Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Overwegingen m.b.t. Franse belastingen en regelgeving

Notitie: Informatie op deze pagina vormt geen fiscaal, juridisch of ander professioneel advies en mag niet als zodanig worden gebruikt. Raadpleeg je adviseur om inzicht te krijgen in je belasting- en socialezekerheidsverplichtingen in Frankrijk.

Vanaf 2017 is Amazon wettelijk verplicht om de volgende informatie te verstrekken aan verkopers die zijn gevestigd in Frankrijk, of in Frankrijk transacties hebben uitgevoerd of klanten hebben:

 • Een melding m.b.t. de aangifte voor Franse belasting en sociale zekerheidsbijdragen met links naar de websites van de Franse belastingdienst en socialezekerheidsinstanties.
 • Een jaaropgave voor de verkoopactiviteiten van de verkoper op Amazon over het voorgaande jaar.

De melding m.b.t. aangifte en de jaaropgave hebben enkel informatieve doeleinden. Als je vanuit Frankrijk opereert of met transacties te maken hebt met klanten in Frankrijk, kan jouw Verkopen via Amazon-activiteit onderworpen zijn aan Franse belastingen en socialezekerheidsbijdragen. Ga voor meer informatie naar Impots.gouv.fr en Urssaf.fr. Of je al dan niet Franse belasting- of socialezekerheidsverplichtingen hebt, hangt onder andere af van de manier waarop jij je Franse bedrijfsactiviteiten hebt georganiseerd, de inkomsten die je hebt gegenereerd en of je personeel in Frankrijk in dienst hebt.

Wettelijke melding m.b.t. aangifte

Waarom toont Amazon links van de Franse belastingdienst op mijn pagina Bestelgegevens?

Amazon is wettelijk verplicht om je op de hoogte te stellen van je potentiële belasting- (bijv. btw en/of vennootschapsbelasting) en socialezekerheidsverplichtingen in Frankrijk. We moeten deze links weergeven als je bedrijf is gevestigd in Frankrijk of als je producten verkoopt aan klanten in Frankrijk.

Welke informatie vind ik in de links?

Deze links worden gepubliceerd door het Franse ministerie van Economie en Financiën en zijn alleen beschikbaar in het Frans. Ze bevatten informatie over de wijze waarop de Franse autoriteiten belasting- en socialezekerheidsverplichtingen met betrekking tot bepaalde transacties interpreteren, zoals de verkoop van goederen en diensten op internet. De informatie die momenteel op de desbetreffende webpagina's wordt weergegeven, is gericht op de situatie van bedrijven die vanuit Frankrijk opereren, maar ook bedrijven die daar niet gevestigd zijn, kunnen in Frankrijk aan belasting worden onderworpen, zoals de Franse btw.

Impots.gouv.fr is de officiële website van de Franse belastingdienst (Direction générale des finances publiques, DGFiP). Op deze website vind je informatie over mogelijke Franse belastingverplichtingen.

Urssaf.fr is de officiële website van het Franse socialezekerheidsstelsel (Sécurité sociale). Op deze pagina vind je informatie over mogelijke Franse socialezekerheidsverplichtingen.

Wat als ik niet gevestigd ben in, of geen inwoner ben van Frankrijk?

Zelfs als je geen Frans ingezetene bent, val je mogelijk onder de Franse belastingen, afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld:

 • Btw: Het verkopen van goederen aan Franse klanten kan leiden tot btw-aansprakelijkheid en -verplichtingen. Ga voor meer informatie naar Overwegingen m.b.t. Europese belasting en regelgeving of raadpleeg je belastingadviseur.
 • Vennootschapsbelasting: Hoewel het verkopen van producten aan Franse klanten niet automatisch impliceert dat je Franse vennootschapsbelasting moet betalen, kun je hier toch mee te maken krijgen als je een belastbare aanwezigheid in Frankrijk hebt. Raadpleeg voor meer informatie de websites van de Franse belastingdienst of je belastingadviseur.
 • Sociale zekerheid: Franse socialezekerheidsbijdragen zijn in Frankrijk van toepassing op werkgevers, werknemers en zelfstandigen. Raadpleeg voor meer informatie de websites van de Franse belastingdienst of je belastingadviseur.

Ga voor meer informatie naar Impots.gouv.fr en Urssaf.fr. Raadpleeg je belastingadviseur ook over je eigen specifieke situatie om te bepalen of je Franse belasting- en socialezekerheidsverplichtingen hebt.

Hoe is dit van invloed op mijn Verkopen via Amazon-account?

Deze wijzigingen in de regelgeving hebben geen invloed op je Verkopen via Amazon-account.

Moet ik naar aanleiding van deze melding actie ondernemen?

Als je al voldoet aan je Franse belasting- en socialezekerheidsverplichtingen hoef je geen verdere actie te ondernemen. Als je het niet zeker weet, raden we je aan contact op te nemen met je belastingadviseur om je verplichtingen te analyseren en indien nodig passende actie te ondernemen. Verkopers op Amazon moeten te allen tijde voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Jaaropgave met betrekking tot verkoopactiviteiten gerelateerd aan Frankrijk

Waarom stuurt Amazon mij een opgave m.b.t. verkoopactiviteiten gerelateerd aan Frankrijk?

Vanaf 2017 is Amazon wettelijk verplicht je een jaaropgave te geven van je transacties gerelateerd aan Frankrijk via je Verkopen via Amazon-account. Je ontvangt deze opgave uiterlijk op 31 januari van elk jaar voor het voorgaande jaar (31 maart voor de opgave die in 2017 moet worden verzonden). Opmerking: Voor de opgave van 2017 betreffende de verkoopactiviteiten die in 2016 zijn uitgevoerd, moet Amazon gegevens verstrekken met betrekking tot transacties van 1 juli 2016 tot en met 31 december 2016.

Welke informatie is opgenomen in deze opgave?

De opgave bevat gegevens met betrekking tot transacties waarbij je bedrijfsadres of de bestemming van verkochte goederen in Frankrijk is. De opgave bevat ook informatie die beschikbaar is in je verkopersaccount, bijvoorbeeld je btw-nummer.

Veldnaam Definitie
Marketplace Amazon-website waar de transactie heeft plaatsgevonden.
Transactie Elke gebeurtenis waarbij een monetaire wijziging plaatsvindt, zoals een verkoop, retourzending of terugbetaling.
Nettoverkoop Verkoop (inclusief cadeauverpakking, verzending en promoties) minus terugbetalingen en retourzendingen.
Valutacode Driecijferige code die is gekoppeld aan de valuta die op elke marketplace wordt gebruikt.

Wat moet ik doen met deze opgave?

Deze opgave is bedoeld om verkopers een overzicht te geven van hun verkoopactiviteiten in Frankrijk of met klanten in Frankrijk voor het voorgaande jaar. Deze opgave is informatief van aard en kan je helpen bij het identificeren van transacties die zijn uitgevoerd in Frankrijk of waren gerelateerd aan klanten in Frankrijk bij Verkopen via Amazon bij het inventariseren van je totale belastingsituatie en potentiële belastingverplichtingen in Frankrijk (indien van toepassing). Om inzicht te krijgen in je belasting- en socialezekerheidsverplichtingen, raadpleeg je het beste je belastingadviseur.

Wat als ik niet gevestigd ben in, of geen inwoner ben van Frankrijk?

Zelfs als je geen Frans ingezetene bent, val je mogelijk onder de Franse belastingen, afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld:

 • Btw: Het verkopen van goederen aan Franse klanten kan leiden tot btw-aansprakelijkheid en -verplichtingen. Ga voor meer informatie naar Overwegingen m.b.t. Europese belasting en regelgeving of raadpleeg je belastingadviseur.
 • Vennootschapsbelasting: Hoewel de verkoop van producten aan Franse klanten niet meteen inhoudt dat je Franse vennootschapsbelasting moet betalen, kan het zijn dat je hier toch mee te maken krijgt als je een belastbare aanwezigheid in Frankrijk hebt.
 • Sociale zekerheid: Franse socialezekerheidsbijdragen zijn in Frankrijk van toepassing op werkgevers, werknemers en zelfstandigen.

Voor meer informatie bezoek je de websites van de Franse belastingdienst: Impots.gouv.fr en Urssaf.fr. We adviseren je je belastingadviseur te raadplegen over je specifieke situatie om vast te stellen of je Franse belasting- en socialezekerheidsverplichtingen hebt.

Moet ik naar aanleiding van deze opgave actie ondernemen?

Als je al voldoet aan je Franse belasting- en socialezekerheidsverplichtingen, hoef je geen verdere actie te ondernemen. Als je het niet zeker weet, raden wij je aan contact op te nemen met je belastingadviseur om je verplichtingen te analyseren en passende actie te ondernemen indien nodig. Zoals uiteengezet in de 'Business Solutions'-overeenkomst, moeten verkopers op Amazon voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Krijg ik vergelijkbare opgaven te zien voor andere EU-landen?

Amazon is momenteel niet verplicht dergelijke opgaven af te geven met betrekking tot andere Europese landen. Je kunt meer informatie over je verkoopactiviteiten in Europa verkrijgen via de datumbereikoverzichten en het btw-transactieoverzicht van Amazon in Seller Central.

Waar kan ik transacties zien die zijn gekoppeld aan mijn Verkopen via Amazon-account?

Je kunt meer informatie over je verkoopactiviteiten in Europa verkrijgen via de datumbereikoverzichten en het btw-transactieoverzicht van Amazon in Seller Central.

Ga als volgt te werk om een datumbereikoverzicht te genereren:

 1. Selecteer onder Overzichten de optie Betalingen.
 2. Selecteer Datumbereikoverzichten.
 3. Klik op Een opgave genereren.
 4. In het pop-upvenster Datumbereikoverzicht genereren:
  1. Type overzicht selecteren: Transactie
  2. Overzichtbereik selecteren: Maand of Aangepast, en de opgegeven datuminformatie
  3. Klik op Genereren.
 5. Controleer je overzicht in de lijst op de pagina Datumbereikoverzichten.

Notitie: Deze overzichten zijn beschikbaar vanaf 2012. Het kan tot 1 uur duren om een overzicht te genereren. Als je je overzicht niet in de lijst ziet, controleer dit later dan opnieuw.

Ga als volgt te werk om een Amazon-btw-transactieoverzicht te genereren:

 1. Selecteer onder Overzichten de optie Fulfillment.
 2. Selecteer Amazon-btw-transactieoverzicht in het gedeelte Belasting.
 3. Selecteer Gebeurtenismaand.
 4. Klik op Download aanvragen

Notitie: Deze overzichten zijn beschikbaar vanaf augustus 2016. Het kan tot 1 uur duren om een overzicht te genereren. Als je je overzicht niet in de lijst ziet, controleer dit later dan opnieuw.

Kan Amazon me helpen met mijn belastingen?

Hoewel we ons inzetten om verkopers te helpen inzicht te krijgen in de vereisten van deze belastingregelgeving, bieden we geen fiscale begeleiding.


Overwegingen m.b.t. Franse belastingen en regelgeving


Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates