Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

SKU's toevoegen aan een prijsregel

Nadat je een prijsregel hebt gemaakt, selecteer je SKU's om toe te passen op de prijsregel. Automatische prijsstelling wijzigt geen prijzen namens jou totdat je op Prijsaanpassing beginnen voor een SKU klikt.

Ga als volgt te werk om SKU's toe te voegen aan een prijsregel:

  1. Selecteer de SKU die je aan een prijsregel wilt toevoegen. Bij Automatische prijsstelling worden alleen actieve SKU's in je catalogus getoond. Je kunt SKU-codes zoeken op productnaam, ASIN of SKU of op product-ID (UPC, EAN of JAN).
  2. Nadat je de SKU hebt gevonden waarvoor je de prijs wilt aanpassen volgens je regel, voeg je Je minimumprijs en Je maximumprijs (optioneel) toe. Als je geen maximumprijs instelt, beschermt Automatische prijsstelling namens jou het vertrouwen van klanten door ervoor te zorgen dat je aanbiedingen niet aanzienlijk hoger zijn geprijsd dan recente prijzen, zodat je aanbiedingen in aanmerking blijven komen voor de aanbevolen aanbieding (Buy Box).
    Notitie: De minimum- en maximumprijs (optioneel) zijn de grenzen van automatische prijswijzigingen, dus zorg ervoor dat je prijswaarden instelt waarmee je comfortabel kunt verkopen.
  3. Klik op de pijl naast de knop Actie ondernemen en selecteer de regel waaraan je de SKU wilt toewijzen.
  4. Selecteer Prijsaanpassing beginnen. Wanneer je op Prijsaanpassing beginnen voor een SKU klikt, wordt de prijs van de SKU automatisch aangepast op basis van de regel die je hebt geselecteerd. De prijs volgt de gedefinieerde criteria, binnen de minimum- en maximumprijzen die je instelt.
  5. Herhaal dit met alle SKU's in je catalogus waarvan je de prijs wilt aanpassen.
    Notitie: Je kunt ervoor kiezen om door te gaan met prijsaanpassing, maar je kunt ook de prijsaanpassing pauzeren als je een handmatige update van prijzen doorvoert in Seller Central met behulp van feeds, Prijzen beheren of Voorraad beheren.

Klik hier voor meer informatie over het bestand Regionale automatische prijsstelling.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates