Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Meldingsvereisten voorafgaand aan de verkoop van specifieke voedingsproducten in de EU

Houd er rekening mee dat het jouw verantwoordelijkheid is om te voldoen aan de EU-meldingsvereisten als je voedingsproducten in de EU verkoopt of van plan bent te verkopen. Je moet je ook houden aan de nationale wet- en regelgeving in de lidstaten die EU-wetgeving ten uitvoer brengen. Dit materiaal is alleen voor informatieve doeleinden. Het is in geen geval bedoeld als juridisch advies. Wij raden je aan je juridisch adviseur te raadplegen als je vragen hebt over de wet- en regelgeving met betrekking tot je product.

EU-vereisten

De EU-voedselwetgeving is van toepassing op elk voedingsproduct dat in de EU wordt verkocht en verplicht exploitanten van voedingsmiddelenbedrijven in alle stadia van productie, verwerking en distributie binnen de onder hun beheer staande bedrijven ervoor te zorgen dat voedingsmiddelen voldoen aan de vereisten van de voedingsmiddelenwetgeving en, in het bijzonder, dat er in de EU geen onveilige voedingsmiddelen worden verkocht (Verordening (EG) 178/2002).

Onder voedingsmiddelen wordt verstaan elke stof of elk product, hetzij verwerkt, gedeeltelijk verwerkt of niet verwerkt, bestemd om door de mens te worden of redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze door de mens wordt ingenomen.

Hieronder vind je enkele voorbeelden van voedingsproducten:

 • Babymelkformules en spenen
 • Bak- en kookbenodigdheden
 • Dranken (inclusief bieren, wijnen en gedistilleerde dranken)
 • Kant-en-klare maaltijden
 • Maaltijdvervangers
 • Ingeblikte goederen
 • Graanproducten
 • Smaakmakers en spreads
 • Voedingssupplementen (inclusief 'gezondheids-', 'nutritionele', 'dieet-' en 'schoonheidssupplementen')
 • Cadeaumandjes en manden
 • Pasta en granen
 • Snacks en desserts
 • Vloeistoffen (bijv. drinkbare supplementen, soepen enz.)

De volgende informatie is geen uitputtende lijst van meldingsverplichtingen voordat je voedingsproducten in de EU verkoopt; er kunnen aanvullende kennisgevingsverplichtingen ontstaan, met name onder de nationale wetgeving van de EU-lidstaten waar je je voedingsproducten wilt verkopen. Daarom raden we je aan om juridisch advies in te winnen om er zeker van te zijn dat je de regelgeving volledig naleeft.

Voor bepaalde hieronder vermelde voedingsproducten omvat de EU-voedselwetgeving meldings- of autorisatievereisten voordat dergelijke producten in de EU kunnen worden verkocht. Deze lijst is niet bedoeld om volledig te zijn.

 • Voedingssupplementen

  Voordat je voedingssupplementen in de EU verkoopt, moet je bevestigen of je verplicht bent de bevoegde autoriteit van elke lidstaat waar je product gaat worden verkocht, op de hoogte te stellen en aan alle toepasselijke eisen te voldoen voordat je via Amazon verkoopt (Richtlijn 2002/46/EG).

  'Voedingssupplementen' betekent voedingsmiddelen die in dosisvorm worden verkocht en die een aanvulling op de normale voeding moeten zijn en die een belangrijke bron van voedingswaarden of andere stoffen met een nutritioneel of fysiologisch effect zijn (Richtlijn 2002/46/EG).

 • Babyvoeding en opvolgzuigelingenvoeding

  Voordat je flesvoeding in de EU verkoopt, moet je dit kenbaar stellen aan de bevoegde autoriteit van elke lidstaat waar je product gaat worden verkocht (Gedelegeerde verordening (EU) 2016/127). Voordat je opvolgzuigelingenvoeding verkoopt die bepaalde stoffen bevat die onder EU-regelgeving worden vermeld, moet je bevestigen of je verplicht bent de bevoegde autoriteit van elke lidstaat op de hoogte te stellen waar je je producten wilt verkopen en moet je voldoen aan de toepasselijke meldingsvereisten voordat je op Amazon verkoopt.

  'Zuigelingenvoeding' wil zeggen voedingsmiddelen die bestemd zijn voor gebruik door zuigelingen tijdens de eerste maanden en die voldoen aan al hun voedingsbehoeften tot de introductie van passende aanvullende voeding. 'Opvolgzuigelingenvoeding' wil zeggen voedingsmiddelen die bestemd zijn voor gebruik door zuigelingen wanneer passende aanvullende voeding wordt ingevoerd en die het belangrijkste vloeibare element vormen in een geleidelijk gediversifieerd dieet van dergelijke zuigelingen.

 • Voedingsmiddelen voor medisch gebruik

  Voordat je voedingsmiddelen voor speciaal medisch gebruik in de EU verkoopt, moet je de bevoegde autoriteit van elke lidstaat waar je product gaat worden verkocht hiervan op de hoogte stellen (Gedelegeerde verordening (EU) 2016/128).

  'Voedingsmiddelen voor speciale medische doeleinden' zijn voedingsmiddelen die zijn ontworpen om patiënten met medische nutriëntenvereisten van wie het voedingsbeheer niet kan worden uitgevoerd door wijziging van alleen de normale voeding (Verordening (EU) 609/2013).

 • Vervanging van dieet voor gewichtscontrole

  Voordat je in de EU totale dieetvervangingen voor gewichtsbeheersing verkoopt, moet je de bevoegde autoriteit van elke lidstaat waar je product gaat worden verkocht hiervan op de hoogte stellen (Gedelegeerde verordening (EU) 2017/1789).

  'Totale vervanging van dieet voor gewichtsbeheer' betekent voedingsmiddelen die speciaal zijn ontwikkeld voor gebruik in energiebeperkte voedingsproducten voor gewichtsvermindering die, wanneer ze worden gebruikt volgens de instructies van de exploitant van het voedingsmiddelenbedrijf, de volledige dagelijkse voeding vervangen (Verordening (EU) 609/2013).

 • Nieuwe voedingsmiddelen

  Voordat je nieuwe voedingsmiddelen of producten die nieuwe voedingsmiddelen bevatten verkoopt, moet je de bevoegde autoriteit hiervan op de hoogte stellen en alle benodigde vergunningen verkrijgen (Verordening (EU) 2015/2283). 'Nieuwe voedingsmiddelen' betekent alle voedingsmiddelen die vóór 15 mei 1997 in de EU niet in aanzienlijke mate door de mens werden geconsumeerd en die onder ten minste één van de in de EU-verordening vermelde categorieën vallen.

  Een lijst van de EU-vergunningen voor nieuwe voedingsmiddelen vind je hier.

 • Voedingsproducten die voedingsmiddelenadditieven, voedingsmiddelen- en voedingssmaakstoffen bevatten

  Voedingsproducten die voedingsmiddelenadditieven, voedingsenzymen- en/of voedingssmaakstoffen bevatten, mogen alleen in de EU worden verkocht als de respectieve voedingsmiddelenadditieven, voedingsenzymen en/of voedselsmaakstoffen in de EU zijn goedgekeurd en onder de goedgekeurde voorwaarden worden gebruikt (Verordening (EG) 1331/2008, Verordening (EG) 1333/2008, Verordening (EG) 1332/2008, Verordening (EG) 1334/2008).

  Lijsten van de relevante EU-goedkeuringen zijn hier te vinden:

  https://webgate.ec.europa.eu/foods_system/main/?sector=FAD&auth=SANCAS

  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=CELEX%3A32008R1331

Landspecifieke vereisten

In Frankrijk:

 • Zuivelproducten voor speciale voedingsdoeleinden

  Voordat je zuivelproducten verkoopt die speciaal zijn aangepast aan specifieke behoeften van jonge kinderen, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, herstellenden, ouderen en meer in het algemeen iedereen die speciale behoeften heeft op het gebied van eiwitten, essentiële vetten, calcium, ijzer, moet je de bevoegde autoriteit in Frankrijk hiervan op de hoogte stellen.

In Zweden:

 • 'Vrij van' voorverpakte etenswaren

  Voordat je voorverpakte voedingsmiddelen verkoopt waarvan wordt beweerd dat ze specifiek geen van de stoffen of producten bevatten die in Bijlage 2 van EU-verordening 1169/2011 worden vermeld, moet je het Zweedse voedselagentschap hiervan op de hoogte stellen.

Vereisten voor het Verenigd Koninkrijk

De EU-voedselwetgeving is na Brexit in de Britse wetgeving behouden. Voedingsmiddelen die in Engeland, Wales en/of Schotland (GB) worden verkocht, moeten voldoen aan de Britse wetgeving, inclusief de behouden EU-wetgeving. Krachtens het Northern Ireland Protocol moeten voedingsmiddelen die in Noord-Ierland worden verkocht, blijven voldoen aan de voedselwetgeving van de EU.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates