Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Veelgestelde vragen over de registratie van Amazon UK in de Fulfillment House Due Diligence Scheme (FHDDS)

Wat is het Fulfillment House Due Diligence Scheme (FHDDS)?

Amazon is goedgekeurd door HM Revenue & Customs (HMRC) om te voldoen aan de licentievereisten van de FHDDS. FHDDS is een wettelijke vereiste in het Verenigd Koninkrijk die vereisten oplegt voor registratie, due diligence en het bijhouden van gegevens aan alle marktdeelnemers van fulfillment-bedrijven in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot goederen van niet-EU-oorsprong die worden opgeslagen namens niet-EU-verkopers. Amazon UK Services Limited (Amazon UK), als exploitant van de fulfillment centers van Amazon in het Verenigd Koninkrijk, is door HMRC goedgekeurd als zijnde in overeenstemming met de licentievereisten van de regeling. Alle Fulfillment by Amazon-services (FBA) voldoen aan de eisen van FHDDS. Meer informatie over de FHDDS en de verplichtingen die erdoor worden opgelegd aan Amazon, is hier en hier beschikbaar.

Verandert de registratie van Amazon UK onder FHDDS iets voor mij als verkoper?

Als goedgekeurde fulfillment house-exploitant is Amazon verplicht bepaalde gegevens bij te houden met betrekking tot goederen die worden opgeslagen in Amazon UK fulfillment centers namens niet-EU gevestigde verkopers die niet-EU-oorsprong zijn (zie hiervolledige lijst van EU-landen). Als je een niet-EU-verkoper bent die voorraad verzendt naar fulfillment centers van Amazon in het Verenigd Koninkrijk, moet Amazon de volgende informatie uit je verkopersaccount bijhouden:

  • Naam en contactgegevens,
  • Gevalideerd btw-nummer (VRN) voor Verenigd Koninkrijk, klik hier voor meer informatie,
  • Voorraaddossier, met inbegrip van de hoeveelheid en beschrijving van goederen van niet-EU-oorsprong die zijn opgeslagen in onze fulfillment centers,
  • Alle importinvoernummers (IEN-codes) die door jou worden verstrekt voor goederen die naar de fulfillment centers van Amazon in het Verenigd Koninkrijk worden verzonden.

Amazon registreert al je contactgegevens, VRN, en houdt voorraadgegevens bij voor goederen die zijn opgeslagen onder FBA. Vanaf 1 april 2019 kun je importinvoernummers (IEN) uploaden voor zendingen naar fulfillment centers van Amazon in het Verenigd Koninkrijk waar je een IEN-nummer hebt.

Wat is een importinvoernummer (IEN)?

Importinvoernummers (IEN-codes) worden door de douaneautoriteiten van de EU toegewezen wanneer goederen in de EU worden ingevoerd. Wanneer je zending de EU binnenkomt en wordt aangegeven bij de douaneautoriteit, wordt aan de zending een IEN toegewezen. Het IEN wordt afgegeven aan de douane-aangever, die mogelijk je logistieke agent of expediteur is. Als je een expediteur gebruikt, kan deze het IEN mogelijk aan je doorgeven. Er kunnen gevallen zijn waarbij aan zendingen geen IEN-codes zijn toegewezen of dat je er mogelijk geen toegang toe hebt. Neem contact op met je logistieke dienstverlener/transportdienst of de douanedienst op het moment van importeren.

Meer informatie van HMRC over het importeren in het Verenigd Koninkrijk van buiten de EU is hier beschikbaar.

Wat als ik mijn importinvoernummers (IEN) niet kan verkrijgen voor sommige of alle zendingen?

Er zijn een aantal scenario's waarin je mogelijk geen IEN hebt voor een zending naar een fulfillment center van Amazon UK. Als je geen IEN-codes hebt voor een zending, hoef je er geen in te voeren.

Wat gaat Amazon doen met de verstrekte importinvoernummers (IEN-codes)?

Amazon zal een dossier bijhouden van alle IEN-codes die aan ons zijn verstrekt. De belastingdienst van het Verenigd Koninkrijk kan verzoeken dat wij de verstrekte IEN-codes delen en heeft de mogelijkheid om te controleren waar IEN-codes ontbreken of onjuist zijn.

Wat is het verschil tussen een importinvoernummer (IEN) en een EORI?

Er is een EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification) nodig om goederen te verhandelen met landen in de EU. Verkopers ontvangen EORI-nummers van HMRC en gebruiken deze bij het indienen van douaneaangiften. Een EORI verschilt van een IEN, omdat de EORI op bedrijfsniveau wordt toegewezen en voor elke zending hetzelfde blijft. Het IEN is echter verschillend voor elke zending. Meer informatie over EORI vind je hier.

Hoe ziet een importinvoernummer (IEN) eruit?

IEN-codes in de EU hebben geen standaardformaat van cijfers en/of letters. IEN-codes kunnen door verschillende douaneautoriteiten van de EU worden afgegeven en kunnen variëren afhankelijk van de invoermethode. In douanedocumentatie kunnen IEN-codes op verschillende manieren worden geïdentificeerd als "importnummer", "invoernummer", of "douanenummer van binnenkomst".

Waar voer ik mijn importinvoernummers (IEN) in?

Vanaf 1 april 2019 kun je IEN-codes invoeren voor zendingen die al zijn aangemaakt en die niet de status gesloten, verwijderd of geannuleerd hebben, en voor zendingen die op of na 1 april 2019 zijn aangemaakt. Je hoeft geen gegevens te verstrekken voor zendingen die zijn gesloten, verwijderd of geannuleerd, noch voor zendingen die zijn gemaakt vóór 1 april 2019. Op de pagina Wachtrij voor verzending zie je een IEN-status naast elke zending die onderworpen is aan FHDDS, waarmee wordt aangegeven of de IEN-vermelding compleet, onvolledig of gesloten is voor bewerking. Je kunt op de IEN-status klikken om een vak te openen waarin je IEN-codes kunt invoeren die overeenkomen met de zending of kunt aangeven dat je geen IEN-codes voor de zending hebt. Zodra je je IEN-vermelding hebt opgeslagen, geeft de IEN-status aan dat deze "voltooid" is.

Hoeveel tijd heb ik om mijn importinvoernummers (IEN) in te voeren?

Je hebt 240 dagen na het aanmaken van een zending om naar je Wachtrij voor verzending te gaan en relevante IEN-codes toe te voegen die je mogelijk voor die zending hebt ontvangen. Na 240 dagen na het aanmaken van de zending geeft de IEN-status aan dat deze is gesloten voor bewerking. Op dat moment kun je je IEN-vermelding nog steeds bekijken, maar je kunt geen wijzigingen meer aanbrengen.

Wat gebeurt er als ik een onjuist importinvoernummer (IEN) wil bewerken of een ontbrekend IEN wil toevoegen nadat het bewerkingsvenster van 240 dagen is gesloten?

Na 240 dagen is het IEN-item vergrendeld voor bewerking en zal Amazon een dossier bijhouden van het IEN zoals aan ons verstrekt. De belastingdienst van het Verenigd Koninkrijk kan verzoeken dat wij de verstrekte IEN-codes delen en heeft de mogelijkheid om te controleren waar IEN-codes ontbreken of onjuist zijn.

Als ik meerdere importinvoernummers (IEN-codes) heb die overeenkomen met een zending, welke indeling moet ik dan volgen om deze in te voeren?

Je kunt meerdere IEN-codes per zending invoeren in het IEN-invoerveld, gescheiden door komma, spatie of één IEN per regel.

Voorbeeld 1:

ABC123, BCD345 (gescheiden door een komma)

Voorbeeld 2:

ABC123 BCD345 (gescheiden door een spatie)

Voorbeeld 3:

ABC123

BCD345 (gescheiden door een nieuwe regel)

Kan ik IEN-codes bewerken die ik eerder heb opgegeven?

Ja, je kunt een opgeslagen IEN-item binnen 240 dagen na het aanmaken van de zending bewerken. Na 240 dagen is het IEN-item vergrendeld voor bewerking.

Kan ik IEN-codes in bulk uploaden?

Het is op dit moment niet mogelijk om IEN-codes in bulk te uploaden.

Ik ben een verkoper in het Verenigd Koninkrijk of in de EU. Heeft dit invloed op mij?

Amazon is alleen verplicht om dossiers bij te houden met betrekking tot niet-EU-verkopers. Dit betekent dat de verordening alleen gevolgen heeft voor verkopers die geen geregistreerd bedrijf hebben in het Verenigd Koninkrijk of een EU-land (de volledige lijst van EU-landen hier). Als je een bedrijf in de EU hebt, word je niet beïnvloed door deze vereiste.

Notitie: Amazon kan je vragen IEN-codes te verstrekken tijdens het inkomende proces, zelfs als je een geregistreerd bedrijf hebt in het Verenigd Koninkrijk of de EU; je hoeft deze niet op te geven als je gevestigd bent in de EU of het Verenigd Koninkrijk.

Ik ben een MFN-verkoper. Heeft dit invloed op mij?

De FHDDS is specifiek van toepassing op fulfillment houses in het Verenigd Koninkrijk, met betrekking tot goederen van niet-EU-oorsprong die worden opgeslagen namens niet-EU-verkopers. Daarom hebben deze wijzigingen geen invloed op je als je geen gebruik maakt van Fulfillment by Amazon-services.

Hoe zit het met goederen die ik opsla in een niet-Amazon UK-magazijn?

Alle Britse fulfillment-bedrijven moeten door HMRC worden goedgekeurd als zijnde in overeenstemming met de licentievereisten van FHDDS. Als je na 1 april 2019 goederen buiten FBA opslaat in een niet-goedgekeurd fulfillment house, kunnen je goederen door HMRC in beslag genomen worden. Voor goederen die worden opgeslagen in niet-Amazon-magazijnen in het Verenigd Koninkrijk, neem je rechtstreeks contact op met je magazijnexploitanten om te bevestigen dat ze zich onder de FHDSS hebben geregistreerd.

Wat als mijn goederen vanuit de EU naar het Verenigd Koninkrijk zijn verzonden?

Amazon is verplicht gegevens bij te houden van eventuele importinvoernummers voor niet-EU-goederen die vanuit een niet-EU-land in het Verenigd Koninkrijk zijn geïmporteerd. Wanneer goederen zijn geïmporteerd in of gekocht in een EU-land, vallen deze goederen niet binnen het toepassingsgebied van FHDDS. Als je ons wilt informeren dat een zending niet relevant is voor FHDDS, moet je dit bevestigen op de pagina Wachtrij voor verzending (zie 'Waar voer ik mijn importinvoernummers (IEN) in?' hierboven). Meer informatie van HMRC over het importeren in het Verenigd Koninkrijk van buiten de EU is hier beschikbaar.

Mijn goederen zijn door Amazon naar het Verenigd Koninkrijk verplaatst (ik ben bijvoorbeeld een pan-Europese FBA-verkoper). Heeft dit invloed op mij?

Amazon is verplicht om dossiers bij te houden van goederen die van buiten de EU in het Verenigd Koninkrijk worden ingevoerd. Als je goederen door Amazon vanuit een EU-land naar het Verenigd Koninkrijk zijn verplaatst, inclusief overgeladen onder Pan-Europese FBA van het European Fulfillment Network (EFN), is Amazon niet verplicht gegevens bij te houden over deze goederen.

Welke verplichtingen plaatst FHDD op Amazon als goedgekeurde fulfillment house-exploitant?

Amazon is verplicht HMRC op de hoogte te stellen wanneer het weet of redelijke gronden heeft om te vermoeden dat een verkoper niet heeft voldaan aan de btw- en douaneverplichtingen van het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot geïmporteerde goederen. Als Amazon dergelijke redelijke gronden heeft om niet-naleving te vermoeden en dit na 60 dagen blijft doen, is Amazon verplicht de levering van fulfillment-services met betrekking tot je goederen te stoppen. Het niet nakomen van deze verplichtingen kan ertoe leiden dat Amazon een boete van £ 3.000 per overtreding krijgt opgelegd, wat ertoe kan leiden dat de licentie van Amazon wordt ingetrokken.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates