Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Veelgestelde vragen over percentage geldige trackingnummers

Het percentage geldige trackingnummers is een prestatiestatistiek waarmee wordt gemeten hoe vaak je geldige trackingnummers gebruikt op bestellingen. Deze statistiek weerspiegelt de verwachtingen van klanten van Amazon dat ze moeten kunnen achterhalen waar hun bestellingen zijn en wanneer ze deze zullen ontvangen.

Wat zijn de voordelen van het verstrekken van verzendgegevens?

Het opgeven van geldige trackingnummers voor al je zendingen heeft de volgende voordelen:

 • Minder kopers die contact opnemen : Ongeveer 40% van kopers die contact opnemen heeft betrekking op de verzendingsstatus. Het contactpercentage van 'Waar zijn mijn spullen' is 35 keer hoger voor niet-getraceerde zendingen dan voor getraceerde zendingen. Door trackingnummers op te geven, hoef je minder tijd te besteden aan het beantwoorden van vragen over de verzending.
 • Minder defecten bij bestellingen: Het percentage defecte bestellingen voor niet te traceren zendingen is 1,7 keer zo hoog als voor te traceren zendingen.
 • Bescherming tegen A-tot-Z-garantieclaims: Zonder tracking verlies je automatisch alle A-tot-Z-garantieclaims met het kenmerk 'Bestelling niet ontvangen'. Met tracking kun je deze claims beter weerleggen en verliezen voorkomen.
 • Verbeterde beoordelingen van en feedback over de verkoper: Kopers laten ons weten dat de mogelijkheid om hun pakketten te traceren een van de belangrijkste redenen is om positieve feedback te geven.
 • Lagere kosten van verloren zendingen: Tracking kan de kosten in verband met een verloren zending aanzienlijk verlagen. Als een pakket tijdens de verzending is kwijtgeraakt, kun je tracking gebruiken als je wilt weten waar het verloren is gegaan en vervolgens de verantwoordelijkheid bepalen.
 • Verbeterde conversie: Wanneer je tracking gebruikt op 98% van je zendingen en je percentage tijdige bezorgingen 97% bedraagt, kom je in aanmerking voor verkorting van de toegezegde afhandelings- en transittijd. Het is aangetoond dat dit leidt tot conversieverbetering en omzetverhoging.

Wat gebeurt er als ik het vereiste doel voor getraceerde pakketten niet heb gehaald?

Momenteel leidt het niet halen van het 95%-doel van Amazon voor deze statistiek niet tot opschorting van je verkoopaccount. Maar het kan wel leiden tot negatieve feedback of claims. Dit kan van invloed zijn op de status van je verkoopaccount.

Welke transportdiensten leveren verzendgegevens aan Amazon?

In het vervolgkeuzemenu op de pagina Verzending bevestigen kun je kiezen uit de beschikbare transportdiensten waarvoor Amazon momenteel verzendgegevens ondersteunt. Je kunt naar de pagina Verzending bevestigen navigeren door naar Bestellingen > Bestellingen beheren > Verzending bevestigen te gaan.


Hoe weet Amazon dat een pakket beschikt over geldige verzendgegevens?

We gebruiken de verzendgegevens die je hebt ingediend bij het bevestigen van een zending en verifiëren deze bij de transporteur. Trackingnummers worden alleen als geldig beschouwd als daarvoor minstens één fysieke scan van een transportdienst is geregistreerd.

Mijn pakket beschikt over tracking, maar wordt in mijn Overzicht van geldige trackingnummers weergegeven als een pakket waarbij geldige verzendgegevens ontbreken. Wat moet ik doen?

Een pakket dat geen geverifieerde verzendgegevens bevat, heeft een 'X' in de kolom 'Geen geldige verzendgegevens' in je Overzicht van geldige tracking-ID's. Als je een trackingnummer hebt geüpload, maar dit gemarkeerd is als niet bevestigd, kan dit te wijten zijn aan het volgende:

 • Je trackingnummer is correct, maar het is niet gekoppeld aan de transportdienst die je hebt opgegeven. Als je bijvoorbeeld DHL gebruikt om een pakket te verzenden, maar 'FedEx' invoert als naam van de transportdienst, worden de verzendgegevens als 'niet bevestigd' gemarkeerd.
 • Je hebt een niet-ondersteunde transportdienst gebruikt die niet wordt vermeld in de vervolgkeuzelijst op de pagina Zending bevestigen en die niet voldoet aan de vrijstellingscriteria voor Percentage geldige trackingnummers. Als gevolg hiervan kunnen we de trackingstatus niet verifiëren. Daarom wordt de zending niet meegerekend in je statistiek met het percentage geldige trackingnummers.
 • Het trackingnummer is geüpload nadat de bestelling is geleverd. Dit betekent dat het niet nuttig was voor de koper en dus niet wordt meegerekend in je statistiek met het percentage geldige trackingnummers.

Controleer of je de transportdienst en het tracking-ID van je pakket correct hebt ingevoerd. Je kunt de verzendgegevens wijzigen, opnieuw invoeren en bijwerken onder Bestellingen beheren totdat de bestelling is geleverd. Je statistieken zullen deze verandering binnen 72 uur weergeven.

Als je een pakket hebt dat een 'X' heeft in de kolom 'Geen geldige verzendgegevens', en je hebt geverifieerd dat dit tracking-ID correct is voor de door Amazon ondersteunde transportdienst, probeer dan het tracking-ID opnieuw in te dienen. Als dit je probleem niet oplost, neem dan contact op met het Ondersteuningsteam voor verkooppartners van Amazon voor aanvullend onderzoek.

Notitie: De verkoper mag de tracking-ID niet kopiëren/plakken van de website van de transportdienst, omdat deze tekens met zero-width-space bevat. In plaats daarvan moet de verkoper de tracking-ID handmatig invoeren bij het bevestigen van de verzending.

Wat betekent 'InvalidId' in kolom F van mijn overzicht van percentage geldige trackingnummers?

Wanneer ons systeem de verzendgegevens die je hebt ingevoerd voor een bestelling niet kan verwerken, wordt voor die bestelling 'InvalidId' weergegeven in kolom F. Als het bestelnummer bijvoorbeeld 001-12345-67890 was en we de verzendgegevens die je voor die bestelling hebt ingevoerd niet konden verwerken, wordt in kolom F 001-12345-67890-InvalidId weergegeven.

Dit kan gebeuren in de volgende situaties:

 • Je hebt de verzendgegevens niet ingevuld
 • Je hebt speciale tekens (zoals leestekens) ingevoerd die ons systeem niet kan herkennen in de verzendgegevens.

Om eventuele fouten in de door jou opgegeven verzendgegevens te corrigeren, ga je door naar Hoe bewerk ik een trackingnummer?.

Waarom staan er geannuleerde bestellingen in mijn overzicht?

Als er geannuleerde bestellingen worden weergegeven in je overzicht, komt dit doordat je de zending hebt bevestigd voordat je het pakket aan de transportdienst hebt geleverd. Een bestelling wordt niet beschouwd als geannuleerd wanneer je de zending hebt bevestigd, omdat er kosten in rekening worden gebracht op de creditcard van de koper. Om dit type bestelling te annuleren, moet je een terugbetaling aan de koper verstrekken. Om dit soort verwarring te voorkomen, raden wij je aan de verzending pas te bevestigen nadat de transportdienst het pakket heeft ontvangen.

Hoe bewerk ik een trackingnummer?

Je kunt verzendgegevens van bestellingen bewerken door naar Bestellingen te gaan en vervolgens naar Bestellingen beheren. Voer het Bestel-ID in bij Geavanceerd zoeken. Zodra je de juiste bestelling hebt gevonden, klik je op Verzending bewerken en geef je het gewijzigde trackingnummer op.

Het kan 72 uur duren voordat wijzigingen te zien zijn in het overzicht en de statistiek.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates