Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

AEEA-verplichtingen voor Frankrijk

De volgende aspecten van de AEEA-verplichtingen zijn specifiek voor Frankrijk.

Terugnameverplichting (distributeur):

De Franse wetgeving schrijft voor dat distributeurs AEEA van consumenten moeten terugnemen op een 1:1-basis. Online verkopers moeten regelingen treffen en betalen voor de terugname van AEEA, bijvoorbeeld:

  • tijdens het moment van levering van de nieuwe EEA;
  • via een lokaal inzamelingssysteem dat door de distributeur is opgezet en gefinancierd; of
  • door een verzendoplossing in te voeren voor het retourneren van EEA (voor zover de kenmerken ervan dat toelaten).

Er is geen 0:1-terugnameplicht voor online verkopers in Frankrijk.

Verplichtingen inzake inzameling, herstel, hergebruik en verwerking (producent):

Een producent moet AEEA verzamelen of de inzameling ervan regelen naar rato van de hoeveelheid EEA die hij of zij op de markt brengt, door:

  • het opzetten van een eigen inzamel- en verwerkingsschema en het verstrekken van het certificaat dat is gepubliceerd op de website van het Franse Agentschap voor Milieu en Energie (ADEME) (het certificaat bevat verschillende bijzonderheden over de verplichtingen van de producent met betrekking tot inzameling, verwerking, recycling en hergebruik van AEEA); of
  • gebruik te maken van een collectieve regeling voor de gescheiden inzameling van afval, door zich aan te sluiten bij een goedgekeurde milieuorganisatie. De volgende milieuorganisaties, gegroepeerd in een coördinerend orgaan OCAD3E, zijn goedgekeurd voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2020 bij besluit van 24 december 2014 (gepubliceerd in JORF n°0302 van 31 december 2014): Ecologische (algemeen) Ecosystemen (algemeen) Récylum (speciale lampen) en PVCycle (specifieke fotovoltaïsche panelen)

Rapportageverplichting (producent):

Producenten moeten geregistreerd zijn in het nationale register van EEA-producenten. Het Franse Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Agentschap voor Milieu en Energiebeheer) is verantwoordelijk voor de instelling, het onderhoud en de werking van het register https://www.syderep.ademe.fr/en/commun/deee.

Producenten moeten informatie verstrekken over de hoeveelheid EEA die op de markt is gebracht en over de afvalbeheersmaatregelen voor EEA aan het einde van de levensduur.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates