Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Binnenkomende kaart

De Binnenkomende kaart op SKU Central bevat gegevens over de zendingen waar je mee bezig bent en de zendingen die je naar Amazon hebt gestuurd voor je specifieke SKU. Je kunt SKU Central openen door naar Voorraad beheren te gaan en op de SKU te klikken.

Belangrijke definities:

Veldnaam Definitie
Binnenkomend aantal bezig Het aantal eenheden dat je hebt voor een SKU in een zending waarvan je Amazon op de hoogte hebt gesteld
Binnenkomend aantal verzonden Het aantal eenheden dat je hebt voor een SKU in een zending waarvan je Amazon op de hoogte hebt gesteld en waarvoor je een trackingnummer hebt opgegeven
Binnenkomend aantal ontvangen Het aantal eenheden dat je hebt voor een SKU die nog niet zijn ontvangen in een fulfillment center voor verwerking, maar die deel uitmaken van een zending waarin sommige eenheden zijn ontvangen en verwerkt
Binnenkomend aantal problemen Het aantal eenheden dat in een fulfillment center is ontvangen, maar niet kan worden verwerkt, bijvoorbeeld als ze beschadigd zijn of verkeerd zijn geëtiketteerd
Binnenkomend totaal aantal Het totale aantal eenheden dat je hebt voor een SKU in een zending naar Amazon. Dit is de som van de aantallen van binnenkomend bezig, binnenkomend verzonden, binnenkomend ontvangen en binnenkomend problemen.
Zending-ID Het ID-nummer van de zending
Naam van zending De naam van de zending
Bestemming Het fulfillment center waar de items worden ontvangen*
Laatst bijgewerkt De datum van de laatste wijziging van een willekeurig aantal
Aangemaakt De datum waarop je de zending hebt aangemaakt
Aantal zendingen Het aantal eenheden dat je hebt voor een SKU in een individuele zending naar een fulfillment center
Aantal ontvangen Het aantal eenheden dat je hebt voor een SKU in een individuele zending die in een fulfillment center is ontvangen
Zendingsstatus De status van je zending, van aanmaken tot afsluiten. Bijvoorbeeld; verzonden, ontvangen of gesloten. Ga voor meer informatie naar Je zendingen traceren: Wachtrij voor verzending en Overzicht van verzending.

*Je kunt een verplichting hebben tot zelfrapportage en betaling van verkoop en gebruik, onroerend goed, inkomen en andere belastingen of vergoedingen die worden opgelegd door de staten en plaatsen waar uw voorraad zich bevindt.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates