Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

AEEA-verplichtingen voor het VK

De AEEA-richtlijn wordt in het Verenigd Koninkrijk geïmplementeerd via de Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (zoals gewijzigd) ('WEEE-richtlijn'). De volgende aspecten van de AEEA-verplichtingen zijn specifiek voor het Verenigd Koninkrijk.

Verplichtingen van de producent:

Als je in aanmerking komt als producent, zijn je verplichtingen als volgt:

  • Als je in een kalenderjaar minder dan 5 ton EEA op de Britse markt plaatst, moet je je als kleine producent registreren bij de relevante Britse milieutoezichthouder voor de locatie van je bedrijf (Engeland = Environment Agency, Wales = Natural Resources Wales, Schotland = Scottish Environment Protection Agency, Noord-Ierland = Department of the Environment, buiten het VK = neem contact op met het Milieuagentschap via WEEE@environment-agency.gov.uk om dit te bevestigen).
  • Als je in een kalenderjaar 5 ton of meer EEA op de Britse markt plaatst, moet je lid worden van een producentennalevingsregeling ('PCS' - Producer Compliance Scheme). De PCS komt je verplichting na tot de financiering van de inzameling, verwerking, herstel en verwijdering van huishoudelijke en niet-huishoudelijke AEEA die in het Verenigd Koninkrijk wordt ingezameld (zie verder hieronder). De gegevens van alle goedgekeurde PCS's zijn hier beschikbaar.
  • Geef je producentenregistratienummer door aan alle distributeurs waaraan je levert.

Verplichtingen van de distributeur:

Je kunt aan je terugnameverplichtingen voldoen door:

  • deel te nemen aan de terugnameregeling voor distributeurs (nadere informatie is beschikbaar op deze website); of
  • gratis terugname te verstrekken op basis van 1:1 bij de levering van nieuwe EEA van een gelijkwaardig type en doel door:
    • een gelijkwaardige terugnameservice aan te bieden in de store (bv. een verzendoplossing); of
    • een alternatieve gratis terugnameservice aan te bieden die beschikbaar en toegankelijk is voor klanten, bijvoorbeeld het aanbieden van een aangewezen inzamelingsfaciliteit waar klanten AEEA kunnen brengen. Dit betekent dat er een particuliere, aangewezen inzamelingsfaciliteit moet worden opgericht of dat er afspraken moeten worden gemaakt met een PCS.

Er is geen 0:1-terugnameplicht voor online verkopers in het Verenigd Koninkrijk.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates