Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Gevaarlijke Voorwerpen

Belangrijk: als u producten te koop aanbiedt op Amazon.nl, moet u voldoen aan alle wet-en regelgeving, voorschriften en Amazon-beleid die van toepassing zijn op die producten en productaanbiedingen.

Omdat Amazon ervoor wil zorgen dat producten die via Amazon worden aangeboden veilig zijn (dat wil zeggen dat er geen risico bestaat dat die producten aan consumenten de dood, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen veroorzaakt kunnen worden, producten of aanbiedingen die door de fabrikant of door een overheidsinstantie worden teruggeroepen, zijn verboden. Amazon behoudt ook het recht om rekening te houden met terugroepacties door overheidsinstanties van andere landen.

Producten die niet veilig zijn, zijn verboden. Alle nieuwe speelgoed en elektrische apparatuur moeten CE-markering hebben. Alle speelgoed en elektrische apparatuur, nieuw of gebruikt, moeten veilig zijn. Om na te gaan of het veilig is, moet de gebruikte of gereviseerde elektrische apparatuur door een erkende deskundige getest worden, om te verifiëren dat de producten veilig zijn.

Bij het verkopen van toegestane gevaarlijke producten, is het uw verantwoordelijkheid om de prodcuten op de juiste manier op te slaan en te vervoeren met alle nodige beveiligingsmaatregelen.

Voorbeelden van Toegestane  Producten

Als je een toegestaan, maar gevaarlijk product aanbiedt, moeten verkopers ervoor zorgen, dat het product verzonden is in overeenstemming met alle wet-en regelgeving en toepasselijke wetten, voorschriften en het Amazon-beleid.

 • Gemagnetiseerd materiaal
 • Oplaadbare batterijen

Voorbeelden van Verboden Producten

 • Producten die gericht zijn om met etenswaren in aanraking te komen (inclusief producten die in contact komen met baby's en kleine kinderen’ monden ), en die bisfenol A (BPA) bevatten
 • Elke chemische stof of verbinding die uitsluitend is bedoeld voor commercieel, industrieel of professioneel gebruik en niet beschikbaar is voor algemene consumentenaankopen
 • Producten die door fabrikanten worden teruggeroepen
 • Producten die worden teruggeroepen door nationale of internationale overheidsinstanties, zoals NVWA, Douane Dienst, , ACM, De Nederlandse Consumentenbond en alle andere officiele overheidsinstantie
 • Producten die in een RAPEX- of RASFF-rapport worden vermeld, en die ernstig risico vormen voor de gezondheid en veiligheid van consumenten
 • Producten gemaakt van chemicaliën zonder noodzakelijke registratie op de REACH-lijst
 • Beperkte chemicaliën of alleen voor professieperkte chemicaliën
 •  Chemicaliën en producten die chemicaliën bevatten, dat zij de ozonlaag kunnen beschadigen, zoals koolstofterachloride
 • Bepaalde gevaarlijke voorwerpen, zoals:Certain hazardous items, such as:
  • Batterijen of accu's, knoopcelbatterijen daaronder begrepen, die meer dan 0,5 gewichtspercent kwik of meer dan 0,002 gewichtspercenten cadmium bevatten, met uitzondering van draagbare batterijen en accu's bestemd voor gebruik in nood- en alarmsystemen; medische apparatuur (excl. celbatterijen in hoortoestellen die zijn verboden); draadloze elektrisch gereedschap
  • Speelgoedkruisbogen die de mogelijkheid hebben om kleine, scherpe projectielen te kunnen schieten (bijv. Tandenstokers, spelden)
  • Sigarettenaansteker vullingen bevatten elke hoeveelheid butaan
  • Opblaasbare dobbers voor kinderen
 • Explosieven, bijvoorbeeld buskruit
 • Explosieve stoffen, verboden door de lokale wet- en regelgeving en de verordeningen van de Europese Unieinclusief precursoren van explosieven die zijn vermeld in Verordening (EU) nr. 98/2013, zoals hieronder gespecificeerd, evenals andere precursoren van explosieven zoals kaliumpermanganaat (potassium permanganate):
  •  Aceton in concentraties > 35% (behalve nagellakverwijderaars) of in hoeveelheden>500 ml
  • Aluminiumpoeder in hoeveelheden van  ≥ 1,5 kg
  • Ammoniumnitraat in elke concentratie/hoeveelheid, met uitzondering van de direct-koudkompressen
  • Calciumammoniumnitraat in elke concentratie/hoeveelheid, met uitzondering van de direct-koudkompressen
  • Hexamine in elke concentratie/hoeveelheid, behalve als voedselingrediënt, of in brandstof- of vuurstarttabletten of -blokjes
  • Waterstofperoxide (Hydrogen peroxide) in concentraties van > 12%
  • Magnesiumnitraathexahydraat in elke concentratie/hoeveelheid
  • Magnesium poeder in concentraties/hoeveelheden van  ≥ 1.5 kg
  • Salpeterzuur (nitric acid) in concentraties van > 3%
  • Nitromethaan in elke concentratie / hoeveelheden, behalve nitrobrandstof die deze stof bevat in concentraties van  ≤  30%
  • Kaliumchloraat (postassium chlorate) in concentraties van > 40%
  • Kaliumperchloraat (postassium perchlorate) in concentraties van > 40%
  • Kaliumpermanganaat (postassium permanganate) in hoeveelheden van ≥ 1,5 kg
  • Natriumchloraat (sodium chlorate) in elke concentratie/hoeveelheid
  • Natriumperchloraat (sodium perchlorate) in elke concentratie / hoeveelheid
  • Zwavelzuur (sulfuric) in concentraties van ≥ 50%,behalve artikelen die de stof bevatten in een vorm die niet kan worden geëxtraheerd
 • Hydrofluoric acid Waterstoffluoride
 • Alle consumenten- en professionele vuurwerk en theaterpyrotechniek
 • Kite-snaren die bedoeld zijn voor vliegergevechten
 • Producten die thermiet bevatten
 • Producten besmet door straling
 • Vloeibaar kwik en producten die kwik bevatten, zoals
  • Manometers, bloeddrukmeters en andere medische hulpmiddelen die kwik bevatten
  • Thermometers
 • Producten die grote hoeveelheden magnetische ballen of kubussen bevatten, zoals:
  • Buckyballs
  • Buckycubes
  • Dynocube
  • Magneet Ballen
  • Magnicube
  • Neocubes
  • Neocubix
  • Nanodots
 • Airbags voor voertuigen en airbaghoezen

Gerelateerde Amazon-Hulp-pagina

Nuttige en Aanvullende Informatie

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates