Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Biologische voeding, biologische veevoeding en biologische dierenvoeding

Amazon beperkt de toevoeging van nieuwe verkopers in bepaalde categorieën om een hoog kwaliteitsniveau te garanderen, zodat klanten in alle vertrouwen kunnen kopen bij alle verkopers op Amazon. Om in de categorie Biologische voeding te kunnen verkopen, moet je voldoen aan de onderstaande vereisten. Hoewel onze verkooprichtlijnen voor de hele site nog steeds van toepassing zijn, moet je rekening houden met de aanvullende vereisten voor dit producttype.

Dit materiaal is voor informatieve doeleinden en moet niet worden beschouwd als vervanging van juridisch advies. We raden je aan een juridisch adviseur te raadplegen als je vragen hebt over de wet- en regelgeving met betrekking tot je product. Deze informatie weerspiegelt alleen onze positie op de datum van schrijven en de vereisten in de EU en/of in het Verenigd Koninkrijk kunnen veranderen, met name door de ontwikkelingen rondom de Brexit. Raadpleeg de huidige richtlijnen van het VK met betrekking tot de Brexit over je producten (zie hieronder) voor meer informatie over wijzigingen van invloed kunnen zijn na het einde van de overgangsperiode.

I. EU-vereisten

Vereisten voor verkopers

 • Je moet geaccepteerde documentatie (bijvoorbeeld geldige facturen) en andere informatie waar wij om vragen verstrekken over de producten die je wilt verkopen.
 • Je bedrijf moet fysiek zijn gevestigd in de EU.
 • Je producten moeten vanuit de EU naar Amazon (FBA) of naar de klant (MFN) worden verzonden.
 • Je bedrijf moet op eigen naam zijn gecertificeerd volgens de EU-verordeningen 834/2007 en 889/2008, zoals gewijzigd. Je moet je certificaat indienen op het onderstaande e-mailadres.
 • Je certificeringsgegevens moeten worden opgenomen op je Verkoperspagina ( Instellingen > Gegevens en beleid > Over verkoper ) met behulp van onderstaand sjabloon:

  [Je bedrijfsnaam zoals aangegeven op je certificaat] is door [de naam van de controle-instantie die het certificaat heeft afgegeven,] ([de code van de controle-instantie]) gecertificeerd om biologische voedingsmiddelen te verkopen. Ons certificaat is verkrijgbaar bij onze controle-instantie onder vermelding van de certificaatreferentie [het unieke nummer van je certificaat].

Ontbrekende, onjuiste of onvolledige informatie kan leiden tot opschorting van je productvermeldingen of account. Neem voor meer informatie contact op met een van de controle-instanties die door de bevoegde autoriteit van je regering zijn aangewezen. Contactgegevens, waaronder de codes van de controle-instanties, zijn hier beschikbaar.

Certificaatvrijstellingen

In bepaalde EU-landen, en alleen onder zeer specifieke omstandigheden, kunnen bepaalde bedrijven worden vrijgesteld van certificering. Als dit voor jou geldt, ontvang je een schriftelijke bevestiging van een van de controle-instanties die zijn aangewezen om dergelijke verklaringen af te leggen. De lijst met aangewezen controle-instanties is beschikbaar op de website van OFIS (EU). De verklaring moet duidelijk verwijzen naar de online verkoop van voedingsmiddelen, via Amazon-magazijnen voor FBA-verkopers of via een website van derden voor MFN-verkopers. Amazon kan geen verklaringen accepteren van autoriteiten die niet in de bovenstaande lijst staan.

Voorgestelde sjabloon: [De naam van de controle-instantie] bevestigt dat [je bedrijfsnaam] niet hoeft te worden gecertificeerd onder EC 834/2007 en EC 889/2008 wanneer deze [biologische voedingsmiddelen naar Amazon verzendt] [biologische voedingsmiddelen vermeldt op de Amazon-websites].

Alleen verkopers in Spanje: als je bedrijf in Spanje is geregistreerd en je het productmerk niet produceert of anderszins bezit, heeft Amazon tot nader bericht geen certificeringsbewijs nodig*. Verstrek in plaats daarvan een screenshot van de (AESAN-website) waaruit blijkt dat je geregistreerd bent als voedingsmiddelenbedrijf in Spanje en bevestig schriftelijk dat je de certificaten van de biologische voedingsmiddelen die je op Amazon vermeldt, bezit en verifieert.

*Als je wel in het bezit bent van een geldig biologisch certificaat op je naam, kun je desgewenst je certificaat alsnog verstrekken, als aanvulling op de zakelijke registratie van je levensmiddelenbedrijf.

Certificaatvereisten

 • De bedrijfsnaam op het certificaat moet dezelfde zijn als de naam waarmee je bent geregistreerd op Amazon. Als de naam anders is, moet je een geldige verklaring indienen (het certificaat staat bijvoorbeeld op naam van je merk in plaats van je bedrijf).
 • Het bedrijfsadres op het certificaat moet hetzelfde zijn als het adres waarmee je bent geregistreerd op Amazon. Het adres moet een adres binnen de EU zijn.
 • De omvang van de producten of producttypen die op je certificaat worden vermeld, moet overeenkomen.
 • Het nummer en het adres van de controle-instantie moeten aanwezig zijn.
 • Het certificaat mag niet verlopen zijn.
 • Na de eerste ungating en voordat je certificaat verloopt, moet je je nieuwe certificaat indienen bij Amazon.

Productvereisten

 • De producten die je verkoopt moeten nieuw zijn.
 • Alle producten moeten bestemd zijn voor verkoop in de EU en voldoen aan alle wet- en regelgeving van de EU (of het lokale land).
 • Voor elk product is een geldige streepjescode (product-ID) vereist die is geregistreerd en aan het product is gekoppeld.
  Notitie: Als de fabrikant van je product geen product-ID's (EAN, UPC of JAN) afgeeft, kun je Contact opnemen met de Ondersteuning voor verkooppartners om een vrijstelling aan te vragen. Of als je de merkeigenaar bent, meld je je aan voor het Amazon-merkenregister om GCID's te krijgen die uniek zijn voor je producten.
 • De producten moeten alle toepasselijke biologische keurmerken hebben.
 • Het ASIN-kenmerk 'item_name' moet een van de woorden bevatten die wettelijk zijn voorgeschreven om biologische voedingsmiddelen te beschrijven (bijlage van EG 834/2007), in de taal van de website waarop je productvermelding staat.
 • De volgende ASIN-kenmerken moeten als volgt worden ingesteld:
  • contains_food_or_beverage = true
  • speciality = Organic
 • De certificeringsmerken van het ASIN moeten zichtbaar en leesbaar zijn op de productpagina, hetzij als tekst, hetzij als productafbeelding.
 • De productpagina's moeten exact overeenkomen met de informatie op de verpakking. Elke verwijzing naar de 'biologische' status van het product moet worden weergegeven in de ASIN-tekst en -beschrijvingen.

Goedkeuring aanvragen

Als je aan alle bovenstaande vereisten voldoet, vraag dan goedkeuring aan door je certificaat per e-mail te sturen naar organic-certificate-approvals@amazon.co.uk. Geef in je aanvraag de link op naar je eigen Etalage, je bedrijfsnaam en, indien bekend, je verkoper-ID. Door je aanvraag in te dienen, bevestig je dat je de hierboven genoemde vereisten hebt gelezen en begrepen en dat je je wilt aanmelden voor de verkoop van biologische voedingsmiddelen. We kunnen contact met je opnemen voor aanvullende informatie nadat je je aanvraag hebt ingediend.

II. Vereisten voor het Verenigd Koninkrijk

Voor producten die voor het eerst verkrijgbaar zijn in het Verenigd Koninkrijk op of vóór 31 december 2020, moet je aan de volgende vereisten voldoen.

Vereisten voor verkopers:

 • Je moet geaccepteerde documentatie (bijvoorbeeld geldige facturen) en andere informatie waar wij om vragen verstrekken over de producten die je wilt verkopen.
 • Je bedrijf moet fysiek zijn gevestigd in de EU.
 • Je producten moeten vanuit de EU naar Amazon (FBA) of naar de klant (MFN) worden verzonden.
 • Je bedrijf moet op eigen naam zijn gecertificeerd volgens de EU-verordeningen 834/2007 en 889/2008, zoals gewijzigd. Je moet je certificaat indienen op het onderstaande e-mailadres.
 • Je certificeringsgegevens moeten worden opgenomen op je Verkoperspagina ( Instellingen > Gegevens en beleid > Over verkoper ) met behulp van onderstaand sjabloon:

  [Je bedrijfsnaam zoals aangegeven op je certificaat] is door [de naam van de controle-instantie die het certificaat heeft afgegeven,] ([de code van de controle-instantie]) gecertificeerd om biologische voedingsmiddelen te verkopen. Ons certificaat is verkrijgbaar bij onze controle-instantie onder vermelding van de certificaatreferentie [het unieke nummer van je certificaat].

Ontbrekende, onjuiste of onvolledige informatie kan leiden tot opschorting van je productvermeldingen of account. Neem voor meer informatie contact op met een van de controle-instanties die door de bevoegde autoriteit van je regering zijn aangewezen. Contactgegevens, waaronder de codes van de controle-instanties, zijn hier beschikbaar.

Certificaatvrijstellingen

In bepaalde EU-landen, en alleen onder zeer specifieke omstandigheden, kunnen bepaalde bedrijven worden vrijgesteld van certificering. Als dit voor jou geldt, ontvang je een schriftelijke bevestiging van een van de controle-instanties die zijn aangewezen om dergelijke verklaringen af te leggen. De lijst met aangewezen controle-instanties is beschikbaar op de website van OFIS (EU). De verklaring moet duidelijk verwijzen naar de online verkoop van voedingsmiddelen, via Amazon-magazijnen voor FBA-verkopers of via een website van derden voor MFN-verkopers. Amazon kan geen verklaringen accepteren van autoriteiten die niet in de bovenstaande lijst staan.

Voorgestelde sjabloon: [De naam van de controle-instantie] bevestigt dat [je bedrijfsnaam] niet hoeft te worden gecertificeerd onder EC 834/2007 en EC 889/2008 wanneer deze [biologische voedingsmiddelen naar Amazon verzendt] [biologische voedingsmiddelen vermeldt op de Amazon-websites].

Certificaatvereisten

 • De bedrijfsnaam op het certificaat moet dezelfde zijn als de naam waarmee je bent geregistreerd op Amazon. Als de naam anders is, moet je een geldige verklaring indienen (het certificaat staat bijvoorbeeld op naam van je merk in plaats van je bedrijf).
 • Het bedrijfsadres op het certificaat moet hetzelfde zijn als het adres waarmee je bent geregistreerd op Amazon. Het adres moet een adres binnen de EU zijn.
 • De omvang van de producten of producttypen die op je certificaat worden vermeld, moet overeenkomen.
 • Het nummer en het adres van de controle-instantie moeten aanwezig zijn.
 • Het certificaat mag niet verlopen zijn.
 • Na de eerste ungating en voordat je certificaat verloopt, moet je je nieuwe certificaat indienen bij Amazon.

Productvereisten

 • De producten die je verkoopt moeten nieuw zijn.
 • Alle producten moeten bestemd zijn voor verkoop in de EU en voldoen aan alle wet- en regelgeving van de EU (of het lokale land).
 • Voor elk product is een geldige streepjescode (product-ID) vereist die is geregistreerd en aan het product is gekoppeld.
  Notitie: Als de fabrikant van je product geen product-ID's (EAN, UPC of JAN) afgeeft, kun je Contact opnemen met de Ondersteuning voor verkooppartners om een vrijstelling aan te vragen. Als je de merkeigenaar bent, meld je je aan voor het Amazon-merkenregister om GCID's te krijgen die uniek zijn voor je producten.
 • De producten moeten alle toepasselijke biologische keurmerken hebben.
 • Het ASIN-kenmerk 'item_name' moet een van de woorden bevatten die wettelijk zijn voorgeschreven om biologische voedingsmiddelen te beschrijven (bijlage van EG 834/2007), in de taal van de website waarop je productvermelding staat. De volgende ASIN-kenmerken moeten als volgt worden ingesteld:
  • contains_food_or_beverage = true
  • speciality = Organic
 • De certificeringsmerken van het ASIN moeten zichtbaar en leesbaar zijn op de productpagina, hetzij als tekst, hetzij als productafbeelding.
 • De productpagina's moeten exact overeenkomen met de informatie op de verpakking. Elke verwijzing naar de 'biologische' status van het product moet worden weergegeven in de ASIN-tekst en -beschrijvingen.

Voor producten die voor het eerst beschikbaar zijn in het Verenigd Koninkrijk na 31 december 2020 gelden verschillende regels voor: (1) Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales) ('GB'); en (2) Noord-Ierland

In GB moet het document aan de volgende vereisten voldoen.

Vereisten voor verkopers

 • Je moet geaccepteerde documentatie (bijvoorbeeld geldige facturen) en andere informatie verstrekken waar wij om vragen over de producten die je wilt verkopen.
 • Je bedrijf moet fysiek zijn gevestigd in de EU.
 • Je producten moeten vanuit de EU naar Amazon (FBA) of naar de klant (MFN) worden verzonden.
 • Je bedrijf moet op eigen naam zijn gecertificeerd door een certificeringsinstantie die bevoegd is om goederen van de VK te certificeren. Je moet je certificaat indienen op het onderstaande e-mailadres.
 • Je certificeringsgegevens moeten worden opgenomen op je Verkoperspagina ( Instellingen > Gegevens en beleid > Over verkoper ) met behulp van onderstaand sjabloon:

  [Je bedrijfsnaam zoals aangegeven op je certificaat] is door [de naam van de controle-instantie die het certificaat heeft afgegeven,] ([de code van de controle-instantie]) gecertificeerd om biologische voedingsmiddelen te verkopen. Ons certificaat is verkrijgbaar bij onze controle-instantie onder vermelding van de certificaatreferentie [het unieke nummer van je certificaat].

Ontbrekende, onjuiste of onvolledige informatie kan leiden tot opschorting van je productvermeldingen of account. Neem voor meer informatie contact op met een van de controle-instanties die door de regering van de VK zijn aangewezen. Contactgegevens, waaronder de codes van de controle-instanties, zijn hier beschikbaar.

Certificaatvereisten

 • De bedrijfsnaam op het certificaat moet dezelfde zijn als de naam waarmee je bent geregistreerd op Amazon. Als de naam anders is, moet je een geldige verklaring indienen (het certificaat staat bijvoorbeeld op naam van je merk in plaats van je bedrijf).
 • Het bedrijfsadres op het certificaat moet hetzelfde zijn als het adres waarmee je bent geregistreerd op Amazon. Het adres moet een adres binnen de EU zijn.
 • De omvang van de producten of producttypen die op je certificaat worden vermeld, moet overeenkomen.
 • Het nummer en het adres van de controle-instantie moeten aanwezig zijn.
 • Het certificaat mag niet verlopen zijn.
 • Na de eerste ungating en voordat je certificaat verloopt, moet je je nieuwe certificaat indienen bij Amazon.

Productvereisten

 • De producten die je verkoopt moeten nieuw zijn.
 • Alle producten moeten bestemd zijn voor verkoop in GB en voldoen aan alle wet- en regelgeving van de VK.
 • Als het product in GB wordt geïmporteerd, moet het over een certificaat van inspectie beschikken.
  Notitie: Als de fabrikant van je product geen product-ID's (EAN, UPC of JAN) afgeeft, kun je Contact opnemen met de Ondersteuning voor verkooppartners om een vrijstelling aan te vragen. Als je de merkeigenaar bent, meld je je aan voor het Amazon-merkenregister om GCID's te krijgen die uniek zijn voor je producten.
 • De producten moeten alle toepasselijke biologische keurmerken hebben. Houd er rekening mee dat je het biologische logo van de EU alleen mag gebruiken voor GB-producten als je EU-controle-instantie door de EU is gemachtigd om goederen van het VK te certificeren voor export naar de EU of als het VK en de EU zijn overeengekomen elkaars normen te erkennen.
 • Het ASIN-kenmerk 'item_name' moet een van de woorden bevatten die wettelijk zijn voorgeschreven om biologische voedingsmiddelen te beschrijven (bijlage van EG 834/2007), in de taal van de website waarop je productvermelding staat.
 • De volgende ASIN-kenmerken moeten als volgt worden ingesteld:
  • contains_food_or_beverage = true
  • speciality = Organic
 • De certificeringsmerken van het ASIN moeten zichtbaar en leesbaar zijn op de productpagina, hetzij als tekst, hetzij als productafbeelding.
 • De productpagina's moeten exact overeenkomen met de informatie op de verpakking. Elke verwijzing naar de 'biologische' status van het product moet worden weergegeven in de ASIN-tekst en -beschrijvingen.
Voor elk product is een geldige streepjescode (product-ID) vereist die is geregistreerd en aan het product is gekoppeld.

Goedkeuring aanvragen

Als je aan alle bovenstaande vereisten voldoet, vraag dan goedkeuring aan door je certificaat per e-mail te sturen naar organic-certificate-approvals@amazon.co.uk. Geef in je aanvraag de link op naar je eigen Etalage, je bedrijfsnaam en, indien bekend, je verkoper-ID. Door je aanvraag in te dienen, bevestig je dat je de hierboven genoemde vereisten hebt gelezen en begrepen en dat je je wilt aanmelden voor de verkoop van biologische voedingsmiddelen. We kunnen contact met je opnemen voor aanvullende informatie nadat je je aanvraag hebt ingediend.

Noord-Ierland

Houd er rekening mee dat in Noord-Ierland vanaf 1 januari 2021 andere regels van toepassing zijn als gevolg van het Northern Ireland Protocol. In het bijzonder:

 • Je moet ervoor zorgen dat producten die in Noord-Ierland worden verkocht, voldoen aan de EU-vereisten . Raadpleeg het bovenstaande gedeelte I. EU-vereisten. Volg de goedkeuringsprocedure zoals hierboven beschreven in het gedeelte EU-vereisten voor producten uit Noord-Ierland.
 • Als je je goederen van Noord-Ierland naar GB verplaatst, heb je geen certificaat van inspectie nodig.

BREXIT: Richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk

De regering van het VK heeft richtlijnen uitgebracht voor de verkoop van producten in GB en Noord-Ierland. Deze richtlijnen verschaffen fabrikanten, importeurs en distributeurs informatie over de nalevingsvereisten die gelden vanaf 1 januari 2021, zoals:

 • het aanstellen van een gemachtigde vertegenwoordiger of verantwoordelijk persoon in het Verenigd Koninkrijk;
 • of je wettelijke verantwoordelijkheden veranderen als gevolg van de Brexit;
 • of je informatie over de importeur in GB moet verstrekken en hoe je dat moet doen (inclusief overgangsregelingen die gelden tot eind 2022);
 • hoe je omgaat met bestaande voorraad;
 • welk bewijsmateriaal vereist is om aan te tonen dat producten vóór het einde van de overgangsperiode in het VK of de EU zijn geplaatst; en
 • specifieke regels voor de verkoop van producten in Noord-Ierland.

We raden je aan om deze richtlijnen (zie de koppeling hieronder) te bekijken, samen met eventuele andere specifieke richtlijnen van de regering van het Verenigd Koninkrijk die van toepassing zijn op je product. Wij raden je aan je juridisch adviseur te raadplegen als je vragen hebt over de gevolgen van de wet- en regelgeving op je producten na 1 januari 2021.

De hierboven genoemde Brexit-richtlijnen vind je hier:

GB

Noord-Ierland

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates