Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Woordenlijst

In de onderstaande tabel worden de concepten beschreven die in deze gids worden genoemd.

Concept Toelichting
Claim Elke etikettering of presentatie waarbij bijzondere aandacht wordt gevestigd op de aanwezigheid of afwezigheid van een stof in de voeding, op een specifiek voedingskenmerk of een specifiek voedingsproces, of op een specifieke functie die gerelateerd is aan een van deze stoffen.
Volledige dierenvoeding Volledige dierenvoeding heeft een samenstelling die voldoende is voor het dagelijkse rantsoen van het betreffende dier. De voeding biedt voldoende hoeveelheden van alle vereiste voedingsstoffen.
Aanvullende dierenvoeding Dierenvoeding die een hoog gehalte aan bepaalde stoffen heeft, maar alleen voldoende is voor een dagelijks rantsoen indien gebruikt in combinatie met andere dierenvoeding.
Samengestelde dierenvoeding Samengestelde dierenvoeding is een mengsel van ten minste twee voedermiddelen, ongeacht of deze toevoegingsmiddelen bevatten, voor orale voeding van dieren in de vorm van volledige of aanvullende dierenvoeding.
Dagelijks rantsoen De gemiddelde totale hoeveelheid dierenvoeding die een huisdier van een bepaalde soort, leeftijdscategorie en nut dagelijks nodig heeft om aan alle behoeften te voldoen.
Hondenkluiven Producten waarop huisdieren kunnen kauwen, geproduceerd uit ongelooide huiden van hoefdieren of uit ander materiaal van dierlijke oorsprong.
Droge dierenvoeding Dierenvoeding met een vochtgehalte van 14% of minder.
Goedkeuringsnummer van de vestiging Fabrikanten krijgen van de bevoegde autoriteit een goedkeuringsnummer van de vestiging wanneer zij bepaalde processen met een verhoogd risico uitvoeren, bijvoorbeeld de vervaardiging en/of het in de handel brengen van toevoegingsmiddelen voor dierenvoeding.
Toevoegingen voor dierenvoeding Stoffen, micro-organismen of preparaten, met uitzondering van voedermiddelen en voormengsels, die opzettelijk aan de voeding of het water worden toegevoegd om met name een gunstige invloed te hebben op de kenmerken van dierenvoeding.
Voedermiddelen Producten van plantaardige of dierlijke oorsprong waarvan het hoofddoel is om aan de voedingsbehoeften van de dieren te voldoen. Voedermiddelen kunnen in hun natuurlijke staat zijn, vers of geconserveerd, en producten die zijn verkregen door de industriële verwerking daarvan, en biologische of anorganische stoffen, ongeacht of deze toevoegingen bevatten, die bestemd zijn voor gebruik in het oraal voeren van dierenvoeding, hetzij rechtstreeks als zodanig, hetzij na verwerking, bij de bereiding van samengestelde voeding of als drager van voormengsels.
Huisdier Een huisdier betekent elk niet-voedselproducerend dier dat behoort tot soorten die worden gevoerd, gefokt of gehouden, maar die gewoonlijk niet voor menselijke consumptie in de gemeenschap worden gebruikt.
Dierenvoeding voor bijzondere voedingsdoeleinden (PARNUT's)/dieetvoeding voor dieren 'Dierenvoeding voor bijzondere voedingsdoeleinden' of 'dieetvoeding voor dieren' is dierenvoeding die aan een bepaald voedingsdoel kan voldoen en daardoor duidelijk te onderscheiden is van gewone dierenvoeding. Dit omvat geen medicijnen voor huisdieren (medicinale voeding).
Natte dierenvoeding Dierenvoeding met een vochtgehalte van 60% of meer.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates