Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Aanvullende informatie en bronnen voor verkopers over ons beleid voor producten waarvoor beperkingen gelden

Belangrijk: Als je producten te koop aanbiedt op Amazon, moet je voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en aan het Amazon-beleid dat van toepassing is op die producten en productvermeldingen.

De verkoop van illegale producten of andere producten die worden beschreven in ons beleid voor producten waarvoor beperkingen gelden is ten strengste verboden. Het is de verantwoordelijkheid van elke verkoper om ons beleid zorgvuldig te controleren alvorens een product aan te bieden. Verkopers moeten ook begrijpen dat ze ervoor verantwoordelijk zijn dat hun producten voldoen aan alle toepasselijke wetgeving, ook als het product niet specifiek wordt beschreven in ons beleid. Wetten veranderen vaak, dus verkopers moeten regelmatig de regelgeving op wijzigingen controleren en passende actie ondernemen.

We ontwikkelen namens onze klanten voortdurend betere manieren om illegale producten en producten die in strijd zijn met ons beleid, te detecteren. We passen voortdurend de systemen aan die we gebruiken om die producten te detecteren. Nu en dan kan het gebeuren dat onze systemen producten verwijderen die op onze site mogen worden verkocht. Dat kan gebeuren als er onvolledige of onjuiste productinformatie aan ons wordt verstrekt of als onze systemen ten onrechte een product identificeren als een product waarvoor beperkingen gelden. Als er bijvoorbeeld een product is met een zowel op als zonder recept verkrijgbare versie, dan kunnen we het product beperken als we niet kunnen bepalen welke versie van het product wordt aangeboden. Houd er ook rekening mee dat sommige producten die legaal zijn nog steeds verboden zijn volgens ons beleid. Verkopers die van mening zijn dat een product ten onrechte is verwijderd, moeten contact opnemen met de Ondersteuning voor verkopers. We zullen het product controleren en onze systemen en de accountstatus van de verkoper aanpassen indien van toepassing. Let op: je kunt een productvermelding waarvoor beperkingen gelden, niet conform maken door de status te veranderen naar Niet op voorraad (OOS). Als je de productvermeldingen waarvoor beperkingen gelden niet allemaal correct sluit of verwijdert uit je voorraad, kan dat resulteren in de verwijdering van je verkoopprivileges. Als je denkt dat je product ten onrechte is geïdentificeerd als een product waarvoor beperkingen gelden op Amazon, moet je de productvermelding onmiddellijk sluiten om ervoor te zorgen dat je aan de eisen voldoet. Je kunt wel al in beroep gaan tegen de beperking via de Ondersteuning voor verkopers.

Verkopers die ons beleid of toepasselijke wetgeving schenden, kunnen worden onderworpen aan handhavingsmaatregelen die kunnen variëren afhankelijk van het type strafbaar feit en de accountgeschiedenis van de verkoper. Bij het bepalen van welke actie we moeten ondernemen, houden we rekening met verschillende factoren in het algemene verhaal van de verkoper, waaronder de ernst van de schending, het aantal schendingen en andere relevante informatie. Verkopers van wie de verkoopprivileges zijn verwijderd, kunnen in de meeste gevallen in beroep gaan tegen de beslissing. In sommige situaties kunnen we de verkoopprivileges herstellen als de verkoper een solide actieplan heeft geïmplementeerd dat de hoofdoorzaken die tot de schendingen hebben geleid effectief aanpakt en waardoor herhaling van deze en andere schendingen zal worden voorkomen.

Hieronder vind je enkele aanbevolen werkwijzen die verkopers kunnen volgen om te helpen bij de naleving van ons beleid:

  • Ga er niet vanuit dat een product is toegestaan alleen maar omdat het niet uitdrukkelijk wordt vermeld in onze voorbeelden van verboden productvermeldingen of een bestaand ASIN heeft.
  • Wijs een of meerdere medewerkers aan die verantwoordelijk zijn voor het beoordelen van de producten die je wilt verkopen. Deze werknemer moet over een grondige en actuele kennis van de producten en de industrie beschikken, en de wetten kennen die op die producten van toepassing zijn.
  • Lees ons beleid voor producten waarvoor beperkingen gelden, de voorbeelden van verboden productvermeldingen, en je productcatalogus regelmatig door. Dat omvat alle producten die zijn opgenomen in voorraadfeeds of die zijn geüpload met behulp van een geautomatiseerd systeem.
  • Als je een voorraad koopt van een andere bron dan de fabrikant, moet je extra zorgvuldig zijn bij het onderzoeken van de herkomst van de producten en het wettelijke kader waarbinnen ze kunnen worden verkocht.
  • Maak geen productvermelding voor een product als je twijfelt of het mag worden verkocht.
  • Als je geneesmiddelen of supplementen verkoopt, moet je begrijpen wat de ingrediënten in deze producten zijn en controleren of ze zijn toegestaan. Naast ons beleid voor producten waarvoor beperkingen gelden, zijn er online enkele bronnen beschikbaar die verkopers daarbij kunnen helpen.
Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates