Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

AEEA-verplichtingen voor Italië

De volgende aspecten van de AEEA-verplichtingen zijn specifiek voor Italië.

Registratie:

Producenten moeten zich registreren bij:

 • het register van de producenten van elektrische en elektronische apparatuur (Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, Nationaal Register AEEA, https://www.registroaee.it/en) voordat ze beginnen met werken in Italië;
 • de Italiaanse Kamer van Koophandel (http://www.camcom.gov.it/) om EEA-producten op de markt te brengen; en
 • het Nationaal Register van Afvalbeheerders (Albo Nazionale Gestori Ambientali, http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Home.aspx?lng=en) als zij activiteiten uitvoeren op het gebied van inzameling of transport van AEEA.

Verkopers mogen zich alleen registreren bij het Nationaal Register van Afvalbeheerders.

Registratienummer in het Nationaal Register voor AEEA:

Vermeld het Italiaanse registratienummer op alle handelsdocumenten die je afgeeft (verzenddocumenten, handelsfacturen enz.).

Rapportage (producenten):

 • Mededeling aan het nationale register van AEEA, ten tijde van de registratie in het nationale register van AEEA en vervolgens op jaarbasis (gewoonlijk uiterlijk op 30 april van elk jaar), van bepaalde gegevens, waaronder:
  • Categorie en type EEA
  • Hoeveelheid EEA die op de nationale markt is gebracht, in gewicht
  • Hoeveelheid, in gewicht, afzonderlijk ingezameld, gerecycleerd (met inbegrip van bereid voor hergebruik), hersteld en verwijderd binnen de lidstaat of verzonden binnen of buiten de Unie
  • Registratienummer
  • Rapportageperiode
 • Mededeling aan het ministerie van Milieu over het bedrag van de kosten voor de nakoming van de verplichtingen inzake inzameling, verwerking, herstel en verwijdering op jaarbasis

Terugnameverplichtingen voor producenten en verkopers:

 • Producenten: Terugname van instanties en verwijdering

  De producenten zorgen voor de terugname van AEEA van afvalinzamelingscentra en de correcte verwijdering van AEEA op het gehele nationale grondgebied en financieren terugname. Producenten voldoen gewoonlijk aan deze verplichtingen door zich aan te sluiten bij een collectieve regeling.

 • Verkopers: Terugname van klant

  Bij de levering van een EEA aan particuliere huishoudens moeten onlinedistributeurs de kosteloze terugname van een gelijkwaardige AEEA ('1:1 terugname') verstrekken.

  Er is geen 0:1-terugnameplicht voor online verkopers in Italië.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates