Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Verzenden naar Amazon: Voorraad kiezen om te verzenden

Nu je verpakkingssjablonen hebt gemaakt, kun je doorgaan naar stap 1 voor het maken van een verzending met Verzenden naar Amazon, Voorraad kiezen om te verzenden.

Je workflow instellen

 1. Selecteer je Verzendadres. Dit is het adres van waaruit je je voorraad verzendt. Standaard geeft dit het laatste adres weer van waaruit je hebt verzonden. Je kunt dit adres wijzigen door op Verzenden vanaf een ander adres te klikken.
  Notitie: Amazon heeft een nauwkeurig verzendadres nodig om je voorraad en de juistheid van de verzendkosten te garanderen. Je kunt dit adres niet wijzigen nadat je een verzending hebt bevestigd in stap 2 van de workflow.
 2. Selecteer de marketplace-bestemming. Dit is de Amazon-marketplace waarnaar je voorraad wordt verzonden.
  Notitie: De marketplace wordt mogelijk vooraf geselecteerd op basis van je Seller Central-website. Zo niet, selecteer dan de marketplace in het vervolgkeuzemenu. Als de marketplace waarnaar je wilt verzenden niet in het menu wordt weergegeven, controleer dan of je bent aangemeld bij de Seller Central-website voor die marketplace.

Voorraad kiezen om te verzenden

Er zijn twee manieren om de voorraad die je naar fulfillment centers wilt versturen toe te voegen:

 • Als dozen met één SKU of casepacks
 • Als afzonderlijke eenheden

Dozen met één SKU of casepacks bevatten een of meer eenheden van dezelfde SKU. Als de inhoud, het gewicht en de afmetingen van je dozen met één SKU niet vaak veranderen, raden we je aan casepack-sjablonen te maken voor die SKU-codes.

Met casepacks kun je informatie opslaan over hoe je SKU-codes zijn verpakt, voorbereid en geëtiketteerd. Nadat je een sjabloon hebt gemaakt, kun je deze opnieuw gebruiken voor toekomstige zendingen. Dit kan je tijd besparen bij het aanvullen van de voorraad. Je kunt maximaal drie casepack-sjablonen per SKU hebben. Je kunt een sjabloon bewerken door op het pictogram Bewerken in de kolom pakketgegevens te klikken.

Tip: Sla deze stap over als je gemengde SKU-codes in een doos verpakt of als je pakketgegevens vaak veranderen.

Een casepack-sjabloon maken


 1. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Pakketgegevens de optie Nieuwe casepack-sjabloon maken voor de SKU waar je aan wilt werken.
 2. Voer de volgende informatie in de sjabloon in:
  • Naam verpakkingssjabloon: Geef de sjabloon een naam zodat je deze kunt onderscheiden van andere die je voor dezelfde SKU maakt.
  • Eenheden per doos: Het aantal verkoopbare eenheden in elke verzenddoos. Een verkoopbare eenheid is het product dat een klant kan kopen. Een pakket van 10 pennen die samen worden verkocht, is bijvoorbeeld 1 verkoopbare eenheid.
  • Afmetingen doos: De buitenafmetingen van de verzenddoos.
  • Gewicht doos: Het totale gewicht van een verpakte verzenddoos, inclusief vulmateriaal.
 3. Klik op Opslaan.
  Belangrijk: Het niet verstrekken van nauwkeurige informatie over de inhoud van de doos kan leiden tot blokkering van toekomstige verzendingen. Het juiste gewicht en de afmetingen van de doos zijn vereist voor alle verzendingen. Ga naar Vereisten voor verzending en routering voor meer informatie.

  Nadat je een casepack-sjabloon voor een SKU hebt gemaakt, voer je het aantal dozen in dat je wilt verzenden.

 4. Als je de juiste casepack-sjabloon hebt geselecteerd onder Pakketgegevens, voer je het aantal dozen in voor de SKU die je wilt verzenden.
 5. Klik op Klaar om te verzenden.

Individuele eenheden aan een workflow toevoegen

Als je gemengde SKU-dozen verzendt (dozen die meer dan één SKU bevatten), of dozen met één SKU die veranderen van zending tot zending, volg dan de onderstaande stappen:


 1. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Pakketgegevens de optie Afzonderlijke eenheden voor de SKU waar je aan wilt werken.
 2. Voer de volgende informatie in de sjabloon in:
 3. Klik op Opslaan.

  Wanneer je klaar bent, voer je het aantal eenheden in voor elke SKU die je naar Amazon wilt verzenden.

 4. Wanneer Afzonderlijke eenheden is geselecteerd onder Pakketgegevens, voer je het aantal eenheden van de SKU in die je wilt verzenden.
 5. Klik op Klaar om in te pakken.
Notitie: Als je meerdere SKU-codes in een doos verzendt, zie je een nieuwe stap in de workflow, Stap 1b - Individuele eenheden verpakken. In die stap wordt je gevraagd om informatie over de inhoud van de doos te verstrekken voor deze SKU-codes.

Je eenheden etiketteren

FBA gebruikt streepjescodes om tijdens het fulfillment-proces voorraad te identificeren en te traceren. Voor elk item dat je naar een fulfillment center verzendt, is een streepjescode vereist. Voor meer informatie, ga naar de Vereisten voor streepjescode voor FBA-producten.

Als je SKU Amazon-streepjescodes (FNSKU-etiketten) vereist en je Verkoper hebt geselecteerd als eigenaar van de etikettering, klik je op SKU-etiketten afdrukken in de kolom Informatie/actie om je eenheidsetiketten af te drukken en pas ze vervolgens toe.

Je kunt je eenheidsetiketten ook afdrukken vanuit Inhoud bekijken op elke zendkaart in stap 2 tot en met 5 van de workflow.

Notitie: Je kunt zowel dozen met één SKU die zijn gemaakt met casepack-sjablonen als dozen met gemengde SKU-codes verzenden in dezelfde Verzenden naar Amazon-workflow.

Bevestig en ga door naar de volgende stap

Nadat je alle voorraad hebt toegevoegd die je wilt verzenden, kun je alle SKU-codes bekijken door te klikken op het tabblad SKU-codes die klaar zijn om te verzenden. Nadat je de verpakking, voorbereiding en etikettering hebt gecontroleerd, ga je verder met de volgende stap door op Bevestigen en doorgaan te klikken.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de tabbladen 'Alle FBA-SKU-codes' en 'SKU-codes klaar om te verzenden'?

Alle FBA-SKU-codes toont al je SKU-codes weer die zijn geconverteerd naar Fulfilled by Amazon voor de marketplace-bestemming die je hebt geselecteerd . MetSKU-codes die klaar zijn om te verzenden kun je alleen de SKU-codes controleren die je hebt geselecteerd om naar een fulfillment center te verzenden.

Hoe bewerk of verwijder ik een casepack-sjabloon?

Als je een casepack-sjabloon wilt bewerken, selecteer je de sjabloon in de kolom Pakketgegevens en klik je ernaast op het pictogram Bewerken. Hiermee wordt de sjabloon in de bewerkingsmodus geopend. Zorg ervoor dat je eventuele wijzigingen aan de sjabloon opslaat door op Opslaan te klikken. Als je de sjabloon wilt verwijderen, klik je op Casepack verwijderen.

Wat als ik naast een paar volledige dozen een gedeeltelijk gevulde doos heb om te verzenden?

Momenteel kun je voor elke verzending die je maakt in Verzenden naar Amazon slechts één verpakkingssjabloon per SKU gebruiken. We werken aan verzendingen met meer dan één casepack-configuratie per SKU. Tot die tijd dien je Individuele eenheden te gebruiken als verpakkingsgegevens als je meer dan één verpakkingsconfiguratie per SKU verzendt.

Hoeveel casepack-sjablonen kan ik per SKU maken?

Je kunt maximaal drie casepack-sjablonen per SKU maken. Als je meer sjablonen per SKU wilt maken, deel dan je feedback door op Je feedback is belangrijk te klikken op de pagina Verzenden naar Amazon.

Wat als ik naast een paar volledige dozen een gedeeltelijk gevulde doos heb om te verzenden?

Momenteel kun je voor elke verzending die je maakt in Verzenden naar Amazon slechts één casepack-sjabloon per SKU gebruiken. We werken aan verzendingen met meer dan één casepack-configuratie per SKU. Tot die tijd dien je Individuele eenheden te selecteren als verpakkingsgegevens als je meer dan één verpakkingsconfiguratie per SKU verzendt.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates