Verkopen via Amazon Aanmelden
Dit artikel is van toepassing op verkopen in: Nederland

Pan-Europees FBA-programmabeleid

Notitie: De versie van deze Engelstalige algemene voorwaarden is de definitieve juridische versie. Vertalingen in andere talen zijn alleen beschikbaar voor jouw gemak.

Je deelname aan het pan-Europese FBA-programma ('Pan-Europese FBA') is onderworpen aan dit programmabeleid ('Beleid'), de voorwaarden van de Amazon Services Europe Business Solutions-overeenkomst (de'BSA'), inclusief de Internationale regels voor verkopers en het programmabeleid van Amazon. Termen die aanvankelijk met een hoofdletter begonnen die niet in dit beleid zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan in het BSA wordt gegeven.

Pan-Europese FBA-services

Pan-Europese FBA helpt je om op de Europese marketplaces van Amazon te verkopen door je voorraad dichter bij klanten te plaatsen. Je stuurt je producten naar een Amazon fulfillment center in Europa. Vervolgens wijzen we je voorraad toe voor opslag in ons Europese fulfillment-netwerk in de landen waarvoor je voorraadplaatsing hebt ingeschakeld, om aan de verwachte toekomstige vraag van klanten te voldoen.

Voor meer informatie, zie Pan-Europese FBA: Zo werkt het.

Als je landen wilt inschakelen voor voorraadplaatsing onder pan-Europese FBA, raadpleeg je de pagina Pan-Europese FBA-voorraad in je Verkopen via Amazon-account.

Plaatsing en opslag van je FBA-voorraad

Door landen voor voorraadplaatsing in te schakelen, geef je Amazon toestemming om een van je FBA-voorraad toe te wijzen en op te slaan in een of al die landen ('Landen ingeschakeld voor plaatsing'). Je autoriseert Amazon om deze voorraad zonder extra kosten te verplaatsen of te verzenden in ons netwerk van Europese fulfillment centers in landen voor plaatsing. Met pan-Europese FBA heb je de flexibiliteit om voorraadplaatsing mogelijk te maken in minder dan alle landen die beschikbaar zijn voor plaatsing, op voorwaarde dat je een actieve FBA-aanbieding voor het product handhaaft op alle Europese Amazon-marketplaces die zoals vereist worden vermeld op de pagina Pan-Europese FBA-voorraad.

Je geeft Amazon toestemming om je voorraad op te slaan in elk land waarvoor je een geldig btw-nummer opgeeft in je Verkopen via Amazon-account. Deze landen worden automatisch behandeld als landen voor plaatsing voor pan-Europese FBA (tenzij je dat land deselecteert voor voorraadplaatsing). Het btw-nummer dat je opgeeft in je Verkopen via Amazon-account, moet worden vermeld in het btw-informatie-uitwisselingssysteem (VIES) van de Europese Commissie en voldoen aan de toepasselijke voorwaarden die worden beschreven in de btw-overeenkomst, om als geldig te worden beschouwd voor de toepassing van dit beleid.

Als je de MCI-optie selecteert om je voorraad op te slaan in Duitsland, Polen en Tsjechië geef je Amazon toestemming om je Duitse voorraad toe te wijzen en op te slaan in een van de Amazon fulfillment centers in Duitsland, Polen en Tsjechië. 'Duitse voorraad' betekent producten die je binnenkomend aanduidt voor opslag in Duitsland of die door Amazon worden geplaatst in een Amazon fulfillment center in Duitsland, Polen of Tsjechië volgens het FBA-beleid. Producten die zijn opgeslagen in onze fulfillment centers in Duitsland, Polen en Tsjechië worden als één pool voorraad binnen het Duitse fulfillment-netwerk ('Duitse voorraadpool') beschouwd totdat ze zijn voltooid of verwijderd, zelfs als je deze optie later deselecteert in je FBA-instellingen.

Door voorraadplaatsing in een bepaald land te autoriseren, erken en bevestig je dat er geen wettelijke beperkingen zijn die de opslag van je producten in het geselecteerde land verbieden.

In aanmerking komende ASIN-codes en inschrijving

Voor inschrijving voor pan-Europese FBA komen alleen ASIN-codes in aanmerking die zowel (i) worden vermeld als in aanmerking voor pan-Europese FBA op de pagina Pan-Europese FBA-voorraad; als (ii) waarvoor je een actieve FBA-aanbieding hebt gemaakt in alle Europese Amazon-marketplaces, zoals vereist op de pagina 'Pan-Europese FBA-voorraad' en waarbij elk van deze aanbiedingen wordt gekoppeld aan dezelfde voorraad ('In aanmerking komend pan-Europese ASIN').

Notitie: Als een product niet in een bepaalde marketplace bestaat of als de koopbaarheid wordt uitgeschakeld (bijvoorbeeld als er nieuwe lokale beperkingen worden ingevoerd), hoef je dat product niet op die marketplace te vermelden om in aanmerking te komen voor pan-Europese FBA. Als de productvermelding echter wordt gemaakt door een andere verkoper of door het automatisch maken van productvermeldingen, zijn producten pas beschikbaar voor pan-Europese FBA als je producten aanbiedt op alle marketplaces waar dat ASIN bestaat.

Een in aanmerking komend pan-Europees ASIN moet de status 'ingeschreven' hebben voor dit programma om te kunnen worden geactiveerd om pan-Europese FBA-voordelen te ontvangen ('Pan-Europese FBA-aanbieding'). Producten die zijn gekoppeld aan een pan-Europese FBA-aanbieding worden beschouwd als één pool met voorraad, ongeacht waar ze worden opgeslagen ('Pan-Europese FBA-voorraadpool').

In aanmerking komen voor ASIN bevestigt alleen dat het product kan worden geleverd via het European Fulfillment Network van Amazon. Dit kan van tijd tot tijd veranderen. Het valideert niet dat je product voldoet aan de wetten die van toepassing zijn op het aanbieden, verkopen, transporteren en/of opslaan. Je bent er als enige verantwoordelijk voor en moet ervoor zorgen dat je producten te allen tijde voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Kosten

  • Wij brengen je de lokale fulfillment-kosten in rekening (in plaats van de grensoverschrijdende fulfillment-kosten die van toepassing zijn op EFN) voor de uitvoering van een pan-Europese FBA-aanbieding op een marketplace die overeenkomt met een land voor plaatsing.
  • We brengen je de grensoverschrijdende fulfillment-kosten in rekening die van toepassing zijn op EFN voor het op afstand uitvoeren van de bestelling van een klant op een marketplace die overeenkomt met een land dat je niet hebt ingeschakeld voor het plaatsen van voorraad.
  • Voor verwijderingen (retourneren van voorraad aan jou) van de Europese FBA-voorraadgroep voor FBA die is besteld naar een adres in het land van je home-marketplace, brengen we lokale verwijderingskosten in rekening die van toepassing zijn op je home-marketplace, ongeacht waar de voorraad zich bevindt op het moment van de verwijderingsopdracht.
  • Zie de pagina Programma Centraal-Europa voor meer informatie over de fulfillment-kosten die van toepassing zijn op je Duitse voorraadgroep.

Zie voor meer informatie over de pan-Europese FBA-kosten die op jou van toepassing zijn onze pagina FBA-prijzen FBA-prijzen . Behalve zoals uitdrukkelijk gewijzigd door dit beleid, zijn Fulfillment by Amazon en Verkopen via Amazon-kosten van toepassing.

ASIN-codes zonder actieve aanbiedingen op alle toepasselijke Europese Amazon-marketplaces

ASIN-codes waarvoor je geen actieve FBA-aanbieding aanhoudt in alle Europese Amazon-marketplaces die worden vermeld als vereist op de pagina Pan-Europese FBA-voorraad in je Verkopen via Amazon-account komen niet in aanmerking als een in aanmerking komend pan-Europees ASIN.

Door voorraadplaatsing in andere landen (buiten je home-marketplace) in je FBA-instellingen in te schakelen of door een extra land in de verzendworkflow te selecteren voor deze ASIN-codes, kun je je voorraad verzenden naar en geef je Amazon toestemming om deze op te slaan in fulfillment centers in de landen die je selecteert, (deze optie was eerder bekend als 'Voorraad in meerdere landen' of 'MCI'). Voor deze ASIN-codes zijn lokale fulfillment-kosten alleen van toepassing als de bestelling van een klant daadwerkelijk wordt uitgevoerd vanuit je lokaal opgeslagen voorraad. Grensoverschrijdende fulfillment-kosten voor EFN zijn van toepassing wanneer de bestelling van een klant op afstand wordt uitgevoerd. Omdat deze ASIN-codes geen deel uitmaken van het pan-Europese FBA, moet je zelf je voorraad- en vraagprognoses beheren. Om ongeplande EFN-kosten te voorkomen, raden we je aan je voorraadniveaus in elk land op peil te houden en regelmatig aan te vullen. Gebruik het rapport Geschiedenis-overzicht van dagelijkse voorraad om voorraadniveaus per land weer te geven.

Voorraadplaatsing en wijzigingen in geschiktheid uitschakelen

Je kunt de voorraadplaatsing in een land uitschakelen door je FBA-instellingen in Seller Central te wijzigen, met inachtneming van de volgende beperkingen. Je kunt een land voor voorraadplaatsing niet deselecteren tot 30 dagen nadat het land is ingeschakeld voor plaatsing (deze beperking is om tijd te geven voor voorraadverwerking). Bovendien is de optie om de voorraadplaatsing uit te schakelen in een land waar je voorraad is ingeschakeld voor plaatsing niet beschikbaar gedurende de periode van 1 oktober tot en met 31 december (deze beperking stelt ons in staat de stabiliteit van het fulfillment-netwerk te behouden, zodat we kunnen voldoen aan de toename van de vraag tijdens het hoogseizoen). Tijdens de hierboven beschreven perioden kan Amazon items blijven plaatsen of verplaatsen in je Pan-Europese FBA-voorraadgroep naar fulfillment centers in deze landen. Na het verlopen van deze perioden kun je terugkeren naar de pagina Pan-Europese FBA-voorraad om een land voor voorraadplaatsing te deselecteren.

Wanneer je bepaalde landen deselecteert voor voorraadplaatsing, blijven alle resterende eenheden die zijn opgeslagen in een land dat je deselecteert, deel uitmaken van je pan-Europese FBA-voorraadgroep (en, indien van toepassing, de Duitse voorraadgroep) totdat je alle eenheden in dat land hebt verkocht of verwijderd. De standaard lokale FBA-kosten blijven van toepassing. We zullen geen overslag aanbieden naar het fulfillment center van een ander Europees land. We stoppen met het opslaan van voorraad in een land dat je deselecteert zodra je alle resterende voorraad uit dat land hebt verkocht of verwijderd. Houd er rekening mee dat voorraad tijdelijk kan zijn gevestigd in landen waar je de voorraadplaatsing niet hebt ingeschakeld, ter voorbereiding van de doorzending naar een land voor plaatsing. Je kunt je voorraad niet langer verzenden naar een land dat je deselecteert voor voorraadplaatsing (tenzij je dat land vervolgens opnieuw inschakelt).

Als de status van een product als pan-Europees ASIN die in aanmerking komt voor FBA eindigt (bijvoorbeeld als je een aanbieding verwijdert op de vereiste marketplaces), blijft deze niet langer deel uitmaken van je pan-Europese FBA-voorraadgroep. Deze wordt automatisch toegewezen aan je lokale voorraadgroep in het land waar het op dat moment wordt opgeslagen ('Land van lokale plaatsing'). Voor toekomstige fulfillment of verwijdering van die voorraad wordt aangenomen dat je de eenheid hebt binnengebracht in het land van lokale plaatsing. Je kunt ervoor kiezen om deze producten te leveren of te verwijderen. We passen de Amazon Fulfillment by Amazon-kosten toe, inclusief indien van toepassing EFN- en grensoverschrijdende verwijderingskosten van de lokale tariefkaart die van toepassing is op voorraad die is opgeslagen in het land van lokale plaatsing. We zullen geen overslag van voorraad aanbieden aan een fulfillment center in een ander land.

Belangrijke kennisgeving over pan-Europese FBA

Het opslaan van eenheden in een extra land, naast het land van je home-marketplace, leidt tot extra btw-registratie- en rapportageverplichtingen voor je bedrijf (evenals andere rapportagevereisten zoals Intrastat). Je bent verantwoordelijk voor de inning en betaling van je belastingen, samen met het indienen van alle relevante aangiften en het verstrekken van btw-facturen/creditnota's waar nodig. Raadpleeg Overwegingen inzake Europese belastingen en regelgeving voor meer informatie over btw. Raadpleeg VAT Services op Amazon voor meer informatie over oplossingen voor btw-registratie en aangifte via Seller Central. Zie de pagina Service Provider Network voor meer informatie over externe belastingadviseurs. Amazon behoudt zich het recht voor om van je te eisen dat je bewijs van belastingconformiteit in bepaalde landen verstrekt (bijvoorbeeld een belastingregistratienummer en belastingcertificaat indien van toepassing) voordat je voorraad in die landen plaatst. Houd er rekening mee dat we informatie delen over je transacties en eenheden waar dit verplicht is, bijvoorbeeld als dit gerechtvaardigd wordt gevraagd door overheidsinstanties of regelgevende instanties die bevoegd zijn over Amazon.

Meld je aan om de tool te gebruiken en persoonlijke hulp te krijgen (desktopbrowser vereist). Aanmelden


Honderden miljoenen klanten bereiken

Begin met verkopen via Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates