Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Dashboard Verantwoordelijke persoon

Ga voor meer informatie naar onze Bronnenhub Verantwoordelijke persoon om een geconsolideerde lijst met hulpbronnen te bekijken

Amazon heeft in Seller Central een dashboard ingeschakeld zodat je de verantwoordelijke persoon in de EU voor je merk/ASIN-codes/productvermeldingen kunt opgeven en je je effectief kunt voorbereiden op de vereisten van de nieuwe Verordening inzake markttoezicht (EU) 2019/1020, die in juli 2021 van kracht wordt. De volgende informatie is bedoeld om je te helpen je aanmelding succesvol af te ronden.

Meer achtergrondinformatie over de nieuwe EU-verordening en wat dit voor je betekent, vind je hier.

Op deze pagina vind je drie secties.

 1. Veelgestelde vragen over de lancering van de regelgeving
 2. Gegevens indienen op het dashboard
 3. Veelgestelde vragen om je indiening te voltooien

Veelgestelde vragen over de lancering van de regelgeving

Ik heb momenteel geen verantwoordelijke persoon in de EU voor mijn producten. Hoe krijg ik er een?

Ga naar de Hulp-pagina Vereisten verantwoordelijke persoon voor producten met CE-markering waarop de vereisten worden uitgelegd en welke opties je hebt om een verantwoordelijke persoon voor je producten te verkrijgen. Als je een verkoper bent die geen merk vertegenwoordigt, raden we je aan contact op te nemen met je fabrikant of upstream-leverancier om er zeker van te zijn dat ze op de hoogte zijn van de vereisten en je de nodige gegevens kunnen verstrekken om je verantwoordelijke persoon op het dashboard op te geven.

Vanaf 11 juni 2021 heeft het niet opgeven van een verantwoordelijke persoon vóór de introductiedatum invloed op je vermogen om binnenkomende verzendingen voor je FBA-producten te maken. We raden je aan om de gegevens over je verantwoordelijke persoon zo snel mogelijk in het dashboard in te vullen om ervoor te zorgen dat binnenkomende eenheden aan de eisen voldoen.

Ik heb ASIN-codes vermeld op het dashboard waarvoor geen CE-markering is vereist

Neem contact met ons op als je denkt dat voor bepaalde ASIN-codes op je dashboard geen CE-markering is vereist en geef ons de merknaam en een lijst met getroffen ASIN-codes.

Mijn ASIN-codes met CE-markering ontbreken op het dashboard en de verantwoordelijke persoon dus ook. Wat moet ik doen?

Neem contact met ons op als je denkt dat sommige ASIN-codes met CE-markering ontbreken op het dashboard en geef ons de merknaam en de getroffen ASIN-codes.

Wat gebeurt er met mijn binnenkomende verzending die onderweg is en die geen gegevens over de verantwoordelijke persoon/verantwoordelijke persoon van Amazon heeft, en mogelijk niet vóór 16 juli 2021 arriveert?

Hoewel het belangrijk is dat je je verpakking/product/begeleidend document hebt bijgewerkt met de relevante gegevens, begrijpen we dat in deze overgangsperiode bij sommige producten de vereiste gegevens kunnen ontbreken vóór de lancering van de verordening.

Het is van cruciaal belang dat je een verantwoordelijke persoon hebt verkregen en dat alle relevante gegevens over de verantwoordelijke persoon in het dashboard zijn ingevoerd voordat de douane of een Europese toezichthouder contact met jou of Amazon opneemt, zodat vertragingen/problemen voor je producten tot een minimum worden beperkt. Amazon werkt samen met de relevante toezichthouders om de kwestie op te lossen als je gebruikmaakt van de Amazon-service Verantwoordelijke persoon.

Verwijdert Amazon mijn producten als ik niet aan de eisen voldoe voor 16 juli 2021?

Vanaf 11 juni 2021 wordt je mogelijkheid om binnenkomende FBA-verzendingen te maken al beïnvloed als de relevante gegevens niet op het dashboard zijn ingevoerd. Daarnaast zal Amazon meewerken aan alle verzoeken van een externe toezichthouder om producten te verwijderen waarvoor geen verantwoordelijke persoon kan worden geïdentificeerd of geverifieerd.

Wie heeft toegang tot het dashboard?

Vanaf februari 2021 is het dashboard Verantwoordelijke persoon toegankelijk voor alle verkopers die producten aanbieden via FBA, gevestigd zijn buiten de EU, en producten met CE-markering aanbieden in de EU.

Je hebt hier toegang tot het dashboard. Aangezien het Verenigd Koninkrijk formeel de EU heeft verlaten, moeten verkopers in het Verenigd Koninkrijk die in de EU willen verkopen een verantwoordelijke persoon verkrijgen.

Als je een verkoper bent die voor het eerst toegang heeft tot het dashboard, zorg er dan voor dat je de onderstaande informatie zorgvuldig doorneemt en relevante acties onderneemt.

Dit is een uitgebreide versie van het dashboard die voorheen beperkt was tot merkeigenaren/geautoriseerde wederverkopers van CE-gemarkeerde producten. Als je eerder toegang had tot het dashboard, is het belangrijk dat je het dashboard opnieuw bezoekt om te bekijken of er nog lopende acties zijn.

Merken of verkopers die zijn geïdentificeerd als gevestigd in de EU, hebben geen toegang tot dit dashboard.

Gegevens indienen op het dashboard

Waarom moet ik deze gegevens invullen?

De nieuwe Verordening inzake markttoezicht vereist dat er een in de EU gevestigde verantwoordelijke persoon is voor producten met CE-markering. Alle producten met CE-markering vallen onder deze regel, met uitzondering van medische hulpmiddelen, explosieven voor civiel gebruik en bepaalde liften en kabelbaaninstallaties. Meer informatie over CE-markeringsvereisten vind je hier.

Met het dashboard kunnen verkopers buiten de EU hun verantwoordelijke persoon in de EU bij Amazon opgeven.

Wat krijg ik te zien wanneer ik toegang krijg tot het dashboard?


 1. Ik ben een merkeigenaar/geautoriseerde wederverkoper en moet gegevens invullen voor ASIN-codes/merken die ik vertegenwoordig.

  Wanneer je het dashboard opent, zie je een sectie met de merken/ASIN-codes die je vertegenwoordigt. Het dashboard begeleidt je bij het uploaden van de gegevens van je verantwoordelijke persoon met een overzicht van de velden die vereist zijn voor voltooiing.

  Op het dashboard kun je de naam en contactgegevens opgeven van de entiteit die optreedt als je verantwoordelijke persoon. Houd er rekening mee dat je door de vereisten van de Verordening inzake markttoezicht alleen een EU-adres als je verantwoordelijke persoon kunt uploaden via het formulier Verantwoordelijke persoon. Je kunt deze gegevens opgeven voor je volledige merk of voor specifieke ASIN-codes. Je wordt gevraagd om aan te geven of je verantwoordelijke persoon alle batches van het product dekt, ongeacht het distributiekanaal (Universeel) of alleen bepaalde specifieke productbatches of bepaalde distributiekanalen (Specifiek). Meer informatie hierover is te vinden in de Veelgestelde vragen hieronder.

 2. Ik ben een merkeigenaar/geautoriseerde wederverkoper en verkoop ook ASIN-codes met CE-markering die ik niet vertegenwoordig.

  Wanneer je het dashboard bezoekt, zie je nu 2 secties. Naast het gedeelte met een overzicht van de merken die je vertegenwoordigt, zie je een extra sectie om gegevens over een verantwoordelijke persoon in te vullen voor ASIN-codes met CE-markering van merken die je niet vertegenwoordigt. We raden je aan deze sectie te bekijken en ervoor te zorgen dat er gegevens over de verantwoordelijke persoon worden toegevoegd voor elk ASIN dat door jou wordt verkocht. Het is belangrijk op te merken dat alle gegevens over verantwoordelijke personen die je voor deze ASIN-codes toevoegt, specifiek zijn voor eenheden die door jou worden verkocht. Houd er ook rekening mee dat je de Amazon-service Verantwoordelijke persoon niet kunt gebruiken voor ASIN-codes van merken die je niet bezit/vertegenwoordigt. Als voor sommige of al je ASIN-codes al gegevens over een verantwoordelijke persoon zijn toegewezen, bekijk dan 'Er is al een verantwoordelijke persoon toegewezen aan mijn ASIN-codes. Wat moet ik doen?' VEELGESTELDE VRAGEN

 3. Ik vertegenwoordig geen merk, maar verkoop producten met CE-markering.

  Wanneer je het dashboard opent, worden de ASIN-codes met CE-markering die je verkoopt in het dashboard vermeld. We raden je aan deze te controleren en ervoor te zorgen dat er een verantwoordelijke persoon is voor elk ASIN dat door jou wordt verkocht. Het is belangrijk op te merken dat alle gegevens over verantwoordelijke personen die je voor deze ASIN-codes toevoegt, specifiek zijn voor eenheden die door jou worden verkocht. Als voor sommige of al je ASIN-codes al gegevens over een verantwoordelijke persoon zijn toegewezen, bekijk dan 'Er is al een verantwoordelijke persoon toegewezen aan mijn ASIN-codes. Wat moet ik doen?' VEELGESTELDE VRAGEN

Veelgestelde vragen om je indiening te voltooien

Ik ben merkeigenaar/geautoriseerde wederverkoper: Wat is het verschil tussen een verantwoordelijke persoon op merk- en ASIN-niveau?

Wanneer je een verantwoordelijke persoon voor je merk opgeeft, worden de door jou ingevulde gegevens van de verantwoordelijke persoon toegewezen aan alle ASIN-codes die aan je merk zijn gekoppeld.

Wanneer je een verantwoordelijke persoon voor een ASIN opgeeft, zijn de door jou ingevulde gegevens van de verantwoordelijke persoon specifiek voor dat ASIN.

Verkopers die geen merk vertegenwoordigen of geen merkeigenaar zijn, kunnen deze opties niet bekijken en kunnen alleen een verantwoordelijke persoon toewijzen voor hun specifieke eenheden.

Ik ben merkeigenaar/geautoriseerde wederverkoper: Wat is het verschil tussen een universele en een specifieke verantwoordelijke persoon?

Op het dashboard moet je tijdens het invoeren van de gegevens over de verantwoordelijke persoon een 'Universele' of 'Specifieke' verantwoordelijke persoon selecteren. Een universele verantwoordelijke persoon dekt alle batches van hetzelfde product, ongeacht het distributiekanaal. Een voorbeeld van een universele verantwoordelijke persoon is het merk zelf of een door het merk aangewezen geautoriseerde vertegenwoordiger, waarvan de gegevens aan alle batches worden toegevoegd.

Een specifieke verantwoordelijke persoon heeft alleen betrekking op bepaalde productbatches die via een specifiek distributiekanaal worden verkocht. Een voorbeeld van een specifieke verantwoordelijke persoon is een importeur die alleen de verantwoordelijke persoon is voor de producten die deze namens een merk importeert.

Verkopers die geen merk vertegenwoordigen of geen merkeigenaar zijn, kunnen deze opties niet bekijken en kunnen alleen een verantwoordelijke persoon toewijzen voor hun specifieke eenheden.

Er is al een verantwoordelijke persoon toegewezen aan mijn ASIN-codes. Wat moet ik doen?

Als je je ASIN-codes op het dashboard hebt gecontroleerd, de gegevens over de verantwoordelijke persoon aanwezig zijn en je kunt bevestigen dat deze correct zijn voor dit merk/ASIN, hoef je geen verdere actie te ondernemen.

Als je denkt dat de merkinformatie niet correct is, raden we je aan contact op te nemen met je fabrikant of upstream-leverancier om de juiste informatie te bevestigen.

Als je een aparte verantwoordelijke persoon voor je eenheden wilt toewijzen, volg dan de stappen op het dashboard die je door het uploaden van de gegevens over je verantwoordelijke persoon leiden.

Ik heb alle gegevens in het dashboard ingevuld, maar ik heb mijn verantwoordelijke persoon gewijzigd. Wat moet ik doen?

Je kunt de gegevens over je verantwoordelijke persoon op merk-/ASIN-niveau op elk gewenst moment op het dashboard bewerken.

Ik ben eigenaar van een merk, maar ik kan geen merkverantwoordelijke persoon indienen. Wat moet ik doen?

Als je dit nog niet hebt gedaan, raden we je aan je merk te registreren in het Amazon-merkenregister, om te profiteren van de functionaliteiten die we aanbieden aan merkeigenaren. Als je je merk niet wilt registreren, kun je een verantwoordelijke persoon voor je individuele ASIN-codes opgeven op het dashboard of je abonneren op de Amazon-service Verantwoordelijke persoon.

Hoe moet ik contact opnemen voor hulp?

Als je geen antwoord op je vraag kunt vinden of problemen ondervindt bij het gebruik van het Dashboard Verantwoordelijke persoon, neem dan contact met ons op.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates