Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Informatie omtrent de verkoop van biociden - Biocidenverordening (BPR)

Biociden

De Biocidenverordening (BPR) is de Europese verordening inzake het op de EU-markt aanbieden en het gebruik van biociden. Krachtens de BPR-verordening moeten biociden worden goedgekeurd voordat ze op de markt kunnen worden gebracht en moeten de werkzame stoffen in de desbetreffende biocide vooraf worden goedgekeurd, behoudens enkele uitzonderingen.

Het is jouw verantwoordelijkheid om aan de BPR-verordening te voldoen. Dit materiaal is alleen voor informatieve doeleinden. Het is niet bedoeld als juridisch advies. Wij raden je aan je juridisch adviseur te raadplegen als je vragen hebt over de wet- en regelgeving met betrekking tot je product.

Algemene informatie

Biociden zijn producten die worden gebruikt ter bescherming tegen schadelijke organismen (zoals plagen of bacteriën), via een werkzame stof of micro-organisme dat bedoeld is om het schadelijke organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de werking van het schadelijke organisme te voorkomen of een controlerend effect uit te oefenen via andere middelen dan louter fysieke of mechanische actie.

Volgens de BPR-verordening en de Nederlandse wetgeving is voor biociden doorgaans een vergunning vereist voordat ze in Nederland op de markt kunnen worden gebracht, en moeten de werkzame stoffen in de desbetreffende biocide vooraf worden goedgekeurd. Er zijn enkele uitzonderingen op de toelatingsregel. Er zijn bijbehorende etiketteringseisen, waaronder de naam en het adres van de vergunninghouder, de gebruiksdoeleinden waarvoor het is toegelaten, het toelatingsnummer en alle toepasselijke categorieën gebruikers waarvoor het gebruik van de biocide beperkt is. Je dient er ook voor te zorgen dat het etiket is opgesteld in de officiële taal (of talen) van de lidstaat waar je het product te koop of ter levering aanbiedt. Wij raden je ten zeerste aan om advies in te winnen bij de bevoegde Nederlandse overheidsinstanties als je producten biociden zijn (zie 'Aanvullende informatie' hieronder).

Het is jouw verantwoordelijkheid om nauwkeurige en volledige productinformatie over biociden te verstrekken. Als je producten biociden zijn, controleer dan of ze op de juiste wijze voor verkoop zijn geautoriseerd. Je moet de juiste disclaimer in je productvermelding opnemen ('Gebruik biociden op veilige wijze. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie.'), alsmede foto's van je product waarop duidelijk de disclaimer en het registratienummer van de biociden te zien zijn (indien van toepassing). Geef ons bij het instellen van een nieuw item de actuele VIB.

Aanvullende informatie

Wij raden je ten zeerste aan de volgende websites te bezoeken voor meer informatie over biociden en de BPR-verordening.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates