Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Brand- en rookmaskers

Het beleid van Amazon vereist dat bepaalde (brand)veiligheidsproducten die via Amazon worden verkocht, voldoen aan gespecificeerde certificeringsnormen. Als je deze producten op Amazon wilt verkopen, dien je de volgende informatie te verzenden naar eu-life-safety-equipment@amazon.co.uk :

  • Je bedrijfsnaam
  • Je leveranciers-ID of verkoper-ID
  • Je e-mailadres
  • Je telefoonnummer
  • Een lijst met ASIN-codes waarvoor je de aanvraag om te verkopen indient
  • Het land of de landen waar je je product wilt verkopen
  • Duidelijke productafbeeldingen met modelnummer, CE-markering, veiligheidsinstructies en merknaam
    Notitie: De taal van de instructies in de productafbeelding moet overeenkomen met de taal van het land waar het product zal worden verkocht.
  • EG-conformiteitsverklaring of certificaat van het EG-typeonderzoek waaruit blijkt dat aan Richtlijn 89/686/EEG of Verordening (EU) 2016/425 is voldaan: Persoonlijke beschermingsmiddelen

Op de pagina Europe Compliance Solutions vind je een lijst met NRTL's die je mogelijk kunnen helpen met de productcertificering.

Notitie: Door een aanvraag voor de verkoop van deze producten te verzenden verklaar je dat alle materialen die je indient, waar, authentiek en accuraat zijn. Amazon kan je verkoopprivileges verwijderen als je niet aan deze vereisten voldoet.

Afbeelding en definitie van brand- en rookmaskers

Brand- en rookmaskers: brand- en rookmaskers zijn persoonlijke beschermingsmiddelen en ademhalingsbeschermingsmiddelen. Ze omvatten luchtzuiverende maskers die een persoon beschermen tegen brand door schadelijke verontreinigingen uit de ingeademde lucht te verwijderen. Dergelijke producten kunnen een filter, patroon, bus, absorptiemiddelen, katalysator of een combinatie van deze items gebruiken om dergelijke verontreinigingen te verwijderen.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates