Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Velddefinities voor Overzicht van btw-berekeningen van Amazon

De volgende velden zijn beschikbaar in het Overzicht van btw-berekeningen.

Veldnaam Definitie Voorbeeld
Marketplace-ID De marketplace waar de bestelling is geplaatst DE/FR/UK/IT/ES/NL/SE
Verkoper-ID Een unieke alfanumerieke ID voor je account ATVPDKIKX0DER
Besteldatum De datum waarop de bestelling is geplaatst. 01-01-2020
Type transactie Waarden kunnen verzending, terugbetaling of retourzending zijn, afhankelijk van het type transactie VERZENDING/RETOURZENDING/TERUGBETALING
Factuur gecorrigeerd Markering die aangeeft of de transactie betrekking heeft op factuurcorrectie of niet WAAR/ONWAAR
Bestelnummer Uniek identificatienummer van Amazon voor de bestelling. Gebruikt voor het bevestigen van de verzending en verwerking na bestelling. 736-3563777-5518068
Verzenddatum Datum van verzending van deze zending 01-01-2020
Zending-ID Verzend-ID voor deze zending 409302382
Transactie-ID Een unieke transactie-ID voor zendingen 409302382 (als het een zending is); amzn1:crow:A0f6kWaFSV6ymAlMHe4VJ w (in het geval van een retourzending of terugbetaling. In het geval van een retourzending/terugbetaling is dit een unieke transactie-ID in alfanumerieke indeling)
ASIN ASIN van het product AY39345YE8K
SKU Stock-keeping unit. Door de verkoper gedefinieerde unieke ID voor een product SKU123
Aantal Aangekocht aantal 1
Datum btw-berekening De datum die wordt gebruikt om de btw te berekenen 01-01-2020
Belastingtarief Het btw-percentage dat op de transactie wordt toegepast 0,2
Belastingcode van product Een Product Tax Code (productbelastingcode) is een door Amazon gedefinieerde code die de juiste btw-tarieven voor de hele EU bevat voor een specifieke productcategorie A_GEN_STANDARD
Valuta De valuta die voor de transactie wordt gebruikt EUR
Soort belasting Soort belasting die op de transactie wordt toegepast Btw
Redencode btw-berekening De reden voor belastingberekening, bijv. belastbaar of belastingvrijstelling Belastbaar
Rol fiscaal adres Het adres dat wordt gebruikt voor de belastingberekening, bijv. Verzendadres Verzenden naar/verzenden vanuit
Niveau rechtsgebied Niveau dat overeenkomt met het rechtsgebied van de belastingautoriteit Land
Naam rechtsgebied Naam van het rechtsgebied van de belastingautoriteit Verenigd Koninkrijk
OUR_PRICE verkoopprijs inclusief btw Promotieprijs voor het item inclusief btw. De bedragen vormen samen een som van het totale aantal, niet de prijs per eenheid. 120
OUR_PRICE belastingbedrag Btw-bedrag van de itemprijs 20
OUR_PRICE verkoopprijs exclusief btw Promotieprijs voor het item exclusief btw. De bedragen vormen samen een som van het totale aantal, niet de prijs per eenheid. 100
OUR_PRICE promotiebedrag inclusief btw Promotieprijs inclusief btw voor het item, promotiekorting in mindering gebracht. 120
OUR_PRICE belastingbedrag promotie Btw-bedrag van promotie 20
OUR_PRICE promotiebedrag exclusief btw Promotieprijs exclusief btw voor het item, promotiekorting in mindering gebracht 100
SHIPPING verkoopprijs inclusief btw Verzendprijs voor het item inclusief btw 12
SHIPPING belastingbedrag Btw-bedrag op verzendprijs 2
SHIPPING verkoopprijs exclusief btw Verzendprijs exclusief btw 10
SHIPPING promotiebedrag inclusief btw Verzendprijs inclusief btw, promotiekorting in mindering gebracht 12
SHIPPING belastingbedrag promotie Btw-bedrag op verzendpromotie. 2
SHIPPING promotiebedrag exclusief btw Verzendprijs exclusief btw, promotiekorting in mindering gebracht 10
GIFTWRAP verkoopprijs inclusief btw Prijs cadeauverpakking inclusief btw voor het item 12
GIFTWRAP belastingbedrag Btw-bedrag op prijs cadeauverpakking 2
GIFTWRAP verkoopprijs exclusief btw Prijs cadeauverpakking exclusief btw 10
GIFTWRAP promotiebedrag inclusief btw Prijs cadeauverpakking inclusief btw, promotiekorting in mindering gebracht 12
GIFTWRAP belastingbedrag promotie Btw-bedrag op promotie cadeauverpakking. 2
GIFTWRAP promotiebedrag exclusief btw Prijs cadeauverpakking exclusief btw, promotiekorting in mindering gebracht 10
Belastingregistratie verkoper Btw-nummer van de verkoper die is gebruikt voor de btw-berekening DE12345678
Rechtsgebied belastingregistratie verkoper Het land dat is gekoppeld aan het btw-nummer van de verkoper DE
Belastingregistratie koper Btw-nummer van de koper die is gebruikt voor de btw-berekening GB12345678
Rechtsgebied belastingregistratie koper Het land dat is gekoppeld aan het btw-nummer van de koper GB
Type belastingregistratie koper Het belastingtype van de klant (als de klant een btw-nummer heeft).

Btw-nummer/bedrijfsregistratienummer/burger-ID. In ES en IT hebben bedrijven mogelijk een

bedrijfsregistratienummer (BusinessReg) of hebben particulieren mogelijk een belasting-ID (CitizenId).

Account-ID e-factuur koper De e-factuuraccount-ID van de klant. Dit wordt ingevuld als de klant een e-factuuraccount-ID heeft verstrekt (die kan worden gebruikt om de factuur naar Sistema di Interscambio (SdI) te verzenden, indien nodig). Deze kolom is specifiek toegevoegd voor de Italiaanse e-factureringswet die in 2019 van kracht is geworden, zodat verkopers facturen kunnen uploaden naar SdI. XXXXXXX
Valutacode op factuurniveau De valuta die wordt gebruikt voor de factuur EUR
Wisselkoers op factuurniveau De wisselkoers die wordt gebruikt om het factuurbedrag om te rekenen in de factuurvaluta. 1.1
Wisselkoersdatum op factuurniveau De datum van de wisselkoers die wordt gebruikt om het factuurbedrag om te rekenen in de factuurvaluta. 01-01-2020
Omgerekend belastingbedrag Totaal btw-bedrag in factuurvaluta 22
Btw-factuurnummer Het opeenvolgende btw-factuurnummer of creditnotanummer of belastingdocument INV-GB-1234567890-2020-1
Factuur-URL URL-koppeling voor de verkoper om de factuur/de creditnota/het belastingdocument te downloaden of te bekijken https://amazon.com/gp/invoice/download.html?v=urn%3aalx%3aver%3ace5bcdba-192d-41f9-a2dd-00f526bfd1eb&t=EU_Retail_Forward
Exporteren buiten de EU Geeft aan of een item al dan niet is verzonden vanuit een van de 27 lidstaten van de EU naar een land buiten deze 27 lidstaten van de EU. WAAR/ONWAAR
Plaats verzendadres Plaats Verzenden vanaf-adres München
Staat verzendadres Staat verzendadres Beieren
Land verzendadres Land verzendadres Duitsland
Postcode verzendadres Postcode verzendadres 80801
Belastinglocatiecode verzendadres Code waarmee de locatie wordt beschreven van het verzendadres dat wordt gebruikt om het rechtsgebied voor belasting te bepalen 803800000
Plaats bezorgadres Plaats bezorgadres. Londen
Staat bezorgadres Staat bezorgadres.
Land bezorgadres Land bezorgadres Verenigd Koninkrijk
Postcode bezorgadres Postcode bezorgadres SW1A 0AA
Locatiecode bezorgadres Code waarmee de locatie wordt beschreven van het bezorgadres dat wordt gebruikt om het rechtsgebied voor belasting te bepalen 808260000
Land retourzending FC Land retourzending FC Verenigd Koninkrijk
Wordt door Amazon gefactureerd Moet Amazon een factuur maken voor deze transactie? Dit is het geval als de verkoper VAT Calculation Service gebruikt en de optie kiest om Amazon toe te staan de facturen te maken, of als Amazon World Imports koopt bij de verkoper. De verkoper maakt geen facturen voor deze transacties. Amazon genereert een factuur en stelt deze beschikbaar aan de verkoper. WAAR/ONWAAR
Oorspronkelijk btw-factuurnummer

Oorspronkelijk btw-factuurnummer dat is gewijzigd.

Dit is alleen van toepassing op transacties voor factuurwijziging.

INV-GB-1234567890-2020-1
Factuurcorrectiegegevens

Gegevens over aanpassingen waarin wijzigingen in de factuur worden beschreven.

Dit is alleen van toepassing op transacties voor factuurwijziging.

Nieuwe factuur uitgegeven na wijziging van factuuradres en factuurnaam op de oorspronkelijke btw-factuur
Bezorgstatus SDI-factuur

Geeft de validatie- en bezorgstatus van de e-factuur voor SDI weer. Deze heeft 5 statuswaarden:

1 Afgewezen: Status wanneer validatie van e-factuur door SDI is mislukt

2 Geaccepteerd: Status wanneer e-factuur is gevalideerd

3 In behandeling: Status wanneer validatie in behandeling is

4 (Blanco): Status voor andere PDF-facturen

5 Geaccepteerd maar niet afgeleverd: Status wanneer ontvangst van leveringsbevestiging niet mogelijk is

Dit geldt alleen voor Italiaanse e-facturen waarbij een e-factuur is uitgegeven voor transacties tussen in Italië gevestigde bedrijven met een geldig intracommunautair btw-nummer.

Afgewezen
Foutcode SDI-factuur

Foutcode geretourneerd door SDI voor weigering van e-factuur.

Dit is alleen van toepassing op Italiaanse e-facturen.

Fout (00301)
Foutbeschrijving SDI-factuur

Foutbeschrijving gekoppeld aan de foutcode die door SDI is geretourneerd.

Dit is alleen van toepassing op Italiaanse e-facturen.

Fout (00301): 1.2.1.1.2 <IdCodice> non valido : 345678TEST. Suggerimento: Verificare che il campo IdFiscaleIVA/IdCodice del "CedentePrestatore" sia valido.
Datum laatste bijwerking SDI-factuurstatus

Datum van de bezorgingsstatus van de SDI-factuur.

Dit is alleen van toepassing op Italiaanse e-facturen.

29-okt-2020 UTC
URL e-factuur

URL naar de e-factuur die naar SDI wordt verzonden voor validatie en bezorging.

Dit is alleen van toepassing op Italiaanse e-facturen.

https://amazon.com/gp/invoice/download.html?v=urn%3aalx%3aver%3ace5bcdba-192d-41f9-a2dd-00f526bfd1eb&t=EU_Retail_Forward
Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates