Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Grootboekoverzicht voorraad

Het Grootboekoverzicht voorraad is als een bankafschrift voor je voorraad. Het biedt mogelijkheden voor end-to-end voorraadafstemming via weergave van je beginsaldo van de voorraad, ontvangen voorraad, bestellingen van klanten, retourzendingen van klanten, aanpassingen, verwijderingen en het eindsaldo.

Gebruik dit overzicht om je voorraadbewegingen van en naar Amazon fulfillment centers te analyseren, inclusief producten die worden verkocht, geretourneerd, verwijderd, afgevoerd, beschadigd, verloren raken en gevonden worden. In dit overzicht kun je alle historische bewegingen van je voorraad bekijken voor de afgelopen 18 maanden.

Overzichtsweergave

De overzichtsweergave van het Grootboekoverzicht voorraad toont een geschiedenis van voorraadgebeurtenissen (zoals ontvangst, zending en aanpassing) per SKU en beschikbaarheid (zoals verkoopbaar, beschadigd door klant, beschadigd door transportdienst, beschadigd in magazijn, verlopen, beschadigd door distributeur en defect) .

Gedetailleerde weergave

In de gedetailleerde weergave van het Grootboekoverzicht voorraad worden gegevens weergegeven over alle voorraadgebeurtenissen in de Amazon fulfillment centers, inclusief gebeurtenistype, aantal, locatie, land en beschikbaarheid.

Notitie: Het kan drie dagen duren voordat de dagelijkse gegevens worden weergegeven in het overzicht van dagelijkse voorraad. Maandelijkse overzichtsgegevens zijn pas beschikbaar na de vijfde dag van de volgende maand. Als je gegevens over voorraadverplaatsing van de vorige maand wilt bekijken, wacht je met het uitvoeren van dit overzicht tot na de vijfde dag van de volgende maand.

Als je discrepanties opmerkt, kun je proberen het datumbereik van je overzicht te vergroten. Er kan een voorraadgebeurtenis hebben plaatsgevonden in de vorige maand die van invloed kan zijn geweest op de gegevens in het datumbereik van het overzicht. Door het datumbereik van het overzicht te vergroten krijg je een beter inzicht in je voorraadbewegingen.

Tip: De beste manier om je voorraad af te stemmen, is om in elk overzicht het veld FNSKU te gebruiken om het product te specificeren.

Je kunt via het online overzicht je terugbetaling van het overzicht bekijken door op de knop Terugbetalingen bekijken voor de betreffende periode te klikken. Het kan voor terugbetalingen voor verloren en beschadigde eenheden 45 dagen duren voordat ze in je account worden weergegeven. Zie voor meer informatie over terugbetalingen het Terugbetalingsbeleid voor verloren en beschadigde voorraad bij FBA.

Parameters voor overzichtsweergave

Parameter Beschrijving Verplicht?
ASIN Amazon Standard Identification Numbers (ASIN-codes) zijn unieke reeksen van 10 letters of cijfers die items identificeren. ASIN-codes worden toegewezen door Amazon. Je kunt het ASIN vinden op de productpagina.

Niet vereist

Als je een overzicht voor een specifiek product wilt genereren, voer je het ASIN, de verkoper-SKU of de FNSKU in. Als je deze velden leeg laat, wordt voor alle producten een overzicht gegenereerd.

Handelaar-SKU Unieke ID die je toewijst aan producten.

Niet vereist

Als je een overzicht voor een specifiek product wilt genereren, voer je het ASIN, de verkoper-SKU of de FNSKU in. Als je deze velden leeg laat, wordt voor alle producten een overzicht gegenereerd.

SKU in fulfillment-netwerk (FNSKU) Unieke ID die door Amazon wordt toegewezen aan producten die zijn opgeslagen in, en worden geleverd vanuit een Amazon fulfillment center.

Niet vereist

Als je een overzicht voor een specifiek product wilt genereren, voer je het ASIN, de verkoper-SKU of de FNSKU in. Als je deze velden leeg laat, wordt voor alle producten een overzicht gegenereerd.

Samengevoegd overzicht per locatie Selecteer Land voor de overzichtsweergave om de voorraadlocatie per land weer te geven of Fulfillment center om de locatie per fulfillment center weer te geven. Verplicht
Samengevoegd overzicht per periode Selecteer voor de overzichtsweergave de gewenste periode voor het overzicht (maandelijks, wekelijks, dagelijks). Verplicht
Datumbereik De begin- en einddatums van het overzicht. Verplicht

Overzichtsweergave van overzichtsvelden

Naam Beschrijving
Datum De datum waarop het overzicht is aangevraagd
FNKSU Unieke ID die door Amazon wordt toegewezen aan producten die zijn opgeslagen in, en worden geleverd vanuit een Amazon fulfillment center
ASIN Amazon Standard Identification Numbers (ASIN-codes) zijn unieke reeksen van 10 letters of cijfers die items identificeren. ASIN-codes worden toegewezen door Amazon. Je kunt het ASIN vinden op de productpagina.
MSKU Unieke ID die je toewijst aan producten
Titel De titel van je product
Beschikbaarheid De status van het product (zoals verkoopbaar of beschadigd)
Beginsaldo van magazijn Eenheden die beschikbaar zijn voor dit product in Amazon fulfillment centers aan het begin van de periode
Ontvangstbewijzen Eenheden die zijn ontvangen in verzendingen naar Amazon fulfillment centers
Klantverzendingen Voltooide verzendingen van bestellingen van klanten die door Amazon zijn uitgevoerd
Retourzendingen van klanten Eenheden die door klanten zijn geretourneerd naar Amazon fulfillment centers en die vervolgens zijn geretourneerd naar je voorraad
Overdracht in/uit magazijn Samengevoegde eenheden die vanuit en naar Amazon fulfillment centers zijn overgebracht
Gevonden Eenheden die ontbraken, maar zijn gevonden en geretourneerd naar je voorraad
Verwijderd Eenheden die via een verwijderingsopdracht uit je voorraad zijn verwijderd en vervolgens zijn verzonden vanuit Amazon fulfillment centers
Verloren Eenheden die ontbreken in je voorraad in Amazon fulfillment centers en die mogelijk in aanmerking komen voor terugbetaling of die al zijn terugbetaald
Afgevoerd Eenheden die zijn verwijderd uit je voorraad en zijn afgevoerd
Andere gebeurtenissen Eenheden die als beschadigd zijn geïdentificeerd en mogelijk in aanmerking komen voor terugbetaling of die al zijn terugbetaald, evenals alle andere voorraadbeschikkingen die mogelijk niet onder de andere definities vallen
Eindsaldo van magazijn Eenheden die beschikbaar zijn voor dit product in Amazon fulfillment centers aan het eind van de periode
Onbekende gebeurtenissen Eenheden waarvoor het specifieke gebeurtenistype niet bekend is. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door delen van een gebeurtenis die zich in verschillende rapportageperioden voordoen. Door de rapportageperiode te verlengen, kan het aantal onbekende gebeurteniseenheden worden verminderd.
Onderweg tussen magazijnen Eenheden die onderweg zijn tussen Amazon fulfillment centers
Locatie Het land of het fulfillment center waar je voorraad zich bevindt, afhankelijk van je selectie voor de parameter Voorraadlocatie

Parameters voor gedetailleerde weergave

Parameter Beschrijving Verplicht?
ASIN Amazon Standard Identification Numbers (ASIN-codes) zijn unieke reeksen van 10 letters of cijfers die items identificeren. ASIN-codes worden toegewezen door Amazon. Je kunt het ASIN vinden op de productpagina.

Niet vereist

Als je een overzicht voor een specifiek product wilt genereren, voer je het ASIN, de verkoper-SKU of de FNSKU in. Als je deze velden leeg laat, wordt voor alle producten een overzicht gegenereerd.

Handelaar-SKU Unieke ID die je toewijst aan producten.

Niet vereist

Als je een overzicht voor een specifiek product wilt genereren, voer je het ASIN, de verkoper-SKU of de FNSKU in. Als je deze velden leeg laat, wordt voor alle producten een overzicht gegenereerd.

SKU in fulfillment-netwerk (FNSKU) Unieke ID die door Amazon wordt toegewezen aan producten die zijn opgeslagen in, en worden geleverd vanuit een Amazon fulfillment center.

Niet vereist

Als je een overzicht voor een specifiek product wilt genereren, voer je het ASIN, de verkoper-SKU of de FNSKU in. Als je deze velden leeg laat, wordt voor alle producten een overzicht gegenereerd.

Datumbereik De begin- en einddatums van het overzicht. Verplicht

Gedetailleerde weergave van overzichtsvelden

Naam Beschrijving
Datum De datum waarop het overzicht is aangevraagd.
FNKSU Unieke ID die door Amazon wordt toegewezen aan producten die zijn opgeslagen in, en worden geleverd vanuit een Amazon fulfillment center.
ASIN Amazon Standard Identification Numbers (ASIN-codes) zijn unieke reeksen van 10 letters of cijfers die items identificeren. ASIN-codes worden toegewezen door Amazon. Je kunt het ASIN vinden op de productpagina.
MSKU Unieke ID die je toewijst aan producten.
Titel De titel van je product.
Type gebeurtenis Type gebeurtenis dat tot een wijziging in de voorraad heeft geleid (zending, ontvangst, retourzending van leverancier, magazijnoverdracht, aanpassing of retourzending van klant).
Referentie-ID Transactie-ID (zoals een zending-ID of aanpassing-ID).
Aantal Aantal eenheden voor de transactie.
Fulfillment center Fulfillment center waar de voorraad is opgeslagen.
Beschikbaarheid De status van het product (zoals verkoopbaar of beschadigd).
Reden (indien beschikbaar) In het gedownloade overzicht worden codes weergegeven terwijl het online-overzicht beschrijvingen bevat. Zie de tabel Aanpassingstypen en redencodes bovenaan Aanpassing voorraad voor een volledige lijst met codes en beschrijvingen.
Land Land waar de voorraad wordt opgeslagen.
Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates