Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Vereisten voor de verkoop van voedingssupplementen in de EU en het Verenigd Koninkrijk

Belangrijk: Als je producten te koop aanbiedt op Amazon, moet je voldoen aan alle EU-verordeningen, nationale wetten en alle Amazon-beleidsregels. Het is jouw verantwoordelijkheid om aan de voedselveiligheidswetgeving te voldoen. Het volgende materiaal is niet bedoeld als juridisch advies. Amazon raadt je aan je juridisch adviseur te raadplegen als je vragen hebt over de wet- en regelgeving met betrekking tot je product.

Op deze pagina vind je:

 • Wat is een voedingssupplement?
 • Welke informatie moet ik bij Amazon indienen om voedingssupplementen te mogen verkopen?
 • Hoe verstrek ik de vereiste informatie aan Amazon?
 • Welke wettelijke vereisten zijn van toepassing op voedingssupplementen?
 • Wat gebeurt er als ik het document dat van Amazon vereist is om voedingssupplementen te verkopen niet verstrek?
 • Aanvullende vragen

Wat is een voedingssupplement?

Voedingssupplementen zijn voedingsmiddelen. Deze voedingsmiddelen zijn geconcentreerde bronnen van voedingsstoffen met mineralen en vitaminen of andere stoffen met een nutritioneel of fysiologisch effect die in de vorm van een 'dosis' worden verkocht, zoals pillen, tabletten, capsules en vloeistoffen in afgemeten hoeveelheden. Er kan een breed scala aan voedingsstoffen en andere ingrediënten aanwezig zijn in voedingssupplementen, waaronder, maar niet beperkt tot, vitaminen, mineralen, aminozuren, essentiële vetzuren, vezels en verschillende planten- en kruidenextracten.

Voedingssupplementen zijn bedoeld om voedingstekorten te corrigeren, voldoende binnen te krijgen van bepaalde voedingsstoffen of om specifieke fysiologische functies te ondersteunen. Het zijn geen geneesmiddelen en mogen daarom geen farmacologische, immunologische of metabolische werking hebben. Het gebruik ervan is daarom niet bedoeld om ziektes te behandelen of te voorkomen of om de fysiologische functies te wijzigen. Voedingssupplementen moeten aan andere of aanvullende vereisten dan voedingsmiddelen voldoen.

Deze aanvullende vereisten zijn uiteengezet in Richtlijn 2002/46/EG en nationale voorschriften.

Welke informatie moet ik bij Amazon indienen om voedingssupplementen te mogen verkopen?

Je moet de volgende documentatie indienen aan de hand van het land waarin je je voedingssupplementen wilt verkopen.

Type document Vereiste documentatie

VEREISTE

Certificering van het Global Food Safety Initiative (GFSI) of het Hazard Analysis Critical Control Point (HACP) voor de merkeigenaar of fabrikant

Huidig GFSI-certificaat/-certificaten of huidige HACCP-certificaat/-certificaten van een geaccrediteerde externe certificeringsinstantie voor de fabrikant voor het ASIN.

Notitie: Je verklaart dat alle materialen die je indient waar, authentiek en accuraat zijn. Amazon kan je verkoopprivileges verwijderen als je niet aan deze veiligheidseisen voldoet.

Hoe verstrek ik de vereiste informatie aan Amazon?

Als we contact met je opnemen over conformiteitsdocumenten, voer je de volgende stappen uit om de gevraagde informatie in te dienen:

 1. Selecteer in Seller Central het tabblad Prestaties en kies Accountstatus.
 2. Klik onder Je naleving beheren op Aanvragen voor productconformiteit.
 3. Als je nalevingsdocumenten wilt toevoegen of in beroep wilt indienen voor het product, klik je op Naleving toevoegen/in beroep gaan tegen naleving.
 4. Verstrek de vereiste nalevingsdocumenten en -informatie in de sectie Documenten verstrekken of verstrek beroepsinformatie in de sectie Beroep .
 5. Klik op Indienen om je inzending ter beoordeling in te dienen.

Welke wettelijke vereisten zijn van toepassing op voedingssupplementen?

Het is jouw verantwoordelijkheid om aan de voedselveiligheidswetgeving te voldoen. Het volgende materiaal is niet bedoeld als juridisch advies. Amazon raadt je aan je juridisch adviseur te raadplegen als je vragen hebt over de wet- en regelgeving met betrekking tot je product.

Voor voedingssupplementen moet je ook voldoen aan de volgende wettelijke vereisten:

 • Kennisgeving aan de lokale autoriteiten vóór het in de handel brengen

  Voordat je voedingssupplementen kunt verkopen, moet je er zeker van zijn dat je ASIN-codes voldoen aan de wettelijke vereisten voor de kennisgevingen vóór het in de handel brengen die momenteel van kracht zijn in Frankrijk, Italië, Spanje, Polen, Duitsland en Turkije. Als je niet de fabrikant, merkeigenaar of importeur in de EU bent voor de ASIN-codes, kun je controleren of de ASIN-codes bij de lokale overheid zijn geregistreerd door de online databases te raadplegen.

  Als de ASIN-codes niet in de database staan, moet je contact opnemen met het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de kennisgeving vóór het in de handel brengen om de vereiste documentatie te verkrijgen. Alleen de fabrikant/merkeigenaar of de importeur in de EU mag deze ASIN-codes registreren bij de lokale overheden. Hier zijn de bronnen die door de autoriteiten in deze landen worden vrijgegeven:

 • Etiketteringsvereisten

  De volgende informatie moet op de etikettering (en productpagina) van elk voedingssupplement worden vermeld, naast de informatie die krachtens de Verordening 1169/2011 inzake de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (FIC) is vereist:

  • De benaming: 'voedingssupplement'
  • De naam/namen van de voedingsstoffen die kenmerkend zijn voor het product en een nutritioneel of fysiologisch effect of beiden hebben
  • De aanbevolen hoeveelheid voor dagelijkse consumptie
  • Een waarschuwing om de aanbevolen dagelijkse dosis niet te overschrijden
  • Een verklaring dat voedingssupplementen niet mogen worden gebruikt als vervanging voor een gevarieerd dieet
  • Een verklaring dat het product buiten het bereik van jonge kinderen moet worden bewaard
  • De hoeveelheid ingrediënten met een nutritioneel of fysiologisch effect in de numerieke vorm van het product en per aanbevolen dagelijkse portie van het product
  • De hoeveelheid vitaminen en mineralen als percentage van de referentie-inname die in de FIC wordt vermeld

  Deze vereisten zijn van toepassing op het verstrekken van informatie bij het verkooppunt op de productpagina en op het punt van levering op het productetiket. Als deze verplichte vereisten niet zijn opgenomen in de afbeelding of productpagina, wordt je product uit de verkoop gehaald totdat er aan alle vereisten wordt voldaan.

 • Samenstellingsvereisten
  Notitie: Het is jouw verantwoordelijkheid om alle ingrediënten in je product te vermelden en ervoor te zorgen dat de lijst met ingrediënten nauwkeurig en volledig is.

  Nieuwe levensmiddelen en verboden ingrediënten

  Producten die te koop zijn op Amazon mogen geen niet-toegestane ingrediënten, zoals niet-toegestane vitaminen of mineralen, additieven of smaakstoffen, en nieuwe levensmiddelen of verboden ingrediënten bevatten. Nieuwe voedingsmiddelen zijn voedingsmiddelen die vóór 15 mei 1997 in de EU niet in significante mate door de mens werden geconsumeerd. Een 'nieuw voedingsmiddel' kan een nieuw ontwikkelde, innovatieve voeding zijn, voedsel dat is geproduceerd met behulp van nieuwe technologieën en productieprocessen, evenals voedsel dat traditioneel buiten de EU wordt of werd gegeten. Voordat een nieuw voedingsmiddel in de EU op de markt kan worden gebracht, moet er een veiligheidsbeoordeling worden uitgevoerd en een vergunning worden verleend. De fabrikant moet ervoor zorgen dat voedingssupplementen geen ingrediënten bevatten die worden beschouwd als ongeautoriseerde nieuwe voedingsmiddelen of andere verboden ingrediënten volgens de Europese of toepasselijke lokale wetgeving.

  Veilige maximumwaarden

  Om ervoor te zorgen dat voedingssupplementen veilig zijn voor consumptie, moet de fabrikant rekening houden met de veilige maximumgehaltes die zijn vastgesteld op basis van een wetenschappelijke risicobeoordeling en met gegevens over de inname van vitaminen en mineralen uit andere voedingsmiddelen, waarbij er ook rekening moet worden gehouden met wat als een adequate vitamine- en mineraalinname voor een gemiddeld persoon wordt beschouwd. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA, European Food Safety Agency) heeft wetenschappelijke adviezen gepubliceerd over veilige maximumgehaltes voor verschillende vitaminen, mineralen en andere stoffen. Sommige lidstaten hebben wettelijke maximumwaarden voor vitaminen en mineralen, terwijl andere alleen richtlijnen bieden; zoals het Verenigd Koninkrijk, dat richtlijnen voor maximumgehaltes voor vitaminen en mineralen heeft op basis van adviezen van de Expert Group on Minerals and Vitamins.

Wat gebeurt er als ik het document dat van Amazon vereist is om voedingssupplementen te verkopen niet verstrek?

Als je niet alle documenten verstrekt die door Amazon zijn vereist, wordt je voedingssupplement niet goedgekeurd voor verkoop in Amazon stores.

Aanvullende vragen

Waarom mag ik geen voedingssupplementen op Amazon verkopen terwijl ik hier eerder goedkeuring voor heb verkregen?

Als onderdeel van onze voortdurende inspanningen om de best mogelijke klantervaring te bieden, implementeert Amazon vanaf 4 augustus 2021 aanvullende vereisten voor voedingssupplementen.

Wat als een ASIN is onderdrukt, maar het niet als voedingssupplement kan worden geclassificeerd?

Je kunt in Seller Central in beroep gaan door in de documentatieaanvraag in je Dashboard voor accountstatus 'de gevraagde documentatie is niet op mij van toepassing' te selecteren.

Hoe weet ik of mijn ASIN-codes zijn goedgekeurd?

Je ontvangt een e-mailmelding van Amazon waarin wordt bevestigd dat het ASIN is goedgekeurd en je Dashboard voor accountstatus wordt bijgewerkt.

Wat is een GFSI-certificaat?

Het Global Food Safety Initiative (GFSI) is een door de sector aangestuurde, wereldwijd geaccepteerde set voedselveiligheidsnormen voor leveranciers. Voedselfabrikanten die zijn gecertificeerd volgens de GFSI-auditregelingen zijn 'GFSI-gecertificeerd' en voldoen doorgaans aan de eisen van de meeste verkopers.

Wat is een HACCP-certificaat?

HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Point. Het is een internationale norm waarin de vereisten voor een effectieve controle van voedselveiligheid zijn vastgelegd. Voedselfabrikanten die door een externe partij zijn gecertificeerd volgens HACCP-vereisten voldoen aan de voedselveiligheidsnorm van Amazon.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates