Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

AEEA-verplichtingen voor Spanje

In Spanje is de AEEA-richtlijn ingevoerd bij Koninklijk Besluit 110/2015 van 25 februari inzake AEEA (Koninklijk Besluit 110/2015). De Spaanse AEEA-autoriteit is het Ministerie van Milieu (http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/aparatos-electr/).

De volgende aspecten van de AEEA-verplichtingen zijn specifiek voor Spanje.

Verplichtingen van de producent:

Op grond van het Koninklijk Besluit inzake AEEA moeten producenten:

  • Driejaarlijkse 'preventieplannen' voor AEEA opstellen en deze voorleggen aan de Spaanse Coördinatiecommissie voor Afvalstoffen
  • Ingeschreven zijn in het nationaal geïntegreerd industrieel register (Registro Integrado Industrial): http://www.minetur.gob.es/industria/RII/Paginas/Index.aspx
  • De inzameling en het beheer van de aan hen toegewezen AEEA organiseren en financieren (zie hieronder Verplichtingen inzake inzameling, herstel, hergebruik en verwerking)

Registratienummer:

Je moet je Spaanse AEEA-registratienummer(s) opgeven op de pagina In een oogopslag en op alle facturen.

Terugnameverplichting (distributeurs):

De Spaanse wetgeving schrijft voor dat distributeurs AEEA van consumenten moeten terugnemen op een 1:1-basis. Online verkopers moeten regelingen treffen voor de terugname van AEEA, die bijvoorbeeld kan plaatsvinden op het moment van levering van de nieuwe EEA of door een verzendoplossing voor het retourneren van EEA (voor zover de kenmerken ervan dat toelaten).

Er is geen 0:1-terugnameplicht voor online verkopers in Spanje.

Een distributeur moet een ontvangstbewijs afgeven voor AEEA die hij of zij ontvangt en een register bijhouden van de ingezamelde AEEA. Distributeurs hoeven niet op dezelfde manier te worden geregistreerd als producenten, maar ze moeten wel de gegevens van de verzamelde AEEA vermelden op de volgende website: https://www.raee-asimelec.es/queeslaplataformaasp?di=in&xxx=es&

Verplichtingen inzake inzameling, herstel, hergebruik en verwerking (producent):

Een producent moet AEEA verzamelen of de inzameling ervan regelen naar rato van de hoeveelheid EEA die hij of zij op de markt brengt, door:

  • een eigen inzamel- en verwerkingsschema op te zetten; of
  • gebruik te maken van een collectieve regeling voor de gescheiden inzameling van afval, door zich aan te sluiten bij een goedgekeurde milieuorganisatie (zoals ECORAEE; ga hiervoor naar http://www.eco-raee.com/).

We hopen dat deze pagina je een overzicht geeft van de belangrijkste regels die voortvloeien uit de AEEA-richtlijn 2012/19/EU.

Notitie: Dit overzicht is geen juridisch advies en wordt alleen ter informatie verstrekt. Wij staan niet in voor de volledigheid of juistheid ervan. Als je vragen hebt, neem dan contact op met een advocaat of een onafhankelijke consultant.
Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates