G die vóór 2017 werd gebruikt. Energielabels van vóór 2017 zullen in de loop van de tijd opnieuw worden ingedeeld volgens de nieuwe schaal.

Energiegerelateerde producten moeten vergezeld gaan van een productinformatieblad. Voor bepaalde producttypen gelden specifieke voorschriften met betrekking tot de energielabels (zoals onder andere televisies, computers en computerservices, en wasdrogers).

Welke gevolgen hebben de EU-vereisten op het gebied van energie-etikettering voor leveranciers?

Leveranciers van energiegerelateerde producten moeten doorgaans de volgende stappen ondernemen. Er kunnen aanvullende eisen van toepassing zijn voor bepaalde producten. Raadpleeg daarom altijd de specifieke regelgeving en relevante gedelegeerde handelingen.

 • Erop toezien dat energiegerelateerde producten vergezeld gaan van gratis geprinte energielabels en een productinformatieblad. De energielabels hebben de vorm van een grafisch diagram, inclusief een gesloten schaal met enkel letters van A-G. Hierbij staat elke letter voor een klasse, elk weergegeven met een andere kleur - van donkergroen tot rood. Als alternatief voor het verstrekken van een productinformatieblad bij het product, kan deze informatie voor sommige energiegerelateerde producten in de EU-productdatabase worden ingevoerd.
 • Geprinte energielabels en productinformatiebladen op verzoek gratis, snel en in elk geval binnen vijf werkdagen bezorgen bij de dealer.
 • Zorgen voor de juistheid van de energielabels en productinformatiebladen en voldoende technische documentatie verstrekken om de autoriteiten in staat te stellen de juistheid van een energielabel en productinformatieblad van een product te beoordelen. Deze technische documentatie moet testrapporten of soortgelijk technisch bewijsmateriaal bevatten.
 • Met betrekking tot productinformatie moeten leveranciers bepaalde informatie invoeren in de EU-productdatabase die door de Commissie zal worden opgezet en bijgehouden (met ingang van 1 januari 2019) (zie hier). Deze database bestaat uit een openbaar gedeelte en een gedeelte voor gegevens met betrekking tot naleving, beide toegankelijk via een online portaal. Sommige informatie moet worden ingediend in het openbare gedeelte van de database (bijvoorbeeld naam of handelsmerk, adres, contactgegevens en andere wettelijke identificatiegegevens van de leverancier, model-ID, energielabel en energie-efficiëntieklassen, productinformatieblad in elektronische vorm). Andere informatie is voor het nalevingsgedeelte (de model-ID van alle equivalente modellen die al beschikbaar zijn gesteld voor verkoop in de EU en bepaalde technische documentatie).
 • Naar de energie-efficiëntieklasse van het product en het bereik van de efficiëntieklassen op het energielabel verwijzen in visuele advertenties of technisch promotiemateriaal voor elk specifiek model.

Welke gevolgen hebben de EU-vereisten voor energie-etikettering voor dealers?

Dealers in energiegerelateerde producten moeten doorgaans de volgende stappen ondernemen. Er kunnen aanvullende eisen van toepassing zijn voor bepaalde producten. Raadpleeg daarom altijd de specifieke regelgeving.

 • Het energielabel zichtbaar weergeven. Indien nodig bestaande energielabels op online getoonde producten vervangen door energielabels met de aangepaste schaal, rekening houdend met de uiterlijke overgangsdatum in de gedelegeerde handelingen die van toepassing is op het producttype.
 • Het productinformatieblad ter beschikking stellen van klanten.
 • Het energielabel (met de aangepaste schaal) of productinformatieblad opvragen bij de leverancier als dit niet in je bezit is (of zo mogelijk uit de productendatabase downloaden).
 • Verwijzen naar de energie-efficiëntieklasse van het product en het bereik van de efficiëntieklassen op het energielabel in visuele advertenties of technisch promotiemateriaal voor een specifiek model.

Wat als een product niet voldoet aan de eisen van de EU inzake energie-etikettering?

Leveranciers of dealers moeten zowel samenwerken met de autoriteiten om ervoor te zorgen dat de verordening wordt nageleefd als ook op eigen initiatief hiertoe actie ondernemen.

Aanvullende informatie

We raden je ten zeerste aan de website van de Europese Commissie te bezoeken voor meer informatie over de vereisten betreffende energie-etikettering:

1. Vereisten van het Verenigd Koninkrijk

Welke producten vallen binnen de reikwijdte van de VK-vereisten voor energie-etikettering?

De EU Verordening inzake energie-etikettering en de VK Verordening inzake energie-informatie zijn van toepassing op 'energiegerelateerde producten'. Dit zijn producten die tijdens het gebruik ervan van invloed zijn op het energieverbruik, die in het Verenigd Koninkrijk worden gebruikt of aan consumenten worden verkocht. De bepalingen gelden echter op verschillende wijze in Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales, 'GB') en in Noord-Ierland. Hieronder lees je meer over de positie in Noord-Ierland.

Voorbeelden van energiegerelateerde producten zijn: airconditioners en ventilatoren, producten voor het verwarmen en koelen van lucht, verlichting, televisies, wasdrogers, computers, stroomtransformatoren, stofzuigers, externe voedingseenheden en koelkasten.

De verordening is niet van toepassing op tweedehandsproducten, tenzij het tweedehandsproduct van buiten de EU of het VK wordt geïmporteerd.

Wie heeft verplichtingen volgens de VK-vereisten voor energie-etikettering?

De EU Verordening inzake energie-etikettering en de VK Verordening betreffende energie-informatie bevatten verplichtingen voor leveranciers en dealers.

Je bent een 'leverancier' als je een in het VK gevestigde fabrikant bent, de geautoriseerde vertegenwoordiger van een fabrikant die niet in het VK is gevestigd, of een importeur die een product importeert van buiten Groot-Brittannië. Zie de sectie 'Noord-Ierland' verderop voor meer informatie over het importeren naar Noord-Ierland.

Je bent een 'dealer' als je energiegerelateerde producten te koop, te huur of met een lease-contract aanbiedt of als je energiegerelateerde producten toont aan klanten of installateurs in het kader van een commerciële activiteit, al dan niet in ruil voor betaling.

Wat zijn de belangrijkste vereisten van het Verenigd Koninkrijk op het gebied van energie-etikettering?

Alle energiegerelateerde producten moeten van een energielabel zijn voorzien met een score op een schaal van A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt). Let op: deze schaal van A tot G vervangt de schaal van labels A+++ tot G die vóór 2017 werd gebruikt. Energielabels van vóór 2017 zullen in de loop van de tijd opnieuw worden ingedeeld volgens de nieuwe schaal. Deze wijziging wordt nog steeds doorgevoerd in het Verenigd Koninkrijk, zoals gepland.

Energiegerelateerde producten moeten vergezeld gaan van een productinformatieblad. Voor bepaalde producttypen gelden specifieke voorschriften met betrekking tot de energielabels (zoals onder andere televisies, computers en computerservices, en wasdrogers).

Welke gevolgen hebben de VK-vereisten op het gebied van energie-etikettering voor leveranciers?

Leveranciers van energiegerelateerde producten moeten doorgaans de volgende stappen ondernemen. Er kunnen aanvullende eisen van toepassing zijn voor bepaalde producten. Raadpleeg daarom altijd de specifieke regelgeving.

 • Erop toezien dat energiegerelateerde producten vergezeld gaan van gratis:
  • Geprinte energielabels. De energielabels hebben de vorm van een grafisch diagram, inclusief een gesloten schaal met enkel letters van A-G. Hierbij staat elke letter voor een klasse, elk weergegeven met een andere kleur - van donkergroen tot rood. Vanaf 1 januari 2021 worden energielabels voor producten die in Groot-Brittannië worden verkocht, voorzien van de vlag van het Verenigd Koninkrijk in plaats van de EU-vlag en bevatten ze alleen Engelse tekst. Eventuele QR-codes mogen alleen een koppeling maken naar het productinformatieblad op een openbaar toegankelijke website. Producten die in Noord-Ierland worden verkocht, blijven EU-energielabels gebruiken (zie de sectie 'Noord-Ierland' verderop).
  • Een productinformatieblad dat bij het product moet worden verstrekt.
 • Geprinte energielabels en productinformatiebladen op verzoek gratis, snel en in elk geval binnen vijf werkdagen bezorgen bij de dealer. Zorgen voor de juistheid van de energielabels en productinformatiebladen en voldoende technische documentatie verstrekken om de autoriteiten in staat te stellen de juistheid van een energielabel en productinformatieblad van een product te beoordelen. Deze technische documentatie moet testrapporten of soortgelijk technisch bewijsmateriaal bevatten.
 • Met betrekking tot productinformatie moeten leveranciers vanaf 1 januari 2021 de technische documentatie binnen 10 dagen na een verzoek van de autoriteiten in Groot-Brittannië (het Office for Product Safety and Standards of Trading Standards) beschikbaar stellen voor inspectie.
 • Naar de energie-efficiëntieklasse van het product en het bereik van de efficiëntieklassen op het energielabel verwijzen in visuele advertenties of technisch promotiemateriaal voor elk specifiek model.

Welke gevolgen hebben de VK-vereisten op het gebied van energie-etikettering voor dealers?

Dealers in energiegerelateerde producten moeten doorgaans de volgende stappen ondernemen. Er kunnen aanvullende eisen van toepassing zijn voor bepaalde producten. Raadpleeg daarom altijd de specifieke regelgeving.

 • Het energielabel zichtbaar weergeven. Indien nodig bestaande energielabels op online getoonde producten vervangen door energielabels met de aangepaste schaal, rekening houdend met de uiterlijke overgangsdatum.
 • Het productinformatieblad ter beschikking stellen van klanten.
 • Het energielabel (inclusief etiketten met de nieuwe schaal) of het productinformatieblad opvragen bij de leverancier als dit niet in je bezit is.
 • Verwijzen naar de energie-efficiëntieklasse van het product en het bereik van de efficiëntieklassen op het energielabel in visuele advertenties of technisch promotiemateriaal voor een specifiek model.

Wat als een product niet voldoet aan de eisen van het Verenigd Koninkrijk voor energie-etikettering?

Leveranciers of dealers moeten samenwerken met zowel het Office for Product Safety and Standards en Trading Standards (in Groot-Brittannië) als met het Department for the Economy (in Noord-Ierland) om ervoor te zorgen dat de verordening wordt nageleefd en ook op eigen initiatief hiertoe actie ondernemen.

Noord-Ierland

Vanaf 1 januari 2021 gelden in Noord-Ierland andere regels als gevolg van het Northern Ireland Protocol. Let in het bijzonder op het volgende:

 • Je moet ervoor zorgen dat producten voldoen aan de EU-vereisten.
 • Je bent een importeur als je in de EU of Noord-Ierland bent gevestigd en je producten vanuit een land buiten de EU en Noord-Ierland (inclusief vanuit GB) verkoopt in Noord-Ierland. Producten die in Noord-Ierland worden verkocht, moeten worden gemarkeerd met gegevens van een importeur die in de EU of Noord-Ierland is gevestigd.

Geautoriseerde vertegenwoordigers kunnen gevestigd zijn in Noord-Ierland of in de EU. Met ingang van 16 juli 2021 treden nieuwe regels in werking op grond van EU-verordening 2019/1020 en moeten sommige bedrijven mogelijk een verantwoordelijk persoon in de EU of in Noord-Ierland aanwijzen om nalevingsfuncties uit te voeren (als er geen andere entiteit in de toeleveringsketen is die deze functies kan uitvoeren). Verdere richtlijnen voor de nieuwe regels zullen door de regering van het Verenigd Koninkrijk beschikbaar worden gesteld.

BREXIT: Richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk

De regering van het VK heeft richtlijnen gepubliceerd die met ingang van 1 januari 2021 gelden voor de verkoop van producten in GB en Noord-Ierland. Deze richtlijnen verschaffen leveranciers en dealers informatie over nalevingsvereisten, bijvoorbeeld op het gebied van:

 • Nieuwe etiketeisen in GB
 • Of je wettelijke verantwoordelijkheden veranderen
 • Hoe je moet omgaan met bestaande voorraad
 • Specifieke regels voor de verkoop van producten in Noord-Ierland

We raden je aan om deze richtlijnen (zie de koppeling hieronder) te bekijken, samen met eventuele andere specifieke richtlijnen van de overheid van het Verenigd Koninkrijk die van toepassing zijn op je product. Wij raden je aan je juridisch adviseur te raadplegen als je vragen hebt over de gevolgen van de wet- en regelgeving op je producten na 1 januari 2021.

De Brexit-richtlijnen voor GB en Noord-Ierland zijn hier te vinden:

Aanvullende informatie

We raden je ten zeerste aan om de richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk te bekijken voor meer informatie over de vereisten voor energie-etikettering:

We raden je ook aan om de vanaf 1 januari 2021 geldende Brexit-richtlijnen van de regering van het VK inzake ecologisch ontwerp en naleving van de energie-etikettering te bekijken:

Meer informatie over de regels voor productconformiteit in het Verenigd Koninkrijk vind je op de Business Companion-website:

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates