Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Verboden Productclaims

Let op: indien je producten aanbiedt op Amazon dienen deze te voldoen aan alle wet- en regelgeving en aan het Amazon-beleid voor zover van toepassing.
De onderstaande inhoud is bedoeld als richtlijn. Amazon behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een advertentie of aanbieding van een product te verwijderen indien zij dit nodig acht.
Verboden Productclaims in het algemeen
Wij willen het makkelijk maken voor klanten om producten te vinden, ontdekken en kopen op Amazon. Het is belangrijk dat klanten daarbij van betrouwbare, accurate informatie worden voorzien en niet worden misleid over de kwaliteiten of eigenschappen van een product.
EU en nationaal recht beschermt consumenten tegen oneerlijke of misleidende uitingen bij verkoop of reclame die gezondheids- of veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Je wordt aangeraden om de relevante Amazon richtlijnen en toepasbare wet- en regelgeving door te nemen, omdat verkopers zelf verantwoordelijk zijn voor de claims omtrent hun producten.
Bepaalde producten dienen goedkeuring te verkrijgen van de EU of een nationaal orgaan indien zij bedoeld zijn voor diagnose, genezing, behandeling of preventie van een ziekte voor mensen of dieren.
Amazon beleid verbiedt het aanbieden van producten met misleidende informatie over de producteigenschappen of de werking.
Verboden Productclaims omtrent ziekten of medische aandoeningen
Op grond van Europees recht verbiedt Amazon de verkoop van bepaalde non-medische producten (zoals voedingssupplementen) die claims of implicaties maken over het genezen, verbeteren, behandelen of preventeren van ziekten bij mensen of dieren. Hieronder volgen enkele voorbeelden van ziekten of medische aandoeningen waarover producten geen dergelijke claims mogen maken:

 • Verworven immuundeficiëntiesyndroom (AIDS)
 • Ontwenning van verslavende middelen
 • ALS (Amyotrofische laterale sclerose of de ziekte van Lou Gehrig)
 • Ziekte van Alzheimer
 • Aandachtstekortstoornis (ook bekend als ADD of ADHD)
 • Autisme
 • Bronchitis
 • Bloedproppen
 • Kanker of tumoren
 • Hart-en vaatziekten
 • Coeliakie
 • Chancroid
 • Chlamydia
 • Coronavirussen (waaronder product pagina referenties of trefwoorden gerelateerd aan SARS, MERS en COVID-19)
 • Crohn's
 • Taaislijmziekte
 • Cytomegalovirus (CMV)
 • Dementie
 • Depressie
 • Diabetes
 • Ebola
 • E coli
 • Epilepsie
 • Erectiestoornissen
 • Gonorroe
 • Jicht
 • Hepatitis (A, B & C)
 • Herpes Simplex Virus 1 en 2 (HSV1 & HSV2)
 • Hodgkin-lymfoom
 • Humaan immunodeficiëntievirus (hiv)
 • Humaan papillomavirus (HPV)
 • Influenza
 • Niercirrose of ziekte
 • Leverziekte
 • Lupus
 • Lymfogranuloma Venereum (LGV)
 • Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA)
 • Meningitis
 • Mononucleosis ('Mono')
 • Multiple sclerose
 • Spierdystrofie
 • Mycoplasma genitalium
 • Niet-gonokokken-urethritis (NGU)
 • Parasieten
 • Parkinson/Parkinson
 • Pelvic Inflammatory Disease (PID)
 • Longontsteking
 • Schaamluis
 • Luchtweginfecties
 • Salmonella
 • Schurft
 • Toevallen
 • Hartinfarct
 • Syfilis
 • Trichomoniasis ('Trich')
 • Vancomycine-resistente enterococcus (VRE)

Overige verboden Productclaims
Let op: Je wordt aangeraden om de relevante Amazon richtlijnen en toepasbare wet- en regelgeving door te nemen, omdat verkopers zelf verantwoordelijk zijn voor de claims omtrent hun producten.

 • Mileu claims: voordat producten mogen worden aangeboden met milieu-gerelateerde claims op Amazon, dien je te verzekeren dat deze milieu-gerelateerde claims niet misleidend zijn.
 • Claims van algemene bekendheid: claims omtrent normale of verplichte producteigenschappen als zijnde speciaal of uniek zijn verboden (bijvoorbeeld claims zoals “CE gecertificeerd”, “vrij van giftige gassen” of “getest voor schadelijke substanties”).
 • Test resultaten en logos: voordat producten mogen worden aangeboden met logo’s of titels ter ere van een kwaliteitstest van het product (bijvoorbeeld ANWB logo of APK bij auto onderdelen, of een verwijzing naar de Consumentenbond test), moet je onder andere zeker weten dat deze claims uitsluitend gemaakt worden in relatie tot producten die daadwerkelijk getest zijn, dat de details van de test te verifiëeren en niet verlopen zijn, en dat jij als verkoper alle noodzakelijke rechten en licenties hebt verkregen.
 • Voedsel, voedingssupplementen en gerelateerde gezondheids- of voedingsclaims: voedsel en voedingssupplementen producten mogen enkel claims maken betreffende gezondheid en voeding voor zover deze opgenomen zijn in het Europees register

Additional resources

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates