Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Voedingssupplementen

Voedingssupplementen zijn voedingsmiddelen die bedoeld zijn als aanvulling op een normaal dieet. Supplementen hebben ingrediënten die een nutritioneel of fysiologisch effect hebben, wat betekent dat ze een fysiek effect in het menselijk lichaam creëren. Voorbeelden van voedingssupplementen zijn vitaminen, mineralen, spoorelementen, aminozuren, vezels, planten of kruidenextracten.

EU-vereisten: Om ervoor te zorgen dat deze producten veilig zijn voor gebruik, worden er veel verschillende eisen gesteld aan de samenstelling en de presentatie ervan. Deze aanvullende vereisten zijn vastgelegd in verschillende EU-wetten, waarvan de belangrijkste EU-richtlijn 2002/46/EG is. Deze richtlijn is in elke lidstaat geïmplementeerd in de nationale wetgeving, waardoor er voor elk rechtsgebied kleine verschillen in aanpak kunnen zijn. Een voorbeeld hiervan is wat een voedingssupplement is en welke ingrediënten een voedingssupplement mag bevatten.

Voedingssupplementen worden verkocht in de vorm van tabletten, capsules, omhulde tabletten, poeders en vloeistoffen die bedoeld zijn om in kleine, afgemeten hoeveelheden te worden ingenomen. In tegenstelling tot gewone voedingsmiddelen vereisen voedingssupplementen een aanbevolen dosering, samen met andere verplichte informatie en waarschuwingen voor consumenten, bijvoorbeeld dat ze buiten het bereik van kleine kinderen moeten worden bewaard.

Vereisten voor het Verenigd Koninkrijk: Om ervoor te zorgen dat deze producten veilig zijn voor gebruik, worden er veel verschillende eisen gesteld aan de samenstelling en de presentatie ervan. Deze aanvullende vereisten zijn vastgelegd in verschillende wetten van het Verenigd Koninkrijk, waarvan de belangrijkste de regelgeving inzake voedingssupplementen (Engeland) 2003 is.

Voedingssupplementen worden verkocht in de vorm van tabletten, capsules, omhulde tabletten, poeders en vloeistoffen die bedoeld zijn om in kleine, afgemeten hoeveelheden te worden ingenomen. In tegenstelling tot gewone voedingsmiddelen vereisen voedingssupplementen een aanbevolen dosering, samen met andere verplichte informatie en waarschuwingen voor consumenten, bijvoorbeeld dat ze buiten het bereik van kleine kinderen moeten worden bewaard.

Hieronder vind je een overzicht van wat nodig is voor de verkoop en etikettering van voedingssupplementen.

I. EU-vereisten

Beperkingen voor voedingssupplementen

Voedingssupplementen zijn een producttype met beperkingen op Amazon. Je moet goedkeuring krijgen om voedingssupplementen te mogen verkopen. Je kunt hier een aanvraag indienen ter goedkeuring.

Bovendien is er op sommige marketplaces een nationale kennisgeving vooraf vereist, voordat een voedingssupplement voor dat rechtsgebied kan worden vermeld en verkocht op Amazon.

Vereisten voor het vermelden van voedingssupplementen

 • De producten die je verkoopt moeten nieuw zijn.
 • Alle producten moeten bestemd zijn voor verkoop in de EU en voldoen aan alle wet- en regelgeving van de EU (of van het lokale land).
 • Elk product moet een geldige streepjescode (product-ID) hebben die is geregistreerd en aan het product is gekoppeld.
 • Je moet de producten onder het juiste 'producttype' in de sjabloon voor het voorraadbestand voor Gezondheid en persoonlijke verzorging vermelden, zodat je productvermeldingen correct worden gecategoriseerd en de juiste, relevante informatie aan klanten wordt weergegeven.

In de onderstaande lijst wordt verduidelijkt welke producttypen moeten worden geüpload onder voedingssupplementen, maar deze is niet uitputtend. Als je je product niet in deze lijst kunt vinden of als je niet zeker weet onder welk producttype je je product moet vermelden, neem je contact op met de Ondersteuning voor verkooppartners .

 • Voedingssupplementen
 • Voedingsrepen en -drankjes
 • Vitaminesupplementen
 • Sportvoeding en -supplementen
 • Hulpmiddelen voor afslanken en gewichtsverlies (afhankelijk van de relevante wettelijke voorschriften)

Je kunt ook onze Hulp-pagina over producttypen voor apparaten voor persoonlijke verzorging raadplegen, en onze lijst met toegestane en verboden productvermeldingen voor medicijnen en toebehoren en voedingssupplementen bekijken.

Etiketteringsvereisten

De volgende informatie moet op de etikettering van een voedingssupplement worden vermeld, naast de informatie die krachtens Verordening (EU) nr. 1169/2011 inzake de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten is vereist:

 • De aanduiding 'voedingssupplement'
 • De naam/namen van de voedingsstoffen die kenmerkend zijn voor het product en een nutritioneel en/of fysiologisch effect hebben
 • De aanbevolen hoeveelheid voor dagelijkse consumptie
 • Een waarschuwing om de aanbevolen dagelijkse dosis niet te overschrijden
 • Een verklaring dat voedingssupplementen niet mogen worden gebruikt als vervanging voor een gevarieerd dieet
 • Een verklaring dat het product buiten het bereik van jonge kinderen moet worden bewaard
 • Het aantal ingrediënten met een nutritioneel of fysiologisch effect die in het product aanwezig zijn. Deze moeten in numerieke vorm en per dosis van het product worden aangegeven zoals aanbevolen voor dagelijkse consumptie.
 • De hoeveelheid vitaminen en mineralen moet ook worden uitgedrukt als percentage van de referentie-inname die in de voedselinformatie voor de consument wordt vermeld.

Claims

Alleen voedings- en gezondheidsclaims die zijn goedgekeurd op grond van EU-Verordening (EG) nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (de 'verordening') mogen op het etiket worden vermeld.

Het doel van de verordening is de consumenten te beschermen tegen misleidende en valse claims over producten en de regels in de hele EU te harmoniseren om de handel te vergemakkelijken.

Voedingsclaims

Een voedingsclaim is elke claim die stelt, suggereert of impliceert dat een levensmiddel bijzondere gunstige voedingseigenschappen heeft door de afwezigheid of aanwezigheid in meer of mindere mate van energieniveaus of van een bepaalde nutriënt of andere stof. Voedingsclaims geven feitelijke informatie over de nutritionele samenstelling van het levensmiddel, bijvoorbeeld 'bron van calcium', 'vetarm', 'vezelrijk' of 'minder zout'.

Alleen voedingsclaims die in de bijlage van de verordening zijn opgenomen, mogen op levensmiddelen worden aangebracht en alleen als het product voldoet aan de specifieke gebruiksvoorwaarden voor die claim. 'Vetarm' mag bijvoorbeeld alleen worden vermeld op producten die niet meer dan 3 g vet per 100 g bevatten voor vaste stoffen.

Gezondheidsclaims

Een gezondheidsclaim is elke claim die stelt, suggereert of impliceert dat er een verband bestaat tussen een levensmiddelencategorie, een levensmiddel of een van de ingrediënten ervan, en gezondheid. Alleen gezondheidsclaims die door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en de Europese Commissie zijn goedgekeurd, zijn toegestaan. Het EU-register bevat een lijst van specifieke gezondheidsclaims en het resultaat van de beoordeling, ongeacht of deze al dan niet zijn toegestaan, alsmede de gebruiks- en verkoopvoorwaarden. Een voorbeeld van een specifieke gezondheidsclaim is 'calcium helpt normale botten te behouden'. Meer algemene, niet-specifieke claims, zoals 'goed voor je' of 'gezond', kunnen worden toegestaan als ze vergezeld gaan van een relevante specifieke geautoriseerde gezondheidsclaim in het EU-register, op voorwaarde dat ze voldoen aan de specifieke gebruiksvoorwaarden.

Gezondheidsclaims mogen niet:

 • Impliceren dat de gezondheid kan worden beïnvloed door het voedsel niet te consumeren;
 • Verwijzen naar het percentage of de hoeveelheid gewichtsverlies;
 • Verwijzen naar aanbevelingen van individuele artsen of zorgverleners;

In het algemeen mogen claims niet onjuist, dubbelzinnig of misleidend zijn, noch mogen ze overmatige consumptie van een levensmiddel aanmoedigen of vergoelijken, of impliceren dat een evenwichtige voeding niet de nodige voedingsstoffen kan leveren. Claims mogen geen aanleiding geven tot twijfel over de veiligheid en/of de toereikendheid van de voedingswaarde van andere voedingsmiddelen. Ze mogen niet verwijzen naar veranderingen in lichamelijke functies die bij de consument angst kunnen opwekken of van een dergelijke angst gebruik kunnen maken.

Voedings- en gezondheidsclaims zijn alleen toegestaan als van de gemiddelde consument kan worden verwacht dat deze de gunstige effecten uit de claim begrijpt. Als er algemene welzijnsclaims worden gebruikt (zoals 'superfoods', 'antioxidanten', 'goed voor je'), dan moeten deze vergezeld gaan van een specifieke gezondheidsclaim, dat wil zeggen dat ze moeten verklaren waarom het wordt beschouwd als een 'superfood'. Zo kan makreel als onderdeel van een gezonde evenwichtige voeding worden beschouwd als een superfood, omdat het een bron van omega 3-vetzuren is (bevat x mg eicosapentaeenzuur en docosahexaeenzuur per 100 g en per 100 kcal). Omega 3 draagt bij aan een normale hartfunctie.

Medicinale claims

Voedingssupplementen mogen niet beweren dat ze de eigenschap hebben om ziekten bij de mens te voorkomen, te behandelen of te genezen, noch mogen ze naar dergelijke eigenschappen verwijzen. Dergelijke medicinale claims zijn nooit toegestaan voor voedingssupplementen. Alleen voor producten waarvoor een licentie als geneesmiddel is verleend, mogen dergelijke claims worden geuit.

Nieuwe levensmiddelen en verboden ingrediënten

De bijlagen bij richtlijn 2002/46/EG bevatten een lijst met vitaminen en mineralen en hun chemische vormen die bij de vervaardiging van voedingssupplementen mogen worden gebruikt. Om extra vitaminen en mineralen in aanmerking te laten komen om in deze lijst te worden opgenomen, moet de Commissie deze goedkeuren na een veiligheidsbeoordeling door de EFSA.

'Nieuwe levensmiddelen' zijn levensmiddelen die vóór 15 mei 1997 in de EU niet in significante mate door de mens werden geconsumeerd. Een nieuw levensmiddel kan een nieuw ontwikkelde, innovatieve voeding zijn, voedsel dat is geproduceerd met behulp van nieuwe technologieën en productieprocessen, evenals voedsel dat traditioneel buiten de EU wordt of werd gegeten. Voorbeelden van nieuwe levensmiddelen zijn nieuwe bronnen van vitamine K (menaquinon) of extracten uit bestaand voedsel (Antarctische krillolie rijk aan fosfolipiden uit Euphausia superba), landbouwproducten uit derde landen (bijv. chiazaad, nonisap), of voedsel dat is vervaardigd met behulp van nieuwe productieprocessen (met UV behandelde levensmiddelen zoals melk, brood, paddenstoelen en gist).

Voordat een nieuw levensmiddel in de EU op de markt kan worden gebracht, moet er een veiligheidsbeoordeling worden uitgevoerd en een vergunning worden verleend.

Naast nieuwe levensmiddelen zijn bepaalde andere ingrediënten ook niet toegestaan in voedingssupplementen. De volgende stoffen zijn bijvoorbeeld niet toegestaan als ingrediënten bij de vervaardiging van voedingssupplementen:

 • Bepaalde verboden en beperkte kruideningrediënten, met name die voor medicinaal gebruik, zoals het ephedra-kruid en kava kava;
 • Medicinale ingrediënten, met inbegrip van ingrediënten die als traditionele kruidengeneesmiddelen zijn toegelaten, en
 • Medicinale niveaus van anderszins toegestane ingrediënten;

Producten die te koop zijn op Amazon mogen geen niet-toegestane ingrediënten (bijvoorbeeld niet-toegestane vitaminen of mineralen, additieven of smaakstoffen), nieuwe levensmiddelen of verboden ingrediënten bevatten.

Veilige maximumwaarden

Om ervoor te zorgen dat voedingssupplementen veilig zijn voor consumptie, moet de fabrikant rekening houden met de veilige maximumgehaltes die zijn vastgesteld op basis van een wetenschappelijke risicobeoordeling en met gegevens over de inname van vitaminen en mineralen uit andere voedingsmiddelen, waarbij er ook rekening moet worden gehouden met wat als een adequate vitamine- en mineraalinname voor een gemiddeld persoon wordt beschouwd. De EFSA heeft wetenschappelijke adviezen gepubliceerd over veilige maximumgehaltes voor verschillende vitaminen, mineralen en andere stoffen. Sommige lidstaten hebben wettelijke maximumwaarden voor vitaminen en mineralen, terwijl andere slechts richtlijnen bieden. Zo biedt het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld richtlijnen voor maximumgehaltes voor vitaminen en mineralen door de EVM (Expert Group on Vitamins and Minerals).

II. Vereisten voor het Verenigd Koninkrijk

Beperkingen voor voedingssupplementen

Voedingssupplementen zijn een producttype met beperkingen op Amazon. Je moet goedkeuring krijgen om voedingssupplementen te mogen verkopen. Je kunt hier een aanvraag indienen ter goedkeuring.

Vereisten voor het vermelden van voedingssupplementen

 • De producten die je verkoopt moeten nieuw zijn.
 • Alle producten moeten bestemd zijn voor verkoop in het VK en voldoen aan alle wet- en regelgeving van het VK.
 • Elk product moet een geldige streepjescode (product-ID) hebben die is geregistreerd en aan het product is gekoppeld.
 • Je moet de producten onder het juiste 'producttype' in de sjabloon voor het voorraadbestand voor Gezondheid en persoonlijke verzorging vermelden, zodat je productvermeldingen correct worden gecategoriseerd en de juiste, relevante informatie aan klanten wordt weergegeven.

In de onderstaande lijst wordt verduidelijkt welke producttypen moeten worden geüpload onder voedingssupplementen, maar deze is niet uitputtend. Als je je product niet in deze lijst kunt vinden of als je niet zeker weet onder welk producttype je je product moet vermelden, neem je contact op met het Ondersteuningsteam voor verkooppartners.

 • Voedingssupplementen
 • Voedingsrepen en -drankjes
 • Vitaminesupplementen
 • Sportvoeding en -supplementen
 • Hulpmiddelen voor afslanken en gewichtsverlies (afhankelijk van de relevante wettelijke voorschriften)

Je kunt ook onze Hulp-pagina over producttypen voor apparaten voor persoonlijke verzorging raadplegen, en onze lijst met toegestane en verboden productvermeldingen voor medicijnen en toebehoren en voedingssupplementen bekijken.

Etiketteringsvereisten

De volgende informatie moet op de etikettering van een voedingssupplement worden vermeld, naast de informatie die krachtens de VK-verordening inzake de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten is vereist:

 • De aanduiding 'voedingssupplement'.
 • De naam/namen van de voedingsstoffen die kenmerkend zijn voor het product en een nutritioneel en/of fysiologisch effect hebben.
 • De aanbevolen hoeveelheid voor dagelijkse consumptie.
 • Een waarschuwing om de aanbevolen dagelijkse dosis niet te overschrijden.
 • Een verklaring dat voedingssupplementen niet mogen worden gebruikt als vervanging voor een gevarieerd dieet.
 • Een verklaring dat het product buiten het bereik van jonge kinderen moet worden bewaard.
 • Het aantal ingrediënten met een nutritioneel of fysiologisch effect die in het product aanwezig zijn. Deze moeten in numerieke vorm en per dosis van het product worden aangegeven zoals aanbevolen voor dagelijkse consumptie.
 • De hoeveelheid vitaminen en mineralen moet ook worden uitgedrukt als percentage van de referentie-inname die in de voedselinformatie voor de consument wordt vermeld.
Claims

Claims op voedingsproducten mogen niet onjuist, dubbelzinnig of misleidend zijn en moeten aan de relevante vereisten voldoen.

In het algemeen mogen claims voor levensmiddelen niet onjuist, dubbelzinnig of misleidend zijn over:

 • Kwaliteit of grootte;
 • Prijs;
 • Ingrediënten;
 • Datum, plaats en methode van vervaardiging;
 • Efficiëntie (wat je zegt dat het levensmiddel kan doen);
 • De mensen of organisaties die het aanbevelen.

Het is ook verboden om te beweren dat een levensmiddel of een ingrediënt ervan een ziekte of ongunstige aandoening kan behandelen, voorkomen of genezen. Bovendien mogen op het etiket en de productpagina alleen voedings- en gezondheidsclaims worden gebruikt die zijn goedgekeurd op grond van EU-verordening (EG) nr. 1924/2006 inzake voeding en gezondheid (zoals behouden en gewijzigd door de VK-wetgeving via Verordening 2019/651 inzake voeding (Amendement enz.) (EU-Exit)).

Voedingsclaims

Een voedingsclaim is elke claim die beweert, suggereert of impliceert dat een levensmiddel bijzondere gunstige voedingseigenschappen heeft door de afwezigheid of aanwezigheid in meer of mindere mate van energieniveaus of van een bepaalde nutriënt of andere stof. Voedingsclaims geven informatie over de voedingssamenstelling van het levensmiddel. Bijvoorbeeld 'bron van calcium', 'vetarm',' vezelrijk' en 'minder zout'.

Alleen voedingsclaims die zijn opgenomen in de bijlage bij EU-verordening (EG) nr. 1924/2006 (zoals behouden en gewijzigd door VK-wetgeving) mogen over levensmiddelen worden gedaan en alleen als het product voldoet aan de specifieke gebruiksvoorwaarden voor die claim. 'Vetarm' mag bijvoorbeeld alleen worden vermeld op producten die niet meer dan 3 g vet per 100 g bevatten voor vaste stoffen. Klik hier voor meer informatie.

Gezondheidsclaims

Een gezondheidsclaim is elke claim die beweert, suggereert of impliceert dat er een verband bestaat tussen een levensmiddelencategorie, een levensmiddel of een van de ingrediënten ervan, en gezondheid. Je mag alleen gezondheidsclaims gebruiken die door de hieronder vermelde relevante autoriteit zijn toegestaan:

 • Engeland: staatssecretaris voor Volksgezondheid en Sociale Zorg;
 • Schotland: Schotse ministers;
 • Wales: Welshe Ministers;
 • Noord-Ierland: het ministerie van Volksgezondheid.

Tot 31 december 2020 bevat het EU-register een lijst van specifieke gezondheidsclaims en het resultaat van de beoordeling, ongeacht of deze al dan niet zijn toegestaan, alsmede de gebruiksvoorwaarden.

Na 31 december 2020 houden de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk een register bij met een lijst van specifieke gezondheidsclaims en het resultaat van hun beoordeling (al dan niet toegestaan) en de gebruiksvoorwaarden ervan.

Gezondheidsclaims mogen niet:

 • Onwaar, dubbelzinnig of misleidend zijn;
 • Impliceren dat het niet consumeren van het levensmiddel van invloed kan zijn op de gezondheid;
 • Verwijzen naar het percentage of de hoeveelheid gewichtsverlies;
 • Verwijzen naar aanbevelingen van individuele artsen of zorgverleners;
 • Overmatige consumptie van een levensmiddel aanmoedigen of vergoelijken;
 • Impliceren dat een evenwichtige voeding niet de nodige voedingsstoffen kan leveren;
 • Twijfel veroorzaken over de veiligheid en/of de toereikendheid van de voedingswaarde van andere voedingsmiddelen;
 • Verwijzen naar veranderingen in lichamelijke functies die bij de consument angst kunnen opwekken of van dergelijke angst gebruik kunnen maken.

Voedings- en gezondheidsclaims zijn alleen toegestaan als van de gemiddelde consument kan worden verwacht dat deze de gunstige effecten uit de claim begrijpt. Als er algemene welzijnsclaims worden gebruikt (zoals 'superfoods' of 'goed voor je'), dan moeten deze vergezeld gaan van een specifieke gezondheidsclaim, dat wil zeggen dat ze moeten verklaren waarom het wordt beschouwd als een 'superfood'. Zo kan makreel, als onderdeel van een gezonde evenwichtige voeding, worden beschouwd als een superfood omdat het een bron van omega-3-vetzuren is. In de claim kan daarom worden vermeld: 'Omega 3-vetzuren EPA en DHA dragen bij aan een normale hartfunctie'. Dit moet vergezeld gaan van een uitleg over waar omega 3 vandaan komt en dat het x mg eicosapentaeenzuur en docosahexaeenzuur per 100 g bevat. Om deze gezondheidsclaim te mogen gebruiken, moet je de klant ook vertellen dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 250 mg EPA en DHA.

Medicinale claims

Voedingssupplementen mogen niet beweren dat ze de eigenschap hebben om ziekten bij de mens te voorkomen, te behandelen of te genezen, noch mogen ze naar dergelijke eigenschappen verwijzen. Dergelijke medicinale claims zijn nooit toegestaan voor voedingssupplementen. Alleen voor producten waarvoor een licentie als geneesmiddel is verleend, mogen dergelijke claims worden geuit.

Nieuwe levensmiddelen en verboden ingrediënten

De bijlagen bij richtlijn 2002/46/EG (zoals opgenomen en gewijzigd in VK-wetgeving) bevatten een lijst met vitaminen en mineralen en hun chemische vormen die bij de vervaardiging van voedingssupplementen mogen worden gebruikt.

Voor de VK-wetgeving zijn 'nieuwe levensmiddelen' levensmiddelen die vóór 15 mei 1997 in de EU niet in significante mate door de mens werden geconsumeerd. Een nieuw levensmiddel kan een nieuw ontwikkelde, innovatieve voeding zijn, voedsel dat is geproduceerd met behulp van nieuwe technologieën en productieprocessen, evenals voedsel dat traditioneel buiten de EU wordt of werd gegeten. Voorbeelden van nieuwe levensmiddelen zijn nieuwe bronnen van vitamine K (menaquinon) of extracten uit bestaand voedsel (Antarctische krillolie rijk aan fosfolipiden uit Euphausia superba), landbouwproducten uit derde landen (bijv. chiazaad, nonisap), of voedsel dat is vervaardigd met behulp van nieuwe productieprocessen (met UV behandelde levensmiddelen zoals melk, brood, paddenstoelen en gist). Voordat een nieuw levensmiddel in de EU op de markt kan worden gebracht, moet er een veiligheidsbeoordeling worden uitgevoerd en een vergunning worden verleend.

Naast nieuwe levensmiddelen zijn bepaalde andere ingrediënten ook niet toegestaan in voedingssupplementen. De volgende stoffen zijn bijvoorbeeld niet toegestaan als ingrediënten bij de vervaardiging van voedingssupplementen:

 • Bepaalde verboden en beperkte kruideningrediënten, met name die voor medicinaal gebruik, zoals het ephedra-kruid en kava kava;
 • Medicinale ingrediënten, met inbegrip van ingrediënten die als traditionele kruidengeneesmiddelen zijn toegelaten;
 • Medicinale niveaus van anderszins toegestane ingrediënten;

Producten die te koop zijn op Amazon mogen geen niet-toegestane ingrediënten (bijvoorbeeld niet-toegestane vitaminen of mineralen, additieven of smaakstoffen), nieuwe levensmiddelen of verboden ingrediënten bevatten.

Veilige maximumwaarden

Om ervoor te zorgen dat voedingssupplementen veilig zijn voor consumptie, moet de fabrikant rekening houden met de veilige maximumgehaltes die zijn vastgesteld op basis van een wetenschappelijke risicobeoordeling en met gegevens over de inname van vitaminen en mineralen uit andere voedingsmiddelen, waarbij er ook rekening moet worden gehouden met wat als een adequate vitamine- en mineraalinname voor een gemiddeld persoon wordt beschouwd.

Het Verenigd Koninkrijk biedt richtlijnen voor maximumgehaltes voor vitaminen en mineralen door de EVM (Expert Group on Vitamins and Minerals).

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates