Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Een op verkoop gebaseerde prijsregel maken

Je kunt een prijsautomatiseringsregel maken op basis van je verkoopresultaten. Je kunt bijvoorbeeld prijsregels maken waarmee je de prijs verhoogt of verlaagt als de verkoopcijfers na een door jou gekozen periode onder een bepaalde drempel komen. Dit doe je met behulp van de volgende parameters:

 • Het tijdsinterval voor beoordeling van het aantal verkochte eenheden (de opties zijn per 1, 7, 10, 14, of 30 dagen)
 • Minimale of maximale drempels voor het aantal eenheden dat tijdens het tijdsinterval wordt verkocht
 • Het percentage of bedrag waarmee je de prijs wilt verhogen of verlagen
 • De minimale en maximale prijs van de SKU

Volg deze stappen als je een op verkoop gebaseerde prijsregel wilt maken:

 1. Ga naar Prijzen > Prijzen automatiseren en klik op Aan de slag. Als je eerder al een prijsregel hebt ingesteld en nog een regel wilt maken, klik je op dezelfde pagina op Een nieuwe prijsregel maken.
 2. Kies in de vervolgkeuzelijst Gebaseerd op verkoopeenheden als het type regel dat je wilt maken.
 3. Geef de regel een naam. Deze naam moet kort, maar beschrijvend genoeg zijn om voor later gebruik te kunnen onthouden. Bijvoorbeeld: 'Bij verkoop van minder dan 10' of 'Actie voor feestdagen'.Klik op Doorgaan naar selectie van marketplace(s).
 4. Schakel het selectievakje in voor een of meer marketplaces waarop je de regel wilt toepassen. Klik op Opslaan en doorgaan om de regelparameters te selecteren.
  Notitie: Je moet stap 5 t/m 9 uitvoeren voor elke marketplace die je bij stap 4 hebt geselecteerd.
 5. Geef de verkoopdrempels op waarbij je de prijs wilt verlagen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de prijs te verlagen als het aantal verkochte eenheden in de afgelopen 14 dagen onder de 10 is gedaald. In dit voorbeeld gaat de eventuele prijsverlaging in op de 15e dag.
 6. Specificeer het bedrag waarmee je de automatische prijsactie wilt activeren, hetzij als een geldbedrag of een percentage. Als het aantal verkochte eenheden bijvoorbeeld in de afgelopen 14 dagen onder de 10 is gedaald, kun je besluiten de prijs op de 15e dag met 5% of € 10 te verlagen. Houd er rekening mee dat je een minimumwaarde van ten minste 1% of € 0,10 moet invoeren en dat het maximale percentage dat je kunt invoeren, 90% is.
 7. Kies hoe vaak je de regel wilt uitvoeren. De opties voor dit tijdsinterval zijn eenmaal aan het einde van elke 1, 7, 10, 14, of 30 dagen.
 8. Controleer en bevestig de parameters met het regeloverzicht dat onder de filters wordt weergegeven. Je regeloverzicht kan bijvoorbeeld als volgt zijn: 'Eenmaal per 7 dagen, als er minder dan 10 eenheden zijn verkocht, zal de SKU-prijs met 10% dalen'.
 9. Wanneer je met één marketplace klaar bent, klik je op Deze regel opslaan.
  Notitie: Als je meer dan één marketplace hebt opgegeven voor deze regel, vouw je het venster voor de volgende marketplace uit en herhaal je stap 5 t/m 9 tot je de parameters hebt ingesteld voor alle marketplaces die je bij stap 4 hebt geselecteerd.
 10. Als je klaar bent, kies je Verdergaan met SKU-selectie om naar de volgende stap te gaan. Automatische prijsstelling verandert geen prijzen tot je SKU-codes aan je regel toewijst.
 11. Stel op de pagina SKU-codes bewerken voor je nieuwe op verkoop gebaseerde prijsregel een minimumprijs en maximumprijs in voor elke SKU die je aan de regel toevoegt.
  Notitie: Zodra je bij Automatische prijsstelling een regel hebt gemaakt, kun je met behulp van de bestandssjabloon Regionale automatische prijsstelling SKU-codes ook in bulk toevoegen aan of verwijderen uit een op verkoop gebaseerde prijsregel. Volg hiervoor de instructies op de Hulp-pagina SKU-codes beheren met het bestand Regionale automatische prijsstelling.
Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates