Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Rapport Maandelijkse opslagkosten

Het rapport Maandelijkse opslagkosten bevat de geschatte maandelijkse kosten voor voorraadopslag voor elk ASIN van je voorraad in Amazon Fulfillment Centers. Dit overzicht kan alleen worden gedownload.

Meer informatie over de opslagkosten van voorraad.

Velddefinities

Koptekst downloaden Beschrijving Voorbeeldwaarde
asin Amazon Standard Identification Numbers (ASIN-codes) zijn unieke reeksen van 10 letters of cijfers om producten te identificeren. Amazon wijst het ASIN toe. Je kunt dit nummer vinden op de productpagina. 0991519108
fnsku De SKU-identificatiecode van het Amazon Fulfillment Network X000A8GG1A
product-name Beschrijving van het ASIN op de productpagina Stijlvolle hoed voor huisdieren
fulfillment-center Fulfillment center waarin het ASIN is opgeslagen FTW3
country-code Land waar het fulfillment center zich bevindt NL
longest-side De afmetingen van de langste zijde van één producteenheid. 8,43
median-side De afmetingen van de zijde van één producteenheid die noch de langste noch de kortste zijde is. 5,81
shortest-side De afmetingen van de kortste zijde van één producteenheid. 0,73
measurement-units Meeteenheid voor de langste, de kortste en de middenzijde van het item voor de berekening van de opslagkosten van de voorraad. centimeter
weight Het gewicht van het item dat wordt gebruikt om de klasse van het productformaat vast te stellen. Dit kan het gewicht van de eenheid of het dimensionale gewicht van het item zijn, afhankelijk van het item. 0,79
weight-units Meeteenheid voor het gewicht van het item kilo
item-volume De opslagkosten van de voorraad worden berekend per volume in kubieke voet, wat gelijk is aan de langste zijde x de middenzijde x de kortste zijde. Dit komt vaak overeen met de lengte, breedte en hoogte van een item. 0,0208
volume-units Meeteenheid voor het volume van het item kubieke meter
average-quantity-on-hand Dagelijks gemiddeld volume van het item in fulfillment centers. Dit is gelijk aan de voorraad van de voorafgaande maand, gedeeld door het aantal dagen in die maand. 0,71
average-quantity-pending-removal Dagelijks gemiddeld volume van items waarvoor verwijdering uit fulfillment centers is aangevraagd 0,0
estimated-total-item-volume Gemiddeld beschikbaar volume, minus gemiddeld volume in afwachting van verwijdering, vermenigvuldigd met het volume van het item 0,0148
month-of-charge Maand van het jaar waarop de schatting van de opslagkosten van de voorraad van toepassing is; notatie is JAAR-MAAND 2016-07
storage-rate Standaard opslagkosten op basis van kubieke meter per maand 26
currency Valuta van het bedrag van de opslagkosten EUR
estimated-monthly-storage-fee Bedrag van de maandelijkse kosten voor voorraadopslag die van toepassing is op dit ASIN 26
categorie Itemcategorie die wordt gebruikt om de opslagkosten van de voorraad te berekenen Kleding
Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates