Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Authenticiteit en kwaliteit van Amazon-producten

Authenticiteit en kwaliteit van het product waarborgen

Klanten vertrouwen erop dat ze altijd veilig en correct op Amazon kunnen kopen. Als verkoper is het belangrijk om de richtlijnen van Amazon inzake productkwaliteit en -authenticiteit te begrijpen.

Als je de onderstaande richtlijnen bekijkt en naleeft, kun je je account in goede staat houden. Meer informatie:

Soorten schendingen

Amazon houdt toezicht op verkopers die ons verkoopbeleid schenden. Schendingen met betrekking tot de authenticiteit van het product worden gecategoriseerd als schendingen van intellectueel eigendom. Problemen met de algehele productkwaliteit, inclusief producten die niet overeenkomen met hun beschrijving, kunnen worden gecategoriseerd als schendingen van de productstaat.

 • Schending van intellectueel eigendom:

  Amazon respecteert de intellectueel-eigendomsrechten van anderen. Als verkoper ben je er verantwoordelijk voor dat de producten die je verkoopt op Amazon voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, geautoriseerd zijn voor verkoop of herverkoop en geen inbreuk maken op intellectueel-eigendomsrechten zoals auteursrechten, octrooien, handelsmerken en publiciteitsrechten. Zie het Intellectueel-eigendomsbeleid van Amazon voor meer informatie over schendingen van intellectueel-eigendomsrechten.

 • Schendingen van de staat van product:

  Het product dat je aanbiedt en verzendt, moet exact overeenkomen met de beschrijving, foto's en alle andere informatie op de productpagina. Producten moeten aan de koper worden geleverd in de staat die op de productpagina wordt beschreven, zonder schade of defecten.

  Producten waarvoor een houdbaarheidsdatum geldt, moeten worden geëtiketteerd met een vervaldatum zoals vereist door de toepasselijke wetgeving en de koper moet een product ontvangen met voldoende tijd om het volledig vóór de vervaldatum te gebruiken.

  Voorbeelden van schendingen van de staat van producten zijn:

  • Een product verzenden dat in de staat 'Nieuw' wordt aangeboden, maar tweedehands, geopend of met kleine schade of onvolkomenheden aankomt. Van producten die in de staat 'Nieuw' worden aangeboden, wordt verwacht dat ze in gloednieuwe, ongeopende staat aankomen zonder sporen van schade of slijtage. Klanten kunnen een product als tweedehands zien als het product is geopend, eerdere gebruikersgegevens bevat of andere tekenen van gebruik vertoont, zoals fysieke gebreken (bv. krassen of slijtplekken). Zie de Richtlijnen voor de conditie van Amazon voor meer informatie over het toewijzen van de juiste staat aan je product.
  • Een product verzenden dat niet overeenkomt met de beschrijving op de productpagina. Dat omvat verschillen in kleur, patroon, textuur, grootte en aantal, of het verzenden van het volledig verkeerde product. De taal, landversie, editie of het model van het product moet overeenkomen met de beschrijving op de pagina.
  • Een product verzenden dat beschadigd, defect, verkeerd geclassificeerd of verkeerd weergegeven is of waarvan onderdelen ontbreken. Dat geldt ook voor producten die niet werken zoals vermeld op de productpagina of niet voldoen aan redelijke verwachtingen over hoe het product moet functioneren.
  • Een product verzenden waarvan de vervaldatum is verstreken of zal zijn verstreken op het moment dat het door de klant wordt ontvangen. Dat omvat het verzenden van producten zonder dat de klant voldoende tijd heeft om het product te gebruiken voordat het vervalt.

  Controleer en werk je productvermeldingen bij om te bevestigen dat je producten nauwkeurig worden beschreven.

  Meer over Verboden activiteiten en acties van verkopers.

Handhaving

Op basis van de ernst van een beleidsschending kan Amazon de volgende acties ondernemen:

 • Je productvermeldingen verwijderen
 • Je mogelijkheid om producten aan te bieden en te verkopen beperken, opschorten of blokkeren
 • Je FBA-voorraad verwijderen of afvoeren
 • Je betalingen achterhouden

Daarnaast hebben we beperkingen voor productvermeldingen ingevoerd voor bepaalde merken, ASIN-codes en categorieën. Er is goedkeuring vereist om producten te vermelden onder merken, ASIN-codes of categorieën met beperkingen voor productvermelding.

Aanbevolen werkwijzen met betrekking tot productauthenticiteit en -kwaliteit

Alle verkopers op Amazon zijn verantwoordelijk voor het naleven van de wetgeving en het beleid van Amazon. Klanten vertrouwen erop dat ze met vertrouwen op Amazon kunnen kopen en authentieke producten ontvangen die in de geadverteerde staat aankomen. Om ervoor te zorgen dat zowel verkopers als klanten de beste ervaring hebben, vind je hieronder enkele tips die nuttig kunnen zijn voor verkopers bij het aanbieden van producten op Amazon.

Producten inkopen

Koop je je producten bij een betrouwbare bron?

Ken je leverancier. Verminder het risico op klachten door onderzoek te doen naar de fabrikanten, wederverkopers en leveranciers van wie je goederen koopt.

Ben je zeker van de authenticiteit en kwaliteit van je goederen?

Controleer de authenticiteit van de producten die je inkoopt. Neem de tijd om de producten die je inkoopt te controleren voordat je ze verkoopt, om er zeker van te zijn dat het product en alle bijbehorende onderdelen zoals verwacht werken en vrij zijn van eventuele schade. Als je merkproducten op Amazon verkoopt, zorg er dan voor dat je het product/de producten inkoopt bij een betrouwbare leverancier.

Bewaar je documentatie voor al je aankopen?

Bewaar alle documenten en informatie van transacties, zoals inkooporders en facturen waaruit blijkt dat je producten hebt ingekocht bij betrouwbare leveranciers.

Heb je mogelijke veiligheidsproblemen met je producten overwogen?

Controleer of de producten die je verkoopt veilig zijn. Neem de tijd om te onderzoeken of er veiligheidstests of nalevingsvereisten zijn voor de producten die je verkoopt.

Meer informatie over het Antinamaakbeleid van Amazon.

Ga voor meer informatie over het veiligheidsbeleid van Amazon naar de pagina Productveiligheid en naleving.

Producten aanbieden

Bied je je producten correct aan?

Als je een merkproduct aanbiedt dat al wordt aangeboden, zorg er dan voor dat je het aanbiedt onder het bijbehorende ASIN. Als je product generiek is, moet je het product niet aanbieden onder een merk-ASIN. Door een product op een ASIN aan te bieden, weten klanten dat je dat specifieke product met deze specifieke kenmerken aanbiedt. Als je een product verkoopt dat aanvullende kwalificaties voor productvermeldingen heeft, moet je een aanvraag indienen om deze producten te verkopen via Seller Central.

Wanneer je een product met een specifieke versie of taal aanbiedt, zorg er dan voor dat je het onder het juiste ASIN aanbiedt.

Beschrijf je je producten nauwkeurig?

Wanneer je generieke producten verkoopt die compatibel zijn met een merkproduct, moet je ervoor zorgen dat het duidelijk is dat je generieke product geen product van dat merk is.

Geef duidelijk aan of je producten nieuw, tweedehands of gereviseerd zijn en bied je producten onder de meest geschikte Amazon-categorie aan.

Producten die als 'Nieuw' worden verkocht, moeten in gloednieuwe, ongebruikte staat zijn. Verstrek gedetailleerde en nauwkeurige informatie over het product dat je verkoopt, inclusief informatie zoals producttaal, landversie of editie, indien van toepassing.

Raadpleeg voor meer informatie over het aanbieden van je producten onze pagina Producten en productvermeldingen, de pagina Kwaliteit van productvermelding en de pagina Richtlijnen voor de conditie.

Opslaan en verzenden

Heb je de unieke kenmerken van je producten overwogen?

Sla je producten op basis van hun unieke kenmerken op. Door je producten zorgvuldig op te slaan, kun je de integriteit van je producten en hun verpakking behouden. Sommige goederen moeten op een bepaalde manier worden bewaard om hun versheid te behouden. Vergeet niet om de vervaldatum van je producten te controleren. Amazon beschouwt een vervaldatum of uiterste verkoopdatum als het equivalent van een houdbaarheidsdatum Als je de Fulfilled by Amazon-services gebruikt, markeren we verlopen producten als onverkoopbaar.

Zie voor meer informatie Voorraad met houdbaarheidsdatum

Verpak producten zorgvuldig en voeg alle onderdelen van het product toe. Kopers verwachten producten in hun originele verpakking en in de vermelde staat te ontvangen. Als je je voorraad in bulk hebt gekocht en de producten zijn niet verpakt, moet je klanten daarvan op de hoogte stellen.

Als je vanuit andere delen van de wereld inkoopt en/of wereldwijd verzendt, moet je ervoor zorgen dat je producten goed werken en voldoen aan de toepasselijke wetgeving in het land waar je ze verkoopt.

Ook kan de verkoop van goederen in Europa die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn ingekocht, de klantervaring beïnvloeden als het niet-EER-product verschilt van de EER-versie (bv. verpakking, garantiedekking, productvariaties). De eigenaar van rechten kan bezwaar maken tegen de invoer van dergelijke producten op basis van Europese wetgeving tegen parallelimport. Vraag deskundig juridisch advies over IE-wetgeving en beschrijf je product correct om negatieve feedback van klanten te voorkomen.

Zie Beleid en overeenkomsten van Amazon voor meer informatie.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik controleren of ik een klacht over de authenticiteit van het product heb?

Je kunt je productklachten controleren in het gedeelte Naleving van productbeleid in Accountstatus. We kunnen je ook een e-mail sturen als Amazon zich zorgen maakt over je productvermeldingen.

Wat moet ik doen als mijn productvermelding(en) is/zijn verwijderd of als mijn account is opgeschort vanwege klachten over de authenticiteit of de staat van het product?

Als je productvermeldingen zijn verwijderd, je account is opgeschort of je mogelijkheid om nieuwe producten aan te bieden is verwijderd, zullen we je hiervan via e-mail op de hoogte stellen. We kunnen je vragen facturen van je leverancier in te dienen of de contactgegevens van je leverancier te verstrekken. We kunnen ook om een actieplan vragen waarin de stappen worden beschreven die je hebt genomen om het probleem op te lossen en soortgelijke toekomstige klachten te voorkomen, of een volmacht van de fabrikant. Je kunt de documenten indienen via het dashboard voor accountstatus of via e-mail.

Zie voor meer informatie:

In beroep gaan tegen de beperking of opheffing van verkoopprivileges

Beleid en overeenkomsten

Belangrijk: Het verstrekken van vervalste documenten resulteert in de verwijdering van je Amazon-verkoopprivileges.
Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates