Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Jaarlijkse belastingaangifte voor verkopers die overstappen van een andere dienstverlener

Moet ik mijn jaarlijkse aangifte doen via de sjabloon 'Jaarlijkse belastingaangifte voor verkopers die overstappen van een andere dienstverlener'?

Als je een deel van je periodieke (maandelijkse of driemaandelijkse) btw-aangiften voor dit jaar buiten VAT Services op Amazon hebt ingediend, moet je deze sjabloon gebruiken om je jaarlijkse btw-aangifte te doen. Deze sjabloon wordt gebruikt om gegevens te verzamelen over de perioden van het jaar dat je niet bij VAT Services op Amazon zat.

Wat is het verschil tussen periodieke en jaarlijkse btw-aangiften?

Je doet btw-aangifte voor je periodieke omzet met een frequentie die afhankelijk is van het rechtsgebied/land waarvoor je aangifte doet. Naast periodieke btw-aangiften vereist de belastingdienst dat je één keer per jaar jaarlijkse btw-aangifte doet.

Jaarlijkse btw-aangiften bestaan uit gegevens van elk van de periodieke btw-aangiften die je hebt ingediend ('Gegevens van periodieke aangiften'), samen met enkele aanvullende veldgegevens die in het rechtsgebied zijn vereist ('Aanvullende gegevens').

Welke gegevens moet ik verstrekken voor jaarlijkse btw-aangiften?

Je moet het volgende verstrekken:

  1. Gegevens van periodieke aangiften - vakwaarden afkomstig van de formulieren voor periodieke aangiften voor elk kalenderjaar die buiten de VAT Services op Amazon zijn ingediend; en
  2. Aanvullende gegevens die niet in het periodieke formulier zijn opgenomen. Hieronder vind je meer informatie.

Voorbeeld: Als je vanaf kwartaal 4 aangifte doet met VAT Services op Amazon, is er informatie vereist met betrekking tot de periodieke btw-aangiften die je hebt ingediend voor kwartaal 1, kwartaal 2 en kwartaal 3.

In dit geval moet je de vakwaarden van periodieke btw-aangiften voor kwartaal 1 t/m 3 afzonderlijk opgeven. Raadpleeg 'Hoe geef ik gegevens van periodieke aangiften op?' hieronder voor meer informatie.

De gegevens die niet beschikbaar zijn in periodieke aangiften, moet je voor kwartaal 1 t/m 3 samen verstrekken. Raadpleeg 'Hoe geef ik de aanvullende gegevens op?' hieronder voor meer informatie.

Welke verschillende acties heb ik tot mijn beschikking tijdens de jaarlijkse aangifte?

Als je naar de pagina Jaarlijkse aangifte voor verkopers die overstappen vanaf een andere dienstverlener gaat, zie je een dashboard. Kies het land waarvoor je de jaarlijkse btw-aangifte indient met behulp van de landschakelaar bovenaan het dashboard.

Onder het kopje 'Periode' vind je klikbare secties voor Gegevens van periodieke aangiften en Aanvullende gegevens. Onder de koppen 'Status' en 'Actie' zie je de volgende trefwoorden die aangeven in welke fase je je bevindt. Hieronder volgen de beschrijvingen en vervolgstappen voor elk statusbericht dat in de interface kan worden weergegeven:

STATUS ACTIE BESCHRIJVING VERVOLGSTAP
'Aan de slag' 'Starten' Je bent nog niet begonnen met het invullen van het formulier Begin met het invullen van de belastingformulieren, zodat we je kunnen helpen bij het indienen van je belastingaangifte
'Fout in ingediende gegevens' 'Fout corrigeren' Er is een fout opgetreden in de ingediende gegevens Je moet de fouten in je belastingformulieren corrigeren
'Voltooid' 'Bewerken' Je hebt de vereiste gegevens verstrekt, maar kunt deze nog steeds bewerken, omdat de deadline voor het verstrekken van gegevens nog niet is verstreken -
'Deadline voor jaarlijkse belastingaangifte is verstreken' 'Weergeven' De deadline voor het verstrekken van gegevens is verstreken. De gegevens die je hebt ingediend, kunnen niet meer worden bewerkt -

Hoe geef ik gegevens van periodieke aangiften op?

Op het formulier zie je een dashboard waarop je het land kunt kiezen waarvoor je jaarlijkse btw-aangifte doet. Selecteer de subtitel 'Gegevens uit periodieke aangiften'.

Selecteer in het gedeelte onder het dashboard de datums voor elke periode in het vervolgkeuzemenu en geef veldwaarden op voor elke periode, afkomstig van het gerelateerde periodieke-aangifteformulier. Als je geen btw-aangifte hebt gedaan voor een bepaalde periode, vink dan voor die periode het vakje 'Ik heb geen gegevens voor deze periode' aan. Let op: als je een aangifte voor deze periode hebt gemist, moet je het vakje 'Ik heb geen gegevens voor deze periode' aanvinken en contact opnemen met het ondersteuningsteam voor verkooppartners voor hulp bij het indienen van gemiste aangiften of aangiften met terugwerkende kracht.

Je moet voor elke periode gegevens uit de volgende lijst met vakken verstrekken. Hieronder vind je een voorbeeld van een periodieke aangifte met de vakken gemarkeerd.

Jaarlijkse btw-aangiften van 2020 voor Duitsland:

S. nr. Kop Regels/vakken ('Kennzahl') van de periodieke btw-aangifte 2020
1 Intracommunautaire aanlevering aan ontvangers met een btw-nummer regel (Z)20/vak 41
2 Andere vrijgestelde omzet met recht op aftrek (bv. export) regel (Z)23/vak 43
3 Aanlevering waarop 19% btw van toepassing is regel (Z)26/vak 81
4 Aanlevering waarop 7% btw van toepassing is regel (Z)27/vak 86
5 Belastbare intracommunautaire aankopen waarop 19% btw van toepassing is regel (Z)33/vak 89
6 Belastbare intracommunautaire aankopen waarop 7% btw van toepassing is regel (Z)34/vak 93
7 Andere niet-belastbare omzet (plaats van levering niet in Duitsland) (zoals verkopen op afstand vanuit Duitsland naar een andere lidstaat die in het buitenland worden belast (gekozen in het land van aankomst of de drempelwaarde voor verkoop op afstand is overschreden)) regel (Z)41/vak 45
8 Aftrekbare btw (aankopen) regel (Z)53/vak 66
9 Btw op intracommunautaire aankoop van goederen regel (Z)54/vak 61
10 Btw bij import regel (Z)55/vak 62
11 Verkoop van toepassing op 16% en 5% (belastbaar basisbedrag) regel (Z)28/vak 35
12 Verkoop van toepassing op 16% en 5% (btw) regel (Z)28/vak 36
13 Aankopen van toepassing op 16% en 5% (belastbaar basisbedrag) regel (Z)35/vak 95
14 Aankopen van toepassing op 16% en 5% (btw) regel (Z)35/vak 98Jaarlijkse btw-aangiften van 2021 voor Spanje:

S. nr. Kop Vaknr. in periodieke aangiften
1 Btw-bedrag tegen tarief van 4% 3
2 Btw-bedrag tegen tarief van 10% 6
3 Btw-bedrag tegen tarief van 21% 9
4 Binnenlandse aankopen waarvoor de verlegging in rekening wordt gebracht (zelf in rekening gebrachte btw) 12 (netto), 13 (btw)
5 Gewijzigde belastbare basis en btw-bedragen 14 (netto), 15 (btw)
9 Correctie van aftrek 40 (netto), 41 (btw)
6 Intracommunautaire aanlevering van goederen en diensten 59
7 Uitvoertransacties en met uitvoer gelijkgestelde transacties 60
9 Transacties die niet belastbaar zijn in Spanje volgens de locatieregels (behalve die in vak 123) (alleen voor kwartaal 3 van 2021) 120
10 Verleggingstransacties (alleen voor kwartaal 3 van 2021) 122
11 Transacties die niet onderworpen zijn aan locatieregels in de Union One Stop Shop (alleen voor kwartaal 3 van 2021) 123
12 Transacties die in Spanje belastbaar zijn onder de Union One Stop Shop (alleen voor kwartaal 3 van 2021) 124
13 Eindresultaat 71


Kwartaal 1, 2 en 3 van 2021


Kwartaal 1 en 2 van 2021


Kwartaal 3 van 2021


Hoe geef ik de aanvullende gegevens op?

Jaarlijkse btw-aangiften vereisen aanvullende gegevens volgens de specifieke vereisten van het rechtsgebied. Deze gegevens zijn niet opgenomen in de periodieke-btw-aangifteformulieren. Voor perioden waarvoor je aangifte hebt gedaan via VAT Services op Amazon, kunnen we deze gegevens berekenen zonder extra invoer. Voor de perioden van het jaar waarin je buiten VAT Services op Amazon aangifte hebt gedaan, moet je ze echter afzonderlijk verstrekken.

Op het formulier zie je een dashboard waarop je het land kunt kiezen waarvoor je jaarlijkse btw-aangifte doet. Selecteer de subtitel 'Aanvullende gegevens'. Geef in het gedeelte onder het dashboard veldwaarden op voor de hele periode waarvoor je btw-aangiften buiten VAT Services op Amazon hebt ingediend.

Jaarlijkse btw-aangiften van 2020 voor Duitsland:

Je moet gegevens verstrekken voor grensoverschrijdende verkopen in 2020 waarbij je buiten VAT Services op Amazon aangifte hebt gedaan.

S.N. Gegevens vereist Transacties die niet zijn bekendgemaakt in de periodieke aangifte
1 Verkoop op afstand vanuit Duitsland naar een andere EU-lidstaat Totaal van je verkoop-/terugbetalingstransacties die afkomstig zijn uit Duitsland, die naar een andere lidstaat van de Europese Unie zijn verzonden en die in Duitsland zijn belast
2 Verkoop op afstand van een andere EU-lidstaat naar Duitsland Totaal van je verkoop-/terugbetalingstransacties die afkomstig zijn uit een andere lidstaat van de Europese Unie, die naar Duitsland zijn verzonden en in Duitsland zijn belast

Als je hulp nodig hebt bij het berekenen van deze waarden, raden we je aan contact op te nemen met je belastingadviseur. Als je geen belastingadviseur hebt, klik je op deze link om een belastingadviseur te zoeken.

Jaarlijkse btw-aangiften van 2021 voor Spanje:

Dit zijn enkele gegevens uit de periodieke btw-aangifte, die zijn verdeeld op btw-tarief voor de jaarlijkse btw-aangifte. Deze waarden waren aanwezig in de formulieren voor periodieke aangifte (zie kolom 'Vaknr. in periodieke aangifte' hieronder) op basis van gemengde percentages. In de jaarlijkse btw-aangifte is het echter verplicht om de waarden van deze vakken te splitsen op basis van hun btw-tariefcomponent van 4%, 10% en 21%. We raden je aan contact op te nemen met je externe belastingadviseur als je hulp nodig hebt bij het berekenen van deze waarden. Als je geen belastingadviseur hebt, kun je deze link gebruiken om een bedrijf te vinden dat je kan helpen met belastingadvies.

S. N. Kop Veldnaam Vaknr. in periodieke aangifte Waarde vereist
1 IC aankopen - uitvoer Btw-bedrag (4%) 11* Bereken de btw-verplichting die voor elke belastingtarieflaag geldt
2 IC aankopen - uitvoer Btw-bedrag (10%) 11
3 IC aankopen - uitvoer Btw-bedrag (21%) 11
4 Binnenlandse aankopen Btw-bedrag (4%) 29** Bereken de btw-verplichting die voor elke belastingtarieflaag geldt
5 Binnenlandse aankopen Btw-bedrag (10%) 29
6 Binnenlandse aankopen Btw-bedrag (21%) 29
7 Import Btw-bedrag (4%) 33*** Bereken de btw-verplichting die voor elke belastingtarieflaag geldt
8 Import Btw-bedrag (10%) 33
9 Import Btw-bedrag (21%) 33
10 Transacties die niet belastbaar zijn in Spanje volgens de locatieregels Geen btw-bedrag 61**** Bereken het totale belastbare basisbedrag van deze transacties
11 Verleggingstransacties in rekening brengen Geen btw-bedrag 61*****
S.N. Gegevens vereist Transacties die niet zijn bekendgemaakt in de periodieke aangifte
1 Verkoop aan de deemed_re-seller****** Bereken het totale belastbare basisbedrag van deze transacties.

Hieronder volgen korte beschrijvingen van deze velden:

*Vak 11: Intracommunautaire aankopen van goederen/diensten. Dit is de btw tegen de verschillende tarieven voor voorraadbewegingen of grensoverschrijdende aankopen van goederen naar Spanje, verzonden vanuit andere EU-landen.

**Vak 29: Aftrekbare btw op binnenlandse aankoop van goederen en diensten. Dit is de btw op zakelijke kosten die onderworpen zijn aan Spaanse btw die je kunt terugvorderen, op voorwaarde dat je in het bezit bent van een geldige Spaanse btw-factuur voor deze aankopen.

***Vak 33: Btw op invoer van goederen. Dit is het btw-bedrag dat je hebt betaald bij het invoeren van goederen in Spanje en dat je kunt terugvorderen, op voorwaarde dat het om zakelijke kosten gaat en je over voldoende bewijs van de btw bij invoer beschikt (bijvoorbeeld invoersdocumentatie).

****Vak 61: Niet-belastbare transacties in Spanje volgens de locatieregels (plaats van levering niet in Spanje) (zoals verkopen op afstand van Spanje naar een andere lidstaat die in het buitenland worden belast (gekozen in het land van aankomst of de drempelwaarde voor verkoop op afstand is geschonden)). Deze aanvullende informatie mag alleen worden verstrekt voor transacties die zijn uitgevoerd in kwartaal 1 en 2 van 2021.

*****Vak 61: Transacties voor binnenlandse verlegging: Binnenlandse verkopen/terugbetalingen waarbij de verlegging van toepassing is omdat de klant zelf verantwoordelijk is voor het beoordelen van het btw-bedrag. Deze aanvullende informatie mag alleen worden verstrekt voor transacties die zijn uitgevoerd in kwartaal 1 en 2 van 2021.

*****Verkoop aan de deemed_re-seller: Belastbare basis van de verkopen en terugbetalingen (vrijgesteld van btw - 0%) die in Spanje worden uitgevoerd aan de entiteit die als wederverkoper wordt beschouwd (oftewel de store), die verantwoordelijk is voor het innen en overmaken van het btw-bedrag aan de belastingdienst. (Alleen van toepassing op kwartaal 3 van 2021).

Hoe zit het met de gegevens voor perioden waarvoor ik aangiften heb ingediend met VAT Services op Amazon?

We hebben gegevens op transactieniveau voor deze perioden in Amazon-systemen. Je bent niet verplicht om aanvullende gegevens te verstrekken voor transacties op Amazon. Voor transacties die zich buiten Amazon hebben voorgedaan, moet je echter gegevens op transactieniveau verstrekken volgens het bestaande proces voor periodieke aangiften bij VAT Services op Amazon.

Tot wanneer kan ik de inhoud van het formulier bewerken?

Je kunt de inhoud van je formulier voor de jaarlijkse btw-aangiften voor Spanje van 2021 uiterlijk op 7 januari 2022 wijzigen.

Als je vragen of opmerkingen hebt, neem je contact met ons op.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates